Morgunblaðið - 06.12.1996, Blaðsíða 40

Morgunblaðið - 06.12.1996, Blaðsíða 40
4ÖE FOSTUDAGUR 6. DESEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ PENINGAMARKAÐURINN VERÐBREFAMARKAÐUR GENGI OG GJALDMIÐLAR Þýzk hlutabréf á nýju metverði ÞÝZK hlutabréf seldust á metverði í gær og í flestum evrópskum kauphöllum batn- aði staðan eftir tap á miðvikudag. Þýzki seðlabankinn ákvað að breyta ekki vöxtum og dollar lækkaði aðeins í 1.56 mörk úr 1,57 mörkum, hæsta gengi gegn marki í 23 mánuði. l' Frankfurt mældist DAX vísital- an 2909,91 punktur og þar með fauk tveggja daga met, sem var 2866,07 punkt- ar. Þýzkar tölur um meira atvinnuleysi en búizt var við drógu úr ugg um verðbólgu. Viðskipti eru með meira móti vegna sterks dollars og traustrar stöðu þýzkra ríkis- skuldabréfa auk áramótakaupa þýzkra fjár- festingaraðila. Búizt er við meiri hækkun- um og kunnugir spá því að DAX fari yfir 3000 punkta fyrir áramót. l' London hækk- uðu hlutabréf í verði um leið og pundið VÍSITÖLUR VERÐBRÉFAÞINGS lækkaði. Ummæli Eddies George seðla- bankastjóri drógu úr ugg um brezka vaxta- hækkun og áhyggjur af afleiðingum sterks punds hafa dvínað. Róleg viðskipti Hlutabréf fyrir samanlagt rúmar 16 millj- ónir seldust í gær á Verðbréfaþingi og Opna tilboðsmarkaðnum. Nokkur viðskipti voru með hlutabréf í Flugleiðum og lækk- aði gengið lítillega eftir nokkrar hækkanir undanfarið. Einnig lækkaði gengið á hluta- bréfum í Útgerðarfélagi Akureyringa, ís- landsbanka og Jarðborunum svo dæmi séu tekin. Það með öðru gerði það að verkum að þingvísitalan hafði lækkað um 0,23% í lok viðskipta gærdagsins. Þingvísitala HLUTABRÉFA 1. janúar 1993 = 1000 2400 ~ 2375-2350-2325-2300-2275-2250- 2225 éf y»~ /S^/^2.215.79 2200 >r 2150-2125-2100-2075-2050-2025-2000- Október Nóvember Desember Þingvísit. húsbréfa 7 ára + 1. janúar 1993 = 100_______________ 165 160 155 150 JLT\rv^4/155'65 Okt. Nóv. ! Des. Þingvísitala sparisk. 5 ára + l.ianúar 1993 = 100 165- 160- 155- 150- ¦$&«.............^^j....... Lf^^^ Okt. Nóv. 155,05 Des. VIÐSKIPTAYFIRLIT VERÐBRÉFAÞINGS ÍSLANDS ÞINGVÍSITÖLUR VERÐBRÉFAÞiNGS Hlutabréf Húsbréf 7+ ár Spariskírleini 1-3 ar Spariskirteini 3-5 ár Spariskírteini 5+ ár Peningamarkaður 1-3 mán Peningamarkaður 3-12 mán Lokogildi: 5.12.96 2.215,79 155,65 141,33 145,66 165,05 130,54 141,17 4.11.9- -0,23 -0.06 0.02 0,09 -0,02 0.00 0,02 Br.i%frá: áram. 69,87 8,45 7,87 8,67 8,01 6,11 7.33 Þingvísltala hlutabréfa var selt á gildiö 1000 þann 1. janúar 1993 Aðrar vísitölur voru settará lOOsamadag. Höfr. Vbrþing isl. ABRAR VlSITÖLUR Úrval (VÞÍ/OTM) Hlutabréfasjóðir Sjávarútvegur Verslun Iðnaður Fíutningar Oliudreifing Lokagildi: Bre,1ing i % frá: 5.12.96 222,69 190,63 236.94 190,48 229,85 243,96 213,72 4.11.! 0.30 0,00 -0.09 •1,06 0,05 -0,47 0,00 áramótum 54,11 32,23 90.17 41,20 54,64 38,79 58,63 SKULDABRÉFAVIDSKIPTI A VERBBRÉFAÞINGI ÍSLANDS - VIRKUSTU FLOKKAR Þeir flokkar skuldabréfa sem mest viðskipti hafa orðlð meo aA undanförnu: Flokkur RVRÍK1701/97 RVRÍK0502/97 RVRÍK1902/97 RVRÍK1812/96 HÚSNB96/1 RBRÍK1004/98 SPRÍK95/1D20 RBRlKIOlO/00 HÚSBR96/2 SPRÍK95/1B10 RVRÍK1704/97 RVRÍK0512/96 SPRÍK94/1D5 SPRÍK90/2D10 SPRÍK95/1D5 HÚSN 396/2 SPRÍK94/1D10 SPRÍK96/1D10 RVRÍK1707/97 RVRÍKl 903/97 Meoaláv. 1)2) 7,06 7,10 7.13 6,84 5,68 8.31 5,45 9,46 5.68 5,75 7.26 7,02 5,82 5,75 5,65 5,61 6.68 5,72 7,30 7,21 Dogs. nýj. Helld.vsk. Hagst. tilb. I lok dags: viðskipta 05.12.96 05.12.96 06.12.96 04.12.96 04.12.96 04.12.96 04.12.96 04.12.96 04.12.96 04.12.96 02.12.96 29.11.96 29.11.96 28.11.96 28.11.96 27.11.96 26.11.96 26.11.96 25.11.96 22.11.96 sk. dags. 49.604 49.432 49.297 49.872 23.336 17.059 11.374 7.557 4.895 790 9.741 299.661 6,976 6.242 326 13.571 10.998 3.061 956 978 Kaup áv. 2) Sala áv. 2) 7,06 7.13 7,03 5,76 8,34 5,46 9,48 5.72 5,82 7,25 5,85 5,78 5,74 5,68 5,71 5,74 7.44 7,18 5,68 8,32 5,44 9,40 5,66 5,75 6,68 6,70 6,60 5,59 6,67 5,67 HEILDAR VIBSKIPTI A VERÐBRÉFAÞINGl I mkr. 3.12.96 imnnuði Aárlnu Spariskirteini Húsbréf Ríkisbréf Rikisvíxlar Önnur skuldabréf Hlutdeildarskírteini Hlutabréf Alls 0,0 0,0 0,0 148,3 10.8 159,1 23 28 107 965 0 0 12.973 2.952 9.701 76.897 0 0 5.259 107.782 Skýrlngar: 1) Til að sýna lægsla og hæsta verð/ávöxtun I viöskiplum eru sýnd trávik - og + sitt hvoru megin við meðal- verð/ávöxtun. 2) Ávöxtun er ávallt áætluð miðað við for- sendu þingsins. Sýnd er raunávöxtun, nema á ríkisvixlum (RV) og ríkisbréfum (RB). V/H-hlutfall: Markaðsvirði deilt með hagnaði síðustu 12 mánaöa sem reikningsyfirlit ná til. A/V-hlutfall: Nýjasta arögreiðsla sem hlutfal! af mark- aðsvirði. L/l-hlutfall: Lokagengi deilt með innra viröi hluta- bréfa. (Innra virði: Bókfært eigið fé deilt með nafnverði hlutafjár). cHöfundarréttur aö upplýsingum í tölvutæku formi: Verðbréfaþing islands. HLUTABRÉFAVIÐSKIPTI Á VERÐBRÉFAÞINGI ÍSLANDS - ÖLL SKRÁÐ HLUTABRÉF Almenni hlutabréfasj. hf. Auölind hf. Eignarhfél. Alþýðubankinn hf. Hf. Eimskipafélag íslands Flugleiöirhf. Grandi ht. Hampiðjan hf. Haraidur Böðvarsson hf. Hlutabréfasj. Norðurlands hl. Hlutabréfasjóðurinn hf. íslandsbanki hf. íslenski fjársjóðurinn hf. íslenski hlutabréfasj. hf. Jaröboranir hf. Kaupfélag Eyíirðinga svf. Lyfjaverslun íslands hf. Marel hf. Oííuverslun íslands hf. Oliufélagið hf. Plastprent hf. Síldarvmnslan hf. Skagstrendingurhf. Skeljungur hf. SkinnaiönaOurhf, SR-Mjölht. Slálurféfag Suðurlands svf. Sæplast hf. Tæknival hf. Úlgeröarfélag Akureyrmga hf. Vinnslustööln hf. Pormóður rammi hf. Próunarfélag íslands hf. Meðalv. I. dags. 1,73 2.12 1,63 -.01 7.16+,02 -.04 3,06 +.03 3,80 5,25 6,18 2,25 2,70 1,82+.01 2,02 1.91 -.02 3,46 +.04 2,80 3,70 13,80 5,30 8.29 6.25 11,84 6.14 5,58 8,65 3.95 2,30 5,60 6.50 6,18 3.05+.05 4.80 1,65 Br.fré fyrradegí 0.01 0,01 -0,04 Dags. nýj. Heildarviðsk. vlðskipta dagslns •0,05 0,30 -0,05 -0.12 -0,05 0,00 04.11,96 02.12.96 05.12.96 05.12.96 05.12.96 02.12.96 03.12.96 04.12.96 03.12.96 29.11.96 05.12.96 28.11.96 06.11.36 05.12.96 21.11.96 05.12.96 05.12.96 26.11.96 03.12.96 28.11.96 05.12.96 22.11.96 26.11.96 04.12.96 05.12.96 02.12.96 03.12.96 05.12.96 05.12.96 05.12.96 02.12.96 05.12.96 208 212 200 388 2,122 19.000 131 136 136 270 565 202 332 616 5.600 222 384 159 1.663 625 1.148 614 3.147 779 478 196 150 2.090 518 2.001 811 130 Hagst.tilb. Kaup 1,70 2.06 1,40 7,10 2,96 3,81 4,96 6,16 2,17 2,64 1,81 1,97 1,91 3.43 2,55 3,65 13.00 5,15 8,00 6,26 11.83 6,13 5.60 8,61 3.85 2,30 5.01 6.40 6,06 3,00 4.56 1,62 ílokdags Ymsar kennitölur Ssla 1.76 2,12 1,63 7,20 3,10 3.87 5,20 6,24 2.25 2.68 1.83 2,02 1.97 3.50 2,80 3,70 13.75 5,30 8,30 6,28 11,94 6,28 5,68 8,76 3,95 2,40 5,60 6.70 6,25 3,12 4,86 1,67 Markv. 287 1.512 1.227 13.999 6.300 4.539 2.131 3.986 407 2.643 7.070 412 1.233 815 219 1.110 1.822 3.551 5.727 1.250 4.735 1.571 3.457 612 3.209 414 518 780 3.975 1.815 2.885 1.403 V/H 8,3 32.6 6,9 21.6 53,2 15,3 16,9 17.9 44,5 22,1 15,0 29,8 17,9 18,3 21,6 41,3 28,1 23,0 21.1 11.7 10,2 12.7 20,4 6,7 22.3 6,8 18,5 17,7 13,8 3.0 15,0 A/V 5,78 2,36 4,29 1,40 2,29 2.63 1,90 1.29 2,22 2,69 3,57 4.95 5.24 2.32 3.57 2,70 0,72 1.89 1,21 0,59 0.81 1.79 1,16 2,03 4,35 0,71 1,54 1,93 2,08 6,06 OPNI TILBOÐSMARKAÐURINN Mv. Borgeyhf. -.07 3,68 + Hraðfr.h. Eskifjarðarhf. 8,65 ísl.Sjávarafuröirhf. 4,95 Tangi hf. 1,75 Krossanes hf. 7,90 Samvmnusjóður íslands hf. 1.43 Nýherji hf. 2,26 Sameinaðtrverktakarhf. 7,00 Kælismiðjan Frost hf. 2,45 Sblusamb. ísl.fiskframl. hf. 3.02 Vaki hf. 4.50 Pharmacohf. 17,50 Snæfellingurhf. 1,50 Búlandstindurhf. 2,36 Sjóvá-Almennar hf. 10,00 írt eru nýj. viðsk. Br. Dags. Viðsk 2 0,07 05.12.96 -0.03 05.12.96 -0.10 05.12.96 -0,50 05.12.96 04.12.96 04.12.96 03.12.96 03.12.96 03.12.96 03.12.96 02.12.96 02.12.96 02.12.96 29.11.96 29.11.96 2.205 1.298 990 875 396 130 1.395 910 490 409 1.718 260 242 643 600 Heildarvlðsk. í m.kr. Kaup Sala imánuði 3,40 3,70 Hlutabréf 5.4 107 8,62 8,65 Önnuriilboö: Kögunhf. 11,00 4,93 4,99 Tryggingamiöst. hf. 9,81 1,75 2.20 Sottishf. 7,80 8,00 Héðinn ¦ smiðja hf. 1.40 1.43 Jökullht. 2.10 2,23 Loðnuvinnslan hf. 7.05 7.25 Gúmmívinnslanhf 2,50 2,60 Arneshf. 3,03 3,09 Tðlvusamskipti hf. 4,70 5.00 Handsalhf. 16.61 17,60 Tollvörug.-Zimsenhf. 1,15 0.21 1,90 Fiskm. Suðurn. hf. 1,01 2,40 Laxáhf. 9,96 12,50 Bifreiðask. islandshf. 2,00 Fiskisaml. Húsav. hf. 1,76 Ármannsfell hf. 0,65 ístex hf. 5.00 1,35 0,64 Áárinu 1.706 25,00 5,10 3,00 3.00 1.43 2,00 2,45 1.20 2.20 2,05 0,99 1,50 GEIMGI GJALDMIÐLA GENGISSKRÁNING Reuter 5. desember. Nr. 233 5. desember 1996. Kr. Kr. Toll- - Gengi dollars í Lundúnum um míðjan dag: Eln. kl.9.15 Kaup Sala Gengi 1.3579/84 kanadískir dollarar Dollan 67,26000 67,61000 66,80000 1.5560/70 þýsk mörk Sterlp. 109.97000 110,55000 112,08000 1.7457/77 hollensk gyllini Kan. dollari 49,59000 49,91000 49,61000 1.3186/96 svissneskir frankar Dönsk kr. 11,25700 11,32100 11.35900 32.07/12 belgískir frankar Norsk kr. 10,33400 10,39400 10,41800 5.2565/75 franskir frankar Sænsk kr. 9.88000 9,93800 9,98200 1530.8/1.8 ítalskar lírur Finn. mark 14,43000 14,51600 14,51700 112.73/83 japönsk jen Fr. franki 12,76200 12,83800 12.83800 6.8134/09 sænskar krónur Belg.franki 2,09140 2,10480 2,11640 6.5087/24 norskar krónur Sv. franki 51,06000 51,34000 51,51000 Holl.gyllini 38,44000 38,66000 38,87000 1.4013/20 singapore dollarar Þýskt mark 43,11000 43,35000 43,60000 0.7984/89 ástralskir dollarar It. líra 0,04386 0,04415 0,04404 7.7318/28 Hong Kong dollarar Austurr. sch. 6,12600 6,16400 6,19600 Sterlingspund var skráð 1,6248/55 dollarar. Port. escudo 0,42740 0,43020 0,43160 Gullúnsan var skráð 368.95/369.45 dollarar. Sp. peseti 0,51200 0,51520 0,51770 Jap. jen 0,59680 0,60060 0,58830 Irsktpund 110,28000 110,98000 112,28000 SDR(Sérst.) 96,49000 97,09000 96,55000 ECU. evr.m 83,36000 83,88000 84,08000 Tollgengi fyrir desember er sölugengi 28 nóvember. Sjálfvirkur símsvari gengisskráningar er 5623270. BANKAR OG SPARISJÓÐIR 1/12 0,80 0,45 0,80 3,60 0,16) 4,75 0,60 3,26 INNLANSVEXTIR (%) Gildir frá 1. desember. Landsbanki Ulandsbankl Búnaðarbanki Dagssíðustu breytingar: 1/12 ALMENNAR SPARISJÓÐSB. 0,75 ALMENNIRTÉKKAREIKNINGAR 0,40 SÉRTÉKKAREIKNINGAR 0.75 ÓBUNDNIRSPARIREIKN. 1) 3.40 Útleklargjald í prósentustigum 0,20 ÓB.REIKN.e.úttgj.e. 12mán.1) Úttektargjald í prósenlustigum VÍSITÖLUBUNDNIRREIKN.H) 12mánaða 3,25 24 mánaða 4,50 30-36 mánaða 48 mánaöa 60 mánaða 5,70 HÚSNÆÐISSP.REIKN.,3-10ára 5,70 ORLOFSREIKNINGAR 4.75 VERÐBRÉFASALA: BANKAVÍXLAR,46dago(forvextir) 6,40 GJALDEYRISREIKNINGAR: Bandarikjadollarar(USD) 3,25 Sterlingspund(GBP) 3,50 Danskarkrónur(DKK) 2,25 Norskarkrónur(NOK) 3,50 Sænskarkrónur(SEK) 3,50 11/11 0,85 0,40 0,85 1,55 0,00 3,15 0,20 3,25 4,45 5,70 4,75 6,67 3,50 4.10 2,80 3,00 4,50 Sparisjóðir Vegin meðaltöl 5,70 4,75 6,45 3,50 4,10 2,50 3,00 3,75 21/11 1,00 0,75 1,00 3,90 2) 4,90 0,00 3,25 4,65 5.10 5,45 6,70 5,70 4,75 6.50 3,60 4,00 2,80 3,00 4,40 0,8 0,5 0,8 3,3 4,5 6,1 5.6 5,7 5,7 4,8 3,4 3,8 2.5 3.2 3,9 UTLANSVEXTIR (%) ný lán Gildir frá 1. desember. Sparisjóðir Vegin meðaltöl Landsbanki [slandsbanki Búnaðarbanki ALMENNVÍXILLÁN: Kjörvextir Hæstu forvextir Meðalforvextir 4) yfirdrAttarl. FYRIRTÆKJA yfirdrAttarl. EINSTAKLINGA Þ.a. grunnvextir GREIÐSLUK.LÁN.fastirvextir ALM. SKULDABR.LÁN: Kjörvextir Hæstu vextir Meðalvextir 4) VÍSITÖLUBUNDINLAN: Kjörvextir Hæstu vextir Meðalvexiir 4) sérstakarverdbætur VÍSíTÖLUB. LANGTL., fast. vextir: Kjörvextir Hæstuvextir AFURÐALÁNÍkrónum: Kjörvextir Hæstu vextir Meöalvexiir 4) VERÐBRÉFAKAUP, dæmi um ígildi naínvaxta ef bréí eru keypt al öðrum en aðalskuldara: Viðsk.víxlar, forvextir 13,80 14,30 13,65 Óverðtr. viðsk.skuldabréf 13,73 14,55 13,90 Verðtr.viðsk.skuldabréf 11,30 11,25 1) Sjá lýsingu inniánsforma i fylginti Hagtalna mán. 2) Útt. fjárhæð fær spanbókarvexti i útt.mánuði. 3) í yfirlitmu eru sýndir alm. vextir spansióða, sem kunna að vera aörir hjá einstökum sparisjóðum. 4) Áætlaöir meðalvextir nýrra lána, þ.e.a.s. gildandi vextir nýrra lána vegnir með áætlaðn tlokkun lána. 9,05 13,80 14,50 14,75 7.00 15,90 9,10 13,85 6,25 11,00 0,00 7,25 8.25 8,70 13,45 9,05 14,05 14,30 14,55 6,00 15,75 9,05 14,05 6,25 11,25 1.00 6,75 8,00 8.85 13,85 9,10 13.10 14,25 14,75 6,00 16,25 9,15 13,90 6,25 11,00 2,40 6,75 8,45 9,00 13,75 9,00 13.75 14,25 14,75 6,00 16,25 9,10 13,85 6.25 11,00 2,50 6,75 8,50 8,90 12,90 13.75 12,46 9,85 12,6 14.4 14.7 6,4 12,8 6,3 9,0 11,9 13,9 13,5 10,5 ÚTBOÐ RÍKISVERÐBRÉFA Meðalávöxtun sfðasta útboAs hjá Lánasýslu rfkisins Avöxtun Br. frá slð- I % astautb. Rfkisvfxlar 18. nóvember'96 3mán. 6mán. 12mán. Ríklsbréf 13. nóv. '96 3ár 5ár Verðtryggð spariskírteini 30. október'96 4ár lOár 20 ar Spariskfrtelnl áskrlft 6ár 10 ar 7.12 7,34 7,87 8,60 9,39 5,79 5,80 5,54 5,30 5,40 -0,03 0,07 0,45 0,56 0.37 0,16 0,05 0.16 0,16 Askrifendur grei&a 100 kr. afgreiðslugjald mánaðarlega MEÐALVEXTIR SKULDABREFA OG DRÁTTARVEXTIR Dráttarvextir Vxt. alm. skbr. Vfsitðlub. lán 15.0 11.9 8.9 15,0 Nóv. '95 Des. '95 Janúar'96 Febrúar '96 Mars '96 Apríl '96 Mai'96 Júní'96 JÚIi'96 Ágúsl'96 Sepiember '96 Október '96 Nóvember '96 Desember '96 15.0 15,0 16.0 16.0 16,0 16.0 16,0 16,0 16,0 16.0 16,0 16,0 12,1 12,1 12,1 12,9 12,6 12,4 12.3 12.2 12,2 12,2 12,2 12,6 9,0 8,9 8,9 HUSBREF Kaup- krafa% FJárvangur hf. 5,65 Kaupþing 5.65 Landsbréf 5,67 Veröbréfamarkaður íslandsbanka 5,67 Sparisjóður Hafnarljaröar 5,65 Handsal 5,67 Búnaðarbanki islands 5,67 Tekið er tillit tll þðknana verðbrófafyrirtœkia í fjárhœðum yfir útborgunar- verð. Sj.-Í kaupgengi eldri flokka f skráningu Verðbréfaþings. Utb.verð 1 m. að nafnv. FL296 974.238 974.432 972.451 972.700 974.482 973.933 VERÐBRÉFASJÓÐIR Raunávöxtun 1. des. siðustu <%) Kaupg. Sölug. 3mán. 6mán. 12mán. 24mán. Fjárvangur hf. Kjarabréf 6,614 6,580 3,2 3,5 6.9 7,4 Markbréf 3,655 3,692 8.2 8,3 8.7 9,0 Tekjubréf 1,697 1,613 -1,3 1.7 4,0 4,9 Fjölþjóðabréf* 1,197 1,234 -4.1 -17,3 -5,7 -7.3 Kaupþing hf. Ein. 1 alm. sj. 8626 8668 6,4 7.0 6,6 5,8 Ein. 2eignask.frj. 4721 4745 2,6 4,3 4,9 4.4 Ein. 3alm. sj. 5521 5548 6.4 7,0 6,6 5,8 Ein. 5alþjskbrsj.* 12802 12994 12.5 6,1 8.1 7.88 Ein. 6 alþjhlbrsj." 1605 1653 44,5 18.7 11.9 16,9 Ein. lOeignskfr.* 1246 1271 21,9 12.2 7.4 Verðbréfam. íslandsbanka hf. SJ. 1 fsl.skbr. 4,105 4,126 1.7 2.8 4,9 4.1 Sj. 2 Tekjusj. 2.102 2,123 3,2 4,0 5,8 5,3 Sj. 3 l'sl, skbr. 2.828 1,7 2,8 4,9 4.1 Sj. 4 Isl. skbr. 1.945 1.7 2,8 4,9 4,1 Sj. 5 Eignask.frj. 1.864 1,873 1,0 3,1 5,6 4.4 Sj. 6 Hlutabr. 2.046 2,148 18,8 33,9 43,1 38,1 Sj.8Löngskbr. 1,086 1.091 1,3 4.0 Landsbréfhf. * Gengf gærdagsins íslandsbréf 1,853 1,881 3,3 3,1 4,8 5,4 Fjórðungsbréf 1.243 1,256 5.3 4.8 6,4 5,3 Þingbréf 2,211 2,233 2,0 4,2 7,0 6,3 Öndvegisbréf 1,941 1,961 1.0 1.8 5.0 4,4 Sýslubréf 2,218 2,240 11,3 15,8 20,0 15,5 Launabréf 1.097 1,108 0,3 1,2 5.2 4.4 Myntbréf* 1.042 1,057 11,5 5,3 Búnaðarbanki Islands Langtimabréf VB 1,0054 1,0054 Eignaskfrj.bréfVB 1,0051 1,0051 VÍSITÖLUR Neysluv. SKAMMTÍMASJÓÐIR Nafnávöxtun 1 nóv. sfðustu:(%) Eldrilánsk|. tll verðtr. Bygglngar. Launa. Kaupg. 3mán. 6mán. 12mán. Nóv. '95 3.463 174,9 206,2 141,5 Kaupþing ht. Des. '95 3.442 174,3 205,1 141,8 Skammtímabréf 2,926 2,9 3,3 4.6 ian. '96 3.440 174,2 205,5 146,7 Fjárvangur hf. Febr. '96 3.453 174,9 208,5 146,9 Skyndibrét 2,478 3,7 6,9 7,7 Mars'96 3.459 175,2 208,9 147,4 Landsbréf hf. April '96 3.465 175,5 209,7 147,4 Reiöubréf 1,729 3,5 4,7 5,9 Mai'96 3.471 175.8 209.8 147.8 Búnaðarbanki Islands Júní'96 3.493 176,9 209,8 147,9 Skammttmabrél VB 1.0047 Júli'96 3.489 176.7 209,9 147.9 PENINGAMARKAÐSSJ. Nafnavöxtun síðustu:(%) Agúst'96 3.493 176,9 216,9 147,9 Kaupg. ígœr 1 mán. 2mán. 3mán. Sept. '96 3.515 178,0 217,4 148,0 Kaupþing hf. Okt. '96 3.523 178,4 217,5 148.2 Einingabréf 7 10,290 4,2 5,3 5,3 Nóv. '96 3.524 178,5 217,4 Verðbréfam. jslandsbanka Des. '96 3.526 178.6 217,8 Sjóöur 9 10,302 6,0 6.2 6.7 Eldri Ikjv., júni '79=100; byggingarv. júli '87=100 m.v gildist.; Landsbréf hf. launavísit. des. '88=100 Neysluv. ti verótryggingar. Peningabréf 10,643 6.9 6,8 6,5
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.