Morgunblaðið - 17.05.1991, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 17.05.1991, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 17. MAI 1991 9 Bílamarkaöurinn v/Reykjanesbraut Smiðjuveg 46e, Kóp. Sími: M nanni I* « ,*-¦" ^- ~ •', 1^*"' ¦'-.% llflpp V.W. Golf 1.6 GL '90, aflstýri, 5 g., ek. 27 þ. km. V. 990 þús. Mazda 323 GLX (1.5) '89, S g., ek. 29 þ. krn., aflstýri, sóllúga o.fl. V. 790 þús. MMC Pajero turbo diesel (langur) '88, sjálfsk., ek. 43 þ. km. V. 1850 þús. Dodge Ramcharger '77, nýskoðaður og yfirfarinn. Alvörujeppi í sérf. V. 670 þús. Cherokee Laredo 41 '87, sjálfsk., ek. 67 þ. km. Álfelgur, sóllúga o.fl. V. 1850 þús. MMC Lancer GLX hlaðbakur '90, 5 g., ek. aöeins 4 þ. km., rafm. í öllu. V. 975 þús. Toyota Corolla Station 4X4 '89, 5 g„ ek. 44 þ. km. V. 11B0 þús. Honda Prelude EX Sport '88, ek. 67 þ. km. Fallegur sportbill. V. 1250 þús. Daihatsu Hocky (stuttur) '87, 5 g., ek. 50 þ. km., ýmsir aukahl. V. 980 þús. Chevrolet Caprice Classic '86, bíll fyrir vandláta, ek. 48 þ. km. V. 1450 þús. Lada Sport '88 (gott eintak), 5 g., léttistýri, ek. 28 þ. km. V. 490 þús. Saab 900i '89, ek. aðeins 20 þ. km. V. 1320 þús. BMW 518i '88, 5 g., ek. 53 þ. km„ sóllúga, álfelgur, rafm. í öllu. V. 1230 þús. Willys cj7 (í sérfl.), '83, dökkblár, 6 cyl. (258 cc m/flækjum), 4 g„ (Borg Warner T-4), Dana 300 millik., drifhlutföll 4,56:1, 4 tonna, Tensen spil o.fl. V. 1370 þús. m Saab 900 Turbo '86, 16 ventla, grænsans, 5 g„ ek. 52 þ. km„ sóllúga, cruise control, ratm. í öllu. V. 995 þús. Toyota Corolla Liftback 1.6 GL '88, grá- sans, 5 g„ ek. 22 þ. km„ rafm., sóllúga, o.fl. V. 880 þús. (Ath. ód.). MMC Lancer GLX '89, hvitur, sjálfsk., ek. 40 þ. km„ rafm. i öllu, o.fl. V. 850 þús. Höfum kaupendur að: Daihatsu Charade Sedan '90, Corollu '88-'90, Colt '88-'90, Lancer '88-'90, Corollu 4X4 '89-'90. Ókeyrður Pick Up m/húsi (óskráður) Chevrolet Scottsdale 2500 '89, blásans, 8 cyl. (350), sjálfsk. Vökvadrifin snjótönn fylgir (ný). V. 2.450 þús. Range Rover, órg. 1983, vélorst. 3500, 4ro gíra, 5 dyra, silfurl., ekinn 93.000. Verð kr. 990.000,- MMC Loncer GLX hlaðbakur, árg. 1990, vél- arst. 1500, sjólfsk., 5 dyro, hvitur, ekinn 16.000. Verð kr. 940.000,- Audi 80S, órg. 1989, vélorst. 1800, sjólfsk., 4ra dyra, gróbrúnn, ekinn 28.000. Verð kr. 1.650.000,- Oth. húsbréf. tóMC Pojero stuttur, árg. 1990, turbo diesel, 5 gíra, 3ja dyra, silfuri., ekinn 13.000. Verð kr. 1.750.000,- stgr. VW Golf GL, órg. 1988, vélorst. 1800, sjólfsk., MMC L-300 Minibus, órg. 1990, vélarst. 5 dyra, silfurl., ekinn 33.000. 2000, 5 gíra, 5 dyra, blár/hvitur, ekinn Verð kr. 870.000,- 42.000. Verð kr. 1.550.000,- ATH! Inngangur frá Laugavegi WTAÐIff ////.// LAUGAVEGI 174 — SÍMI 695660 AATH! Þíiggja íra ibyigð ar sWirrtlnl lyrtt Mtttubishi hi(rriðir gilsfir (fi fyrsla tkrinlngardegl ilfi'iltoLiiiijJUiLWiMÍH'Jvrfáminroi Lmuiir^-1- Li n i itrsrrnrria m rm m ^sséásar^ aiA í Stefnuyfír- lýsing I Vísbendingu, riti Kaupþings hf. um efna- hagsmál, er nýlega fjall- að um tengingu krónunn- ar við ecu. Birtist hún hér á eftír, nokkuð stytt: „Nú hefur gengi krón- unnar verið fast miðað við vog erlendra gjald- miðla frá árslokum 1989. Vægi hvers lands í vog- inni er jafnt Mut þess í vöruskiptum íslendinga á árunum 1987-1989. Ein af forsendum kjarasamn- inganna frá febrúar 1990 er stöðugt gengi. Það var þó alls ekki ætlunin að gengi krónunnar yrði fast hvað sem á dyndi. Samningunum fylgdu ákveðnar forsendur um viðskiptakjör og verðlag. Á meðan þær standast nokkurn veginn má treysta því að atvinnu- rekendur biðji ekki um gengislækkun. Nú er verðlag hátt á fiski er- lendis og hagur sjávarút- vegs góður. Ef kaup og verðlag fara úr böndum, eða viðskiptakjðr versna, má hins vegar gera ráð fyrir að krafíst verði gengisfellingar. Enn sem fyrr verður gengi krón- iitiiiar lagað að þörfum sjávarútvegs. I blaða- greinum hafa hagfræð- ingarnir Sigurður B. Stefánsson og Guðmund- ur Magnússon boðað þá stefnubreytingu að krón- an verði framvegis bund- in Evrópugjaldmiðlinum, ecu. Nú taka ellefu riki Evrópubandalagsins þátt i evrópska gengiskerf- inu, en það var stofnað 1979. Ecu er vegið með- altal gengis gjaldmiðla þessara landa. Gengi hvers gjaldmiðils er fast innan ákveðinna sveiflu- marka (2,5-6%). Stöku sinnum hefur viðmiðun- argengi nokkurra gjald- miðla verið breytt með samkomulagi aðildar- ríkjanna, en það var síðast gert árið 1987. Lýst var yfir því, sköinmu eftir að gengis- samstarfinu var komið á laggirnar, að EFTA-ríkin Krónan og ecu Kaupmáttur eykst jafnt og þétt og hag- vöxtur, vextir og verðbólga verður svipuð og í Evrópulöndum, en meginbreytingín verður aukið aðhald að hagstjóminni. Á móti má búast við nokkru atvinnuleysi annað veifið. Þetta verður afleiðingin af tengingu krónunnar við Evrópugjaldmiðil- inn ecu. gætu sótt um aðild að því. Noregur og Aust- urríki hafa nýlega gert það. Nú hefur það gerst að í stefnuyfirlýsingu nýrrar rikisstiórnar á Is- landi er sagt að þessi möguleiki skuli kannað- ur. Aukinn stöðugleiki Gjaldmiðlar í evrópska gengiskerfinu vega nú rúm 50% í íslensku við- skiptavoginni. Ýmsir aðr- ir gjaldmiðlar í Evrópu fylgja ecu eða einstökum myntum gengiskerfisins, svo að vægið er í raun meira. AUs vega Evrópu- gjaldmiðlar yfir 70% í íslensku voginni. Ef skráning krónunnar yrði miðuð við ecu hyrfu Bandaríkjadalur og jen úr voginni, en þessar myntir vega nú rúman fjórðung. Viðskipti við Evrópulönd yrðu örugg- ari en ef gengið væri bundið gömlu voginni, þar eð sveiflur banda- ríkjadals og jens hefðu ekki áhrif á gengið. Dal- urinn myndi aftur á móti sveiflast meira gagnvart krónunni. Þetta myndi efla enn viðskipti Islands og Evrópu. Við inngöngu í evrópska gengiskerfið hyrfi gengisáhætta að mestu í fjármagnsvið- skiptum milli Islands og annarra Evrópulanda. Við þetta myndu skil íslensks og evrópsks fjár- magnsmarkaðar nánast hverfa. Erfitt yrði að halda hér öðrum raun- vöxtum en tíðkuðust ann- ars staðar í Evrópu. En meginbreytíngin yrði aukið aðhald að hag- stjórrúnni. Atvinnurek- endur gætu ekki lengur treyst því að krónan yrði þynnt út eftir þörfum, þannig að þeir gætu sa- mið um hvaða launa- hækkanir sem er, án þess að hafa áhyggjur af af- komu siniii. Kaupmáttur launa myndi ekki sveifl- ast um 10-30% & ör- skömmum tíma, heldur ykist hann jafnt og þétt. A hinn bógiim mætti bú- ast við nokkru atvinnu- leysi annað veifið. Kaup- máttarsveiflur og mikil verðbólga hafa verið það verð sem launþegar hafa greitt fyrir að halda fullri atvinnu undanfarin ár. Ef samtök launa- manna og atvinnurek- enda áttuðu sig fljótt á nýjum aðstæðum yrði varanlegt atvinnuleysi þó ekki mikið. Verðbólga yrði trúlega svipuð og í öðrum Evrópulöndum." Aðlögunar- vandamál? „En að likindum gengi það ekki þrautalaust að venja menn við fast- gengi. Sennilega munu atvinnurekendur emi um sinn ganga að þvi vísu að launahækkunum yrði eytt með gengislækkun þegar í harðbakkann slægi. Ef atvinnuleysi og hrun blasir við er freist- ingin mikil fyrir stjórn- málamenn, að lækka gengið. Líklega myndu þeir velja þann kost ef krónan væri aðeins bund- in ecu með einhliða yfir- lýsingu. En ef full aðild væri fengin að evrópska gengiskerfinu væri ekki hægt að lækka gengi krónunnar nema i sam- ráði við öiiuur ríki þess. Þetta myndi án efa auka ábyrgðartilfinningu ís- lendinga í kjarasamning- um og efla trúna á stöð- ugleika." Aukið traust „Innganga í evrópska gengissamstarfið jafn- gildir yfirlýsingu um að stefnt sé að lágri verð- bólgu á næstu árum. Inn- gangan stuðlar þvi í sjálfu sér að stöðugleika, því að væntingar um litla verðbólgu auka líkurnar á því að hún haldist lág. Norðmenn sóttu fyrir nokkru um aðild að gengiskerfinu, sem fyrr segir, en um leið lýstu þeir yfir því að krónan yrði þegar tengd ecu. Jafnskjótt og þetta barst út lækkuðu vextir í Nor- egi. Sumir halda því frain að sveiflur í sjávarútvegi séu of miklar til þess að fast gengi standist hér til lengdar. Þessu mót- mælir Guðmundur Magn- ússon prófessor í nýlegri grein í Stefni. Hann bendir á að hagsveiflur hafí verið meiri í Noregi síðustu 15 ár eða svo. Þó treysta Norðmenn sér til þess að halda gengi stöð- ugu og hvers vegna ættu íslendingar ekki að geta það líka?" m SlMINN er 689400 BYGGT & BUIÐ KRINGLUNNl FÖSTUDAGUR TIL FJÁR GRILLKOL ÍDAG Á KOSTNAÐARVERÐI BYGGTÖBÖIÖ I KRINGLUNNI -"'"¦""— ^.........¦"-¦........¦

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.