Morgunblaðið - 28.08.1999, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 28.08.1999, Blaðsíða 6
6 LAUGARDAGUR 28. ÁGÚST 1999 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Samtök um nýt- ingu orku- auðlinda stofnuð AFL fyrir Austurland, samtök um nýtingu orkuauðlinda til atvinnu- uppbyggingar á Austurlandi, verð- ur stofnað í dag. Eiríkur Ólafsson, einn af hvatamönnum að stofnun samtakanna, segir markmið þeirra vera að mynda mótvægi við áróður sem dunið hafi yfir undanfarna mánuði og sýna fram á vilja mikils meirihluta Austfirðinga, sem vill að virkjað verði á Austurlandi. „Við skorum á stjórnvöld að falla ekki frá áformum um virkjun fallvatna á Austurlandi og upp- byggingu stóriðju á Reyðarfirði. Við teljum að það sé tækifæri sem verður að koma hér og getur skipt sköpum fyrir okkur. Það eru til lög um virkjunina og lögformlegt um- hverfismat þýðir kærur fram og til baka. Lögin hafa verið til í 20 ár og okkur þykir ástæðulaust að menn ýfist upp þótt það eigi að fram- kvæma eitthvað hér fyrir austan. Við hljótum að eiga okkar rétt eins og aðrir landsmenn," segir Eirík- ur. Hann telur að mikill meirihluti Austfirðinga sé meðmæltur virkj- un fallvatna á Austurlandi. „Samtökin munu beita sér fyrir því að málflutningurinn verði trú- verðugri, en ekki eins og hann hef- ur verið undanfarið með útúrsnún- ingum, skætingi og nú síðast hót- unum. Aldrei hafa efnisatriði máls- ins verið rædd. Einnig vonumst við til þess að stærstu fjölmiðlar landsins taki sig á í fréttaflutningi og verði hlutlausari í umfjöllun sinni," segir Eiríkur, sem segir það sína skoðun að umfjöllun fjöl- miðla hafi verið lituð af sjónarmið- um náttúruverndarsinna. Stofnfundurinn verður í dag kl. 16 í félagsheimilinu Valaskjálf á Egilsstöðum. Starfstöðvar Islenskrar miðlunar opnaðar á Vestfjörðum Ályktun sveitarfé- laga á Austurlandi Virkjunar- framkvæmd- ir hefjist sem fyrst SAMTÖK sveitarfélaga á Austurlandi samþykktu á aðal- fundi sínum í gær ályktun til stuðnings Fljótsdalsvirkjun og telja að hefja eigi framkvæmd- ir við virkjun og iðnað sem fyrst, enda hafi áform verið uppi um slíkt á Austurlandi í um tuttugu ár. Ályktunin var samþykkt með 42 atkvæðum gegn 2. Fundurinn telur að lög í landinu heimili byggingu virkj- unarinnar og að ekkert virkj- unarsvæði annað hafí verið eins ítarlega rannsakað. I ályktuninni kemur einnig fram að brýnt sé að félagsleg áhrif og umhverfisáhrif virkj- unarinnar og álversins verði vandlega kynnt. „Úttektir sýna að tilkoma orkufreks iðjuvers mun hafa mjög já- kvæð áhrif á íbúa- og efna- hagsþróun á Austurlandi." Samtökin telja að þessar framkvæmdir séu „án efa áhrifamesta byggðaaðgerð sem stjórnvöld eiga kost á að stuðla að um þessar mundir". Morgunblaðið/Sigurjón Forseti Islands ræsti búnað til a.ð ná myndsambandi við Sturlu Böðvarsson samgönguráðherra. Fulltrúar Islenskrar miðlunar voru honum til aðstoðar. „Þáttaskil í byggða- þróun á íslandi" FORSETI Islands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, opnaði starf- stöðvar íslenskrar miðlunar á Þingeyri og Suðureyri síðdegis í gær við hátíðlega athöfn. Með opn- un þessara stöðva og samskonar stöðva á ísafirði innan fárra vikna verða til samtals 35 ný störf á Vestfjörðum á vegum íslenskrar miðlunar. Við opnunina ræsti forsetinn samskiptabúnað fyrirtækisins að viðstóddu fjölmenni á Þingeyri og átti fjarfundi, annars vegar með Finni Ingólfssyni viðskiptaráð- herra á Suðureyri, og hins vegar með Sturlu Böðvarssyni sam- göngumálaráðherra sem staddur var í höfuðstöðvum íslenskrar miðlunar að Krókhálsi í Reykjavík. Nýr áfangi í atvinnulífi Vestfjarða Fjarfundur forseta og sam- göngumálaráðherra hófst á ávarpi forseta. Hann taldi að um merkan atburð væri að ræða sem markaði þáttaskil í byggðaþróun á íslandi og í atvinnulífi Dýrafjarðar og Vestfjarða. Hann beindi orðum sín- um til Sturlu og lýsti því „sem Vest- firðingur og Dýrfirðingur" að það væri „stór stund að geta tekið þátt í því með þér og öðrum landsmönn- um að ýta þessum nýja áfanga í at- vinnulífi Vestfjarða úr vör". Forsetinn minnti á að þegar hann og Guðrún Katrín Þorbergs- dóttir forsetafrú heimsóttu Þing- eyri í fyrstu opinberu heimsókn forsetans, hefði hann lagt áherslu á að framtíð hinna dreifðu byggða lægi í tölvutækninni. Það væri gleðilegt að sjá að það væri nú að koma í ljós. Samgöngumálaráðherra þakkaði forseta fyrir og tók undir orð hans. „Þetta er stór stund fyrir okkur ungu drengina sem einu sinni vor- um í sjávarbyggðunum. Maður hefði varla trúað því þegar maður var að alast upp í litlu þorpi að eiga eftir að taka þátt í þessu. Það eru vissilega mikil tímamót sem eru að verða með því að það skuli vera hægt að tengja saman byggðirnar á þennan hátt." Veruleg lækkun á þjónustu- gjöldum Landssíma í haust Sturla sagði það skyldu sína að auðvelda baráttu þeirra mörgu Eyþór Arnalds, framkvæmda- srjóri fslandssfma, fær sér sneið af hátíðartertu, sem myndaði númeríð 1800, en það er nýtt upplýsinganúmer íslandssíma og Islenskrar miðlunar. sem eiga þátt í þessari uppbygg- ingu. Hann lofaði þá sem hefðu dug og kjark í að stofna fyrirtæki sem tengt er milli landshluta með nýrri tækni. Síðan ræddi sam- göngumálaráðherra um nauðsyn þess að fyrirtækjum á fjarskipta- sviði yrði sköpuð skilyrði, kostnaði haldið í lágmarki og nýting á fjár- festingu Landssímans í gegnum tíðina yrði sem best. Samgöngumálaráðherra kvaðst hafa af þessum sökum átt viðræð- ur við forsvarsmenn Landssímans og Póst- og fjarskiptastofnunar um hvernig hægt væri að koma til móts við notendur út um landið og fyrírtæki sem hefðu áhyggjur af of háum kostnaði vegna gagnaflutn- ings. „Nú hefur það verið upplýst af hálfu Landssímans í viðræðum við mig að það muni verða gerð breyting á gjaldskránni. Það er auðvitað gert vegna þess að gagnaflutningarnir eru að stór- aukast. Landssíminn vill bregðast við því og þess vegna hefur verið ákveðið af hálfu Landssímans að í næsta mánuði, fyrir 1. október, muni gjaldskráin lækka verulega." Taldi hann lækkunina verða það mikla að hún gæti ef til vill „skipt sköpum um framtíð þessarar þjón- ustu". Stefnt að 250 nýjum störfum fyrir lok næsta árs I fréttatilkynningu íslenskrar miðlunar kemur fram að með starf- stöðvunum 35 á Vestfjörðum verði starfsmenn íslenskrar miðlunar orðnir 60 á landsbyggðinni en sam- tals munu þá um eitt hundrað manns vinna hjá fyrirtækinu. Að fjarvinnslustöðvum íslenskrar miðlunar á landsbyggðinni standa hlutafélög í eigu íslenskrar miðlun- ar, viðkomandi sveitarfélaga og fleiri aðilar. Að sögn Svavars Kristinssonar, framkvæmdastjóra fyrirtækisins, má gera ráð fyrir að um 250 manns muni vinna sam- bærileg störf á landsbyggðinni fyr- ir lok næsta árs. Fjarvinnslustöðvar af því tagi sem um ræðir fela einna helst í sér störf við skráningarvinnu og sím- svörun. Munu starfsmenn ís- lenskrar miðlunar á Vestfjörðum einnig sinna verkefnum við sölu- og markaðsmál, gerð markaðskann- ana, skráningu gagna og fleira. Tæknival hefur unnið að þróun búnaðarins og er hann settur upp í nánu samstarfi fyrirtækjanna. Meðal kosta nýja fjarskiptabún- aðarins er að hann auðveldar og eykur möguleika á alls konar fjar- námi. Fram kemur í tilkynningu íslenskrar miðlunar að Okuskóli Suðurlands muni halda námskeið, að öllum líkindum þegar í haust, til aukinna ökuréttinda í gegnum bún- að fyrirtækisins. Leiðbeinandi í Reykjavík mun þá kenna þátttak- endum á Raufarhöfn, Stöðvarfirði og á Vestfjörðum samtímis í full- komnu mynd- og hrjóðsambandi. Nýtt upplýsinganúmer: 1800 Auk nefndra starfa munu starfs- menn íslenskar miðlunar á Vest- fjörðum einnig byggjast á nýju upplýsinganúmeri á vegum fyrir- tækisins og íslandssíma, sem Einar K. Guðfinnsson alþingismaður og Eyþór Arnalds framkvæmdastjóri Islandssíma kynntu á opnuninni. í nýja númerinu, 1800, verða veittar upplýsingar um íslensk og erlend símanúmer, viðskiptavinum verður gefinn kostur á beinu sam- bandi við símanúmer, innanlands og utan. Einnig verður hægt að fá upplýsingar um fyrirtæki og þjón- ustu þeirra. Breytingar á aðal- og deiliskipulagi í Laug- ardal auglýstar Svæðinu breytt í at- hafnasvæði BORGARSKIPULAG Reykjavík- ur auglýsti í gær breytingar á að- alskipulagi Reykjavíkur, sem og deiliskipulagstillögur fyrir suð- austurhluta Laugardals, en svæðið hefur mikið verið í umræðu fjöl- miðla að undanförnu. Breytingarnar á aðalskipulaginu lúta að því að breyta svæði í suð- austurhluta Laugardals, er af- markast af Suðurlandsbraut í suð- vestur og Engjavegi í norðaustur og suðaustur, úr blöndu af al- mennu útivistarsvæði og stofnana- svæði í athafnasvæði. Deiliskipulagstillagan lýtur að sama svæði og gerir ráð fyrir því að það skiptist upp í tvær stórar lóðir, sem ætlaðar eru fyrir at- hafnastarfsemi s.s. þjónustu, skrif- stofur, sýningarsali og verslun, þó ekki matvörumarkað. Samkvæmt tillögunni eru gerð- ar kröfur um að mannvirki og lóðir séu aðlöguð útivistarsvæðinu í Laugardal, m.a. með vönduðum lóðafrágangi og áherslu á gróður- sælt umhverfi. Þá gerir tillagan ráð fyrir nýrri götu á milli Suður- landsbrautar og Engjavegar norð- vestan við svæðið og gönguleið um græna geira á milli lóðanna, upp á göngustíginn meðfram Suður- landsbraut. Hægt er að skoða tillögurnar í sal Borgarskipulags í Borgartúni 3 til 24. september, en ábendingum og athugasemdum skal skila skrif- lega fyrir 8. október. -----------?-?-•--------- Réttarstaða fólks sem gengst undir kyn- skiptiaðgerð Islenskir laga- nemar kanna stöðuna HÓPUR íslenskra laganema kann- ar nú réttarstöðu þeirra sem gang- ast undir kynskiptiaðgerð hér á landi í ljósi dóma Mannréttinda- dómstóls Evrópu. Laganemarnir vinna á vegum íslandsdeildar ELSA, samtaka laganema og ungra lögfræðinga í Evrópu, og Mannréttindaskrifstofu íslands. Síðastliðinn vetur hófu ELSA á íslandi og Mannréttindaskrifstofa íslands samstarf um að skoða dóma Mannréttindadómstóls Evr- ópu og áhrif þeirra á íslenskan rétt. I verkefninu kanna laganem- arnir dóma Mannréttindadómstóls- insundanfarin 10 ár. Ástæða þess að ákveðið var að kanna réttarstöðu þeirra sem gangast undir kynskiptiaðgerð á Islandi eru tilmæli Mannréttinda- dómstólsins til aðildarríkja Mann- réttindasáttmálans um að taka þyrfti á málum þessa minnihluta- hóps, að sögn Önnu Daggar Her- mannsdóttur, r mannréttindafull- trúa ELSA á íslandi. Hún segir al- gjöra þögn hafa ríkt um þessi mál hér á landi hingað til. Anna bendir á að nýlega sendi þing Evrópusam- bandsins frá sér tilmæli um að bæta þyrfti réttarstöðu þessa hóps. ELSA á íslandi fagnar 10 ára af- mæli í október. Á málþingi sem haldið verður af því tilefni verða niðurstöðui- verkefnisins kynntar og ræddar. Þar mun meðal annars taka til máls einstaklingur sem gengist hefur undir kynskiptiað- gerð auk sérfróðra aðila um þessi málefni, að sögn Önnu.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.