Morgunblaðið - 28.08.1999, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 28.08.1999, Blaðsíða 15
n- MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 28. ÁGÚST 1999 15 í lifandi dagskrá Haldið verður upp á Dag símenntunar með skemmtilegri og fræðandi dagskrá á 30 stöðum vítt um landið. Dagskráin mun taka mið af staðarháttum og framboði á símenntun á hverjum stað. Boðið verður upp á markaðstorg, opin námskeið, opin hús, fyrirlestra, vígslu símenntunarmiðstöðva og fjarfundabúnaðar, opnun heimasíðna, útgáfu á námsvísum og m.fl. Allir dagskrárstaðir verða tengdir saman með fjarfundabúnaði fyrir tilstilli Byggðastofnunar og verður fyrirlestrum víða af landinu varpað um búnaðinn. Einnig mun völdum fyrirlestrum frá höfuðborgarsvæðinu vera sjónvarpað á internetinu á slóðinni http://www.mennt.is/simenntun. ^l Höfuðborgarsvæðiö Allir eru velkomnir ungir sem aldnir. Þeir fullorðnu geta kynnt sér á mismunandi hátt málefni og námskeið tengd slmenntun á meðan börnin taka þátt í sérstakri skemmtidagskrá. mammmmm með upplýsingum um námsframboð 10.40-11.10 asaiur verziunaisKu Kartiumræöur I Viðskiptaháskolan •Afltiframliðar • Endurmenntunafstofnun Háskóia Islands • Fercemálaskólnn [ Kópavogi • Félag náms- og starfsráðgjafa • Rskvtnnsluskólinn í Hafnarfirði • Fjölbrautaskólinn (Breiðhorrj • FjiSbraulaskólinn við Árniúla • FlensbofgarskóE - námsflokkar Hafnarfiarðar • Fœðsiumiðstöð hótel- og matvaslagreina • Fræðsfuráð málmiðnaðaríns • Förðunarskóti íslands • Heiisusetur Pórgunnar • Heimíisiðnaðarskótinn • Hdgi Balduisson • Lærdómsnámskeiö Bókmenntatelagsins •Hollráð • Hraðlestrafskólinn •Hugborg • Hússtjórnarskófi Reykjavtkur • Iðnskólinn í Hafnarfiröi • Iðntæknistofnun • Innsýn sf, Brian Tracy Intemational • Kvotískóli Kópavogs • Landssamtök ÍTC • Leiðbeineridasamlök Junior Chamber Islands • Lefkmannaskóli ÞjaoWrkjunnar • Leirkrúsin •ISAL • Margmökjn • Margmötunarskáfinn • Matreiðsluskófrm ckkar • Meisiarafélag I hargreösiu • Menningar- og fræðslusamband alþýðu (MFA) • MENNT- samstarfsvettvangur atvinnulírs og skóla • Menntamálaráðuneyiið • Menntaskólinn við Hamrahiíð • Mímir - Tómstundaskolinn • Múrarafétag Reykjavíkur • Myndlislaskóii Reykjavíkur • Nýi Tölvu- og viðskrplaskólinn • Námsflokkar Reyt^avlkur • Ó, Ahal Tölvu- og hönnunarskólinn •Ó-ltia • Rafiðnaðarskólinn • Rannsoknarstofnun fiskjðnaðarins • Rannsóknarþjónusta Háskola Islands • Reykjavíkurborg •Reynir-ráðgjafastota • Prenttesknistofnun • PricewateftwuseCoopers - starfsmannafáðgjöf • Samtök iönaðajins • ShambaJlasetjið, fræðskj og heitunarmiðstöð • Sfmenntjjnarmtðstöð Borgarholtsskóla " Simenntunaretofnun Kennarahaskóla Ssiands • SWpulag og skjol ehf. • Skref fyrir skref • Skýrskjtæknrtelag (slands • Starffræðsrunefnd fiskvinnsrunnar • Starfsmannaráðgjöf Galtup • Starfsmenntaráð fétagsmáiafáðuneytisins • Slýrimannaskóli [slands •Tötvumót •TökjskófReytqavikur • Töfvu- og verkfrasöþjónustan • Tækniskóli tslands • Vefkamannasamband (slands • Vélstjórafélag Isiands - Endufmenntun vélstjóra • Vicskiptaháskótinn I Reykjavk • Vinnumálasamband Islands 11.20-11.50 12.00-12.30 12.40-13.10 13.20-13.50 14.00-14.30 14.40-15.10 15.20-15.50 16.00-16.30 16.40-17.10 Jón Jónasson, Símenntunarstofnun Kennaraháskóla Islands Breytingar á menntun - hvert stefnum við? Ingi Bogi Bogason, Samtök iðnaðarins Menntun, mannauður, hagsæld Svali Björgvinsson, PriœwaterhouseCoopers Borgar sig að fjárfesta I menntun Auður Leifsdóttir, Dönskuskólinn Tungumálanám - gluggi að umheiminum Hansína B. Einarsdóttjr Skref fyrir skref, „Hverjir eru að græða?" Bima Guðbjörnsdóttir Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins Persónulegt hreinlæti og matvælavinnsla Runólfur Agústsson Samvinnuháskólinn á Bifröst Skóli framtlðarinnar - tölvuvæðing Sigmar Þormar, Skipulag og skjöl Skjalastjórnun sem liður I þekkingarstjómun Hildur E. Vignir, (slandsbanki, Fræðslustarf hjá fslandsbanka Asta Ragnarsdóttir, Hollráð Áhugasviðskönnun, lykill að réttu náms- og starfsvali 10.40-11.10 Jóna Sætran, Hugborg Þú getur allt sem pú vlftl 12.00-12.30 Auður Daníelsdóttir, PricewaterhouseCoopers starfsmannaráðgjöf Borgar sig fyrir einstaklinga að fjárfesta I menntun 12.40-13.10 FannýJónmundsdóttJr Innsýn sf., Brian Tracy Intemational Hámarksárangur - hraðnámstækni 13.20-13.50 Höskuldur Frfmannsson, Afl til framtíðar Gagnrýnin hugsun - að hugsa út fyrir rammann 14.00-14.30 Erfa Kristjánsdóttir, Kennaraháskóíí Islands Fjölgreind - geta allir lært? 14.40-15.10 Kn'stín Jónsdottir, Endurmenntun Háskóla (slands Hverjir bera ábyrgð á atvinnuhæfni einstaklinga? 15.20-15.50 Randver Fleckensten, Forskot Atvinnuviðtalið BBHB Sýnikennsla í konfektgerð, vínsmökkun, dúkun á borðum o.fl. 14.00 - 16.00 Matreiðsluskólinn okkar og Matvfs, sýnikennsla Stofa nr. 1 10.00og13.00 Shamballasetrið Hin helga merkabatækni 11.00 -12.00 Heilsusetur Þórgunnar Lilja Steingrimsdottjr Smáskammtalækningar 12.00og15.00 Shamballasetrið Shamballa fjölvíða heilunartækni 14.00 -15.00 Heilsusetur Þórgunnar Ungbamanudd 16.00 -17.00 HeKsusetur Þórgunnar Svæðameðferð Stofa nr. 2 10.00 - 16.00 Leirkrúsin, Llfið I leir Stofa nr. 3 10.00og14.00 Innsýnsf., Brian Tracy Intematjonal Hámarksárangur / Hraðnámstækni Leiðbeinendasamtök Junior Chamber Islands Taktu til máls Fræðsluráð málmiðnaðarins Hnútar sem notaðir eru við veiðafæragerð Leiðbeinendasamtök Junior Chambenslands Fjárans fundir Fræðsluráð málmiðnaðarins Hnútar sem notaðir eru við veiðafæragerð Leiðbeinendasamtök Junior Chamberlslands Þjálfun til forystu Stofa nr. 4 11.00og14.00 Skipulag og skjöl, Hvemig námskeið vil ég? 12.00 - 13.00 Hugborg, vjlji er allt sem þarf I 13.00og15.00 Nuddbraut FJölbrautaskólans viðÁrmúla Nuddskóli (slands, Kynning á nuddaðferðum Skipulag og skjöl, Hvemig námskeið vil ég? 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 15.00-16.00 16.00-17.00 16.00 -17.00 Stofa nr. 5 11/13/15 12/14/16 Símenntunarstofnun KHf Bókmenntir I sagnaheimi skjámiðla Starfsmannaráðgjöf Gallup Að takast á við erfiða einstaklinga mmmm 10.00-17.00 Starfsmenntun I Byggingariðnaði Sjá auglýsingu annars staðar I blaðinu. Menntafélag byggingariðnaðarins, Samtök önaðarins Samön- samband iðnfélaga, Rarrisóknaslofnun byggingariðnaðarins, Tækniskóli (slands, Haskól (srands-verWræðicleild, Vérkffæðingafélag íslands, Tæknffræðingafélag (slands, Byggingafræðingafélag Islands, Arkitektafélag Islands, Félag húsgagna- og innanhussarkrtekta Stofa nr. 6 10.00, 12.00 og 14.00 11.00og13.00 15.00 og16.00 Stofa nr. 7 10.00 - 16.00 Stofa nr. 8 10.00 og12.00 11.00og14.00 12.00 og15.00 Jón Böðvarsson, Vlnlandsferðimar árið 1000 og næstu ár á eftir Endurmenntunarstofnun Háskóla Islands, Landssamtök ITC, Þjálfun I samskiptum Ferðaskóli Flugleiða, Ferðalandafræði - áhugaverðir staðir Mímir- Tómstundaskólinn, Myndlist Mímir- Tómstundaskólinn, Enska Mlmir- Tómstundaskólinn, Rússneska Mímir- Tómstundaskólinn, Spænska Stofa nr. 9 - Töivustofa I Verzlunarskólanum Námskeið Töfvu-og verkfræðiþjónustunnar: 10.00 og15.30 Sjalfstæð tjlvera á internetinu 10.30og15.00 Vefurinn og tfmareiðin 11.00 og 16.00 Vefslðugerð með Office 2000 11.30 -11.50 Ljósmyndir og myndgerð I töfvu 12.00 -12.20 Gagnagrunnar og reiða á upplýsingum 12.30 - 12.50 Lett að upplýsingum á intemetinu 15.30 -15.50 Siarfstæð tilvera á intemetinu 16.30 -16.50 Fréttabréf með Word 13.00og14.00 Margmiðlun, Vélritun og tungumál Stofa nr. 10 - Töfvustofa I Verzlunarskólanum 10.00og12.00 (slenska menntanetlð, Netið í skólastarfi 11.00 -12.00 Sjóvá - Almennar, Kynning á heimaslðu 13.00og14.00 Tækniskóli (slands, NámsTeiðir ITækniskólanum 15.00 -16.00 (slandsbanki, Notkun Intemetsins og heimabanka Stofa nr. 11 - Tölvustofa I Viðskiptaháskólanum, 10.00-17.00 Tölvu-og vericfrœðiþjónustan Margmiðlun, intemetið og leikir Stofur I Verzlunarskólanum 10.00 -17.00 Skátasamband Reykjavlkur Skátastarf og leikir Persónuleg ráðgjöf fyrirtilstilli Félags náms- og stat varðandi námsmöguleika og námsval. BBi ¦ 10.00 -17.00 Fræðslumiðstöð bilgreina í Borgarholtsskóla. sameiginleg dagskrá á dagskrárstöðum landsins frákl. 10.00 til 17.00. Fjarfundaútsending 10.00-10.20 Forseti íslands, Hr. Ólafur Ragnar Grimsson Reykjavík Gildi símenntunar fyrir samfélagið 10.20-10.35 Menntamálaráðherra, Hr. Björn Bjarnason Reykjavik Simenntun á 21. öldinni 10.40-11.10 Markviss uppbygging starfsmanna Reykjanesbær John Vinsböl, Dansk industri (flutt á ensku) 11.20-11.50 Fjarnám vid erlenda háskóla Sauðarkrókur Solveig Gísladóttir, Upplýsingastofa um nám erlei 12.00-12.30 Árelía Guðmundsdóttir, Viðskiptaháskólínn í Reyk Reykjavik Frumkvöðlar 12.40-13.10 Jón Þórðarson, Háskólinn á Akureyri Akureyri Simenntun á háskólastigi og landsbyggðinni 13.20-13.50 Haukur Ágústsson Akureyri Verkmenntaskóli Akureyrar og Háskóli Akureyrar 14.40-15.10 Valgerður H. Bjamadóttir [vlenntasmiðjan á Akureyri Akureyri Nám I lífsleikni 15.20-15.50 Helga Magnea Steinsson Verkmenntaskóli Austurlands Neskaupstaður Fjarnám fyrir sjómenn 16.00-16.30 Emil Björnsson Fræðsluneti Austurlands Egilsstaðir Námsframboð Fræðslunets Austurlands Netútsending http://www.mennt.is/simenntun 10.40-11.10 Kristin Jónsdóttir Endurmenntun Háskóla Islands Hverjir bera ábyrgð á atvinnuhæfni einstaklinga? 11.20-11.50 Erla Kristjánsdóttir Kennaraháskóli íslands Fjölgreind - geta allir lært? 12.00-12.30 Höskuldur Frimannsson Afl til framtíðar Gagnrýnin hugsun - að hugsa út fyrir rammann 12.40-13.10 Randver Fleckensten Forskot Atvinnuviðtalið 13.20-13.50 Halla Tómasdóttir Viðskiptaháskólinn I Reykjavik IVIikilvægi tilfinningalegra hæfileika 14.00-14.30 Árný Elíasdóttir Eimskip Hvaða hæfileikar skipta máli á vinnustað nýrrar aldar? 14.40-15.10 Mannfred Lemke Símenntunarslofnun Kennaraháskóla íslands Upplýsingatækni i skólum 15.20-15.50 Gylfi Árnason Opin kerfi Skóli framtiðarinnar - framtiðarsýn 16.00-16.30 Hafsteinn Bragason Svafa Grönfeld Starfsmannaráðgjöf Galfup Mælingar á starfsánægju í íslenskum fyrirtækjum www.mennt.is/simenntun
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.