Morgunblaðið - 21.08.1999, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 21.08.1999, Blaðsíða 18
18 LAUGARDAGUR 21. ÁGÚST 1999 MORGUNBLAÐIÐ i VIÐSKIPTI Sparisjóður Hafr Árshlutauppgjör 30 larfjarðar . júní1999 ~ Rekstrarreikningur 1999 1998 =Breyting Vaxtatekjur Milljónir króna 955,5 595,9! +60% Vaxtagjöld 578,4 298,7 j +94% Hreinar vaxtatekjur 377,1 297,2 +27% Aðrar tekjur 153,6 117,1 +31% Hreinar rekstrartekjur 530,7 414,3 +28% Onnur gjöld 368,3 284,4 +30% Framlög í afskriftarreikning 45,2 42,2 +7% Skattar 41,1 31,6 +30% Hagnaður tímabilsins 76,1 56,1 +36% Efnahagsreikningur 30. júní 1999 1998 Breyting | Eigninj Milljónir króna Sjóður og kröfur á innlánsstof nanir 1.058,0 1.483,6 -29% +18% Utlán 13.204,9 11.207,9 Markaðsverðbréf og eignarhl. ífél. 2.308,5 1.845,6 +25% +19% Aðrar eignir 360,3 302,5 Eignirsamtals 16.931,7 14.839,6 +14% 2.421,4 3.003,5 -19% | Skuldir og eigið fé: | Skuldir við iánastof nanir Innlán 7.308,8 6.466,1 +13% Lántaka 4.547,9 3.001,3 +52% Aðrarskuldir 168,2 158,4 +6% Reiknaðar skuldbindingar 476,9 437,1 +9% Víkjandi lán 425,8 308,0 1.465,2 +38% +8% Eigið fé 1.582,7 Skuldir og eigið fé samtals 16.931.7 14.839.6 +14% Góð afkoma hjá Sparisjóði Hafnar- fjarðar fyrstu sex mánuði ársins Hagnaðurinn hefur aukist um 35,7% MJÖG góð afkoma var hjá Sparisjóði Hafharfjarðar fyrri hluta ársins 1999 og var hagnaður fyrstu sex mánuði ársins 117,2 milljónir króna en að teknu tilliti til reiknaðra skatta nam hagnaður tímabilsins 76,1 milljón króna. Á sama tímabili í fyrra var hagnaður fyrir skatta 87,7 milljónir króna og hagnaður eftir skatta 56,1 milljón króna og hefur hagnaðurinn því aukist um 35,7%. Samkvæmt árshlutauppgjöri voru vaxtatekjur alls 955,5 milljónir króna og jukust um 60,3% fyrstu sex mánuði ársins samanborið við sama tímabil í fyrra. Vaxtagjöld hækkuðu á sama tíma um um 279,7 milljónir króna og námu nú 578,4 milljónum króna. Framlag í af- skriftareikning útlána er 45,2 millj- ónir króna, sem er svipað og á sama tíma í fyrra. Búnaðar- bankinn með 5% hlut í Skeljungi VERÐBRÉFAÞINGI íslands hefur borist tilkynning um að Fjárfestingarsjóður Búnaðar- bankans, IS-15, hafi aukið hlut sinn í Skeljungi hf. og hann sé nú5%. I tilkynningunni kemur fram að eignarhlutur Fjárfestingar- sjóðs Búnaðarbankans fyrir þessi kaup hafi verið 2,9%. Eigið fé Sparisjóðsins var 1.582,7 milljónir króna í lok júní og nam hækkunin 117,5 milljónum króna frá áramótum eða 8,0%. Arðsemi eigin fjár er á tímabilinu 10,3%. Eiginfjár- hlutfall Sparisjóðsins, sem reiknað er samkvæmt sérstökum reglum þar um, var 13,0% í lok júní 1999 en sam- kvæmt reglunum má það ekki vera lægra en 8,0%. Þrátt fyrir ört vax- andi umsvif Sparisjóðsins, sem með- al annars endurspeglast í því að efnahagur sjóðsins hefur vaxið um 14,1% frá áramótum, er eiginfjár- staða sjóðsins mjög traust og er hann því vel í stakk búinn til þess að takast á við ný verkefni. Aukin umsvif Heildarinnlán og verðbréf voru samtals 11.856,7 milljónir króna í lok júní 1999 og jukust um 2.389,3 millj- ónir króna sem svarar til 25,2% aukningar frá áramótum. Mikil aukning varð á Iántöku í formi spari- sjóðsvíxla og sparisjóðsbréfa frá ár- inu áður eða 51,5%. Útlán voru sam- tals 13.204,9 milljónir og nam aukn- ingin 1.997 milljónum króna eða 17,8% frá áramótum. Samkvæmt upplýsingum frá Sparisjóði Hafnarfjarðar hafa umsvif sparisjóðsins aukist mjög mikið á undanförnum misserum og ekki síst á fyrstu sex mánuðum ársins 1999. Gert sé ráð fyrir að umsvif spari- sjóðsins vaxi áfram en slíkt sé ekki unnt nema af því að afkoman er mjög góð, fjárhagsstaðan sterk og sjóður- inn hafi á að skipa hæfu starfsfólki. Einnig hafi viðskiptavinir sjóðsins reynst honum vel og muni sparisjóð- urinn leitast við að þjóna þeim sem best, hér eftir sem hingað til. Grandi hf ¦ hagnast um 361 milljón króna Hefur eignast 90% hlut í Arnesi hf . HAGNAÐUR Granda hf. og dóttur- félaga þess, Faxamjöls hf. og Ar- ness hf., nam 361 mnijón kr. á fyrstu sex mánuðum ársins sem er rúmlega 14% af rekstrartekjum. Hagnaður félagsins var heldur minni á sama tíma á síðasta ári, eða 324 milljónir kr. Afkoman er svipuð og stjórnendur félagsins og verð- bréfafyrirtækin gerðu ráð fyrir. Á fyrri hluta ársins keypti Grandi hf. rúmlega 62% eignarhlut í Arnesi hf. fyrir 307 milljónir kr. og átti við lok júní um 90% félagsins. Arshluta- reikningur Arness er nú tekinn með í samstæðureikningi Granda hf. Heildartekjur námu 2.571 milljón kr. og þar af námu tekjur Árness um 544 milljónum. Heildartekjur samstæðu Granda, fyrir utan tekjur Arness, hækkuðu því um rúm 3%. Svipað og búist var við Heildarafli togara Granda var um 17 þúsund tonn fyrstu sex mánuði ársins og kemur fram í fréttatil- kynningu að það er álíka afli og á sama tíma í fyrra. Heildarafli nóta- skipa Faxamjöls hf. var 28.600 tonn samanborið við 14.300 tonn árið áð- ur. Heildarafli báta Arness var um 1.600 tonn. „Við erum sæmilega sáttir," segir Brynjólfur Bjarnason, fram- kvæmdastjóri Granda hf. ,Afkoman er mjög svipuð og við höfðum búist við. Aflabrögð hafa verið ágæt og markaðsverð okkar afurða haldist það sem af er ári. Hins vegar hefur verið erfiðara í mjöli og lýsi. Hlut- deildarfélögin skila síðan ágætri af- komu." Eigið fé Granda var 3.660 milljón- ir kr. í lok júnímánaðar og hafði aukist um 288 milljónir frá áramót- um. Eiginfjárhlutfall er 36% og hef- ur heldur lækkað með því að efna- hagsreikningur Árness er nú tekinn með í samstæðureikningi. Brynjólfur segir engin teikn á lofti um annað en að árið í heild komi vel út. Enn hafi ekki orðið vart við breytingar á markaði fyrir af- O GRANDI I C. __^Urniilliuppgjöri1999 b^^hi viumtiu>i ——< Jan.-juni Jan.-juni Rekstrarreikningur 1999 1998 Breyting Rekstrartekjur. Milljónir króna 2.571 1.960 +31% Rekstrargjöld -1.948 -1.499 -214 +30% +50% Afskriftir Hreinn fjármagnskostnaður -321 -2 36 - Hagnaður af reglulegri starfsemi 300 283 +6% Aðrar tekjur og gjðld 61 41 +49% Hagnaður tímabilsins 361 324 +11% Efnahagsreíkningur 3o.juní 1999 1998 Breyting 1 Elgnir: | Veltufjármunir Milljónir króna Fastafjármunir Eignir samtals | Skultlir og eigio fé: | Skammtímaskuldir Langtímaskuldir Eigið fé Skuldir og eigið fé samtals 1.220 840 5.997 +45% +50% 8.987 10.207 1.470 5.077 3.660 6.837 +49% 611 2.929 3.297 +141% +73% +11% 10.207 6.837 +49% Kennitölur 1999 1998 Eiginfjárhlutfall 36% 48% Veltufjárhlutfall 0,83 1,37 Veltufé frá rekstri Milljónir króna 493 411 +20% urðir félagsins en væntingar um að markaður fyrir mjöl og lýsi styrkist. Vænta góðrar afkomu Afkoma samstæðu Granda er á heildina litið góð og reyndar mjög í takt við væntingar markaðarins, að mati Þorsteins Víglundssonar hjá Kaupþingi. „Móðurfélagið sýnir mikinn bata í rekstri milli ára þannig að hagnaður af reglulegri starfsemi eykst um 80 milljónir. Grandi nýtur góðs rekstrar og góðra ytri skilyrða," segir Þor- steinn. Hann vekur athygli á því að samstæðan gjaldi vafalaust erfið- leika Arness, sem kemur í fyrsta skipti inn í samstæðureikning, þótt hann taki fram að ekki sé unnt að sjá skiptinguna milli Árness og Faxamjöls. Arnes hafi verið í þung- um rekstri og svo sé væntanlega einnig nú. Vekur Þorsteinn athygli á því að stjórnendur Granda séu nú komnir með ráðandi hlut í Árnesi og geti farið að taka til í rekstrinum á þann hátt sem þeir kjósi. Eftir þær aðgerðir megi menn vænta góðrar afkomu af samstæðunni á árinu í heild. Spár fjármálafyrirtækja undir afkomutölum Væntingar gengið eftir AFKOMA íslenskra hlutafélaga á fyrri helmingi ársins hefur verið betri en spár fjármálafyrirtækja gerðu að jafnaði ráð fyrir í júní, að því er fram kemur í Morgunpunktum Kaupþings á þriðjudag. I spám fjár- málafyrirtækja var reiknað með verulega auknum hagnaði miðað við fyrstu sex mánuði síðasta árs en af- koman er í langflestum tilfellum mun betri en spáð var og skeikar í sumum tilvikum hundruðum milljóna. Þorsteinn Víglundsson, yfirmað- ur greiningardeildar Kaupþings, segir að það sé ánægjulegt að fyrir- tæki skuli almennt vera að skila jafn góðum uppgjörum og raun ber vitni. „Reyndar er það ljóst af spám verðbréfafyrirtækjanna að dæma að menn voru nokkuð bjartsýnir en fyrirtækin eru þó að jafnaði að gera enn betur en menn þorðu að vona. Ástæðan er sú að félög eru í mörg- um tilfellum að nýta sér hagstæð ytri skilyrði en, og það skiptir höf- uðmáli, einnig að ná fram aukinni hagræðingu í rekstri. Gott dæmi er Marel sem hefur náð fram viðsnún- ingi í rekstri milli ára vegna þess að það hefur náð árangri í að hagræða. Annað dæmi er Skeljungur sem skilar betri framlegð nú en það hef- ur gert áður. Það er því ljóst að sú hækkun á verði hlutabréfa sem átt hefur sér stað undanfarið hefur átt Samanburður á spám fjármálamarkaða og afkomu fyrirtækja -1. janúar tii 30. júní 1999 Félög Milljónir króna Meðalspá markaðar Hagnaður eftir skatta Eimskip 443 635 ÚA Búnaðarbanki íslands FBA Landsbanki íslands Nýherji Opin kerfi Skýrr 136 180 590 734 722 131 40 31 183 225 492 563 466 64 78 31 Þormóður rammi-Sæberg Marel 127 88 Samtals 2.400 3.246 sér stoð í afkomu fyrirtækjanna. Það er greinilegt að há V/H hlutföll á fyrri hluta þessa árs hafa ekki endurspeglað óhóflega bjartsýni fjárfesta. Væntingar þeirra um aukna hagræðingu í rekstri fyrir- tækja hafa gengið eftir og gott bet- ur," segir Þorsteinn. Hann kveðst vænta þess að fyrir- tæki muni halda áfram að hagræða í rekstri. „Ég tel að enn séu ótal tækifæri til hagræðingar og sam- einingar fyrirtækja, til dæmis er mikil undiralda í sjávarútvegi um þessar mundir hvað þetta varðar sem gæti átt eftir að skila fyrirtækj- um þar verulegum árangri á næst- unni. Það er greinilegt að fjárfestar eru mjög bjartsýnir og áframhald- andi jákvæðar fréttir um afkomu fyrirtækja eiga ekki eftir að minnka þá bjartsýni. Nú bíða menn einkum eftir afkomutölum frá íslandsbanka hf. og Flugleiðum hf." r
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.