Morgunblaðið - 13.12.1994, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 13.12.1994, Blaðsíða 4
4 ÞRIÐJUDAGUR 13. DESEMBER 1994 ¦ MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Tjón varð á þremur húsum þegar kaldavatnsæð f ór í sundur í Fossvogi í fyrrinótt Vaknaði við vatnsnið KALDAVATNSHEIMÆÐ að rað- húsi við Hulduland í Fossvogi fór í sundur í fyrrinótt og flæddi inn á neðstu hæð í þremur íbúðum og hlaust nokkurt tjón af. Jón Hró- bjartsson íbúi í Huldulandi 2 sagði í samtali við Morgunblaðið að hann hefði vaknað við vatnsniðinn og í fyrstu talið að um rennsli úr sturtu væri að ræða, en þegar hann fór að gæta að kom í ljós að allt var á floti á neðstu hæð hússins sem byggt er á pöllum. Öll gólfefni eyðilögðust og skemmdir urðu á tréverki og húsgögnum. Jón sagði að vatnsstrókur hefði staðið upp úr niðurfalli fyrir utan húsið, og þegar slökkviliðið var kvatt á vettvang um fimmleytið um morguninn hefðu dælur sem þeir höfðu meðferðis ekki haft undan vatnsflaumnum. Starfs- Gólfefni eyðilögðust og tréverk og hús- gögn skemmdust menn Vatnsveitunnar voru kallað- ir á staðinn og lokuðu þeir fyrir vatnsæðina og var þá hægt að dæla vatninu í burtu. Vatnið óhreint Jón sagði að mikil óhreinindi hefðu verið í vatninu og hefði hann í fyrstu talið að um skolp væri að ræða. Hann sagði að litlu hefði mátt muna að vatnið kæmist upp á aðalhæð hússins en tvö þrep eru upp á hana af neðstu hæðinni. „Ég hélt fyrst að það læki úr sturtunni en fannst þó að bergmál- ið sem heyrðist gæfí til kynna að eitthvað meira væri á seyði. Það kom svo í ljós að svo var og má því segja að maður hafi vaknað upp við vondan draum," sagði hann. Hreyfing á jarðvegi Pétur Kristjánsson hjá Vatns- veitunni sagði að heimæð hefði farið í sundur fyrir utan raðhúsið og regnvatnslögn hefði einhverra hluta vegna ekki náð að leiða vatn- ið frá húsinu og það því flætt inn. Hann sagði að þar sem nokkur hreyfing væri á jarðvegi í Fossvog- inum hefði komið fyrir að heimæð- ar hefðu farið í sundur eða þær dregist úr tengjum við inntakið í húsin. Starfsmenn Vatnsveitunnar unnu að viðgerð bilunarinnar í gær. Morgunblaðið/Sverrir Tryggingamenn að störfum STARFSMENN frá Sjóvá-Almennum kanna skemmdir sem urðu af völdum vatnsflóðsins i raðhúsinu við Hulduland í gærmorgun. I \ \ I Morgunblaðið/Ámí Sæberg JÓLASVEINARNIR brugðu ekki vana sínum og klifruðu upp á þak Nýja kökuhússins og sungu þar fyrir börn og fullorðna. Mannfjöldi fagnar jólasveinum JÓLASVEINARNIR undir for- ystu Askasleikis brugðu ekki út af gömlum vana á sunnudag og tróðu uppi á þaki Nýja köku- hússins við Austurvöll, eftir að kveikt var á jólatréi því sem Oslóarbúar færa Reykvíkingum að gjöf. Sögðu jólasveinarnir kynjasögur af sjálfum sér og sungu jólalög, sem börn í áheyr- endahóp kunnu yfirleitt vel að meta. Mikill mannfjöldi safnað- ist saman á Austurvelli á sunnu- dag til að fylgjast með þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, borgars^jóri ReykjavOcur, veitti jólatrénu formlega viðtöku úr hendi varaborgars^jóra Óslóar- borgar, og áætlaði Iögreglan að þar hefðu verið á milli 4.000 og 5.000 manns. Lögreglan segir að þessi mannsöfnuður sé með mesta móti, samanborið við fyrri ár. MANNSÖFNUÐUR við Austurvöll var með mesta móti og hundr- uð barna sátu þar á öxlum foreldra sinna drjúgan hluta dagsins. Framkvæmastjóri VSÍ segir aðgerðir væntanlega liðka fyrir samningaviðræðum Efasemdir um fram- lengingu hátekjuskatts ÞÓRARINN V. Þórarinsson, fram- kvæmdastjóri' VSÍ, kveðst ganga út frá því að boðaðar aðgerðir ríkis- stjórnar muni liðka fyrir samninga- viðræðum, þar sem þær teygi sig langt í að fylgja óskum verkalýðs- forystunnar. Gangi það eftir, finn- ist vinnuveitendum fengur að þess- ari stefnumörkun ríkisstjórnarinn- ar. Vinnuveitendur hafi hins vegar afar miklar efasemdir um að efnis- leg rök séu fyrir framlengingu há- tekjuskatts, sem örvi áreiðanlega ekki bætt skattskil og sé stílbrot á núverandi skattkerfi. Því sé fram- lenging hans vonbrigði. „Ríkið hefur tekið afgerandi for- ystu í mótun kjarastefnu í samning- um við eigin starfsmenn og yfirlýs- ingum ráðamanna. Við göngum út frá því að þessa sjái fyrst stað í samningum ríkisins við eigin starfsmenn," segir Þórarinn. „Við treystum því hins vegar að ríkis- stjórnin hviki hvergi frá þeirri stefnu sem mörkuð er í fjárlaga- frumvarpinu, og miðast að því að raungengi hækki ekki hérlendis á næsta ári, eða að ekki verði staðið að skerðingu á samkeppnisskilyrð- um eða öðru því sem getur hamlað hér vexti eða innleitt verðbólgu. Án þess að við höfum séð neinar tölur í þá veru, liggur fyrir að þess- ar aðgerðir muni auka halla ríkis- sjóðs. Okkar mat hefur verið að hallinn á fjármálum hins opinbera, þ.e. ríkis og sveitarfélaga, sé nú þegar hættulega mikill og ekki væri skynsamlegt að auka þar verulega við." Ekkert samráð Þórarinn segir að í fyrirhugaðri álagningu fjármagnstekjuskatts skipti mestu hvernig að honum verði staðið, bæði varðandi fj'ár- hæðir og það kerfi sem skattheimt- unni verði valið. „Við höfum auðvit- að fyrst og fremst áhyggjur af því, áð skattkerfisbreytingar á þessu sviði, geti leitt til vaxtahækk- anna og geti ýtt undir fjárflótta úr landi, en frá og með næstu ára- mótum verður ástandið miklu við- kvæmara í því efni en áður hefur verið. Því skiptir höfuðmáli hvernig staðið verður að þessum þáttum, og að því marki sem forystumenn stjórnarflokkanna hafa tjáð sig um form málsins, er það í samræmi við þær hugmyndir og áherslur sem við hó'fum sett fram," segir Þórarinn. Hann kveðst á þeirri skoðun að óvenjulega sé staðið að stefnu- mörkun ríkisstjórnarinnar að því leyti að ekkert samráð hafí verið haft við aðila vinnumarkaðarins. Vinnuveitendasambandið hafi t.d. tekið undir þau sjónarmið, að æski- legt sé að iðgjaldsgreiðslur til líf- eyrissjóða séu undanþegnar tekju- skatti, og gera nauðsynlegar breyt- ingar á skattkerfinu til samræmis við það. Þetta myndi styrkja lífeyr- issjóðakerfið á skynsamlegan hátt og þá sérstaklega uppbyggingu innlends sparnaðar irinan þess, „Ríkisstjórnin fer hina leiðina og tekur hluta af greiðslum út úr líf- eyrissjóðum og hyggst gera þær skattlausar, er miðar alls ekki að sama marki og hugmyndir þær sem við aðhyllumst, en er sjálfsagt fljót- virkari og einfaldari aðgerð. Ég er því sammála efasemdarmönnum í hópi verkalýðsforystu, um að þessi aðgerð leysi engan veginn þau vandamál sem þar eru nú uppi." Forseti ASÍ segir lítið kjöt á beinum yfirlýsingar „Greina má jákvæðan tón" BENEDIKT Davíðsson, forseti ASI, kveðst telja lítið kjöt á beinum þeirr- ar yfirlýsingar sem ríkisstjórnin sendi frá sér um helgina. Hið bita- stæðasta hafi komið fram áður, svo sem hugmyndir um átak í vegamál- um sem forsætisráðherra hafi kynnt á Alþingi fyrir allmörgum vikum, og kveðst Benedikt ekki sjá neitt nýtt þar á ferð. Greina megi þó breytingu á tóntegund í máli ríkis- stjórnar. „Út af fyrir sig má segja að tónn- inn í þessum hugmyndum sé já- kvæður, sem er eiginlega það já- kvæðasta sem hægt er að segja um þær. Þetta útspil af hálfú ríkis- stjórnarinnar segir að hún vilji gjarnan koma á viðræðum um breytingar í ríkisfjármálum með jákvæðum huga. Eg vil ekki af- greiða það sem leikararskap og vil halda að ríkisstjórnin sé að koma til móts við þá gagnrýni sem við settum fram þegar fjárlagafrum- varpið birtist, en það olli okkur miklum vonbrigðum sökum þess að þar var gengið til baka í mörgum þeim málum sem við höfum fjallað um á þessu ári og því seinasta. Afturköllun á niðurfellingu hátekju- skatts er til marks um þetta, þótt hún sé ekki hugsuð til frambúðar og heldur er dregið úr áhrifum há- tekjuskattsins," segir Benedikt. Ekki veigamikið í samningum Hugmyndir ríkisstjórnar í skatta- málum segir Benedikt vera fyrir- heit sem bindi hendur næstu ríkis- stjórnar og um samskonar yfírlýs- ingu sé að ræða og ríkisstjórnin hafi sent frá sér í upphafi valdatíma síns. Hann kveðst sérstaklega telja einn lið í yfirlýsingu ríkisstjórnar út í hött, eða hugmyndir um afnám tvísköttunar lífeyrisgreiðslna og kallar þær „marklaus skrípalæti". „Einhver spekingur í fjármála- ráðuneytinu lét hafa eftir sér að kæmu þessar ráðstafanir til fram- kvæmda mætti meta þær til 4% launahækkunar," segir hann. „Ég sé ekki að launaumslög launþega þyngist mikið um áramót við sams- konar yfirlýsingu og gefin var fyrir þremur eða fjórum árum sem ætti að koma til framkvæmda einhvern tímann í tíð næstu ríkisstjórnar. Að mínu mati er um ótrúverðugan orðaleik að ræða. Ég held að þessi endurtekning á eldri yfirlýsingum muni skipta ákaflega litlu máli í komandi samningaviðræðum laun- þega og vinnuveitenda." Forysta ASÍ fundaði í gær með formönnum landssambanda ASI og verður þeim fundarhöldum fram haldið á morgun, þar sem yfirlýsing ríkisstjórnar er eitt umræðuefna að sögn Benedikts. Hann kveðst jafn- framt gera ráð fyrir að hagfræðing- ar ASI muni yfirfara tillögurnar til að leita einhvers í þeim er jafngildi prósentuhækkunum á launum. n-
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.