Morgunblaðið - 21.08.1999, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 21.08.1999, Blaðsíða 12
12 LAUGARDAGUR 21. ÁGÚST 1999 MORGUNBLAÐIÐ I FRETTIR STOFNUÐ hafa verið Samtök fjár- málafyrirtækja og eiga öll helstu fjármálafyrirtæki landsins aðild að þeim, þeirra á meðal tryggingafé- lög, viðskiptabankar, sparisjóðir og aðrar lánastofnanir, alls 51 fyrir- tæki. Formaður samtakanna er Hall- dór J. Kristjánsson, bankastjóri Landsbankans og formaður Sam- taka íslenskra viðskiptabanka, en varaformaður er Axel Gíslason, for- stjóri VIS og formaður Sambands íslenskra tryggingafélaga. Aðrir stjórnarmenn eru Bjarni Armanns- son, forstjóri FBA og formaður Sambands lánastofnana, Sigurður Einarsson, forstjóri Kaupþings og formaður Samtaka verðbréfafyrir- tækja, og Þór Gunnarsson, Spari- sjóðsstjóri Sparisjóðs Hafnarfjarð- ar og formaður Sambands íslenskra sparisjóða. Samtök fjármálafyrirtækja munu taka þátt í stofnun nýrra heildar- samtaka atvinnurekenda, Samtaka atvinnulífsins, 15. september næst- komandi. Samkvæmt fréttatilkynn- ingu telja Samtök fjármálafyrir- tækja mikilvægt að taka þátt í heildstæðum hagsmunasamtökum með öðrum atvinnurekendum og leggja þannig sitt af mörkum við að móta almenn starfsskilyrði fyrir- tækja í landinu. Samtökin undir- strika að fjármálaþjónusta er mikil- væg atvinnugrein og í örum vexti en til að viðhalda honum þurfi að búa íslenskum fjármálafyrirtækjum hliðstæð starfsskilyrði og erlendum keppinautum. Einnig kemur fram að samtökin muni vinna að því að skapað verði raunverulegt frelsi í lífeyrismálum og að sparnaður í þjóðfélaginu auk- ist enn frekar. Samtökin munu freista þess að ná fram breytingum á tillögum að nýjum alþjóðlegum eiginfjárreglum lánastofnana og UM pSflM ^Bnl^^j- •' ¦ vrB ^P ** eBfc^ A H Æ ¦L^ m Wár> ~~ DW %\ ^*^''•ýiHHk\^ BbíSpPs^&tl IH Lj^ ^^-^H r* " ™ ^ l ¦ Hy ^S j ¦ 'i b" i ""¦ œí / ' i i 'já' Í^^B^i spi^w "*1sS -,S| ^ET^^^VRki^S - ^xT^*1 ';•;;>>,,. >^^» i Frá stofnfundi Samtaka fjármálafyrirtækja. Finnur Sveinbjörnsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra viðskiptabanka, Þór Gunnarsson, Halldór J. Kristjánsson, formaður, Bjarni Armannsson, Axel Gíslason, varaformaður, og Sigmar Ármannsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra tryggingafélaga. Stofnun Samtaka fjármálafyrirtækja 011 helstu fjármála- fyrirtæki eiga aðild fyrirtækja í verðbréfaþjónustu en þær munu að óbreyttu hafa veru- lega neikvæð áhrif á lánsfjárkostn- að allra íslenskra aðila í útlöndum, að því er segir í tilkynningunni. Ennfremur segir í tilkynning- unni: „Samtökin telja brýnt að regl- ur um starfsemi fjármálafyrirtækja séu skýrar og einfaldar og sniðnar að því sem gengur og gerist í öðrum vestrænum ríkjum. Þau minna á að starfsemi fjármálafyrirtækja bygg- ist að verulegu leyti á trausti. Því er mikilvægt að starfsemi þeirra og þær reglur sem um hana gilda, s.s. um eignarhald, eigið fé, stjórnkerfi og starfshætti, miði ávallt að því að viðhalda þessu trausti." Sérstaða fjármála- fyrirtækja í samtali við Morgunblaðið í gær sagði Halldór J. Kristjánsson að mikill ávinningur fælist í því fyrir Grunnskólar í Húnaþingi vestra sameinaðir að ári Fámennið knýr menn til breytinga SVEITARSTJÓRN Húnaþings vestra hefur ákveðið að sameina alla fjóra skóla sveitarfélagsins. Hafið er sameiningar- ferli sem lýkur næsta naust með því að einn skólastjóri verður yfir stofnuninni. Enn um sinn verða fjórir kennslustaðir. „Við höfum markað þá stefnu að sameina skólana fjóra í Grunn- skóla Húnaþings vestra sem tekur til starfa hausið 2000. Skólastjóri verður Jó- hann Albertsson sem nú er skólastjóri Laugarbakkaskóla. Hann tekur í haust einnig við stjórnun Barnaskóla Staðarhrepps og Vest- urhópsskóla og verður í vetur verk- efnisstjóri við undirbúning sameig- inlegs grunnskóla," segir Elín R. Líndal, oddviti sveitarstjórnar Húnaþings vestra. Frá næsta hausti verður Jóhann því einn skólastjóri en aðstoðarskólastjórar á Hvamms- tanga og Laugarbakka. Breyting- arnar eru meðal annars grundvall- aðar á faglegri úttekt Rannsókna- stofnunar Háskólans á Akureyri. Undirbúningur í vetur „Ætlunin er að eftir veturinn verðum við með fullmótaða stofnun og undirbúningur að henni unnin af þeim sem munu vinna við hana, það Elín R. Líndal oddviti er að segja kennurum og skóla- stjórnendum," segir Jóhann Al- bertsson skólastjóri. Hann segir að nemendum á svæðinu hafi fækkað mikið á undanförnum árum og tiltölulega dýrt að reka marga skóla. „Ég er ekki endilega að segja að skólinn verði miklu ódýrari en vonast til þess að það fáist betri nýting fjármuna og von- andi mun betra skóla- starf. Samfélagið er að breytast. Fyrir tíu árum var verið að biðja skól- ann um allt annað en í dag. Þá var fræðslu- skyldan talin mikilvæg- ust en nú er ekki síður lögð áhersla á uppeldis- hlutverk skólans," segir Jóhann. Elín segir að með sameiningu yf- irstjórnar skólanna fáist betri yfir- sýn og meiri samvinna milli kennslustaðanna. „Við erum lítið samfélag með tæplega 1.300 íbúa og liðlega 200 nemendur í grunnskóla. Það er faglega og fjárhagslega betra að reka skólann sem eina stofnun, þannig fáum við enn betri skóla." Hún leggur á það áherslu að tiltölulega góð samstaða hafi verið um breytinguna. „Við höfum reynt að vinna þetta í samstarfi við skóla- fólkið og það hefur verið tilbúið að ræða málið og taka á því með okk- ur. Ég met það mikils," segir Elín. Stjórnun tveggja minnstu skól- Jóhann Albertsson skólastjóri. Morgunblaðið/HBj. anna, Vesturhópsskóla á Vatnsnesi og Barnaskóla Staðarhrepps á Reykjum í Hrútafirði, hefur verið sameínuð Laugarbakkaskóla í Mið- fírði. Áfram verður kennt á þessum stöðum. Jóhann segir að vegna fjar- lægðar og erfiðra samgangna sé ekki unnt að leggja niður kennslu í Vesturhópsskóla þótt þar verði að- eins sjö börn í vetur. Skólinn á Reykjum er hins vegar í ágætu vegasambandi við Miðfjörð og Hvammstanga en þar eru um 20 börn og sveitarstjórn hefur ákveðið að starfrækja kennslustaðinn í tvö ár. Þriðjungur barnanna gengur þá upp úr skólanum og útlit fyrir mikla fækkun þannig að framhaldið er óá- kveðið. Jóhann segir að fjögur börn úr Bæjarhreppi í Strandasýslu séu í skólanum á Reykjum og telur hann of langt að aka þeim í Miðfjörð. Það vandamál er því óleyst. Fólkið ekki tilbúið Skólarnir á Hvammstanga og Laugarbakka eru heldur ekki stór- ir, um 100 nemendur eru á Hvammstanga og um 80 á Laugar- bakka. Aðspurður telur Jóhann að Grunnskóli Húnaþings vestra verði á endanum ein stofnun á einum stað en vill ekki fullyrða hvort það gerist eftir Smm ár eða tuttugu ár. „Fá- mennið knýr menn til breytinga. Skóli lýtur ekki öðrum lögmálum en fyrirtæki eða sveitarfélag að þessu leyti. Við sjáum hvað er að gerast í þjóðfélaginu með sameiningu fyrir- tækja og sveitarfélaga. Nútíminn krefst einfaldlega stærri eininga til þess að við getum verið hæf til að takast á við nýja öld. Skólinn verður að vera í takt við samfélagið. Þróun- in verður ekki stöðvuð, hvorki í skólastarfi né á öðrum sviðum þjóð- félagsins," segir hann. Laugabakkaskóli er einn af best búnum grunnskólum í dreifbýli. Húsnæðið er stórt og nýlegt. Skól- inn er einsetinn og þar eru allar sér- greinastofur. Hvammstangaskóli hefur búið við húsnæðiseklu en hús- næðið er engu að síður gott. Jóhann segir að með tiltölulega litlum breytingum sé unnt að sameina alla kennsluna á Laugarbakka. Hins vegar þyki ekki eðlilegt að leggja niður kennslu í helsta þéttbýl- iskjarna sveitarfélagsins. Einungis 8 eða 10 kílómetrar eru milli skól- anna og fjöldi nemenda ekki meiri en svo að hann samsvarar einni bekkjardeild. Jóhann segir ekki áform um að sameina árgangana, að minnsta kosti ekki í vetur. Segir hann að þótt búið sé að sameina sveitarfélögin sé hrepparígur land- lægur og fólkið einfaldlega ekki til- búið til þess enn að sameina skólana á einn stað, hvort sem það yrði á Hvammstanga eða Laugarbakka. fjármálafyrirtæki að eiga aðild _að heildarsamtökum atvinnulífs á ís- landi. Hins vegar væri ljóst að sér- staða fjármálafyrirtækja væri nokkur og því hefði verið mikil- vægt að öll fjármálafyriræki, þar með talin tryggingafélögin, sam- einuðust um stofnun sérsamtaka. Aðspurður um þá umræðu sem fram hefur farið um dreifða eignar- aðild að bönkunum sagði Halldór að nákvæm stefnumótun samtak- anna um einstök atriði lægi ekki fyrir en a.m.k. væri ljóst að við- skiptabankarnir hefðu lagt mikla áherslu á að tryggja sjálfstæði bankanna. „Ein leið til að tryggja sjálfstæði og öryggi fjármálafyrirtækja og stuðla að því að efla traust á þeim í samfélaginu er að sjá til þess að þau séu í sem dreifðastri eign og óháð hagsmunum stórra atvinnu- fyrirtækja sem jafnframt eru stórir lántakendur á markaðnum. Sjónar- mið Landsbankans um þetta kom fram í útboðslýsingu sem bankinn birti síðastliðið haust, þar sem gerð var grein fyrir þeim reglum sem gilda um eignarhald á viðskipta- bönkunum. Þær reglur gera til dæmis skylt að tilkynna það ef eignarhlutur einstaks hluthafa fer yfir 10% en það telst virkur hlutur í skilningi laga um viðskiptabanka. Dreifð eignaraðild felur í sér að eignarhlutur hvers og eins verði undir 10% og það er reyndar sú samsetning eignarhalds á við- skiptabönkum sem tíðkast í flest- um löndum í kringum okkar. Þar er algengt að stærstu aðilar séu með 5-9% eignarhlut í bönkum og eru stærstu eigendur þeirra gjarn- an fagfjárfestar og stofnanafjár- festar en minna ber á aðild at- vinnufyrirtækja og þannig er þessu einnig varið varðandi aðild að ís- landsbanka hf," sagði Halldór. Hval^arðargöng Lækkun á gjaldi um mánaða- mótin STEFAN Reynir Kristinsson framkvæmdastjóri Spalar ehf. segir að reikna megi með því að gjaldskrá Hvalfjarðarganga muni lækka um mánaðamótin. „Við eigum eftir að halda stjórnarfund en samþykkt hans þarf til að breytingarnar gangi í gegn," sagði Stefán í samtali við Morgunblaðið. Stakar ferðir munu ekMlækka Stefán segir að lækkun gjaldskrár sé mismunandi, ódýrasta fargjald verði nú 400 kr. ferðin sem miðist við kaup á 100 ferða korti, staðgreiddu. Það er 33% lækkun frá ódýrasta fargjaldi eins og það er í dag. Stefán segir hins veg- ar ekki gert ráð fyrir að stakar ferðir lækki í verði. Skýring lækkunarinnar er aðallega sú að umferð um göngin hefur verið meiri en ráð var gert fyr- ir. Endurbætur á 8ry&gisniálum Aukin umferð er einnig ástæða þess að verið er að skoða endurbætur á öryggis- kerfí í göngunum. „Það er ver- ið að skoða öryggiskerfi og endurbætur á því. Engar ákvarðanir hafa verið teknar enn um hvað verður gert, þessi mál þarfnast mikils undirbún- ings en það er verið að skoða ýmsar hugmyndir," segir Stef- án. f I I
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.