Náttúrufræðingurinn

Árgangur

Náttúrufræðingurinn - 2017, Blaðsíða 38

Náttúrufræðingurinn - 2017, Blaðsíða 38
Náttúrufræðingurinn 38 Þakkir Þessi grein er byggð á sprungukortlagningu sem höfundar hafa staðið að undanfarin ár ásamt Sigríði Magnúsdóttur, Bryndísi Brandsdóttur og Þór- hildi Björnsdóttur. Loftmyndir sem notaðar voru til verksins voru fengnar frá Loftmyndum ehf., Samsýn og Landmælingum Íslands. Jarðskjálftagögn fengust frá Veðurstofu Íslands og Raunvísindastofnun Háskóla Íslands. Hæðarlíkanið sem var notað í bakgrunni var TanDEM-X hæðarlíkan frá þýsku geimferðastofnunni (DLR). Kortlagning á vegum og vatnafari er úr IS50-grunni Landmælinga Íslands. Þessum aðilum öllum er þakkað fyrir aðstoðina, og einnig Halldóri Ólafssyni fyrir að heimila notkun 5. myndar. Heimildir 1. Clifton, A.E. & Kattenhorn, S.A. 2006. Structural architecture of a highly oblique divergent plate boundary segment. Tectonophysics 419 (1–4). 27–40. 2. Clifton, A.E. & Schlische, R.W. 2003. Fracture populations on the Reykjanes Peninsula, Iceland: Comparison with experimental clay mod- els of oblique rifting. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 108 (B2). 1–17. 3. Ásta Rut Hjartardóttir & Páll Einarsson 2012. The Kverkfjöll fissure swarm and the eastern boundary of the Northern volcanic rift zone, Iceland. Bulletin of Volcanology 74 (1). 143–162. 4. Ásta Rut Hjartardóttir & Páll Einarsson 2015. The interaction of fissure swarms and monogenetic lava shields in the rift zones of Iceland. Jour- nal of Volcanology and Geothermal Research 299. 91–102. 5. Ásta Rut Hjartardóttir, Páll Einarsson & Sigríður G. Björgvinsdóttir 2016. Fissure swarms and fracture systems within the Western volcanic zone, Iceland – effects of spreading rates. Journal of Structural Geology 91. 39–53. 6. Ásta Rut Hjartardóttir, Páll Einarsson, Bramham, E. & Wright, T.J. 2012. The Krafla fissure swarm, Iceland and its formation by rifting events. Bulletin of Volcanology 74 (9). 2139–2153. 7. Ásta Rut Hjartardóttir, Páll Einarsson & Bryndís Brandsdóttir 2010. The Kerlingar fault, Northeast Iceland: A Holocene normal fault east of the divergent plate boundary. Jökull 60. 103–116. 8. Ásta Rut Hjartardóttir, Páll Einarsson, Magnús Tumi Guðmundsson & Þórdís Högnadóttir 2016. Fracture movements and graben subsidence during the 2014 Bárðarbunga dike intrusion in Iceland. Journal of Vol- canology and Geothermal Research 310. 242–252. 9. Ásta Rut Hjartardóttir, Páll Einarsson, Sigríður Magnúsdóttir, Þórhildur Björnsdóttir & Bryndís Brandsdóttir 2016. Fracture systems of the North- ern volcanic rift zone, Iceland – an onshore part of the Mid-Atlantic plate boundary. Bls. 297–314 í: Magmatic rifting and active volcanism (ritstj. Wright, T.J., Ayele, A., Ferguson, D.J., Kidane, T. & Vye-Brown, C.). The Geological Society of London Special Publications, London. 10. Ásta Rut Hjartardóttir, Páll Einarsson & Haraldur Sigurðsson 2009. The fissure swarm of the Askja volcanic system along the divergent plate boundary of N Iceland. Bulletin of Volcanology 71 (9). 961–975. 11. Ásta Rut Hjartardóttir, Sigurlaug Hjaltadóttir, Páll Einarsson, Kristín Vogfjörð & Muñoz-Cobo Belart, J. 2015. Fracturing and earthquake activ- ity within the Prestahnúkur fissure swarm in the Western Volcanic Rift Zone of Iceland. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 120 (12). 8743–8757. 12. Páll Einarsson 2010. Mapping of Holocene surface ruptures in the South Iceland Seismic Zone. Jökull 60. 117–134. 13. Þórhildur Björnsdóttir & Páll Einarsson 2013. Evidence of recent fault movements in the Tungnafellsjökull fissure swarm in the Central vol- canic zone, Iceland. Jökull 63. 17–32. 14. Sigríður Magnúsdóttir & Bryndís Brandsdóttir 2011. Tectonics of the Þeistareykir fissure swarm. Jökull 61. 65–79. 15. Sigríður Magnúsdóttir, Bryndís Brandsdóttir, Driscoll, N. & Detrick, R. 2015. Postglacial tectonic activity within the Skjálfandadjúp basin, Tjörnes fracture zone, offshore Northern Iceland, based on high resolu- tion seismic stratigraphy. Marine Geology 367. 159–170. 16. Wolfe, C.J., Ingi Bjarnason, VanDecar, J.C. & Solomon, S.C. 1997. Seismic structure of the Iceland mantle plume. Nature 385 (6.613). 245–247. 17. Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen 2007. Volcanism in Iceland in historical time: Volcano types, eruption styles and eruptive history. Jour- nal of Geodynamics 43 (1). 118–152. 18. Kristján Sæmundsson 1974. Evolution of the axial rifting zone on North- ern Iceland and the Tjörnes Fracture Zone. Geological Society of America Bulletin 85. 495–504. 19. Kristján Sæmundsson, Haukur Jóhannesson & Karl Grönvold 2005. Hrúthálsar, megineldstöð í Ódáðahrauni. Bls. 47–48 í: Ágrip erinda og veggspjalda (ritstj. Ármann Höskuldsson). Frá vorráðstefnu Jarðfræða- félags Íslands í Öskju, 9. apríl 2005. Jarðfræðafélag Íslands, Reykjavík. 47–48. Slóð (skoðað 11.5. 2017): http://www.jfi.is/wp-content/uploads/ 2010/02/agrip_vor_2005.pdf 20. Haukur Jóhannesson & Kristján Sæmundsson 1998. Jarðfræðikort af Íslandi, höggun. Náttúrufræðistofnun Íslands, Reykjavík. 21. Ragnar Stefánsson, Gunnar B. Guðmundsson & Páll Halldórsson 2008. Tjörnes fracture zone. New and old seismic evidences for the link between the North Iceland rift zone and the Mid-Atlantic ridge. Tectono- physics. 447 (1–4). 117–126. 22. Haraldur Sigurðsson & Sparks, S.R.J. 1978. Lateral magma flow within rifted Icelandic crust. Nature 274 (5667). 126–130. 23. Axel Björnsson, Kristján Sæmundsson, Páll Einarsson, Eysteinn Tryggva- son & Karl Grönvold 1977. Current rifting episode in North Iceland. Nature 266. 318–323. 24. Jón Sæmundsson 1726. Sandferdig Relation Om det Udi Island Bræn- dende Field Krabla og andre der omkring liggende Smaae Fielde, Baade med Iordskielv, Torden og Aske-Fald. Kaupmannahöfn. 4 bls. 25. Ágúst Guðmundsson, Níels Óskarsson, Karl Grönvold, Kristján Sæmundsson, Oddur Sigurðsson, Ragnar Stefánsson, Sigurður R. Gísla- son, Páll Einarsson, Bryndís Brandsdóttir, Guðrún Larsen, Haukur Jóhannesson & Þorvaldur Þórðarson 1992. The 1991 eruption of Hekla, Iceland. Bulletin of Volcanology. 54 (3). 238–246. 26. Ármann Höskuldsson, Níels Óskarsson, Rikke Pedersen, Karl Grönvold, Kristín Vogfjörð & Rósa Ólafsdóttir 2007. The millennium eruption of Hekla in February 2000. Bulletin of Volcanology 70 (2). 169–182. 27. Freysteinn Sigmundsson & Magnús Tumi Guðmundsson, Eldgosið í Grímsvötnum 1.–6. nóvember 2004. Jökull 2004 (54). 139–142. 28. Magnús Tumi Guðmundsson, Ármann Höskuldsson, Guðrún Larsen, Þorvaldur Þórðarson, Bergrún Arna Óladóttir, Björn Oddsson, Jónas Guðnason, Þórdís Högnadóttir, Stevenson, J.A., Houghton, B.F., McGarvie, D. & Guðmunda María Sigurðardóttir 2012. The May 2011 eruption of Grímsvötn. Bls. 12119 í: EGU General Assembly. Vín. 29. Þorvaldur Þórðarson & Self, S. 1993. The Laki (Skaftár Fires) and Grímsvötn eruptions in 1783–1785. Bulletin of Volcanology 55 (4). 233–263. 30. Páll Einarsson 1991. Umbrotin við Kröflu 1975–1989. Bls. 97–139 í: Nátt- úra Mývatns (ritstj. Arnþór Garðarsson & Árni Einarsson). Hið íslenska náttúrufræðifélag, Reykjavík. 31. Oddur Sigurðsson 1980. Surface deformation of the Krafla fissure swarm in two rifting events. Journal of Geophysics-Zeitschrift für Geophysik 47 (1–3). 154–159. 32. Kristján Sæmundsson 1991. Jarðfræði Kröflukerfisins. Bls. 24–95 í: Nátt- úra Mývatns (ritstj. Arnþór Garðarsson & Árni Einarsson). Hið íslenska náttúrufræðifélag, Reykjavík. 33. Freysteinn Sigmundsson, Vadon, H. & Massonnet, D. 1997. Readjust- ment of the Krafla spreading segment to crustal rifting measured by satellite radar interferometry. Geophysical Research Letters 24 (15). 1843–1846. 34. Freysteinn Sigmundsson, Hooper A., Sigrún Hreinsdóttir, Kristín S. Vog- fjörð, Benedikt G. Ófeigsson, Elías Rafn Heimisson, Dumont S., Parks M., Spaans, K., Gunnar B. Guðmundsson, Drouin V., Þóra Árnadóttir, Krist- ín Jónsdóttir, Magnús T. Guðmundsson, Þórdís Högnadóttir, Hildur María Friðriksdóttir, Hensch, M., Páll Einarsson, Eyjólfur Magnússon, Samsonov, S., Bryndís Brandsdóttir, White, R.S., Þorbjörg Ágústsdóttir, Greenfield, T., Green, R.G., Ásta Rut Hjartardóttir, Pedersen, R., Bennett, R.A., Halldór Geirsson, La Femina, P.C., Helgi Björnsson, Finnur Pálsson, Sturkell, E., Bean, C.J., Möllhoff, M., Braiden, A.K. & Eibl, E.P.S. 2015. Segmented lateral dyke growth in a rifting event at Bardarbunga vol- canic system, Iceland. Nature 517 (7533). 191–195. 35. Magnús Tumi Guðmundsson, Kristín Jónsdóttir, Hooper A., Holohan, E.P., Sæmundur A. Halldórsson, Benedikt G. Ófeigsson, Cesca, S., Kristín S. Vogfjörð, Freysteinn Sigmundsson, Þórdís Högnadóttir, Páll Einarsson, Olgeir Sigmarsson, Jarosch, A.H., Kristján Jónasson, Eyjólfur Magnús- son, Sigrún Hreinsdóttir, Bagnardi, M., Parks, M.M., Vala Hjörleifsdóttir, Finnur Pálsson, Walter T.R., Schöpfer, M.P.J., Heimann, S., Reynolds, H.I., Dumont S., Bali, E., Guðmundur H. Guðfinnsson, Dahm, T., Roberts, M.J., Hensch, M., Belart, J.M.C., Spaans, K., Sigurður Jakobsson, Gunnar B. Guðmundsson, Hildur M. Friðriksdóttir, Drouin, V., Dürig, T., Guð- finna Aðalgeirsdóttir, Riishuus, M.S., Pedersen, G.B.M., Boeckel, T., Björn Oddsson, Pfeffer, M.A., Barsotti, S., Baldur Bergsson, Donovan A, Burton M.R. & Aiuppa, A. 2016. Gradual caldera collapse at Bárdarbunga volcano, Iceland, regulated by lateral magma outflow. Science 353 (6296), aaf8988. 36. Pollard, D.D., Delaney, P.T., Duffield, W.A., Endo, E.T. & Okamura, A.T. 1983. Surface deformation in volcanic rift zones. Tectonophysics 94 (1). 541–584. 37. Mastin, L.G. & Pollard, D.D. 1988. Surface Deformation and Shallow Dike Intrusion Processes at Inyo Craters, Long Valley, California. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 93 (B11). 13221–13235. 38. Guttormur Sigbjarnarson 1993. Norðan Vatnajökuls. II. Jarðlagaskipan og jarðfræðikort. Náttúrufræðingurinn 63 (3–4). 201–217. 39. Hartley, M.E. & Þorvaldur Þórðarson 2013. The 1874–1876 volcano‐tec- tonic episode at Askja, North Iceland: Lateral flow revisited. Geochemis- try, Geophysics, Geosystems 14 (7). 2286–2309. 40. Hooper, A., Benedikt G. Ófeigsson, Freysteinn Sigmundsson & Halldór Geirsson 2008. Recent deep-seated magmatic activity and the 2008 M6.3 Earthquake: Applicability of ALOS/PALSAR in Iceland. Bls. 1–7 í: ALOS Workshop (ritstj. Lacoste, H. & Ouwehand, L.) Ródos, Grikklandi. 41. Kristján Sæmundsson & Haukur Jóhannesson 2005. Inspection of faults at Kárahnjúkar carried out in July and August 2005. Íslenskar orkurannsóknir, Reykjavík. 32 bls +kort.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Náttúrufræðingurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Náttúrufræðingurinn
https://timarit.is/publication/337

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.