Morgunblaðið - 26.03.1987, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 26.03.1987, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐH), FIMMTUDAGUR 26. MARZ 11 ÍM11540 Einbýlis- og raðhús Víðihlíð: Tilsöluóvenju skemmtilegt hús með mögul. á tvoimur íb. Innb. bilsk. Afh. Iljótl. tilb. u. trév. Glœsil. útsýnl. Rauðagerði: 300 fm nýi. mjög gott einbhús. Innb. bilsk. 2ja herb. ib. á jarðhæð. Blikanes Gb.: 355 fm vandað uinbhús ásamt bilsk. Stórar stofur. 4-5 svefnherb. Fagurt útsýni. Skipti á minni eign koma til greina. Nærri miðborginni: 277 fm m/ög gott stcinhús sem er kj. og 2 hæðir. Bilsk. Fallegur garður. Eskíholt: 360 fm tvn. einbhús. Afh. strax tæpl. tilb. u. trév. Garðaf IÖt: Vorum að fá til sölu 145 fm einl. gott einbhús auk 40 fm bílsk. 4 svofnherb. Stór stofa. Skipti á minni eign koma til greina. Kjarrmóar — Gb.: ca i48 fm tvílyft gott endaraðh. Innb. bilsk. Austurgata — Hf.: 150 fm fallegt einbhús. Húsið er kj., hæð og rís. Njarðvík: Til sölu glæsil. nýl. 400 fm einl. einbhús. Mjög stór stofa. 60 fm bilsk. 12 fm sundlaug. Elgn f sórfl. 5 herb. og stærri í Vesturbæ: Rúmi. 130 fm ib. á 2. hæð. Sérínng. Mjög vlnsæll staður. í Þingholtunum: óvenju glæsil. 131 fm íb. á 3. hæð i göðu stein- húsi. ib. er öll nýstandsett og er mjðg opin og bjðrt. Höfum kaupanda: að goðri sérh. eða hæð nærri miðborginni. Blikahólar: 130 tm giæsii. tb. a 3. hæð (efstu). 3 svefnherb. Stórar stof- ur. Vandað eldh. 30 fm innb. bilsk. Mjög góð sameign. 4ra herb. Kirkjuteigur m. bílsk.: 100 fm 4ra herb. mjög falleg neðri sérhæð. Parket. Svalir. Stór bflsk. Sólheimar: övenju vönduð 120 fm íb. á 6. h. i lyftuh. Suðursv. Þvotta- herb. í fb. Glæsil. útsýnl. Verð 4,3 mlllj. FífUSeh 110 fm vönduð ib. á 1. hoeð ásamt góðrí 40 fm einstaklíb. í kj. Sérþvottah. Vönduð elgn. Æsklleg skipti á raðh. f Soljahverfi. Engjasél: 117 fm góð endaíb. á 3. hæð. Suðursv. Bflskýli. I Garðabæ: Glæsílegar4raherb. ib. Afh. i nóv. nk. Tilb. u. tróv. Bflhýsi. 3ja herb. Kambasel: Óvenjuvönduö92fm íb. á 2. hæð (efrí). Eign i sérfl. Lyngmóar Gb.: 95 fm giæs». ib. á 1. hæð. Bilskúr. Flyðrugrandi: ca 70 fm 2ja-3ja herb. falleg íb. á 1. hæð. Bilsk. Höfum kaupanda: aðgóðn 2ja-3ja herb. íb. miðsvæðis. 2ja herb. EÍðÍStOrg: 60 fm mjög góð ib. á 4. hæð. Suðursv. Útsýni. Mögul á bílskýli. í miðborginni: 68 fm kjib. i góðu stoinhúsi. Verð 2 millj. Baldursgata — sérbýli: 2ja-3ja herb. gott mikið stands. sér- býli. Sérinng. Verð 2,0 millj. Miðvangur Hf.: góö em- staklib. á 3. h. í iyftuh. Suðursv. Laus. í miðborginni: 2-3ja herb. 75 fm risíb., sérinng. Verð 2,0 millj. Atvhúsn. — fyrirtæki Skóverslanir: Höfum fengu i einkasölu tvær mjög þekktar skóversl- anir i Rvík. Uppl. aðeins á skrifst. Söluturn — myndbanda- leiga: ágóðumstaöimiöborginni. Auðbrekka: 1350fmverslunar- og skrifsthúsn. ásamt byggrétti. Grundarstígur: 55 tm versi- eða skrífsthúsn. Sérinng. Verð 2,0 millj. Álfabakki: 140 tm mjög góð skrifsthæö í lyftuhúsi. Afh. fljótl. Sumarbúst. — ódýrt: til sölu og brottflutn. 20 fm sumarbústað- ur. Mjðg hagst. verð. Vantar eignir á skrá. Mikil sala. ^> FASTEIGNA jjM MARKAÐURINN [ i ' Óðinsgótu 4 11540-21700 Jón Guðmundsson sölustj., . Loó E. Löve lögfr., Olafur Stefánsson vioskiptafr. 43307 641400 Suðurhólar — 4ra Falleg 110 fm ib. á 3. h. V. 3,6 m. Ásbraut — 4ra 110 fm endaíb. ásamt 36 fm nýl. bílsk. V. 3,7 m. Blönduhlíð - 6 h. Góð 130 fm.hæð í fjórb. ásamt 30 fm bílsk. Ákv. sala. Lyngbrekka — sérh. Mjög falleg 125 fm 5 herb. hæð. Bílskr. V. 4,3 m. Hlaðbrekka — einb. 180 fm hús á tveimur hæðum. Innb. bilsk. V. 5,6 m. Fannafold — tvíb. Önnur íb. 130 fm, hin ca 80 fm ásamt bflsk. Afh. fokh. í vor. Suðurhlíðar — Kóp. Parhús á mjög góðum stað. Afh. í sumar tilb. u. trév. KIÖRBYLl FASTEIGNASALA Nýbýlaveg 14, 3. hæð. Sölum.: Smári Gunnlaugsson. Rafn H. Skúlason, Iðgfr. '-lŒXTl^ Sk pholti 50 C (gegnt Tónabíói) Simi 688-123 Skoðum og verðm ctum eignir samdægurs. Hagamelur — 75 fm. 3ja herb. mjög falleg eign á jarðhœð í nýl. fjölbýfi. Verð 3,2 millj. Krummahólar — 90 fm. 3ja-4ra herb. mjög falleg eign á jarðhæð með bílskýli. Sérgarður. Ýmis hlunn- indi. Verð 3 millj. Lyngmóar Gbœ 100 fm + bílsk. Mjög falleg 3ja-4ra herb. íb. á 1. hæð í nýl. litlu fjölb. Suðursv. Verð 3,7 millj. Háaleitisbraut — 117 fm. 4ra-5 herb. glæsil. íb. í kj. Lítiö niðurgr. Verð aðeins 3250 þús. Veghúsastígur —160 fm. Glæsil. fullb. sérhæð sem hentar vel fyrír skrífst. eða íbhúsn. Viðarkl. loft og veggir. Parket á gólfi. Uppl. á skrífst. Hverafold — 170 fm. + bílsk. Mjög fallegt raðhús á einni hæð. Afh. fokh. i sept. eða fyrr eftir samkomul. Uppl. og teikn. á skrifst. Bæjargil — Gbæ. Einbhus á tveimur hæðum, 160 fm + 30 fm bilsk. Húsið afh. fullb. að utan, fokh. aö inn- an. Afh. júní '87. Teikn. á skrifst. Verð 3,8 millj. Söluturn — Gbæ. f so fm nýl. húsn. vel staðs. með mjög góða veftu. Tryggur leigusamn. Uppl. á skrífst. Vantar allar gerðir eigna á skrá Kristján V. Kristjánsson viðskfr., Siguröur Örn Sigurðarson viðskfr. Örn Fr. Georgsson sölustjóri. Höfóar til -fólksíöllum starfsgreinum! 681066 Leitiö ekki langt yfir skammt SKOÐUM OG VERÐMETUM EÍGNIR SAMDÆGURS Jöklafold 2ja herb. ib. Til afh. strax. Taepl. tilb. u. tráv. Verð 2 millj. Heiðargerði Sl lm 2ja herb. ib. é jarðlmð t' tvíb. Allt sér. Varð 2,2 millj. Þinghólsbraut — Kóp. 90fm3ja herb. Jarðhæð i sérbýii. Sér- irmg. Sárhiti. Fallegt útsýni. Ákv. sala. Vcr6 3 millj. Asparfell 3Ja herb. 106 fm mjðg góð fb. á 3. hæð. Ákv. sala. Verð 3 millj. Vesturbær SO fm mjög skemmtil. 3ja herb. .pent- house'-ib. é tveimur hæðum. PaneH I k>fti. Búsk. fyfgir. VI afh. strax. Verð 3,1 millj. Goðheimar 110 fm 4ra herb. efsta haað i fjórb. Stórar svalir. Fallogt útsýni. Skipti mögul. á stærri eign. Verð 4 milij. Látraströnd — Seltj. 200 fm fallegt endaraðhús. 4 svefn- herb. Fallegt útsýni. Heitur pottur i garðinum.Skiptimögul.Verð7.5milij. Bjargartangi — Mos. 135 fm fallegt einbhús á einni hæð. 4 svofnherb. Tvöf. bilsk. Mögul. 4 aðeins ca 20% útb. Veró S,6S,7 millj. Grafarvogur — einb. 140 fm einbhús á einni hæð. Til afh. lokh. aðirmanm. gleriogjámiáþaki. Skipti mögul. Verð 3,7 rnillj. Nætursala — dagsala Höfum isólu mjðg þekktan matsblustað sem er opinn allan sólarhringmn. Vef búmn tækjum. Einstakt tækifæri. UppL aðems á skrifst. Barnafataverslun Vorum að fá i sölu góða verslun i Breiá- hofti istórri verslanamiðst. Getur verið til afh. strax. Uppl. á skrifst. Veiðivöruverslun Vorum að fá i sölu stærstu og eina þekktustu veiðivöruvcrslun í borginni. Besti timinn framundan. Upp. aðeins á skrifst. Byggingalóðir — hús til niðumfs Óskum ettir byggingalóðum fyrir ibúð- ar- eða atvinnuhúsn. eða gómlum húsum til niðurrifs fyrir fjérsterkan byggingameistara Húsafell FASTEfGNASALALanghaltsvegiHS (Bæjarieidahúsinu) Simi:6S1066 Ö Aðalsteinn Pátursson Bergur Guðnason, hdl. Þoríákur Einarsson " EignaþjónustarP FASTEIGNA- OG SKIPASALA HVERFISGÖTU 98 (horni Barónsstigs). Sími 26650,27380 Vogahverfi Vantar 3ja herb. ib. sem mikið hvílir á. Vantar 4ra herb. ib. í Hlíðum eða Norðurmýri. Vantar tilfinnanl. 4ra herb. íb. í Breiðholti. Vantar allar stærðir íbúða á söluskrá. Traustir kaupendur. Lögm. Hogni Jónsson, hdl. SoTum. Steingrimur Steingrímsson, Öm Scheving. Hafnarfjörður Hjallabraut. 4ra herb. endaíb. á 3. hæð í fjölbhúsi. Vesturbraut. 4ra-5 herb. ib., 73 fm ítimburh. V. 1750 þús. Álfaskeið. 2ja herb. íb. á jarðhæð. V. 1,5 millj. Hverf isgata. 2ja herb. risib. V. 950 þús. Ölduslóð. 5 herb. efsta hæö í þríbhúsi. Bílsk. Kársnesbraut — Kóp. Mjög falleg 3ja herb. íb. á efri hæð ífjórb. Stórar svalir. Bflsk. Ámi Gunnlaugsson hn Austurgötu 10, simi 50764. Ibúðir í Vesturb. óskast Höfum fjársterka kaupondur að 3ja herb. íbúðum í Vestuitj. Góðar greiðslur í boði. iðnhúsn. i Rvk óskast Höfum kaupanda að 200-300 fm atv- húsn. með góðrí lofthæð. Vantar — einb./skrifst. MJög fjársterkur kaupandi hefur beðið okkur að útvega 200-300 fm steinhús i Þinghoftunum, Miðb. eða Vesturb. Góð sérhæð af sömu stærð kemur til Einbýli óskast Höfum kaupanda að 200-300 tm oinb- húsi i Þingholtum eða gamla bænum. Góðar greiðslur i boði. Sérhæð í Vesturb. oskast Höfum traustan kaupanda að 5-6 herb. sérhæð i Vesturb. íbúðir í Háaleiti óskast Höfum kaupanda að 3ja-6 herb. íb. í Háaleitishvorfi. Góðar greiðslur i boði. Húsn. í Múlahv. óskast Höfum verið beðnir að útvega 400-600 fm versl.-, iðn.- og skrifstpláss i Múla- hverfi. Traustur kaupandi. Selás — 2ja 89 fm glæsil. íb. á 1. hæð. Til afh. strax tilb. u. trev. Verð 2380 þús. Langholtsvegur — 2ja Góð ca 65 fm ósamþ. ib. í kj. i nýl. húsi. Verð 1600 þús. Miðtún — 2ja Ca 70 fm snotur risib. Samþ. teikn. til stækkunar á íb. Verð 1960 þús. Skipasund — 2ja Ca 60 frn falleg risíb. Verð 1650 þús. Skipholt — einstaklíb. Lítil snotur ib. ó 2. hæð. Verð 1,8 mlllj. Grenimelur 65 fm mjög falleg kjib. Verð 2,0 mllij. Fellsmúli — 3ja Ca 80 fm góð íb. á 3. hæð. Laus strax. Ver 2,6 millj. Næfurás 2ja og 3ja lúxus Glæsil. óvenju stórar 2ja (89 fm) og 3ja (119 fm) herb. ibúðir sem afh. tilb. u. trév. og máln. íbúðimar eru með tvenn- um svölum. Fallegt útsýni. Skaftahlíð — 3ja Lítil og snotur ib. á jarðhæð í litlu fjölb- husi. Laus strax. Kársnesbraut - 3ja Glæsil. ný ca 75 fm ib. á 2. hæð i fjórb- húsi. Verð 3,0 millj. Við Sundin — 3ja Góð ca 90 fm ib. á 3. hæð í 3ja hæða Mofck við Kleppsveg. Verð 3,2-3,3 millj. Miðstræti/hæð og kj. U.þ.b. 130 fm íb. á 1. hæð og í kj. í gömlu timburhúsi. Kj. ekki fullinnr. 2 saml. stofur og 4 herb. Laus 1. sept. Verð 2,8 millj. Við SkólavörðustígMra 4ra herb. 100 fm göð fb. á 3. hæð i steinhúsi á góðum stað. Svalir. Verð 3,0 millj. Skipti á 2ja herb. ib. koma vel tii greina. Vesturgata — parhús Gamalt timburhús á tveimur hæðum u.þ.b. 100 fm, auk skúrbygg. á lóð. Þarfn. stands. Laus strax. Verð 2,9 millj. í suðurhlíðum Kóp. Efri sérhæð i Hvömmunum ásamt 2-3 herb. á jarðhæð samtals um 190 fm ásamt 40 fm bílsk. Glæsil. útsýni. Verð 5,5-6,0 millj. Á sunnanv. Álftanesi 216 fm mjög glæsil. einbhúsi viö sjáv- arsiðuna. Einstakt útsýni. Skipti mögul. á minni eígn. Einb. í Hafnarf. Tvíl. ca 130 fm steinhús með f allegri lóð v/Suðurgötu. Bílskréttur. Verð 4,0-4,2 millj. Seltjarnarnes — einb. Vorum að fá i einkasölu um 200 fm glæsil. einb. á norðanverðu Nesinu. Glæsil. útsýni. 50 fm tvöf. bilsk. Selás — einb 171 fm fokh. einl. einbhús ásamt Mskplötu (48 fm). Verð 3,4 mlllj. Vallhólmi Kóp./einb. Gott 230 fm einbhús á tveimur hæðum með 30 fm innb. bilsk. og fallegum gjarði m.a. með gróðurhúsi. Alls 5 svefnherb. Mögul. á 2ja herb. íb. m. sérinng. á neöri hæð. EIGNA MIÐLUIMN 27711 ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 Svnrii Kristinsson, sölustjori - Þwtcilui Guðmundsson, sólum. Porollur fUlldórsson, logfr. - Unnsteino Beck, hrl.. simi 12320 685009 685988 2ja herb. ibúðir LaufáSVegur. 2Ja herb. rúmg. fb. á jarðhæð í göðu steinhúsi (nýrri hlut- inn). fb. snýr öll í suður. Sérínng. Akv. sala. Afh. eftir ca 3 mán. Verð 2 mil" 3ja herb. íbúðir Vogar. Aðalhæð í þribhúsi við Eikjuvog. Stærð ca 85 fm. Eignin er til afh. strax. Engar áhv. veðsk. Bilsk. og vinnuhúsn. fylgir. Verð 3,5 millj. Borgarholtsbraut Kóp. Fullb. nýt. ib. á 2. hæð (efstu) i 5 íbhúsi. Mikið útsýni. Stórar suðursv. Mögul. á að fá keyptan bílsk. Verð 3,3 millj. t. Asparfell. 90 fm ib. á 3. hæð i ágætu ástandi. Útsýni. Litið áhv. Laus 16, júli. Asvallagata. 90 fm n>. á jarð- hæð. Sérínng. Sérhiti. Engar áhv. veðsk. Frábær staðsetn. Ákv. sala. ValshÓlar. Nýt. vönduð endaíb. é efstu hæð. Bílskréttur. Þvottah. innaf eldhúsi. Æskil. skipti á stærri eign. Verð 3,3 millj. 4ra herb. ibúðir Safamýri. 115 fm n>. & 1. hæð. ib. í góðu ástandi. Ákv. sala. Verð 3,9 millj. Eyjabakki m. bílsku ígöðu ástandi á 3. hæð. Þvottah. innaf eldh. Gluggi á baði. Suðursv. Rúmg. innb. bílsk. Verð 3,9 millj. Fornhagi. 95 fm kjib. í goðu ástandi. Góð staðs. Björt ib. Verð 3,2 millj. Vesturberg. no tm r>. í goðu ástandi á 3. hæð. Stórar svalir. Gott útsýni. Verð 3,2 millj. Kleppsvegur. 110 fm 0 3. hæð. Suðursv. Aukaherb. fylgir risi. Ákv. sala. Snorrabraut. 110 fm ib. « 2. hæð. Sérínng. Eign i góðu ástandi. Verð 2950 þús. Kleppsvegur. ioofmkjio. Nytt gler. Verð 2,8 millj. Sérhæðir Sérhæð — Hlíðar Efri sérhæð við Stigahlið ca 165 fm. Sérínng. Sérhrti. Bilskúr. 4-5 herb. á hæðinni. Auk þess herb. m. snyrtingu á jarðhæð. Ákv. sala. Eignin verður laus 1. júní. Verð 6,2 niillj. Laugarnesvegur. so fm íb. á 1. hæð í þríbhúsi. Suðursv. Nýtt gler. Bílskréttur. Verð 3,2 millj. RauðHækur. 140 fm íb. i 3. hæð f fjb. Tvennar svalir. Alft gler nýtt. Nýjar innr. Verð 4500 þús. 1 Raðhús KjanrmÓar. Parhús á tveimur tiæðum. Ca 130 fm. Bflskréttur. Fullb. hús. með vönduðum innr. Parket á góffum. Til afh. strax. Verð 4,7 millj. Selbrekka Kóp. Raðhúsátveim- ur hæðum með stórum innb. bílsk. Á neðri hæð er góð einstaklingsib. Húsið ertilafh. ijúni. Ákv. sala. Vorð 6,4 millj. Einbýlishús Vatnsendablettur. Einbhús á einni og hálfrí hæð. Tvöf. innb. bílsk. Eign i góðu ástandi. Stór lóð. Góð staðs. Eignaskipti mögul. KÓpaVOgUr. Einbhús á tveimur hæðum. Ca 160 fm auk bilsk. Húsið er við Álfaheiði í Suðurhlíðum. Húsið ath. fokh. og fullfrág. að utan, eða tilb. u. trév. og málningu. VeStUrbær. Einbhús á tveimur hæðum ca 180 fm ásamt bilsk. Húsið er ca 20 ára gamalt. Tvennar svalir. Æskil. skipti á minni eign i Vesturbæ en þó ekki skilyrði. Verð 7,5 millj. HÓlahverfi. Einbhús á tveimur hæðum á góðum útsýnisstað. 3ja herb. séríb. á jarðhæð. 45 fm bílsk. Eignin er nánast fullb. Bein saia eða eignaskipti. fmi K jöreigns/, «* Ármúla 21. Dan. V.S. Wiium Ibglr. Ólafur Guðmundsson sölustjóri. Sterkurog hagkvæmur auglýsingamiðill! "~a&>LJi&*
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.