Morgunblaðið - 26.03.1987, Blaðsíða 36

Morgunblaðið - 26.03.1987, Blaðsíða 36
36 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 26. MARZ fltargAtitÞIafrft Útgefandi Framkvæmdastjóri Ritstjórar Aöstoöarritstjóri Fulltrúar ritstjóra Fréttastjórar Auglýsingastjóri Árvakur, Reykjavík HaraldurSveinsson. Matthías Johannessen, Styrmir Gunnarsson. Björn Bjarnason. Þorbjörn Guömundsson, Björn Jóhannsson, Árni Jörgensen. Freysteinn Jóhannsson, Magnús Finnsson, Sigtryggur Sigtryggsson, Ágúst Ingi Jónsson. Baldvin Jónsson. Ritstjórn og skrifstofur: Aöalstræti 6, sími 691100. Auglýsingar: Aöalstræti 6, sími 22480. Afgreiösla: Kringlan 1, sími 83033. Áskriftargjald 500 kr. á mánuoi innanlands. í lausasölu 50 kr. eintakiö. Fulltrúi góðs granna Thorvald Stoltenberg, hinn nýi utanríkisráðherra Nor- egs, hefur fetað í fótspor fyrir- rennara síns, Knuts Frydenlund, og farið í fyrstu opinberu heim- sókn sína hingað til íslands. Þessi ákvörðun hans er til marks um þá nánu og miklu yináttu, sem er á milli Norðmanna og fslendinga. Öllum eru hinar sögulegu rætur þessarar vináttu ljósar. í samtímanum er einnig fjölmargt, sem sameinar þjóðirn- ar, eins og fram hefur komið í frásögnum af viðræðum þeirra Thorvalds Stoltenberg og Matt- híasar Á. Mathiesen. í tíð Knuts Frydenlund var gengið frá hinu einstæða sam- komulagi um hafsvæðið um- hverfis Jan Mayen. Þar er annars vegar viðurkennd lög- saga íslands í 200 mflur í átt að eyjunni og hins vegar réttur okkar ti! að nýta auðlindir innan norsku Iögsögunnar umhverfis Jan Mayen. Frydenlund sætti ámæli heima fyrir vegna þessa samnings, sem staðfesti í huga okkar Islendinga, að sambandið við Noreg er sérstakt og meira virði en tengslin við flest önnur ríki. Það leiðir af Jan Mayen- samkomulaginu, að við þurfum að hafa náin samráð við Norð- menn til dæmis vegna nýtingar á loðnustofninum. Nú liggur fyr- ir að taka ákvarðanir um loðnuveiðar Færeyinga og á veg- um Grænlendinga á Jan Mayen-svæðinu. Er mikils virði fyrir okkur, að þar sé okkar hlut- ur ekki fyrir borð borinn. I fiskveiðum og sölu á fiski eru Norðmenn keppinautar okk- ar. Náið er fylgst með því hér á landi, hvernig miðar í norskum sjávarútvegi. Flest bendir til þess, að á næstu árum muni þorskveiði Norðmanna aukast töluvert. Fiskstofnar í Barents- hafi virðast til dæmis vera að komast úr þeirri lægð, sem hefur einkennt þá undanfarin ár. Á því er engin launung, að tiltölu- lega lítill afli Norðmanna á síðasta ári jók verulega eftir- spurn eftir íslenskum fiski. Þegar íslenskir útgerðarmenn, sjómenn og físksalar ræða um keppinauta sína í Noregi, staldra þeir oft við þá staðreynd, að norskur sjávarútvegur nýtur umtalsverðra ríkisstyrkja. Þegar grannt er skoðað, er það að vísu álitamál, hvort þessir styrkir auðveldi Norðmönnum að selja fiskinn. En sanngjarnar óskir íslendinga eru, að þeir séu ekki notaðir til að greiða niður verð á mörkuðum eða til að stunda undirboð. Norðmenn eru á sama báti og við að því leyti, að þeir eru ekki í Evrópubandalaginu (EB). Þeir hafa eins og við gert sér- stakan samning við bandalagið um sölu á fiski þangað. Almennt séð hefur verið talið, að okkar samningar séu ívið hagstæðari en Norðmanna. Á hinn bóginn hafa Norðmenn stigið það skref, sem við viljum ekki stíga, að heimila skipum frá EB-löndum að stunda fískveiðar í lögsögu sinni. Innan EB heyrast raddir um, að kröfu um veiðiréttindi innan íslensku lögsögunnar verði að sinna eigi að liðka frekar fyr- ir sölu á íslenskum fiski í bandalagsríkjunum. Norðmenn ákváðu á sínum tíma í þjóðaratkvæðagreiðslu að gerast ekki aðilar Evrópubanda- laginu. Nú fímmtán árum síðar sjást þess æ fleiri merki í Nor- egi, að áhugi er á aðild að EB. Enginn stjórnmálaflokkanna setur það mál á oddinn og það er ekki mikið rætt í opinberum stjórnmálaumræðum. Þróunin er almennt á þann veg, að yfír- gnæfandi lfloir eru á norskri aðild að EB á næstu árum. Það eru ekki aðeins viðskipta- og efnahagsmál, sem þar ráða, heldur einnig og ekki síður sú staðreynd, að á vettvangi Atl- antshafsbandalagsins og í al- þjóðamálum er samvinna EB-landanna orðin svo mikil, að þau Evrópuríki, sem eru utan bandalagsins, eiga stundum í vök að verjast. Hafa norsk stjórnvöld lagt mun meira upp úr því en íslensk að fylgjast með þessu pólitíska samstarfi EB- ríkjanna. Samstarf Norðmanna og ís- lendinga á vettvangi Atlants- hafsbandalagsins er náið og gott. Vegna legu landanna falla öryggishagsmunir þeirra að verulegu leyti saman. Norðmenn hafa að nokkru valið aðra leið en við. Sjálfir hafa þeir öflugan her undir vopnum en vilja ekki heimila erlendar herstöðvar í landi sínu á friðartímum. Hitt er ljóst, að Noregur verður ekki varinn ef til ófriðar kæmi nema með aðstoð annarra. Hvernig að því yrði staðið sést best á þeim fjölþjóðlegu heræfíngum, sem eru mjög tíðar í Noregi. Stefna íslendinga í varnarmálum er mikilvægur þáttur í öryggis- kerfí, sem er Norðmönnum og okkur öllum besta tryggingin fyrir því, að friður haldist í okk- ar heimshluta. Heimsókn Thorvalds Stolten- berg hingað er til þess fallin að treysta og efla hin góðu tengsl okkar við Norðmenn — einmitt þess vegna eru hún fagnaðar- efni. Morgunblaðið/ÓI. K. Magnússon Aðstandendur reyklausa dagsins, Þorkell Halldórsson, Ingimar Sigurðsson, Árni Johnsen sem heldur á námsefni tóbaksvarnarnámskeiða, Þorsteinn Blöndal, Kristín Kvaran og Þorvarður Örnólfsson. Reykingamenn hvattir til að ganga í „reyk- lausa liðið" á morgun STEFNT ER að því að sem flest- ir láti af reykingum á morgun og gerist í framhaldi af því full- gildir meðlimir í „reyklausa liðnu." Þetta er markmið Tó- baksvarnarnefndar og samtak- anna um Reyklaust ísland árið 2000 með reyklausa deginum. Mörg fyrirtæki, stofnanir og fé- lagasamtök haf a heitið stuðningi við þetta framtak. Fjallað verður um tóbaksvarnir á ýmsuni vett- vangi og Krabbameinsfélag íslands verður með opið hús fyr- ir þá sem vilja fá upplýsingar og holl ráð til að hætta reyking- um. Á fréttamannafundi sem haldinn var í gær kom fram að samkvæmt skoðanakönnunum hefur meirihluti reykingamanna hug á að láta af vananum en skortir tilefnið. Að mati Tóbaksvarnarnefndar urðu þáttaskil þegar lög um reykingavarnir voru samþykkt á Alþingi árið 1984. Skýrslur ÁTVR sýna að sala á tóbaki fór vaxandi fram að þeim tíma, en síðan þá hefur hún minnkað umtalsvert. Þorvarður Örnólfsson sem hefur verið erindreki Krabbameinsfélags- ins í tóbaksvörnum um langt skeið taldi að mestu breytinguna mætti kenna meðal skólabarna. „Reyking- ar þykja orðið hallærislegar meðal ungu kynslóðarinnar," sagði Þor- varður. „Þegar farið er í skóla og spurt um þessi mál lýsa heilu bekk- irnir því yfir að reykingar séu bara bull." Skólabörn að tólf ára aldri hafa fengið afhent veggspjald sem prent- að er í 26.000 eintökum. Mynd- skreyting þess er sótt í teiknimynd Tóbaksvarnarnefndar sem birtist á síðasta ári. Þar gefur einnig að líta slagorð dagsins: „Reyklausa dag- inn, 27. mars '87 ganga allir í Norræni kvartett- inn fer til Kína Fyrsti vestræni hópurinn sem fer með nútímatónlist þangað NORRÆNI kvartettinn hefur þegið boð Alþýðulýðveldisins Kína um tónleikaf erð til lands- ins. Hefst tónleikaferðin á morgun, en áður en haldið verður til Kína mun hópurinn æfa saman og halda tónleika í Svíþjóð. Þetta mun vera í fyrsta skipti sem kvartettinn fer í tónleikaferð. Kvartettinn skipa þeir Einar Jóhannesson, klarinettleikari, Joseph Ka-Cheung Fung, gítar- leikari og tónskáld, Roger Carls- son, slagverksleikari og Áskell Másson, handtrommuleikari og tónskáld. Að sögn þeirra fjór- menninganna, mun þetta vera í fyrsta skipti sem vestrænni hljómsveit, sem spilar nútíma- verk, er boðið að koma til Kína. Verkin sem verða á efnis- Viðræður um sam- stjórn fylkinganna í Stúdentaráði ÞRÍHLIÐA viðræður um stjórn- armyndun í Stúdentaráði eru hafnar. Oddvitar Vöku, Vinstri- manna og umbótasinna komu til fundar í Félagsstofnun í gær, en samkvæmt heimildum blaðsins hafa aðilar átt með sér viðræður síðan í vikubyrjun. Umbótasinnar stofnuðu til við- ræðnanna með bréfi í síðustu viku. Áður hefur verið reynt að koma samstjórn fylkinganna á laggirnar, en slíkar tilraunir strandað. Enn er óljóst um árangur af þessum við- ræðum. „Stúdentar eiga lágmarkskröfu á því að fylkingarnar reyni að mynda samstjórn, enda kusu þeir samstöðu í nýafstöðnum kosningum," sagði Sveinn Andri Sveinsson efsti maður á lista Vöku til Stúdentaráðs að- spurður um stöðu viðræðnanna. „Slíkt er þó ekki markmið í sjálfu sér heldur gæti slík stjórn hugsan- lega verið góð leið til að ná þeim markmiðum sem Stúdentaráð setur sér, það er að ná árangri í hags- munabaráttunni." skránni eru „Fantasy on a Chinese Poem," fyrir klarinett og handtrommur, eftir Áskel Más- son, „Toccata" fyrir Gítar eftir Þorstein Hauksson, „Impromtu" fyrir fjórar congatrommur eftir Askel Másson, „Choreographic Poems" fyrir kvartett eftir Joseph Ka-Cheung Fung, „Duo Concert- ante" eftir Joseph Ka-Cheung Fung, „Blik" eftir Áskel Másson, „Waves" eftir Per Nörgaard og „Divertimento" fyrir kvartett eft- ir Áskel Másson. Aðeins eitt af þessum verkum hefur verið flutt hér á íslandi, en það er Blik eftir Áskel Másson. Eins og fyrr segir, hefst ferðin í Svíþjóð, nánar tiltekið í Gauta- borg, þar sem kvartettinn mun dvelja í eina og hálfa viku við samæfingar og halda tónleika áður en lagt er upp í sjálfa förina til Kína. Hún hefst 7—8. apríl, með tvennum tónleikum í borg- inni Shenshen. Þá verða tvennir tónleikar í Canton og að lokum mun kvartettinn koma fram í hinu nýja og glæsilega „Kínverska óperu- og dansleik- húsi" í Peking, sem tekur 1600 manns í sæti. Mun ferðin innan Kína taka hálfan mánuð. I lok fararinnar er ætlunin að hljóðrita tónverkin á efnisskránni fyrir hljómplötu í Gautaborg.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.