Morgunblaðið - 13.12.1994, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 13.12.1994, Blaðsíða 16
16 ÞRIÐJUDAGUR 13. DESEMBER 1994 MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI {, . Viðbrögð vérðbréfasjóða við væntanlegum fjármagnstekjuskattl. . s Gætí leitt tíl minni sparnaðar oghærrivaxta SKATTUR á fjármagnstekjur kann að leiða til hækkunar vaxta, draga úr sparnaði og beina íslensk- um fjárfestingurn erlendis, að sögn Guðmundar Haukssonar, forstjóra Kaupþings. Sigurður B. Stefáns- son, framkvæmdastjóri Verðbréfa- m.arkaðs íslandsbanká, sagði að framkvæmd álaghingarinnar væri kannski meira áhyggjuefni en skatturinn sjálfur, þar sem hún yrði flókin og dýr miðað við þær tekjur sem skatturinn skilaði ríkis- sjóði. Ríkisstjórnin ákvað um helgina að stefnt skyldi að skattlagningu fjármagnstekna árið 1996 og skyldu þingflokkar og aðilar vinnu- markaðarins skipa nefnd til semja frumvarp um skattinn. Talsmenn verðbréfasjóða sögðu að sú ákvörð- un hefði ekki komið á óvart, því slík skattlagning tíðkaðist í flest- um öðrum löndum og hefði verið í athugun hjá tveimur nefndum á núverandi kjörtímabili. Sigurður B. Stefánsson sagði að skattlagning fjármagnstekna væri gerð í nafni jafnréttis frekar en í þeim tilgangi að afla ríkissjóði tekna - þær yrðu ekki það mikl- ar. í fljótu bragði teldi hann að skattlagning fjármagnstekna hefði ekki í för með sér stórkostlegar breytingar, að hluta til vegna þess að yfirleitt væri reiknað með frí- tekjuraarki, sem myndi hlífá stór- um hluta sparifjáreigenda við skattlagningu. „Aðaláhyggjuefnið er í raun og veru ekki skatturinn sjálfur heldur að framkvæmdin við álagninguna vérði svo dýr að eftirtekjan verði rýr," sagði hann. ísland stæði illa að vígi miðað við aðrar þjóðir vegna þess að markaðurinn væri svo lítill að kerfið yrði óhjákvæmi- lega óhagkvæmara en hjá öðrum. Guðmundur Hauksson sagði aukið frelsi í fjárfestingu gæti valdið því að hún leitaði frekar erlendis þegar véxtir væru ekki lengur skattfrjálsir á íslandi. Helsta áhyggjuefnið væri hins veg- ar kannski áhrif skattsins á sparrt- að. „Sparnaður á íslandi er það lítill borið saman við í öðrum lönd- um að það er verulegt áhyggju- efni, þannig að okkur finnst að það sé ástæða til að hvetja til sparnað- ar með öllum ráðum en ekki að vinna gegn honum," sagði hann. Víða erlendis væri þróunin í þá átt að reyna að draga úr fjármagns- sköttum af þeim sðkum. Skatttekjur 1.200 miUjónir? Vaxtaskattur gæti skilað ríkis- sjóði um 400 milljónir króna á ári til að byrja með og um 1.200 millj- ónum á ári í fyllingu tímans, sam- kvæmt skýrslu nefndar um skatt- lagningu vaxtatekna sem skilaði áliti í október 1993. Þá var reiknað með að skattstofninn væri um 170 milljarðar, vaxtatekjur af þeim væru um 12 milljarðar (miðað við 7% nafnvexti) og síðan væri tekinn tíu prósenta skattur af þeim tekjum. Bæði Guðmundur og Sigurður sögðu að kostnaðurinn við inn- heimtu skattsins yrði minni ef hann væri lagður á sem eignaskattur á sparnað í stað þess að skattleggja vexti. Þannig sícattheimta yrði ein- faldari -en ónákvæmari og óvíst hvort hún svaraði kröfum þeirra sem vildu vaxtaskatt. SEIKO KINETIC - TÆKNI NYRRAR ALDAR ' Seikd Kinetic úhin veita innsýn í tækni nýrrar aldar. í seikd klnetic úrunum er örsmá aflstdð sem nemur jafnvel minnstu hreyfinbu db umbreytir henni í rafbdð. dskejkul. duartz nakvæmni byggð á hreyfidrku í stað rafhlaðna. klnetic tæknin er bylting í framleiðslu á úrum sem eykur enn á tæknifdrskdt seikd. fdrtíðin var í rafhldðum. FRAMTÍÐIN LIEGUR í KlNETIC. _ij Verðmyndun á innfluttum bjór með og án 35% verndartolls Verðið er miðað við 24 dósir (47,3 cl) Með 35% verndar- tolli An35% verndar- tolls Fob-verð Kr. 511 Kr.511 Flutningsgjald 96 96 Tryggingar (1,1 %) 7 7 Gif-verð í Reykjavík 613 613 Verndartöllur (41,55%, verður 6,55%) 251 40 Heildsöluverð 855 654 Álagning ÁTVR 384 294 Áfengisgjald* 1.683 1.683 Skilagjald 122 122 Viröisaukaskattur 3.044 2.752 Samtals Verð til neytanda Verð hver 0,51 3.789 167 74 3.427 151 Áfengisgjald: Styrkleiki bjórsins mínus styrkleiki pilsners, 4,8% - 2,25% = 2,55%. 2,55 x 58,10 x magn. Áfram verður lagður á 6,55% skattur á innlenda og erlenda f ramleiðslu. Verð er nú 950 kr. hver kippa en iækkar í 840 kr. eftir afnám verndartollsins á næsta ári. Heimild: Budweiser umboðið Horfur á verðlækkun á innfluttum bjór HORFUR eru á að verð á innflutt- um bjór muni lækka nokkuð frá og með 1. apríl nk. nái frumvarp fjár- málaráðherra um afnám einkaleyfis ÁTVR til að flyta inn áfengi fram að ganga. Frumvarpið felur í sér að sérstakur 35% verndartollur á innfluttan bjór falli niður en hann hefur verið í gildi frá því sala bjórs hófst hér á landi. Samkvæmt útreikningum Bud- weiser-umboðsins mun verð á 47,3 sentilítra dósum af Budweiser með 4,8% áfengisinnihaldi lækka um nálægt 11% við þessa breytingu. Er þá jafnframt tekið tillit til geng- islækkunar dollars. „Mér sýnist að það verði hægt að reikna með um 11% lækkun þannig verð á hverri kippu færi úr 950 krónum í 840 krónur. Ef aðrar forsendur breytast ekki verður þetta niðurstaðan," sagði Magnús Jónasson, hjá Bud- weiser-umboðinu. Á meðfylgjandi töflu má sjá hvernig verðmyndun þessarar bjór- tegundar hefur verið og hver áhrif afnám verndartollsins verða. Flugfélög Flugmenn vilja selja Iberia Madríd. Reuter. FLESTIR starfsmenn spænska flug- félagsins Iberia greiddu atkvæði í gær, mánudag, um lækkun launa og fækkun starfsmanna, sem samn- ingar hafa náðst um, en flugmenn félagsins hafa hafnað áætluninni og leggja til að næstum því 60% véla félagsins verði seldar. Að auki vill félag flugmannanna, SEPLA, að hlutur Iberia í Aerolineas Argentinas og tveimur öðrum flug- félögum í Rómönsku Ameríku verði seldur. Iberia verði áfram undir stjórn ríkiseignarhaldsfélagsins Teneo og það komi í veg fyrir að erlendir fjárfestar taki við stjórn. Samkomulag það sem aðrir starfsmenn Iberia greiða atkvæði um gerir ráð fyrir að laun verði lækkuð um 3-15% og starfsmönnum fækkað um 3,500. Þótt flugmennirn- ir hafi hafnað samkomulaginu vona verkalýðsfélög að stuðningur við það fái stjórn Iberia til þess að breyta þeirri ákvörðun að neyða 5,200 starfsmenn tíl viðbótar að hætta. ? ? ? Spástefnaí dag HIN árlega spástefna Stjórnunarfé- lags íslands verður haldin í þingsal 1, í Hótel Loftleiðum í dag kl. 14.00-17.30. Yfirskrift spástefn- unnar verður að þessu sinni „Sam- keppnisstaða á nýrri öld". Aðalerindi Spástefnunnar flytur Rob Williamson, yfírmaður deildar í viðskipta- og iðnaðaráðuneyti Bret- lands sem fer með mál er varða bætta samkeppnisstöðu. A?:lóknu erindi Williamsons fjalíar "Ftíðrik Sophusson, fjármálaráðherra, um stefnu um bætta samkeppnisstöðu. Hluthafar Loðskinns hf. neyta forkaupsréttar á hlutabréfunum sem Sláturfélag Suðurlands seldi Skinnaiðnaður eignast ekkihlutíLoðskinni Hluthafar Lpðskinns hf. hyggjast nýta sér forkaupsrétt á 20% hlut í félaginu sem Sláturfélag Suður- lands seldi Skinnaiðnaðí hf. í haust. Að sögn Birgis Bjarnasonar, fram- kvæmdastjóra Loðskinns, viður- kenna hluthafarnir ekki pað verð W' SPseagate Seagate®er skrásett vörumerki Seagate Technology Inc. Hágæðadiskar á betra verði SKIPHOLTI 17 ¦ 105 REYKJAVlK r-\t~i^-\ SlMI: 91-627333 • FAX: 91-628622 QLlU sem Skinnaiðnaður greiddi fyrir hlutabréfin, enda hafi þárverið ann- að með í kaupunum. Því mun fara fram sérstakt mat á þessum bréfum, en Birgir sagði ljóst að Skinnaiðnað- ur myndi ekki eignast hlutafé í Loð- skinni. Eins og komið hefur fram í Morg- unblaðinu festi Skinnaiðnáður hf. á Akureyri kauþ á 20% hlut Sláturfé- lags Suðurlands í Loðskinni hf. á Sauðárkróki sl. haust. í kjölfarið leit- uðu forráðamenn fyrirtækisins eftir því við forráðamenn Lpðskinns að fyrirtækin tvö sameinuðust, en tilboð Ákureyringanna vár ekki samþykkt. Samhliða hlutafjárkaupunum samdi Skinnaiðnaður við Sláturfélag Suðurlands um kaup á gærum sem áður höfðu verið seld til Loðskinns. í haust varð mikil samkeppni milli, fyrirtækjanna tveggja um þau loð- skinn sem.til falla hér á landi og urðu lyktir þær að Loðskinn keypti skjnn erlendis frá. 44% af nafnverði Aðsögn Birgis keypti Skinnaiðn- aður hlutabréfín í Loðskjnni á verði semnam 44% af nafnverði. „Þetta telja hluthafarnir sem ætla að nýta sér forkaupsréttinn, þ.e. Sauðár- króksbær og íslensKa umboðssalan hf. auk smærri aðila, of hátt verð og því munu sérstakir matsmenn ákvarða rétt verð bréfanna," Bjarni sagði að þar sem forkaups- réttur bréfanna hefði ekki venð boðinn út eins og lög félagsins gerðu ráð fyrir þegar Sláturfélag Suður- lands seldi Skinnaiðnaði bréfín hefði síðarnefnda félagið þurft að bjóða hluthöfum Loðskinns forkaupsrétt. Nú lægi fyrir ákvörðun um að nýta hann. Óaðgengilegt tilboð Tilboð Skinnaiðnaðar um samein- ingu félaganna tveggja fól'að sögn Birgis annars vegar í sér að Loð- skinn lagfærði eiginfjárstöðu félags- ins um allt að 65 milljónir, annað- hvort með aukningu hlutafjár og/eða með niðurfellingu skulda. „Þetta er alveg óframkvæmanlegt enda er fyrirtækið nýbúið að ganga i gegnum fjárhagslega endurskipu- lagningu," sagði Birgir. Síðara atriðið í tilboði Skinnaiðn- aðar var að sögn Birgis um að við sameiningu uppfyllti hlutur Loð- skinns 25% í sameinuðu fyrirtæki. Gengið væri út frá því að innra virði eftir saméiningu yrði í lok ársins um 180 milljónir. „Við höfnuðum þessu." Við fjárhagslega endurskipulagn- ingu LÖðskinns voru felldar niður skuldir upp á 200 milljónir auk þess sem hlutafé var aukið um fimmtíu milljónir. Birgir sagði að reksturinn hefði gengið vel á þessu ári og skuldir hefðu verið lækkaðar úr 370 milljónum í um 300 milljónir.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.