Morgunblaðið - 13.12.1994, Side 4

Morgunblaðið - 13.12.1994, Side 4
4 ÞRIÐJUDAGUR 13. DESEMBER 1994 ¦ MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Tjón varð á þremur húsum þegar kaldavatnsæð f ór í sundur í Fossvogi í fyrrinótt Vaknaði við vatnsnið KALDAVATNSHEIMÆÐ að rað- húsi við Hulduland í Fossvogi fór í sundur í fyrrinótt og flæddi inn á neðstu hæð í þremur íbúðum og hlaust nokkurt tjón af. Jón Hró- bjartsson íbúi í Huldulandi 2 sagði í samtali við Morgunblaðið að hann hefði vaknað við vatnsniðinn og í fyrstu talið að um rennsli úr sturtu væri að ræða, en þegar hann fór að gæta að kom í ljós að allt var á floti á neðstu hæð hússins sem byggt er á pöllum. Öll gólfefni eyðilögðust og skemmdir urðu á tréverki og húsgögnum. Jón sagði að vatnsstrókur hefði staðið upp úr niðurfalli fyrir utan húsið, og þegar slökkviliðið var kvatt á vettvang um fimmleytið um morguninn hefðu dælur sem þeir höfðu meðferðis ekki haft undan vatnsflaumnum. Starfs- Gólfefni eyðilögðust og tréverk og hús- gögn skemmdust menn Vatnsveitunnar voru kallað- ir á staðinn og lokuðu þeir fyrir vatnsæðina og var þá hægt að dæla vatninu í burtu. Vatnið óhreint Jón sagði að mikil óhreinindi hefðu verið í vatninu og hefði hann í fyrstu talið að um skolp væri að ræða. Hann sagði að litlu hefði mátt muna að vatnið kæmist upp á aðalhæð hússins en tvö þrep eru upp á hana af neðstu hæðinni. „Ég hélt fyrst að það læki úr sturtunni en fannst þó að bergmál- ið sem heyrðist gæfí til kynna að eitthvað meira væri á seyði. Það kom svo í ljós að svo var og má því segja að maður hafi vaknað upp við vondan draum," sagði hann. Hreyfing á jarðvegi Pétur Kristjánsson hjá Vatns- veitunni sagði að heimæð hefði farið í sundur fyrir utan raðhúsið og regnvatnslögn hefði einhverra hluta vegna ekki náð að leiða vatn- ið frá húsinu og það því flætt inn. Hann sagði að þar sem nokkur hreyfing væri á jarðvegi í Fossvog- inum hefði komið fyrir að heimæð- ar hefðu farið í sundur eða þær dregist úr tengjum við inntakið í húsin. Starfsmenn Vatnsveitunnar unnu að viðgerð bilunarinnar í gær. Morgunblaðið/Sverrir Tryggingamenn að störfum STARFSMENN frá Sjóvá-Almennum kanna skemmdir sem urðu af völdum vatnsflóðsins i raðhúsinu við Hulduland í gærmorgun. I \ \ I Morgunblaðið/Ámí Sæberg JÓLASVEINARNIR brugðu ekki vana sínum og klifruðu upp á þak Nýja kökuhússins og sungu þar fyrir börn og fullorðna. Mannfjöldi fagnar jólasveinum JÓLASVEINARNIR undir for- ystu Askasleikis brugðu ekki út af gömlum vana á sunnudag og tróðu uppi á þaki Nýja köku- hússins við Austurvöll, eftir að kveikt var á jólatréi því sem Oslóarbúar færa Reykvíkingum að gjöf. Sögðu jólasveinarnir kynjasögur af sjálfum sér og sungu jólalög, sem börn í áheyr- endahóp kunnu yfirleitt vel að meta. Mikill mannfjöldi safnað- ist saman á Austurvelli á sunnu- dag til að fylgjast með þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, borgars^jóri ReykjavOcur, veitti jólatrénu formlega viðtöku úr hendi varaborgars^jóra Óslóar- borgar, og áætlaði Iögreglan að þar hefðu verið á milli 4.000 og 5.000 manns. Lögreglan segir að þessi mannsöfnuður sé með mesta móti, samanborið við fyrri ár. MANNSÖFNUÐUR við Austurvöll var með mesta móti og hundr- uð barna sátu þar á öxlum foreldra sinna drjúgan hluta dagsins. Framkvæmastjóri VSÍ segir aðgerðir væntanlega liðka fyrir samningaviðræðum Efasemdir um fram- lengingu hátekjuskatts ÞÓRARINN V. Þórarinsson, fram- kvæmdastjóri' VSÍ, kveðst ganga út frá því að boðaðar aðgerðir ríkis- stjórnar muni liðka fyrir samninga- viðræðum, þar sem þær teygi sig langt í að fylgja óskum verkalýðs- forystunnar. Gangi það eftir, finn- ist vinnuveitendum fengur að þess- ari stefnumörkun ríkisstjórnarinn- ar. Vinnuveitendur hafi hins vegar afar miklar efasemdir um að efnis- leg rök séu fyrir framlengingu há- tekjuskatts, sem örvi áreiðanlega ekki bætt skattskil og sé stílbrot á núverandi skattkerfi. Því sé fram- lenging hans vonbrigði. „Ríkið hefur tekið afgerandi for- ystu í mótun kjarastefnu í samning- um við eigin starfsmenn og yfirlýs- ingum ráðamanna. Við göngum út frá því að þessa sjái fyrst stað í samningum ríkisins við eigin starfsmenn," segir Þórarinn. „Við treystum því hins vegar að ríkis- stjórnin hviki hvergi frá þeirri stefnu sem mörkuð er í fjárlaga- frumvarpinu, og miðast að því að raungengi hækki ekki hérlendis á næsta ári, eða að ekki verði staðið að skerðingu á samkeppnisskilyrð- um eða öðru því sem getur hamlað hér vexti eða innleitt verðbólgu. Án þess að við höfum séð neinar tölur í þá veru, liggur fyrir að þess- ar aðgerðir muni auka halla ríkis- sjóðs. Okkar mat hefur verið að hallinn á fjármálum hins opinbera, þ.e. ríkis og sveitarfélaga, sé nú þegar hættulega mikill og ekki væri skynsamlegt að auka þar verulega við." Ekkert samráð Þórarinn segir að í fyrirhugaðri álagningu fjármagnstekjuskatts skipti mestu hvernig að honum verði staðið, bæði varðandi fj'ár- hæðir og það kerfi sem skattheimt- unni verði valið. „Við höfum auðvit- að fyrst og fremst áhyggjur af því, áð skattkerfisbreytingar á þessu sviði, geti leitt til vaxtahækk- anna og geti ýtt undir fjárflótta úr landi, en frá og með næstu ára- mótum verður ástandið miklu við- kvæmara í því efni en áður hefur verið. Því skiptir höfuðmáli hvernig staðið verður að þessum þáttum, og að því marki sem forystumenn stjórnarflokkanna hafa tjáð sig um form málsins, er það í samræmi við þær hugmyndir og áherslur sem við hó'fum sett fram," segir Þórarinn. Hann kveðst á þeirri skoðun að óvenjulega sé staðið að stefnu- mörkun ríkisstjórnarinnar að því leyti að ekkert samráð hafí verið haft við aðila vinnumarkaðarins. Vinnuveitendasambandið hafi t.d. tekið undir þau sjónarmið, að æski- legt sé að iðgjaldsgreiðslur til líf- eyrissjóða séu undanþegnar tekju- skatti, og gera nauðsynlegar breyt- ingar á skattkerfinu til samræmis við það. Þetta myndi styrkja lífeyr- issjóðakerfið á skynsamlegan hátt og þá sérstaklega uppbyggingu innlends sparnaðar irinan þess, „Ríkisstjórnin fer hina leiðina og tekur hluta af greiðslum út úr líf- eyrissjóðum og hyggst gera þær skattlausar, er miðar alls ekki að sama marki og hugmyndir þær sem við aðhyllumst, en er sjálfsagt fljót- virkari og einfaldari aðgerð. Ég er því sammála efasemdarmönnum í hópi verkalýðsforystu, um að þessi aðgerð leysi engan veginn þau vandamál sem þar eru nú uppi." Forseti ASÍ segir lítið kjöt á beinum yfirlýsingar „Greina má jákvæðan tón" BENEDIKT Davíðsson, forseti ASI, kveðst telja lítið kjöt á beinum þeirr- ar yfirlýsingar sem ríkisstjórnin sendi frá sér um helgina. Hið bita- stæðasta hafi komið fram áður, svo sem hugmyndir um átak í vegamál- um sem forsætisráðherra hafi kynnt á Alþingi fyrir allmörgum vikum, og kveðst Benedikt ekki sjá neitt nýtt þar á ferð. Greina megi þó breytingu á tóntegund í máli ríkis- stjórnar. „Út af fyrir sig má segja að tónn- inn í þessum hugmyndum sé já- kvæður, sem er eiginlega það já- kvæðasta sem hægt er að segja um þær. Þetta útspil af hálfú ríkis- stjórnarinnar segir að hún vilji gjarnan koma á viðræðum um breytingar í ríkisfjármálum með jákvæðum huga. Eg vil ekki af- greiða það sem leikararskap og vil halda að ríkisstjórnin sé að koma til móts við þá gagnrýni sem við settum fram þegar fjárlagafrum- varpið birtist, en það olli okkur miklum vonbrigðum sökum þess að þar var gengið til baka í mörgum þeim málum sem við höfum fjallað um á þessu ári og því seinasta. Afturköllun á niðurfellingu hátekju- skatts er til marks um þetta, þótt hún sé ekki hugsuð til frambúðar og heldur er dregið úr áhrifum há- tekjuskattsins," segir Benedikt. Ekki veigamikið í samningum Hugmyndir ríkisstjórnar í skatta- málum segir Benedikt vera fyrir- heit sem bindi hendur næstu ríkis- stjórnar og um samskonar yfírlýs- ingu sé að ræða og ríkisstjórnin hafi sent frá sér í upphafi valdatíma síns. Hann kveðst sérstaklega telja einn lið í yfirlýsingu ríkisstjórnar út í hött, eða hugmyndir um afnám tvísköttunar lífeyrisgreiðslna og kallar þær „marklaus skrípalæti". „Einhver spekingur í fjármála- ráðuneytinu lét hafa eftir sér að kæmu þessar ráðstafanir til fram- kvæmda mætti meta þær til 4% launahækkunar," segir hann. „Ég sé ekki að launaumslög launþega þyngist mikið um áramót við sams- konar yfirlýsingu og gefin var fyrir þremur eða fjórum árum sem ætti að koma til framkvæmda einhvern tímann í tíð næstu ríkisstjórnar. Að mínu mati er um ótrúverðugan orðaleik að ræða. Ég held að þessi endurtekning á eldri yfirlýsingum muni skipta ákaflega litlu máli í komandi samningaviðræðum laun- þega og vinnuveitenda." Forysta ASÍ fundaði í gær með formönnum landssambanda ASI og verður þeim fundarhöldum fram haldið á morgun, þar sem yfirlýsing ríkisstjórnar er eitt umræðuefna að sögn Benedikts. Hann kveðst jafn- framt gera ráð fyrir að hagfræðing- ar ASI muni yfirfara tillögurnar til að leita einhvers í þeim er jafngildi prósentuhækkunum á launum. n-

x

Morgunblaðið

Direkte link

Hvis du vil linke til denne avis/magasin, skal du bruge disse links:

Link til denne avis/magasin: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Link til dette eksemplar:

Link til denne side:

Link til denne artikel:

Venligst ikke link direkte til billeder eller PDfs på Timarit.is, da sådanne webadresser kan ændres uden advarsel. Brug venligst de angivne webadresser for at linke til sitet.