Morgunblaðið - 27.02.2004, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 27.02.2004, Blaðsíða 10
FRÉTTIR 10 FÖSTUDAGUR 27. FEBRÚAR 2004 MORGUNBLAÐIÐ STEVE Christer, arkitekt hjá Stud- io Granda, segir mikilvægt að huga að sérkennum og eiginleikum mið- borgar, s.s. útsýni til sjávar og góð- um tengslum við höfnina ef ákveðið verður að ráðast í byggingu versl- unarmiðstöðvar í Kvosinni í Reykja- vík. Mögulegt sé að leysa verkefnið á ýmsan hátt en hann minnir á að for- sendur fjárfestanna liggi ekki fyrir. Þá er óráðlegt að hans mati að ráðast í jafn umfangsmikla uppbyggingu á nokkrum árum heldur verði byggja upp í miðborginni í vel skilgreindum áföngum sem verði forgangsraðað. Hver áfangi endurspegli þannig tíma og áherslur sem ríkja hverju sinni og fjölbreytni í húsagerð og starfsemi komi af sjálfu sér. Yrði skelfilegt á einni hæð „Ef þetta yrði á einni hæð, sem ekki er æskilegt, yrði umfangið skelfilegt. Þá færi stór hluti af þessu dýrmæta borgarlandi undir verslun- armiðstöð. Ef hún hins vegar yrði á fleiri hæðum þá er ef til vill hægt að leysa þetta betur og jafnvel tengja saman byggingar.“ Steve segir að skoða þurfi hugs- anlega verslunarmiðstöð í nánum tengslum við byggingu tónlistar- og ráðstefnuhúss, hvernig það geti farið saman, hvort það verði ein bygging eða tvær o.s.frv. Samkvæmt hugmyndum í ramma- skipulagi, sem kynntar hafa verið, er miðað við að mesta hæð húsa á skipu- lagssvæðinu verði fimm hæðir eða álíka og hæð bygginga við Tryggva- götu og Hafnarstræti. Miðað við þær forsendur segir Steve ekki ólíklegt að hægt yrði að byggja verslunar- miðstöð á 2–3 hæðum. „Verslunarmiðstöðvar sem eru á fleiri hæðum virka ekki eins vel og það er þekkt staðreynd. Fólk fer ein- faldlega síður á efri hæðir og til dæmis er algengt að sjá erlendis veitingahús og barnasvæði á efstu hæðunum sem eiga að lokka þangað gesti en minna er um verslanir.“ Grundvallarhugmyndin með verslunarmiðstöðinni er að „ná fólki þangað inn og halda því þar“. Steve segir mikilvægt við byggingu versl- unarmiðstöðvar í miðborg að sam- hliða þeirri hugmynd verði séð til þess að nógu margar leiðir verði inn í verslunarmiðstöðina þannig að „dauðar“ bakhliðar og auðar götur blasi ekki við miðborgargestum og að hún styðji við verslun í kring. Að mati Steve hafa verslunarmið- stöðvar þróast í að verða eins og litl- ar borgir þangað sem sækja má alla þjónustu. Fyrir 20–30 árum hafi verslunarmiðstöðvar aftur á móti verið tiltölulega einfaldar í sniðum. Smám saman bættust við kaffihús og leiksvæði fyrir krakka, torg, útirými og gosbrunnar og nú séu þær oft hugsaðar sem áfangastaður fyrir fjölskylduna þegar hún á frí. „Ég álít það mikilvægt að hugsa um verslun- armiðstöð á þessum stað sem fram- hald af borgarrýminu sem fyrir er frekar en einangrað verslunarrými sem geislar engu frá sér. Það þarf að tvinna þetta saman af útsjónarsemi.“ Steve Christer arkitekt sér fyrir verslanir á 2–3 hæðum í miðborginni með mörgum aðkomuleiðum Óráðlegt að ráðast í upp- byggingu á nokkrum árum Morgunblaðið/Ómar Covent Garden í London er gott dæmi um uppbyggingu versl- unarkjarna í miðborg sem tekist hefur vel, að mati Steve. FANEUIL Hall Marketplace nefnist verslunarkjarni í miðborg Boston í Bandaríkjunum. Þar var árið 1826 opn- aður markaður fyrir fisksala, slátrara og grænmetissala milli Faneuil Hall, sem telst sögulegt hús vegna þess að þar var fjöldi borgarafunda haldinn í aðdraganda byltingarinnar 1776, og hafnarinnar. Markaðurinn var nefndur Quincy Market eftir þáverandi borgarstjóra, Joshiah, og er oft kallaður það enn. Hann þjónaði lengi vel tilgangi sínum, en upp úr miðri síðustu öld fór svæðið að láta á sjá og í kringum 1970 var ákveðið að tími væri kominn til að grípa til aðgerða. Þungamiðja uppbyggingarinnar var markaðurinn. Þar var byggt á þeim grunni sem fyrir var og árið 1976 var markaðurinn opnaður á ný. Þar eru veitingastaðir, verslanir, barir og fjöldi sölubása. Ferða- langar í Boston verja hvergi jafn miklu fé og þarna og hafa yfirvöld borga víðs vegar um Bandaríkin tekið sér Faneuil Hall Marketplace til fyrirmyndar þegar ráðist hefur verið í að blása nýju lífi í niðurnídda miðbæi. Nýtt á gömlum meiði HALLDÓR Gíslason, deildar- forseti hönnunardeildar Listahá- skóla Íslands, segir algengt er- lendis að verslunarmiðstöðvar í gömlum miðbæjarhlutum sé að finna í eldri húsum og jafnvel með yfirbyggðum bakbyggingum og bílastæðum sem ekki eru sýni- leg frá götunni. Af því leiðir að götumyndin er fallegri ásýndum en í hefðbundnum verslunarmið- stöðvum úthverfa. Við Aust- urbakka Reykjavíkurhafnar sé hins vegar um það rætt að skipu- leggja auða lóð. „Þá er líka spurning hvort þetta yrði umferðarslys því það þarf að haldast í hendur við meiri háttar breytingar á umferðinni.“ Halldór bendir á að vert sé að líta til Laugavegar og halda áfram uppbyggingu þar. Búið sé að deiliskipuleggja götuna og hægt að byggja á þó nokkrum reitum. Þá sé verið að þróa deili- skipulag fyrir ofan Hlemmtorg þar sem m.a. standi autt húsnæði DV í Þverholti og Hampiðjunnar. Einnig sé búið að deiliskipuleggja stórt svæði á bak við Ræsi í Borg- artúni, þar sem Vélamiðstöð Reykjavíkurborgar var með aðset- ur, sem vert er að gefa gaum að. Hrafnkell Thorlacius arkitekt, sem tók þátt í hönnun Kringl- unnar á sínum tíma, segir um hugsanlega verslunarmiðstöð í Kvosinni að miðborgarverslun sé allt annars eðlis en versl- unarmiðstöð á borð við Kringl- una. Eðli málsins samkvæmt muni verslunarmiðstöð í miðborginni verða hönnuð á þann hátt að hún falli að borgarmyndinni. „Ég held að eðli málsins samkvæmt muni það fara þannig að hægt verði að leysa þetta á skynsamlegan hátt. Ég held að það sé ekki æskilegt fyrir borgarlífið að hún verði fyr- irmynd Kringlu eða Smáralindar eða í þeim dúr.“ Engin gömul hús til að byggja yfir NIÐURSTÖÐUR könnunar um vetrarfrí sem gerð var meðal for- eldra og nemenda í Hvassaleitis- skóla í síðasta mánuði sýnir að mikill meirihluti óskaði ekki eftir vetrarfríi á næsta skólaári. Nálega 70% for- eldra óskuðu ekki eftir vetrarfríi og að skólaslit yrðu 31. maí, tæplega 11% óskuðu eftir fimm daga vetrar- fríi og að skólaslit yrðu þá 7. júní og tæplega fimmtungur foreldra óskaði eftir þriggja daga vetrarfríi og að skólaslit yrðu 3. júní. Um 83% nemenda óskuðu ekki eftir vetrarfríi en 8% eftir þriggja daga og 8% eftir fimm daga vetr- arfríi. Könnunin var birt á Netinu þar sem 129 svöruðu en einungis var hægt að taka þátt í henni einu sinni af hverri tölvu. Viktor Guðmunds- son, formaður foreldra- og kennara- félags Hvassaleitisskóla, segir í til- kynningu að foreldrar í Hvassa- leitisskóla óttist að skólinn verði skyldaður til að taka upp vetrarfrí: „Fræðsluráðið ætti að beita sér fyrir því að kanna hug foreldra og nem- enda í hverjum skóla fyrir sig með svipuðum könnunum og hafa verið gerðar í Hvassaleitisskóla. [-] Ég veit að það eru örugglega margir skólar sem vilja vetrarfrí en mig grunar líka að það séu fleiri sem myndu ekki vilja það ef þeir væru spurðir álits. Hvað varðar okkur í Hvassaleitisskóla óskum við eftir því að skólar verði ekki skyldaðir til að taka vetrarfrí heldur verði það hverjum og einum í sjálfsvald sett,“ segir Viktor. Könnun meðal foreldra og nemenda í Hvassaleitisskóla Meirihluti hefur ekki áhuga á vetrarfríi STEFÁN Jón Hafstein, formaður fræðsluráðs Reykjavíkurborgar, segir skólum vera í sjálfsvald sett hvort þeir taki vetrarfrí eða ekki. „70% foreldra í borginni eru ánægð með samræmd vetrarfrí, en það þýðir ekki að skóli þurfi að taka slíkt hlé frá störfum. Aðalatriðið í mínum huga er að um það takist góð sátt í hverjum skóla hvort taka eigi vetrarfrí eða ekki,“ segir Stefán Jón Hafstein ennfremur. Skólar ráða sjálfir vetrar- fríum sínum ÞINGFLOKKUR Samfylkingar átti í gær fund með yfirstjórn Landspít- ala – háskólasjúkrahúss sem jafn- framt var lokahnykkur í fjögurra daga heimsókn þingflokksins á LSH. Að sögn Margrétar Frímanns- dóttur, þingflokksformanns Sam- fylkingar, var m.a. rætt um rekstur spítalans og framtíðarbyggingará- form. „Þetta hefur verið alveg einstak- lega ánægjulegur tími og lærdóms- ríkur fyrir það fyrsta og maður ger- ir sér grein fyrir hvað rekstur spítalans er margþættur og flókinn. […] Það sem stendur upp úr er að það er alls engan bilbug að finna á starfsfólki þótt það hafi verið skorið niður og rekstrarmöguleikar skert- ir. Það er gífurlegur metnaður í starfi á hverri einustu deild og það sem við sáum líka, sem við vissum kannski fyrir, er að Landspítali – háskólasjúkrahús er á mjög mörg- um sviðum í röð þeirra allra fremstu varðandi árangur í lækingum.“ Margrét segir húsnæðisvanda spítalans eftir sameiningu sjúkra- húsanna í Reykjavík eftir sem áður gífurlegan. Með byggingu nýs spít- ala næðist fram mikil hagræðing í rekstri. „Ég held að þetta sé for- gangsverkefni ásamt því að nauð- synlegt er að koma á rafrænni sjúkraskráningu.“ Þingflokkur Samfylkingar fundaði með yfirstjórn LSH Nýr spítali for- gangsverkefni PÁLMI Kristinsson, framkvæmda- stjóri Smáralindar, segir skiljanlegt að fólk sé á varðbergi þegar bygg- ing verslunarmiðstöðvar í miðborg- inni sé annars vegar. „Því get ég hins vegar lofað að þarna yrðu sett takmörk við stærð jafnvel þótt eft- irspurnin yrði fimmföld það sem rúmast í fimmtán þúsund fermetr- um. […] Miðbæjarverslunarmið- stöðvar eru auðvitað allt öðruvísi og hafa allt annan „karakter“ en versl- unarmiðstöðvar í úthverfum. Það er nánast allt í þeim sem hefur annan karakter en til dæmis Smáralind þannig að ég get alveg róað alla þjóðina og borgarbúa og sagt að við erum ekki að tala um það sama,“ segir Pálmi. Hann tekur undir þau sjónarmið sem birtust í Mbl. í gær að eðli verslunarmiðstöðva á borð við Smáralind og Kringluna væri að „soga til sín viðskiptavini“ og undir- strikar mikilvægi þess að versl- unarmiðstöð í miðborg styðji við gönguumferð og verslanir í kring. „Það er grundvallaratriði að þetta glæði verslun og viðskipti allt í kring.“ Að sögn Pálma er áhugi fyr- ir því innan fjárfestahópsins að tak- ast á um þær skipulagsforsendur sem borgaryfirvöld hafa nú kynnt í rammaskipulagi. Meðal annars sé kveðið á um að engin bygging megi vera hærri en 25 metrar á hæð vegna aðflugslínu fyrir norður- suður-flugbraut Reykjavík- urflugvallar. „Við höfum áhuga á að taka upp viðræður um þetta því við eigum voðalega erfitt með að sjá miðborgina rísa með reisn nema þetta verði brotið. Og þá er þetta spurning um að minni hagsmunir víki fyrir meiri,“ segir Pálmi. Takmörk sett við stærðina Pálmi Kristinsson, framkvæmdastjóri Smáralindar
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.