Morgunblaðið - 26.03.1987, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 26.03.1987, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, FQfMTUDAGUR 26. MARZ 9 35 Nú er mikil eftirspum eftir fasteigna- tryggöum skuldabréfum bæði verö- tryggðum og óverðtryggðum. Ávöxtunarkrafa verðtryggðra bréfa: Veðskuldabréffyrirtækja 12-14% Veðskuldabréfeinstaklinga 13,5-15,5% Ávöxtunarkrafa óverðtryggðra bréfa 45-50% Hafið samband viö veröbréfadeild KAUPÞINGS í síma 686988 eða komið við hjá okkur í Húsi Verslúnarinnar. Næg bílastæði. Sölugengi verðbréfa 26. mars 1987: Ýmis verðbréf SÍS 19851. fl. 15.131,- pr. 10.000,- kr. SS 19851. fl. 8.965,- pr. 10.000,- kr. Kóp. 1985 l.fl. 8.684,-pr. 10.000,-kr. Lindhf. 1986 l.fl. 8.536,-pr. 10.000,-kr. Óverðtryggð veðskuldabréf Meðlgjaldd.áári 20% vextir 40% 45% Nafnáv. Nafnáv. Meo2g|aldd.áárl 20% vextir 40% 45% Nafnáv. Nafnáv. 86 83 81 77 76 72 73 68 90 88 85 82 81 77 78 73 Einingabréf Einingabr. 1 kr. 1.971,- Einingabr.2 kr. 1.186,- Einingabr.3 kr. 1.218,- Verðtryggð veðskuldabréf Láns- Nafn- iitní vextir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 13% áv. 15%áv. umfr. umfr. verötr. verötr. 94 92 91 89 89 86 86 83 84 80 82 78 80 76 78 74 77 72 75 70 Hæsta og lægsta ávöxtun hjá verðbréfadeild Kaupþings hf. Dagana 1.2.-15.2.1987 Hæsta % Lægsta % Öll verðtr. skuldabr. Verðtr. veðskuldabref 18 18 9,0 12,0 13,8 15,2 KAUPÞINGHF GJLi Vopn í lífs- baráttu Stóriðja er engín alls- herjariausn f atvinnu- og efnahagsmalum þjóðar- ínnar. Hún hefur og bæðí kosti og galla, eins og flestar leiðir tíl verð- mœ tasköpunar, sem vega verður og meta í hverju tilfclli, sem að höndum ber. Sú reynsla, sem nú er tiltœk, bssði af álveri f Straumsvík og járu- blendiverksmiðju f Hvalfírði, sýnir ljóslega, að stóriðja er verðmœtur hlutí af atvinnuöryggi, þjóðartekjum, líf skjörum og viðskiptastöðunnar út á víð. Stóriðja þarf mjög mikið stofnfjármagn. Vegna þess sem og hins, hve hún er háð tækni- þckkingu, utanaðkom- andi hrácf num og sfðast en ekki sfzt sölusam- keppni á heimsmarkaði var óhjákvœmilegt að lcita samstarfs við er- lenda aðila. Stóriðju fylgir gffur- leg rekstraráhætta. Af þeim sökm n þótti flestum fslendingum hyggilegt að þjóðin tæki sitt á þurru f atvinnu, orku- verði og sköttum, en axlaði, a-in.k. fyrst f stað, sem minnstan hlut rekstraráhættunnar. Ef rétt er að staðið getur hófleg stóriðja ver- ið hhiti af vopnabúnaði Iftillar þjóðar f lífsbar- áttu hennar. Glötuð tæki- færi Á þeim árum þegar olíu- verð var sem hæst f veröldinni hafði rafork- an dágóða samkeppnis- stöðu f stóriðju. Þessi Stóriðjunefnd: Viðræðunefnd Rio Tinto Zink skoðaði álverið VIDKÆDHNEFND RÍo Tinto Zink samsteyjmnnar fundaili tneð stóriojunefnd i Reykjavíká mánudap. Ail söpii Kirgis ísleifs Gunnarssonar formanns nefndarinnar voni engar ákvantanír teknar á þessiim fundi. l'nnii) er ad endur- hönnun kísilmálmverksmioju sem aptlaður er statmr á Reyðarfirði og munu aðilar taka afstöðu til hennar um mitt ár, að hans sögii. áiversins hofði tekið þátt i heimsókninni. Samsteypati virri aðt'ins einn fjiilmnrgra erlondra aðila $em netná'm hyjrgðist kynna álverið moð samstarf um sta?kkun þess i huga. Endurhönnun kísilmálverk- smiðjunnar tekur mið af þvi að Jækka stofnkostnað hennar þannig að hann nemi ekk: Fulltrúar Rio Tinto Zink skoðuðu að þessu sinni áiverk- smiðjuna í Straumsvík, en áður hafa þcir skoðað Járnblendi- verksmiðjuna á Grundartanga. Var þeim gerð grein fyrir að frumkvseði um stapkkun verk- smiðjunnar væri nú í hendi íslendinga. Rio Tinto Zink á hluti í álverksmiðjum þar á meðal á Bretlandi. Fram kom aö viðræður um þáttöku sam- steypunnar í iK'Ssari stækkuh meira en 3485 milljónum koma vel lil jrreina. Birgir króna. Miðað við þá fjárfesl- sagi>i nð -lóhannes Norðdal ingu þyrfti verkamiðnn að rnminour m-fmlar t::v tfrckkua "kila in^f. nrftscml Auðlindir og nýtingarmörk Nytjastofnar Islandsála, sem vega þyngst í lífsicjörum landsmanna, hafa nýtingarmörk. Við höfum þegar náð þessum nýtingarmörk- um, hvað flesta fiskistofna áhrærir. Önnur helzta auðlind þjóðarinnar, gróðurmoidin, hefur einnig nýtingarmörk, það er að segja: markaður búvöru sýnist fullmettur. Af þess- um sökum var horft til þriðju og fjórðu auðlindarinnar, vatnsfalla og jarðvarma, varðandi bætt lífskjör og traustara efna- hagslegt sjálfstæði þjóðarinnar. Staksteinar staldra við þetta atriði ítilefni af hingaðkomu viðræðunefndar Rio Tinto Zink-samsteyp- unnar til viðræðna við stóriðjunefnd. Alþýðubandalagið rfkjum f iðnaðarráðu- neytinu. Ráðherra þess hafði þaið fyrst ogf fremst að leiðarijósi, að þvf er virtíst, að fyrirbyggja þessa möguleika. Ofgar og þröngsýni réðu ferð. Tækifærum til að auka verulega þau verðmæti i þjóðarbú- hefur breytzt vegna verðfalls oliunnar. Á þeim árum þegar olíuverð var hcest hðfð- um við fleiri og meiri möguleika en nú til að breyta vatnsföllum og jarðvarma f störf, verð- mæti, gjaldeyri og lifskjör. Á þessum árum réð skapnum, sem lffskjörum ráða, var glutrað niður. Þessari afstöðu fylgdi siðan kyrlángur f virkj- anaframkvæmdum, sem sagt hefur til sfn vfða. Mál í skoðun Viðræðunefnd Rio Tinto Zink, sem vikið er að i inngangi, er hingað komin til skrafs um end- urhönnun kisilmálm- verksmiðju, sem til stendur að byggja i Reyð- arfirði. Eiimig mun hafa verið rætt um hugsan- lega þátttöku samsteyp- unnar f sbekkun álversins f Straumsvfk, en frumkvæði um það efni er nú f höndum ís- lendinga. Endurhönnun kfsil- málmverksmiðjunnar tekur mið af þvi, sam- kvæmt meðfylgjandi frétt Morgunblaðsins, að lækka stofnkostnað verksmiðjunnar þannig að hann nemi ekki meira en 3485 m.kr. Miðað við þá fjárfestingu þyrfti verksmiðjan að skila 10% arðsemi. Eins og mál horfa við f dag er það óvissu háð að hvaða marki við get- um breytt fallvötnum og jarðvarma f vinnu og verðmæti f næstu framtfð. Hitt liggur ljost fyrir að Alþýð uban dalag- ið, sem tj;ildaði verð- bólgu og ójafnvægi f efnahagmálum þjóðar- innar á stjórnarárum sfnum 1978-1983, glurr- aði jafnframt niðui* tækifærum á þessum vettvangi. Það krukkaði ekld aðeins fjórtán sinn- um með lögum f gerða kjarasamninga á þessum árum, til skerðingar kaupmætti, heldur Iagði það f bókstaflegri merk- ingu steina i götu þjoðar- innar í iðnþróun, i vexti þjóðartekna, f bættum Iffskjörum. Cylinda þvottavélar*sænskar og sérstakar Fá hæstu neytendaeinkunnir fyrir þvott, skolun, vindingu, taumeðferð og orkusparnað. Efnis- gæði og öryggi einkenna ASEA. Pú færð ekki betri vélar! ^ /FQnix HATUNI 6A SIMI (91)24420 Húsi verslunarinnar S68 69 88 Viðtalstími borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins verða til viðtals í Valhöll Háaleitis- braut 1, á laugardögum frá kl. 10-12. Er þar tekið á móti hvers kyns fyrir- spurnum og ábendingum og er öllum borgarbúum boðið að notfæra sér viðtalstíma þessa. Laugardaginn 28. mars verða til viðtals Magnús L. Sveinsson forseti borgar- stjórnar og formaður Innkaupastofnunar Reykjavíkur, Helga Jóhannsdóttir í stjórn umferðanefndar og SVR og Hulda Valtýsdóttir formaður menningarmála- nefndar. ogfáSuáskriftargjöld- IM^ulW in skuldfæro á greiðslukortareiknin þinn mánaöarlega. SIMINN ER 691140 691141
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.