Morgunblaðið - 21.08.1999, Blaðsíða 38

Morgunblaðið - 21.08.1999, Blaðsíða 38
•38 LAUGARDAGUR 21. ÁGÚST 1999 MORGUNBLAÐIÐ 4 PENINGAMARKAÐURINN VERÐBREFAMARKAÐUR Verðbréfaþing fslands Viöskiptayfirlit 20.8. 1999 HEILDARVIÐSKIPTI1 mkr. 20.8..99 f mánuði Áárínu Tfðindi dagsins Hlutabréf Spariskírteln 106,1 118,0 3.179 889 20.231 11.871 viðskipti a Verðbréfaþingi námu alls 401 mkr. Viðskipti með hlutabréf Húsbréf 34,6 3.401 50.300 námu 106 mkr. og nam veltan því yfir vikuna 1.814 mkr. sem er Húsnæðisbréf 975 8.818 mesta velta með hlutabréf i einni viku. Mest viðskipti með hlutabréf Rfkisbréf 72,4 412 4.637 einstakra félaga voru með bréf Granda fyrir 18 mkr., með bréf FBA Önnur langt. skuldabréf 20,1 538 7.631 fyrir 16 mkr. og með bréf Samherja fyrir 11 mkr Mest lækkun varð á Ríkisvfxlar 120 16.027 verði bréfa Haraldar Böðvarssonar 13,5%. Urvalsvísitala Aðallista Bankavíxfar 49,7 805 17.362 lækkaði í daq um 1,12% oa er nú 1.273 stia. Hlutdeildarskírteini 0 0 WWW.VI.IS Alls 401,0 10.319 136.876 ÞINGVlSITÖLUR . Breyting f % frá:Hæsta gildi frá MARKFLOKKAR SKULDA- Lokaverð (* hagst k.tilboð) Br. avöxt (verövtsitölur) 20.8.99 . 19.8. áram. áram. 12 mán BRÉFA og meðallfftfmi Verð (á 100 kr.) Ávöxtun frá 19.8. Úrvalsvísitala Aðallista 1.273,170 -1,12 16,00 1.296,40 1.296,40 verotryggo brét: Heildarvísitala Aðallista 1.239,627 -0,75 18,44 1.253,90 1.253,90 Húsbrét 98/1 (10,2 ár) 114,807 4,59 -0,01 Heildarvístala Vaxtarlista 1.066,934 -1,02 6,73 1.142,10 1.142,10 Húsbréf 96/2 (9,2 ár) 129,625* 4,69* 0,01 Vísitala sjávarútvegs 101,943 -0,98 6,06 105.13 110,21 Spariskírt. 95/1D20(1 3,1 ár) 57,782 4,05 0,05 Vfsitala þjónustu og verslunar Vísitala fjármála og trygginga Vísitala samgangna 101.717 0,00 139,692 -1,39 164.421 -0.77 5,00 25,61 17.42 106,47 141,66 158,00 106,47 141,66 158,00 Spariskírt. 95/1D10(5,6 ár) Spariskírt. 92/1D10(2,6 ár) 134,665 * 183,877 4,55* 5,22 0,00 -0,09 Visitala oliudreifingar 122,455 -0,19 37.81 122,68 122,68 Sparlsklrt. 95/1D5 (5,7 m) 134,293 * 5,75* 0,10 Visitala iðnaöar og framleiðslu 119,439 1,12 23,43 119,44 119,44 Overötryggð bréf: Visitala bygginga- og verktakastarfsemi 140,067 -2,94 40,07 147,66 147,66 Rikisbréf 1010/03(4,1 ár) 71,393 * 8,50* -0,06 Vísitala upplýsingatækni Vísitala iyfjagreinar Vísitala hlutabréfas. og fjartestingarf. 150,351 0,00 110,325 -1,18 111,245 0,26 50,35 10,33 8,96 161,38 124,82 111,25 161,38 124,82 111,25 Rlkisbréf 1010/00(1,1 ár) Rikísvíxlar 17/11/99 (2,9 m) 90,529 98,106* 9,20 8,54* 0,00 0,00 Hikisvixiar ia/iu/a9 (Z m) 98,736 * 8,52* 0,00 HLUTABRÉFAVIÐSKIPTI A VERÐBRÉFAPINQI fSLANDS - ÖLL SKRÁÐ HLUTABRÉF - Viðskipti þús. kr.: (* = fólög í Urvalsvísitölu Aðallista) Sföustu viðskipti Breyting frá Heesta Lægsta Mcðal-Fjöldi Helldarvið - Tilboð I lok dags: Aðallisti, hlutafélög dagsetn. lokaverð tyrra lokaverfli verð verð verðviösk. skiptj dags Kaup Sala Baugur hf. 18.08.99 9,80 9,75 9,86 Basafell hf. 10.08.99 2,00 1,85 2,20 Búnaöarbanki Islands hf.- 20.08.99 3,75 -0.06 (-1,6%) 3,77 3,75 3,76 4 3.524 3,74 3,77 Delta hf. 19.08.99 14,40 12,25 14,65 Eignarhaldsfélagið Alþýðubankinn hf. 19.08.99 2,00 2,00 2,06 Hf. Eimskipafélag íslands" 20.08.99 8,92 0,02 (0,2%) 8,99 8,88 8,91 8 8.137 8,85 8,95 Fiskiðjusamlag Húsavlkur hf. 18.08.99 1,55 1,10 2,30 Fjarfestingarbanki atvinnulffsins hf." 20.08.99 2,75 -0,05 (-1,8%) 2,76 2,73 2,75 13 16.437 2,73 2,76 Flugleiðir hf.* 20.08.99 4,53 -0,15 (-3,2%) 4.68 4,53 4,58 8 9.366 4,45 4,61 Grandi hf.* 20.08.99 5,93 -0,02 (-0,3%) 6,10 5,85 5,95 12 18.399 5,87 5,90 Hampiöjan hf. 20.08.99 4,00 0,10 (2,6%) 4,00 4,00 4,00 1 600 3,80 4.10 Haraldur Böðvarsson hf.* 20.08.99 4,50 -0,70 (-13,5%) 4,90 4,50 4,86 3 4.223 4,50 4,75 Hraðfrystihús Eskifjarðar hf. 09.08.99 6,65 6,00 6,45 Hraðfrystistöö Þórshafnar hf. 20.08.99 1,80 -0,05 (-2,7%) 1,80 1,80 1,80 1 263 1,70 1,89 Islandsbanki hf.* 20.08.99 4,45 0,04 (0,9%) 4,46 4,45 4,45 4 3.862 4,44 4,46 fslenska járnblendifélagið hf. 20.08.99 2,72 -0,03 (-1,1%) 2,80 2,72 2,73 4 3.193 2,72 tslenskar sjávarafurðir hf. 20.08.99 1,51 -0,01 (-0,7%) 1,52 1,51 1,51 3 2.680 1.51 1,55 Jarðboranir hf. 19.08.99 6,00 5,95 6,10 Landsbanki Islands hf.* 20.08.99 3,05 -0,09 (-2,9%) 3,05 3,05 3,05 1 941 3,02 3,06 Lyfjaverslun fsfands hf. 17.08.99 3,85 3,70 Marel hf.* 20.08.99 31.25 0,75 (2,5%) 31,25 30,95 31,02 8 7.710 30,50 31,12 Nýherji hf. 19.08.99 15,00 13,40 14,80 Ollufélagið hf. 18.08.99 9,00 8,00 Oliuverslun Islands hf. 20.08.99 6,85 -0,05 (-0,7%) 6,85 6.85 6,85 1 1370 6,80 6,90 Opin kerfi hf.* 19.08.99 96,00 95,10 96,00 Pharmaco hf. 20.08.99 13,80 -0,30 (-2,1%) 13,80 13,80 13,80 2 1.518 13,50 14,00 Samherji hf.* 20.08.99 10.95 0,05 (0,5%) 11,13 10,80 10,97 7 10.916 10,77 11,10 Samvinnusjóöur fslands hf. 16.08.99 1,50 1,50 1,65 SHdarvinnslan hf. 19.08.99 5.00 5,25 Skagstrendingur hf. 19.08.99 9,10 8,50 9,00 Skeljungur hf. 18.08.99 6,15 5,50 6,20 Skýrr hf. 20.08.99 10,30 0,00 (0,0%) 10,30 10,30 10,30 2 580 10,21 10,25 SR-Mjðl hf. 19.08.99 3,60 3,50 3,60 Sæplast hf. 19.08.99 9,10 8.75 9,25 Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hf. 18.08.99 4,60 4,40 4,90 Sölusamband Islenskra fiskframleiðenda hf 19.08.99 5,85 5,87 5,95 Tangi hf. 11.08.99 1,57 1,58 1,62 Tryggingamiðstöðin hf.* 20.08.99 35,00 -0,50 (-1,4%) 35,80 35,00 35,42 12 4.969 35,10 35,10 Tæknival hf. 19.08.99 8,50 8,50 8,70 Útgerðaríélag Akureyringa hf.* 18.08.99 6,50 6,45 6,59 Vinnslustöðin hf. 18.08.99 2,10 2,01 2,25 Þorbjöm hf. 18.08.99 6,50 6,30 6,60 Þormóður rammi-Sæberg hf.* 19.08.99 4,95 4.96 5,03 Þróunarfélag Islands hf. 20.08.99 2,45 0,05 (2,1%) 2,45 2,42 2.45 5 3.658 2,41 2,48 VaxtartlsU, hlutatélóg Fiskmarkaður Breiðafjarðar hf. 11.08.99 2,65 2,50 2,95 Fóðurblandan hf. 18.08.99 2,18 2,27 Frumherji hf. 17.08.99 2,70 2,30 2,80 Guðmundur Runólfsson hf. 19.08.99 4,90 4,90 4,95 Hans Petersen hf. 11.08.99 5,00 5,10 Héíinn hf. 16.08.99 5,95 5,90 5,90 Hraöfrystihúsið hf. 05.08.99 5,20 5,45 fslenskir aðalverktakar hf. 20.08.99 2,85 -0,12 (-4,0%) 2,95 2,85 2,89 3 1.467 2,85 2,85 Jökull ht. 26.05.99 2,25 2,00 Kaupfélag Eyfirðinga svf. 19.06.99 2.75 2,65 2,85 Krossanes hf. 30.07.99 3,10 3,00 3,50 Loðnuvinnslan hf. 28.07.99 1,55 1,25 1,60 Plastprent hf. 29.07.99 1.71 1,85 1,85 Samvinnuferöir-Landsýn hf. 20.08.99 1,70 -0,05 (-2,9%) 1,75 1.70 1,70 3 2.045 1.67 2,00 Skinnaiðnaöur hf. 30.07.99 2,10 1,70 3,30 Sláturfélag Suðurlands svf. 17.08.99 2,06 2,06 Stálsmiðjan hf. 18.08.99 2,40 2,35 2,40 Vaki fiskeldiskerfi hf. 20.08.99 4,20 -0,05 (-1,2%) 4,20 4,20 4,20 1 210 4,70 Hlutabréfasjóðir Aðallistl Almennl hlutabréfasjóðurinn hf. 16.08.99 1,91 1,96 2,00 Auðlind hf. 08.07.99 2,32 2,37 2,44 Hlutabréfasjóður Norðurlands hf. 26.07.99 2,32 2,37 2,44 Hlutabréfasjóðurinn hf. 09.08.99 3,10 3,14 3,23 Islenski fjársjóðurinn hf. 27.07.99 1,99 2,07 2,14 íslenski hlutabréfasjóðurinn hf. 01.06.99 2,07 2,13 2,19 Vaxtartisti Hlutabréfamarkaðurinn hf. 05.08.99 3,79 3,78 3,89 Hlutabréfasjóður Búnaðarbankans hf. 11.05.99 1.24 1.22 1,26 Hlutabréfasjóðuhnn íshaf hf. 13.04.99 0,92 Sjávarútvegssjóður Islands hf. 20.07.99 1,97 r 2,04 2,11 Vaxtarsjóöurinn hf. 14.07.99 1,20 1,29 1,33 1350 Urvalsvísitala HLUTABREFA 31. des. 1997 = 1000 1.273,170! ALMANNATRYGGINGAR, helstu bótaflokkar Ágúst1999 Orlofuppb.-Mán.gr. Elli-/örorkulífeyrir (grunnlífeyrir) ..........................16.829 % hjónalífeyrir .......................................15.146 Full tekjutrygging ellilífeyrisþega(einstaklingur)..............28.937 Full tekjutrygging örorkulífeyris-þega .....................29.747 Heimilisuppbót, óskert.................................13.836 Sérstök heimilisuppbót, óskert...........................6.767 Örorkustyrkur........................................12.622 Bensínstyrkur........................................5.076 Barnalífeyrir v/eins barns...............................12.693 Meðlag v/eins barns ..................................12.693 Mæðralaun/feðralaun v/tveggja barna.....................3.697 Mæðralaun/feðralaun v/þriggja bama eða fleiri ..............9.612 EkkjuVekkilsbætur - 6 mánaða ..........................19.040 Ekkju-/ekkilsbætur -12 mánaða .........................14.276 Dánarbætur í 8 ár (v/slysa)..............................19.040 Fæðingarstyrkur mæðra ...............................32.005 Fæðingarstyrkur feðra, 2 vikur ..........................16.003 Umönnunargreiðslur/bama,25-100% ..............16.795 - 67.179 Vasapeningar vistmanna...............................16.829 Vasapeningar v/sjúkratrygginga..........................16.829 Daggreiðslur Fullir fæðingardagpeningar..............................1.342 Fullir sjúkradagpeningar einstakl...........................671 Sjúkradagpeningar fyrir hvert barn á framfæri.................182 Fullir slysadagpeningar einstakl...........................821 Slysadagpeningar fyrir hvert bam á framfæri.................177 Vasapeningar utan stofnunar.............................1.342 HLUTABREFASJOÐUR BUNAÐARBANKANS HF. Nafnávöxtun el. ár íji.v, 1. júH 1999 OKKAR SERFRÆÐINGAR þín ávöxtun ^•k ]/ BÚNAÐARBANKINN V VERÐBRÉF - byggir i trausti HlutabréfavlOsklptl a VerðbrtffaÞlngl íslands vlkuna 16 -20. aaúat 1998* ¦Utenþtnaevlðeklprtl tllkynnl 16.-20. egúet 108» Hlutafúlög AOmlllmtl Viðskipti á V-eröbr*f-»þln ol Viðskiptl utan Vcrðbrófabings Konnitölur Mlaas lieildar-veHa r kr. 1 vlð»k. | SfSaeta verð Vlku- I Ha»ela varð Leeoeta 1 M.O«l- | verð 1 VerS fyrlr' — vlku 1 *rl Helldar- { valta f kr. í Fl-vlö»k. Slðaeta I verð 1 H»>eta verð Le*sete I v-erð l Meðel- Merkaðevlrðl I V/ll: 1 A/V: 1 V/E: | Oreiddur JBfnun Baugur hf. IM--f-.1l hf. Búnaö»rb»nkl |al«nd» ht. 4.513.020 O 36.27S.77S 7 o 31 8.BO 2.00 3,76 -0.8% o,o% -2.1*» 9,87 3.85 0.BO 3.75 0.BS 3,82 O.Ö8 2.0Q 3.83 2.08 1.842-086 06.133 12.673.441 7 36 0.7O 1.76 3.50 10.22 1.7S 3.8B 8.7o 1.75 3.BO 1O.O0 - 1.7B 3.78 11.000.SOO.000 1.42B.S52.1B4 1 5.375.000.000 27,4 16,4 o.o o.o 2.1 7.7 o,o% o,o% B.O% 0.0% o,o% o,o% Eiur-arh«ld»fel»glö AlbyOubanklnn hf. Hf. rim»kip»f*r»(- lnlindr. 3.311.504 B.774.0O0 2 5B.714.276 3 7 04 14,40 2.00 B.S2 -0.7% 5.3% 6,8-% 14,60 2,03 0.1O 14.40 1,06 8,47 14,43 2.00 8.80 14.60 i.OO 6.4S 1,05 7.3B 626.321 20.682.188 167.351.861 0 30 1,05 O.OO 2,03 B.IO 1,BS 8,43 33.21 1,07 8.64 3.140.671.421 2.541.500.000 27.278.514.428 19.1 33,7 0.4 3.6 1.1 2,4 1,0 3.2 5,1% 7.0% 10,0% o.o% o.o% o,o% Fl»klðjueamla0 HÚMWkur ht. f Járf»»-*l-io»rb»nkl atvinnulffelna hf. Flufll»lðlr hf. 5.122.470 107.417.212 7 40 1.55 2,75 4.83 -3,1% -1,8% -i,o% 1.75 2.81 4.BO 1.60 2,73 4.B3 1.BO 2.70 4.68 1.60 2.80 4.62 1,85 2.68 11.618.637 40.255.416 205.134.873 6 62 25 1.56 2,80 4.80 1.66 2.82 4.BO 1,65 2,75 2.78 1.66 2.UO 4.70 860.274.172 18.7OO.O00.00O 10.450.710.000 1B.7 60.1 5,2 --2,0 1.3 1.6 2.0 1.8 8,0% 8,0% 6.0% o,o% o,o% o.o% Qrandi hl. ' H»mplÖj»r. hf. Haraldur Böðv»r»»on hf. 102.038.363 17.531.868 7.558.110 41 16 8 6.03 4.0O 4.50 -2.5-% 4,4% -14.1*4 6.22 4,00 5,30 S.B6 3,82 4.50 6.0B 3,87 6.02 6.06 3.83 5.24 5,38 3,07 6,40 16.650.1 S8 6.007.634 6.640.216 a s 4 6.16 3,88 5.26 6.16 6^26 6.30 3,81 4.80 S.BO 3.87 4.B5 8.770.173.500 1.050.000.000 4.850.000.000 18,8 16,6 13.1 1.7 2.0 1.8 2,4 1,7 1.6 10,0% a,o% B.O% o.o% o.o% o.o% Hraðfryetlhúe E»kUJ»rÖar hf. li-«öf-y»tl»tðö PÓmhafnar M. O 2S3.OO0 o 1 64 O.G5 1.BO 4.45 o.o% -2.7% 1.8% 1.80 4.46 1,80 4.36 1.80 4.42 6.65 1,86 4,38 11,18 3.0O O O 06.0O4.3S7 o o 40 6.65 1,80 , 4.41 4.46 4,37 4.42 2.801.120.116 778.250.OOO 17.260.487.362 3B.O 16,8 12.2 1.1 2.B 2.2 2.0 1.6 2.3 7,0% 5,0% 1O.0% o,o% o.o% o.o% I»l*r>»k« ]«rnbl»nd<f»laglð hf. fal»ri» k«r cj« varalurðlr hf. Jarðboranlr hf. 10.745.30S 11.787.034 7.505.805 12 14 7 2.72 1,61 6.00 -5.0% 0,7% -5.5% 2.G5 1.67 6.21 2.72 1.50 6.00 2.75 1.62 8.13 2.B0 1,60 8.35 2.72 1,83 S.30 O.O55.303 7.003.025 12.044.401 0 5 2.76 1.SO 6.CO 2.86 1,58 6.60 2.75 1.45 S.OO 2,80 1.60 6.26 3.643.08B.000 1.661-OOO.OOO 1.557.600.000 13.6 18.2 o.o Ð.O 1.7 1.0 1.7 2.3 o.o% o.o% 10.0% o,o% 0,0% o.o% Landobenkl l.l.nd. ht. Lyfjeverelun í»l»mi» hf. M«r»l hf. 101.400.541 1.431.0B6 278.413.330 75 104 3.05 3,85 31,25 0,3% -1,3% 2S,0% 3.14 3,80 32.10 2.60 3.85 24.70 2.00 3.B7 30.53 2.78 3.0O 25.00 3.22 13.20 115.823.886 2.S70.062 B8.403.057 2B 4 34 3,04 3.85 31. OO 3.04 3.85 32.10 2.68 3.BO 20.75 2.00 3,83 20.71 10.825.000.000 1.155.000.000 6.820.000.000 17,3 16.5 21.0 2.0 10.6 0.2 1.0 2.3 0.7 6.2% 40,6% 6.0% o,o% o,o% o.o% NýherJI hf. Ollulálaglö hf. 27.712.666 8.104.635 13.530.383 20 7 0 1S.OO O.OO 6.85 11,1% 0.0% 3.0% 15.00 0.1O 6.0O 13.30 8.85 6.70 13,68 0.OO 6.87 13.50 0.00 6.65 5.80 7.35 5.0S 11 .B50.7O0 a8.76S.SOO 1.004.100 10 8 6 13.0O 8.05 6.76 15.00 B.OS 6.80 13.32 8.8S 6.65 14.06 0.OO 3.060.000.000 B.7B6.S83.204 4.5B8.500.000 1B.S 18,8 16.3 O.S 1,1 1.6 4.6 1.6 1.8 14.0% 10.0% 11.o% o.o% o.o% o.o% Opln k»rtl hf. Phatrmaao hf. Samharll hf. 7.522.707 11.430.O18 2O0.B21.35B 6 0 04 06.OO 13.S0 10.05 0,0% 0,7% 1.2% 86, BO 14.10 11.36 06.00 13.76 10.80 06.16 13,85 11.15 05.10 13.70 10.82 S7.00 12,30 8,55 0.53B.S3B 2.014.714 148.080.674 S 6 20 05.OO 13,00 11.35 06.OO 14.10 11.35 OS.OO 13,75 10.78 B5.B8 13.81 11.07 4.032.000.000 2.1S7.06S.312 15.O52.BOO.810 63.4 1S.O 21.3 0.2 0,7 .O.0 6.8 2.1 3.5 15,0% 10,0% 1O.0% o.o% o.o% o.o% S»mvlnnu»J6ður lalanda hf. Sndarvlnnelan hf. Skaaat randlnaur hf. 1.500.000 041.200 S12.14S 1 4 2 1,60 5.00 0.10 15.4% -2.0% -4.2% 1.60 5.00 0.1O 1.50 5,00 0.OO 1.50 5.00 0.O3 1.30 S.10 0.5O 1.BO 6.2S 8.65 1.SOO.OOO 053.O53 5.513.620 1 4 6 1,50 4,05 0.2O 1.50 5.10 O.SO 1.60 4.SO O.OO 1.60 4,84 0.43 1.261.248.803 4.400.000.000 2.861.429.763 12.3 36,1 21.0 4,7 1.4 O.B 0.0 1.7 3.3 7.0% 7.0% 7.0% o,o% o,o% 0.0% Skeljungur hf. Skyrr hf. sn-Mjöi hf. 21.341.172 8.651.200 3.468.734 io 16 7 6.1S 10,30 3.80 7,0% 4,0% -0.8% 6,15 10,30 3.78 6,70 0.85 3.BO 6.07 10,25 3.68 5.75 * 0,00 3.63 4.0O 5.80 100.330.62B 4.246.7SO 1.273.393 3 11 6 8.10 10.1O 3.78 6.10 10,30 3.78 5.60 7.B0 3.S5 6.10 0,68 3.70 4.645.715.025 2.060.000.000 3.408.200.000 13,2 36,7 16.6 1.S 0.7 2.2 1.4 7.B 1.1 B.O% 7.0% 8.0% o.o% 0.0% o.o% SnplMl ht. SÖIumlðatao HraSfryetlhúeenna hf. 1.532.110 184.000 3 1 44 0.10 4.60 5.85 -1.8% 4,6% 0,10 4,80 6.SO 8.0O 4.00 B.S5 8.02 4.60 0,26 4.40 4.32 3.86 23.0O4.SO1 488.750 6 1 8.0O 4.75 5.87 O.IO 4,75 6.60 8.0O 4.76 B.BS 0,OO 4,75 6.48 802.244.0S1 6.BB3.366.7B1 S.647.666.307 16.4 423.1 11.1 1.3 1.1 1.2 2,5 2.2 2.3 12,0% 5,0% 7.0% o,o% 0.0% o.o% Tengl ht. TryaslnaaniMatoain hf. T»»knlv«l hf. O 28.067.762 1.767.358 o 24 4 1,57 35.00 B.50 o.o% -o.a% -2.3% 36.00 6.SO 3S.OO 8.45 35.6B 1.57 35.30 5.75 317.000 82.807.117 1.170.376 2 17, 3 1,67 35,00 S.50 1.60 36,20 B.70 1,67 34.40 B.SO 1.6B 36,63 B.63 78B.128.2Ó6 8.158.466.470 1.301.427.724 24.4 27,1 2.6 0.6 6,6 1.4 2,7 4.6 4.0% 20,0% S.O% o.o% 0.0% o.o% UtoarðarMlaa Akur.yHng* hf. VJnneiuetBðln hf. Þorbjðm hf. 0.500.000 1.281.807 11.802.S00 1 3 8 e.so 2.1Ð 6.60 -O.B% 2,4% 2.4% 6.BO 2.10 6.SO e.so 2,05 6.40 6,50 S.OB 6,85 2.05 6.35 6.0S 2,00 86.B38.382 64.266.767 10.236.310 7 3 6 6,55 2,17 6.45 S.5S 2.20 6.45 6.BO 2,01 6.30 6,65 2.17 6.32 5.867.000.000 2.782.342.600 3.632.B5B.587 2S.O 1.2 O.0 1.1 2.2 1.S 3,8 B.O% 0.0% 7,0% o.o% 0.0% o.o% t*ormóður riiwml-Bomoi*g hf. prounarfelaa lelenda hf. 46.416.071 15.B02.212 26 17 4.06 2.4S -2.0% 4.7% 6,30 2.40 4.86 2.40 5,11 2.43 5,05 2.34 4,86 1.86 412.184.436 2.306.070 13 B B.01 2.46 6,30 2.46 2.32 6.11 2.41 6.435.000.000 2.60S.OOO.OOO 25.1 3.8 1.4 4.1 2.4 1.0 7,0% io.o% o.o% o.o% VmxtmrilmU Flakmarkaður Breioetjerðar ht. Foðurblanden hf. F*rumh*r|l hl. O 261.600 O 1 2 2.65 2.1 B 2.70 o.o% o,o% -io.o% 2,18 2.7S 2,18 2.70 2,18 2.65 2.1 S 3.00 2,37 1.75 O o 142.385 O 0 1 2.65 2,11 2.7B 2.76 2.76 2.76 110.250.000 85U.200.000 -*>i>0.e22.414 7.B 11.2 10.7 2.6 5.6 S.6 1.6 1.7 0.7 7.0% 12.0% 15.0% o.o% o.o% o.o% Quðmundur Ftunólf aeon hf. Hana Petereen hf. H-ölnn hf. 4.065.OO3 O 2 O 4.BO 6,00 6.05 o,o% o.o% o.o% 4,0O 6.88 4.BO B.BS 4.0O B.BS 4,0O 5.00 S.OS 4.SO o 0 0 o 4,85 B.OO 6.BB ' 5.05 B.B5 5,85 431.756.317 604.117.260 S8S.OOO.OOO 13,6 5.0 2.0 1.4 2.B 1.1 2.0 1.5 10.0% 7.0% 15,0% o,o% o,o% o.o% Hraðfryetihaelð ht. ralenaklr aðalvarktakar hf. Jðkull hf. O 0.326.008 O 16 O 6,20 2.S6 2.25 o,o% -6.0% o.o% 3.00 2.S6 2.B5 6.20 3.00 2.25 2.26 o 18.433.260 0 7 o 5,10 2.83 2.20 3.00 2.B3 2.80 1.767.436.866 3.00O.OOO.OOO 835.314.875 63,3 32.2 1.3 2.5 0.0 2,8 ' 1.B 1.6 7,0% 7,0% o,o% 0.0% 0,0% o.o% Kaupfélag Rytlrðlnga avf. Kroeeenoe l.f. 330.000 O O O 2.75 3.10 1.55 10.0% ¦0.0% o.o% 2.75 2,76 2,76 2,60 3.10 1.55 2.28 o 0 o o 0 o 2.60 9.50 444.776.842 775.OOO.000 18.1 71.0 o.o 2,3 3.2 0.1 O.S 1.3 o.o% 7.0% B.O% o,o% o.o% o.o% Plaetprent hf. SomvlnnuferSir-Landeyn hf. O 2.046.000 O 3 O 1.71 1.70 2.10 o,o% -2,0% o.o% 1.76 1,70 1.70 1.71 1.76 3,85 2,30 e.oo o o o o o o . 2.0O\ 1.75 2.00 S, 342.000.000 340.000.000 148.552.675 32,5 o,o 4.1 O.O 1,3 1.0 1.3 o.o% 7.0% o,o% o.o% o,o% o.o% Sleturfelea Suðurl«nd» evf. Stalemlojen hf. Vakl fi»k»idi*.k».fi hf. 137.114 7S1.601 3 4 2.06 2,40 4.20 3.0% -0,1% -6,7% 2.06 2,62 4.60 2.06 2.40 4.20 2.06 2,46 2.00 2.64 2,04 B.OO ó 0 o o 0 o 2.01 2.50 4.SO 412.000.000 364.040.160 iao.ooo.ooo 3.B 11.7 23.6 6.4 2,0 o.o 0,4 1,6 3.3 11.1% 7.0% o.o% o.o% o.o% o.o% HlutmÍ>r*fmmJÖÖIr Almennl hlutafere-IaeJoSurlnn hf. AuSllnd hf. HlutebrefaelðSur Norðurlenda hf. 600.552 O 0 2 O 1.01 2.32 2.32 2,1% 0.0% 0.0% 1.01 1,91 1.81 1,67 2,32 2.32 1.84 2.30 2.26 1.671.173 11.671.837 5.810.362 7 21 14 1,01 2.37 . 2.37 1.B1 2.37 2.37 1.B7 2.33 2.32 1,88 2,34 2.60 803.88O.OOO 3.660.264.OOO 731.060.000 20.5 22.7 22.8 o.o 3.4 3.0 1i1 1.0 1.1 0.0% B.0% 7.0% 0,0% o.o% o.o% Hlutabrefeejáðurlnn hf. felenek) f Jerejöðurinn hf. i»i*n-kl htutebrefeejððurlnn hf. o o o O o 0 3.10 1.00 2.07 o,o% o,o% 0.O% 3.10 1,00 SJ>T 2,03 1.06 1,00 12.010.231 1.223.580 1.403.168 22 7 B 3.16 2,14 2.10 3,16 2,14 2.1B 3,00 2,06 2.16 3,11 2,OB 2.18 5.504.212.861 1.307.664.476 2.608.686.762 11.3 14.1 22.4 2.6 3.B 4.8 1.2 1.3 1.0 B.O% 7.0% 10.0% o.o% o.o% o.o% HlutabrefamarkaSurinn hf. Hlutabrelaejoður Bunaðarbenkana hf. Hlutabn-Haeloðurinn (ehat hf. o o o o o 3,70 1,24 0.02 o,o% o,o% o.o% 3,70 1.24 1,11 1.15 7B.471 6.727.027 O 1 52 O 3.67 1.26 O.OO 3,67 1.26 3.67 1.20 3,87 1,26 203.224.417 1.756.B20.323 524.400.000 16,2 13,6 8.B 6,6 O.O 1.0 1.0 O.B 0.0% 7.0% o.o% 0,0% o.o% o.o% SJaVarðtvéaeeJSSur lelende hf. o o o o 1,07 1.20 o,o% o.o% 1.07 2,17 I.OS 136.6BO 110.063 2 2 2.04 1.30 2,04 1.30 2,00 1.27 2,03 1.2B 258.261.578 436.214.612 181.1 o,o O.O 1.1 1.6 0.0% o.o% o.o% o.o% BemtBlur 1.813.C07.6M 061 2.0SS.SSS.4B7 646 2u-i.e33.22B.er2 Vmgln inaOmltöl mmtkmðmrín* ss.e i.m 3.7 «.f-M ð.0% V/H: markeðavlrðl/heg naður A/V: ¦rður/merkaðevlrðl V/E: merkaðevlrðb-elglö 1* • VerS hatur ekkl verlð leiðrett m.t.t. erSe og JStnui * V/H- og V/E-hlurfðll eru byggð * hegneðl eíðuetu 12 mAneðe og elgln M ekv. efSeete uppgjörl
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.