Náttúrufræðingurinn

Árgangur

Náttúrufræðingurinn - 2017, Blaðsíða 13

Náttúrufræðingurinn - 2017, Blaðsíða 13
13 Tímarit Hins íslenska náttúrufræðifélags English Summary Tourist attitudes towards trans- mission lines in Icelandic nature In the last few years tourist visits to Iceland have increased dramatically and the tourism industry has grown im- mensely. Most tourists visit the country because of its nature, and thus particular care has to be taken when its appearance is altered. A growing demand for elec- tricity has increased the need for a more powerful distribution network through- out Iceland and there are plans for build- ing new transmission lines, either in ar- eas where these are already in place, or a c ro s s t h e h i g h l a n d p l a t e a u Sprengisandur. Due to the importance of tourism and the necessity for reinforc- ing the electric transmission system, it is imperative to understand the attitudes of tourists and the tourism industry to- wards transmission lines in nature. Little research has been conducted on the effects of transmission lines on tour- ists’ nature experiences. However, as a part of environmental impact assess- ments, several reports have been written in Iceland on the effects of proposed transmission lines on tourism. Tourists’ attitudes were analysed using a ques- tionnaire at seven locations where the construction of a power plant is pending. We found that tourists are generally neg- ative towards transmission lines, espe- cially in the Highlands. Transmission lines are considered one of the least de- sirable structures and most people do not consider them appropriate in wil- derness areas. Still, there is a considera- ble dissimilarity between the positions of different nationalities, the opposition towards transmission lines being high- est among Icelandic tourists. Þakkir Guðmundur Björnsson, Birgitta Stefánsdóttir, Silja Gunnarsdóttir og Ása Margrét Einarsdóttir dreifðu spurningalistum til ferðamanna. Gerður Gautsdóttir og Hulda Þorsteinsdóttir aðstoðuðu við innslátt gagnasafnsins og Adam Hoffritz annaðist kortagerð. Georgette Leah Burns, Laufey Har- aldsdóttir og Egill Björn Thorstensen sáu um dreifingu og innslátt spurn- ingalista í Skagafirði. Rannveig Ólafsdóttir veitti góð ráð til úrbóta á hand- ritinu og Áslaug J. Marinósdóttir las handritið yfir með tilliti til málsfars. Þeim öllum er þökkuð aðstoðin. Heimildir 1. Cain, N.L. & Nelson, H.T. 2013. What drives opposition to high-voltage transmission lines? Land Use Policy 33. 204–213. DOI: 10.1016/j.landuse- pol.2013.01.003 2. Vajjhala, S.P. & Fischbeck, P.S. 2007. Quantifying siting difficulty: A case study of US transmission line siting. Energy Policy 35 (1). 650–671. DOI: 10.1016/j.enpol.2005.12.026 3. Furby, L., Slovic, P., Fischhoff, B. & Gregory, R. 1988. Public perceptions of electric power transmission lines. Journal of Environmental Psychol- ogy 8 (1). 19–43. DOI: 10.1016/S0272-4944(88)80021-5 4. Devine-Wright, P. & Howes, Y. 2010. Disruption to place attachment and the protection of restorative environments: A wind energy case study. Journal of Environmental Psychology 30 (3). 271–280. DOI: 10.1016/j. jenvp.2010.01.008 5. Priestley, T. & Evans, G.W. 1996. Resident perceptions of a nearby electric transmission line. Journal of Environmental Psychology 16 (1). 65–74. DOI: 10.1006/jevp.1996.0006 6. Soini, K., Pouta, E., Salmiovirta, M., Uusitalo, M. & Kivinen, T. 2011. Local residents’ perceptions of energy landscape: The case of transmis- sion lines. Land Use Policy 28 (1). 294–305. DOI: 10.1016/j.landuse- pol.2010.06.009 7. Devine-Wright, P. & Batel, S. 2013. Explaining public preferences for high voltage pylon designs: An empirical study of perceived fit in a rural landscape. Land Use Policy 31. 640–649. DOI: 10.1016/j.landuse- pol.2012.09.011 8. van den Berg, A.E., Koole, S.L. & van der Wulp, N.Y. 2003. Environmental preference and restoration: (How) are they related? Journal of Environ- mental Psychology 23 (2). 135–146. DOI: 10.1016/S0272-4944(02)00111-1 9. Arriaza, M., Cañas-Ortega, J.F., Cañas-Madueño, J.A. & Ruiz-Aviles, P. 2004. Assessing the visual quality of rural landscapes. Landscape and Urban Planning 69 (1). 115–125. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2003.10.029 10. Ulrich, R.S. 1993. Biophilia, biophobia, and natural landscapes. Bls. 73–137 í: The Biophilia Hypothesis (ritstj. Kellert, S.R. & Wilson, E.O.). Island Press, Washington. 11. Tveit, M.S., Sang, Å.O. & Fry, G. 2006. Key concepts in a framework for analysing visual landscape character. Landscape Research 31 (3). 229– 255. DOI: 10.1080/01426390600783269 12. Nadaï, A. & van der Horst, D. 2010. Wind power planning, landscapes and publics. Land Use Policy 27 (2). 181–184. DOI: 10.1016/j.landuse- pol.2009.09.009 13. Devine-Wright, P. 2009. Rethinking NIMBYism: The role of place attach- ment and place identity in explaining place-protective action. Journal of Community & Applied Social Pshychology 19 (6). 426–441. DOI: 10.1002/casp.1004 14. Tempesta, T., Vecchiato, D. & Girardi, P. 2014. The landscape benefits of the burial of high voltage power lines: A study in rural areas of Italy. Landscape and Urban Planning 126. 53–64. DOI: 10.1016/j.landurb- plan.2014.03.003 15. Vorkinn, M. & Riese, H. 2001. Environmental concern in a local context: The significance of place attachment. Environment and Behavior 33 (2). 249–263. DOI: 10.1177/00139160121972972 16. Tangeland, T. & Aas, Ø. 2010. Kraftinstallasjoner i naturområder – Effek- ter på turisme, friluftsliv og bruk av fritidsboliger: En litteraturstudie. Norsk institutt for naturforskning, Ósló. 32 bls. 17. Anna Dóra Sæþórsdóttir & Rögnvaldur Ólafsson 2012. Áhrif raflínu frá Hólmsárvirkjun að Sigöldulínu 4 á ferðamennsku og útivist. Land- og ferðamálafræðistofa, Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands, Reykjavík. 97 bls. 18. Gunnþóra Ólafsdóttir 2009. Áhrif fyrirhugaðrar háspennulínu frá Blönduvirkjun til Akureyrar – Blöndulínu 3 – á ferðaþjónustu og útivist. Rannsóknarmiðstöð ferðamála, Akureyri. 124 bls. 19. Rögnvaldur Guðmundsson 2006. Nýjar og endurbyggðar háspennulín- ur á og frá Hellisheiði: Áhrif á útivist og ferðaþjónustu. 58 bls. http:// engineering.is/MAU-Gogn/3-8-mau-bitruvirkjun/Vidaukar/Rogn- valdur-Gudmundsson-2006.pdf (skoðað 13. maí 2016). 20. Rögnvaldur Guðmundsson 2009. Suðvesturlínur: Áhrif á útivist og ferðaþjónustu. 140 bls. http://www.skipulag.is/media/attachments/ U m h v e r f i s m a t / 5 3 6 / V i % C 3 % B 0 a u k i % 2 0 4 % 2 0 - % 2 0 Fer%C3%B0a%C3%BEj%C3%B3nusta%20og%20%C3%BAtivist.pdf (skoðað 13. maí 2016). 21. Tangeland, T., Aas, Ø. & Qvenild, M. 2006. 420 kV kraftledning Ørskog –Fardal: Konsekvenser for friluftsliv, turisme og fritidsboliger. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer. 112 bls. 22. Rieck, N.A. 2006. 420 kV ledning Sima-Samnanger: Friluftsliv. 45 bls. http://www.statnett.no/PageFiles/1340/Dokumentarkiv/~4-Fagrap- porter%20til%20konsekvensutredningen/Delutredning%20konsekven- ser%20for%20friluftsliv%20_Sima%20-%20Samnanger_Asplan%20 Viak%20AS,%20juni%202006.pdf (skoðað 16. mars 2016). 23. Tangeland, T. 2009. 420 kV kraftledning Ofoten-Balsfjord: Konsekvensu- tredning for turisme og reiseliv. Norsk institutt for naturforskning, Lille- hammer. 68 bls. 24. Helland, L.K.B. & Biørnstad, I. 2009. 420 kV ledning Balsfjord – Hammer- fest: Konsekvensutredning for tema turisme og reiseliv. 64 bls. http:// www.statnett.no/PageFiles/1297/Dokumenter/~9-Fagrapporter%20 og%20temakart/Fagrapport%20turisme.pdf (skoðað 16. mars 2016). 25. Anna Dóra Sæþórsdóttir 2012. Ferðamennska á miðhálendi Íslands: Staða og spá um framtíðarhorfur. Land- og ferðamálafræðistofa, Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands, Reykjavík. 50 bls. 26. Anna Dóra Sæþórsdóttir 2010. Planning nature tourism in Iceland based on tourist attitudes. Tourism geographies 12 (1). 25–52. DOI: 10.1080/14616680903493639 27. Ragnheiður Elín Árnadóttir 2016. Skýrsla Ragnheiðar Elínar Árnadóttur iðnaðar- og viðskiptaráðherra um raforkumálefni. (Lögð fyrir Alþingi á 143. löggjafarþingi 2015–2016). 104 bls. https://www.althingi.is/altext/ pdf/145/s/1070.pdf (skoðað 22. apríl 2016). 28. Orkustofnun 2016. Orkutölur 2015.http://os.is/gogn/os-onnur-rit/ orkutolur_2015-islenska.pdf (skoðað 12. júní 2016). 29. Landsnet 2015. Kerfisáætlun 2015–2024. http://www.landsnet.is/libr- ary/Skrar/Kerfisaaetlanir/2015-2024/ny-skjol-mai-2016/Kerfisaael- un%202015-2024.pdf (skoðað 16. maí 2016). 30. Hagstofa Íslands 2017. Vöru- og þjónustuviðskipti. https://hagstofa.is/ talnaefni/efnahagur/utanrikisverslun/voru-og-thjonustuvidskipti/ (skoðað 21. febrúar 2017). 31. Ferðamálastofa 2017. Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll. http://www. ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/talningar- -ferdamalastofu-i-flugstod-leifs-eirikssonar (skoðað 25. janúar 2017). 32. Ferðamálastofa 2015. Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum. 27 bls. http://
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Náttúrufræðingurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Náttúrufræðingurinn
https://timarit.is/publication/337

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.