Morgunblaðið - 26.03.1987, Blaðsíða 44

Morgunblaðið - 26.03.1987, Blaðsíða 44
44 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 26. MARZ Rjamorkufríðlýst Norðurlönd: Framlag Islands skiptir máli eftírÁlfheiði Ingadóttur Þessa dagana ræðst það hér í Reykjavík hver verður framtíð um- ræðunnar um kjarnorkufriðlýst Norðurlönd — hvort íslendingar taka áfram þátt í undirbúningi málsins eða verða viðskila við frændþjóðir sínar í þessu mikils- verða máli. Sjálfstæðisflokkurinn með utan- ríkisráðherra í broddi fylkingar hefur tafið framgang málsins mán- uðum saman með því að hindra skipan embættismannanefndar, sem ætlað er að vinna samhliða þingmannanefnd frá öllum þjóð- þingum Norðurlanda. Til þessa óþurftarverks hefur Sjálfstæðis- flokkurinn notið liðsinnis miðju- flokkanna beggja allt eftir því sem þótt hefur henta hverju sinni — ýmist í krafti stjórnarsamvinnu Framsóknar og Sjálfstæðisflokks eða í krafti meirihluta Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks í utanríkis- málanefnd Alþingis. Forysta þessar jí>riggja flokka hefur farið sínu fram þvert gegn meirihlutavilja íslend- inga, sem legið hefur fyrir allt frá 1983. Sá vilji var ítrekaður nú í byrjun mars, þegar 90% kjósenda lýstu stuðningi við kröfuna um kjarnorkufriðlýst Norðurlönd. Að kaupa sér frið Þegar þetta er skrifað er ekki vitað hver verður niðurstaðan á fundi utanríkisráðherra Norður- landa hér í Reykjavík, en margt _ bendir þó til þess að Matthías A. Mathiesen kaupi sér frið og sam- þykki að íslendingar eigi fulltrúa í embættismannanefndinni. Ástæð- umar eru næsta augljósar. Yfirlýsingar benda til þess að hin Norðurlöndin fjögur muni halda sínu striki og undirbúa friðlýsingu Skandinavíu fyrir kjarnavopnum þó ísland skerist úr leik. Mönnum þyk- ir töfin sem íslenski ráðherrann hefur staðið fyrir orðin ærið löng og vita trúlega sem er að skipan embættismannanefndarinnar er átylla sem hann notar til að þæfa málið. Þess vegna var ekki fallist á að fresta ákvörðuninni fram yfir kosningar á íslandi. Á Norðurlöndunum er mörgum líka ósárt um að ísland verði ekki með, þar sem herstöðvar Banda- ríkjamanna hér flækja málið óumdeilanlega. í því sambandi er rétt að minna á að þegar skriður komst á þessi mál 1980 var einmitt ætlunin að útiloka ísland á þeirri forsendu. Það tókst ekki, enda ekki annarra en íslendinga að taka ákvörðun um hvort þeir verða með eða ekki. En ef ísíand skerst úr leik núna er ljóst að Færeyjar, Grænland og þar með Norður- Atlantshafið verða útilokuð um leið. Slíkt væri mikið hættuspil og gæti hæglega endað með því að Island yrði nýr Kólaskagi vestan járn- tjalds. Jafnvel hörðustu andstaið- inga hugmyndarinnar um kjarnorkufriðlýst Norðurlönd hryllir við þeirri tilhugsun að ísland verði eitt utan slíks svæðis. í öðru lagi er býsna erfitt fyrir Matthías A. Mathiesen, a.m.k. svona kortéri fyrir kosningar, að ganga þvert gegn nýítrekuðum vilja þjóðarinnar og meirihluta kjósenda Sjálfstæðisflokksins, því sú stað- reynd að fundur utanríkisráðherr- anna er haldinn hér á landi setur kastljósið beint á hann. Þá er betra að kaupa sér frið og kyngja nefnd- inni og það trúi ég að ráðherrann muni gera. Spurningin er hins vegar hvert framhaldið verður. í leiðara Morg- unblaðsins sl. sunnudag segir berum orðum að ef embættis- mannanefndin eigi að vera „eins konar skjalageymsla, er ekki skynsamlegt að stöðva það ftllu lengur að hún verði skipuð". Þar með hefur tónninn verið sleginn og næsta víst að eftir honum verður dansað í nýrri ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks með Framsókn eða Alþýðuflokki. En er það í samræmi við vilja íslensku þjóðarinnar að stofna til e.k. skjalageymslu og láta málið rykfalla þar? Svarið er nei. Álfheiður Ingadóttir „Fær ný viðreisn um- boð kjósenda til að breyta norrænu emb- ættismannnaefndinni í „skjalageymslu" og láta hugmyndina um kjarn- orkufriðlýst Norður- löndrykfallaþar?" Nýrrar öryggis- stefnuerþörf Framtíð mannkyns krefst nýrra leiða í afvopnunarmálum. Það er lífsnauðsyn að stöðva kjarnorku- vopnakapphlaup stórveldanna, hætta tilraunum og framleiðslu kjarnavopna og eyða þeim áður en sprengjan fellur og áður en kapp- hlaupið um að vígvæða geiminn verður stjórnlaust. Risaveldin hafa fengið tækifæri í bráðum hálfa öld til að bægja kjarnorkuógninni frá, en árangurinn er enginn. Herská hugmyndafræði þeirra um gagn- kvæma fælingu byggða á fleiri og fleiri og fullkomnari og fullkomnari kjarnavopnum hefur gengið sér til húðar. Það er komið að öðrum að hafa frumkvæði og fara nýjar leið- ir. Kjarnorkuógnin er ekki einkamál þeirra Reagans og Gorbachevs, NATÓ eða Varsjárbandalagsins. Hún snertir hvern einasta einn. Á fyrstu afvopnunarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 1979 var hvatt til kjarnorkufriðlýsingar ein- stakra svæða sem lið í allsherjar afvopnun, nákvæmlega eins og í samþykkt Alþingis um „Stefnu ís- lendinga í afvopnunarmálum", 23. maí 1985. Frumkvæði smáþjóða og samstarf þjóða um nýja öryggis- stefnu byggða á kjarnorkufriðlýs- ingu og gagnkvæmum samningum, sem risaveldin yrðu að ábyrjast, er sú nýja leið í öryggismálum sem nýtur vaxandi fylgis um allan heim. ísland, sem sett var í sviðsljós friðarviðíeitni sl. haust, má ekki lengur vera dragbítur í slíku sam- starfi eða sitja hjá. Við eigum samleið með Norðurlandaþjóðunum í þessu efni sem í svo mörgu öðru. Sameiginlega geta Norðurlöndin ráðið miklu um þróun Evrópu og heimsins alls, ekki síst í afvopnun- ar- og friðarmálum. Til þess stendur líka vilji íslensku þjóðarinnar svo og frændþjóða okkar í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Finnladi, Álands- eyjum, Færeyjum og Grænlandi. Aldrei kjarnavopn á íslandi En hvaða rök ber forysta Sjálf- stæðisflokks og Alþýðuflokks fram með andstöðu sinni við kjarnorku- friðlýsingu Norðurlanda? Þau eru einkum tvenn og stangast illilega á. I fyrsta lagi segja þessir menn að á Islandi og hinum Norðurlönd- unum séu engin kjarnavopn og því sé þetta ástæðulaust hjal. I öðru lagi segja þeir að slíkt tal sé ábyrgð- arlaust, því kjarnorkufriðlýst Norðurlönd myndu auka ófriðar- hættu í okkar heimshluta, raska jafnvægi, auka á spennu, snúast upp í andstæðu sína. Ógnarjafn- vægið og óbreytt ástand sé forsenda friðarins og því megi ekki hrófla við. Þetta þýðir einfaldlega að í hinu gagnkvæma fælingarkerfi — ógn- arjafnvæginu — sé fólginn mögu- leiki á að flytja kjarnavopn til Norðurlanda. Og það er einmitt mergurinn málsins. Þessi rök- semdafærsla afhjúpar nefnilega það, sem þessir sömu menn vilja forðast að tala um og helst gleyma — að Bandaríkin og NATÓ askilja sér rétt til að flyIja kjarnavopn til Islands, Dan- merkur og Noregs, telji þeir þess þörf. Það eru til áætlanir um slíka flutninga á ófriðartimum, fjölda og tegundir vopna og svo geta menn velt því fyrir sér hvort og þá hvern- ig stjórnvöld yrðu beðin um leyfi til þeirra. Ef litið er til þessarar mótsagna- kenndu röksemdafærslu — að hér séu ekki kjarnavopn en megi ekki fyrirbyggja að þau verði flutt hing- að einhvern tíma í framtíðinni er ekki nema skiljanlegt að yfirlýst stefna Sjálfstæðisflokks og Al- þýðuflokks nýtur ekki nema 10% stuðnings meðal kjósenda rúmum mánuði fyrir kosningar. Krafa hinna er skýr: Aldrei kjarnavopn á íslandi. Hvað gerist eftir kosningar? Ákvörðun um kjarnorkufriðlýs- ingu Norðurlanda, með eða án íslands, verður tekin á næstu 4 árum. Það verður því næsta ríkis- stjórn, sem tekur endanlega ákvörð- un um hvert verður framlag íslands í afvopnunar- og friðarmálum — hvort fylgt verður vilja þjóðarinnar og annarra Norðurlandabúa eða hvort leiðir skiljast og ísland situr eitt eftir í andrúmi kalda stríðsins. Kosningaúrslitin 25. apríl nk. ráða hér öllu um. Þó utanríkisráðherra fallist nú á að skipa í embættismannanefnd til að kanna forsendur kjarnorkufrið- lýsingarinnar er Ijóst að þar fylgir hugur ekki máli. Ef Sjálfstæðis- flokkurinn fær einhverju ráðið eftir kosningar verður sú nefnd einfald- lega notuð til að stafla skjölum og láta þau rykfalla þar. Það sem kjós- endur ættu að hafa í huga er að það sama gildir um Alþýðuflokkinn; forysta hans er jafnvel herskárri gegn kjarnorkufriðlýsingu Norður- landa en forysta Sjálfstæðisflokks- ins. Stefna Alþýðubandalagsins er kvitt og klár Við teljum að ísland eigi að taka þátt í og hvetja til samnings um að á Norðurlöndum öllum og í norrænum höfum verði umferð, geymsla og meðferð kjarn- orkuvopna bönnuð um alla framtíð. Þessi stefna gerir ekki ráð fyrir neinum aukasetningum sem byrja á ef, þegar eða nema! Hún byggist á þyí grundvallarstefnumiði okkar að ísland eigi að vera herlaust og friðlýst land utan hernaðarbanda- laga og að rödd íslands á alþjóða- vettvangi eigi að vera rödd friðar og sátta. Tími ógnarjafnvægisins er liðinn. Uppsöfnun kjarnavopna er orðin ógn í sjálfu sér. Það þarf að ryðja nýja braut fyrir öryggi allra þjóða og allra manna og við íslendingar ættum að vera þar í fararbroddi. Takmarkið er heimur án kjarnavopna og aldrei kjarna- ,vopn á íslandi. Valkostirnir í kosningunum eru skýrir: Aðeins öflugur stuðningur við Alþýðu- bandalagið getur tryggt framgang þesa máls. Þar dugir ekki að treysta á aðra. Höfundur er blaðamaður og skip- ar4. sæti G-listaits í Reykjavík. raðauglýsingar raðauglýsingar — raðauglýsingar FélagMtwí Utankjörstaðaskrifstofa Sjálfstæðisflokksins Valhöll, Háaleitisbraut 1,3. hæð Símar 689004 - 689005 - 689006 Upplýsingar um kjörskrá og aðstoö viö kjörskrárkærur. Utankjör- staðakosning fer fram hjá borgarfógetanum í Reykjavik, Skógarhlið 6, kl. 10.00-15.00 mánudaga til föstudaga. Sjálfstæðisfólk I Hafið samband við skrifstofuna ef þið veröið ekki heima á kjördag. Kópavogur — Kópavogur Bæjarmálaflokkurinn og Týr, félag ungra sjálfstæðismanna i Kópa- vogi býður öllum velunnurum Sjálfstæðisflokksins i opiö hús laugar- daginn 28. mars kl. 21.00. Veitingar og skemmtiatriði. Keflavík Fundur verður haldinn i fulltrúaráði sjálfstæöisfélaganna í Keflavik miðvikudaginn 1. apríl nk. kl. 20.30, í sjálfstæðishúsinu, Hafnargötu 46. Dagskrá: 1. Rædd verður fjárhagsáætlun Keflavikurbæjar. 2. Önnur mál. Stjórnin. Kópavogur — kosningaskrifstofa Kosningaskrifstofa Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi er í Sjálfstæðis- húsinu, Hamraborg 1, 3. hæð. Skrifstofan verður opin alla virka daga frá kl. 9.00-19.00. Símsvari er opinn allan sólarhringinn, sími 40708, kosningasímar 44017 og 44018. Sjálfstæðisflokkurinn. Vestur-Húnvetningar Efstu menn D-listans verða á kosningaskrifstofu Sjálfstæðisflokks- ins. Brekkugötu 2 (gamla V.S.P.), Hvammstanga föstudaginn 27. mars 1987 kl. 17.00-19.00. Komið og fáið ykkur kaffi með frambjóð- endum. Allir velkomnir. D-listinn. Skagaströnd Almennur stjórnmálafundur verður i félagsheimilinu Fellsborg fimmtudaginn 26. mars nk. kl. 20.30. Efstu menn D-listans mæta. Allir velkomnir. Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins Suðurland — kosningaskrif stofa Aðalskrifstofa Sjálfstæðisflokksins á Suðurlandi, Tryggvagötu 8, Selfossi er opin alla daga frá kl. 14.00-22.00. Simi 99-1899. Litið inn, ræðið mélin og fáið ykkur kaffi. Umsjónarmenn skrifstofunn- ar eru Dagfríður Finnsdóttir og Ársæll Ársælsson. Kjórdæmisráð. Mývetningar á réttri leið Almennur stjórnmálafundur í Myllunni hótel Reynihlíö laugardaginn 28. mars kl. 13.30. Frummælendur Halldór Blöndal, Björn Dagbjartsson og Vigfús B. Jónsson. Sjálfstæðisfélagið. Þjóðmálafundur íAratungu Boðað er til almenns stjórnmálafundar (Aratungu föstudagskvöldið 27. mars kl. 21.00. Rædd verður staöa og stefna þjóömála, hvaö hefur áunnist og hvar úrbóta só þörf. Framsögu ílytja þingmennirn- ir Arni Johnsen, Eggert Haukdal og Arndís Jónsdóttir kennari. Siðan verða almennar umræður. Fólk er hvatt til þess að mæta og leggja hönd á plóginn. Sjálfstæðisfólagið Huginn. +
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.