Morgunblaðið - 29.04.2007, Blaðsíða 50

Morgunblaðið - 29.04.2007, Blaðsíða 50
50 SUNNUDAGUR 29. APRÍL 2007 MORGUNBLAÐIÐ UMRÆÐAN 4,5% Það gladdi mig að forstjóri TR skyldi finna sig knúinn til varna vegna greinar minnar í Mbl. 5. apríl sl. Með því gaf hann mér kost á að reka skýringar hans aftur til föð- urhúsanna. Við Karl erum sammála um nauðsyn þess að sá hornsteinn velferð- arkerfisins sem TR hvílir á sé traustur en þar með lýkur líklega samlyndi okkar. Hvað er málið? Tildrög deilu minnar við TR eru þau að fyrir 25 árum voru kalkk- irtlar mínir fjarlægðir í ógáti af skurðlækni LSP. Síðan hef ég þjáðst af alvarlegum kalkskorti, hypocalce- miu, sem verður aðeins haldið í skefjum með stórum skömmtum af kalki. Mýmargar um- sóknir mínar um 100% lyfjaskírteini voru nán- ast allar E-merktar sem þýddi að kostn- aður vegna kalklyfja lenti að mestu leyti á mér sjálfri. Þessu vatt fram til ársins 2005 þegar ég hafði sjálf komist á snoðir um gildandi lagaheimild sem áskildi mér rétt á 100% skírteini. Þá en ekki fyrr sá TR ástæðu til að flokka mig rétt. Bæði umboðsmaður Alþingis sem og úrskurðarnefnd almannatrygginga tóku undir með mér að TR hefði brotið á rétti mínum. Hvað finnst Karli? Lítum nánar á svargrein hans í Morgunblaðinu hinn 13. apríl: „TR ber ábyrgð á að veita öllum þeim sem rétt eiga til bóta … rétta og sanngjarna afgreiðslu.“ Hið sanna er að TR ber skylda til að veita öllum réttar og leiðbeinandi upplýsingar um réttindi og heimildir sem lög landsins veita þeim. Þetta heitir leiðbeiningaskylda. Í 25 ár hirti TR ekki um að upplýsa mig um heimild sem veitti mér rétt til 100% endurgreiðslu kalklyfja, þrátt fyrir ítrekaðar umsóknir mínar þar um. „… almenna vinnureglan er sú að viðskiptavinir skuli látnir njóta vaf- ans.“ Þetta er fjarstæðukennt – af hverju setti starfsfólk TR mig í rang- an endurgreiðsluflokk þegar annar betri bauðst mér? Hafi lyfjadeild velkst í vafa hefði líklega hjálpað að lesa þeirra eigin gögn um fyrirliggj- andi úrskurð. Úrskurðarnefndar um fulla endurgreiðslu til annars ein- staklings með hypocalcemiu frá árinu 1998. „Viðskiptavinir TR geta kært meðferð mála hjá … úrskurð- arnefnd …“ Einstaklingur þarf að hafa rök- studdan grun um að ekki hafi verið farið að leikreglum til að kæra úr- skurð TR. Áður en til kæru kæmi á TR að vera búið að upplýsa fólk um möguleg réttindi þess. Hefði starfs- fólk TR hirt um að leiðbeina mér um lögbundinn rétt minn til endur- greiðslu lyfja – jafnvel þótt þau hafi ekki verið í skapi til að láta mig njóta hans – hefði ég kært fyrir löngu. „… var reynt eftir bestu getu að greiða götu hennar innan flókins kerfis.“ Lögfræðideild TR sýndi mér frá upphafi ótrúlega og oft óforskamm- aða hörku. Í málflutningi sínum varði deildin ákvarðanir lyfjadeildar með öllum tiltækum ráðum og sverðalög- um sem enginn almennur þegn ætti að þurfa að bera af sér. Eftir ára- langa baráttu hefur stofnunin nú loks við- urkennt mistök sín með útgáfu 100% lyfja- skírteinis. Finnst Karli þetta lýsa bestu getu TR? Þótt kerfið kunni að vera flókið eru máls- atvik í raun sáraeinföld: Starfsmenn TR settu mig í rangan endur- greiðsluflokk miðað við þau réttindi sem lög- gjafinn úthlutaði mér. „… hefur ekki aðeins verið staðfest af úr- skurðarnefnd heldur einnig af Héraðsdómi Rvk.“ Forstjóri TR segir hér beinlínis ósatt. Hið rétta er að úrskurð- arnefndin tók þvert á móti algjörlega undir málflutning minn enda segir í úrskurði hennar að Ragna hafi frá upp- hafi átt ótvíræðan rétt á fullri endurgreiðslu lyfja af hálfu TR. Ætli forstjórinn sé hér viljandi eða óafvitandi að greina rangt frá? Lagaflækjur í stað sannleikans Umboðsmanni Alþingis, úrskurð- arnefnd almannatrygginga og sjálfri mér finnst líklegt að TR hafi bakað sér skaðabótaskyldu gagnvart mér með rangri afgreiðslu sinni miðað við lögbundinn rétt minn til endur- greiðslu lyfja. Tíminn einn getur leitt í ljós hvort TR tekst að firra sig ábyrgð með lagaklækjum og flækj- um. Það breytir í engu staðreyndum málsins né heldur því ranglæti sem TR lét bitna á mér með röngum af- greiðslum. Barátta mín snýst einfaldlega um að ég vil að TR endurgreiði mér út- lagðan kostnað vegna kalklyfja. Hvorki meira né heldur minna. Ég fer ekki fram á skaðabætur af hálfu TR, aðeins réttláta leiðréttingu. Því hlýt ég að spyrja mig af hverju TR sé svona ástríðuþrungið í andófi sínu gagnvart venjulegum borgara þegar staðreyndir eru augljósar. Mér er það óskiljanlegt og ég hef áhyggjur af meðferð TR á þeim sem eiga veru- lega undir högg að sækja. Kannski verða allir að kæra úrskurði TR – til vonar og vara? Hver á að gera hvað? Einhvers staðar lýkur ábyrgð TR og mín tekur við. Það er samt út í hött að ætlast til þess að ég þrammi sjálf milli lækna og löglærðra til að ganga úr skugga um að skjalamöpp- ur lyfjadeildar TR séu í lagi eða þekking starfsfólks TR sé viðunandi. Það á bæði við um sjúkdóma sem og þau lög og reglur sem til hagsbóta kunna að vera fyrir þegnana. Að öðr- um kosti lægi leiðbeiningaskyldan hjá borgurunum sjálfum – og þá fyrst færi kerfið að verða flókið. TR og ég Ragna Björk Þorvaldsdóttir svarar Karli Steinari Guðna- syni, forstjóra TR Ragna Björk Þorvaldsdóttir »Eftir ára-langa bar- áttu hefur stofn- unin nú loks viðurkennt mis- tök sín með út- gáfu 100% lyfja- skírteinis. Höfundur er verkefnisstjóri. Á VORDÖGUM 1937 var konum sem aðhylltust stefnu Sjálfstæð- isflokksins og bjuggu í Hafnarfirði boðið að sitja stjórnarfund hjá þá nýstofnuðu félagi sjálfstæðiskvenna í Reykjavík, Hvöt. Stjórnarfundurinn og málefnin sem þar voru fyrirtekin höfðu sterk áhrif á hafn- firsku konurnar og fylltust þær eldmóði af skörungsskap Reykjavíkurkvenna. Þegar heim kom höfðu þær samband við fleiri konur í firð- inum og sögðu þeim frá fundinum. Í fram- haldi var ákveðið að boða til stofnfundar sjálfstæð- iskvennafélags í Hafnarfirði, föstu- daginn 23. apríl 1937, á Hótel Birninum. Í elstu fundargerðarbók félagsins segir: „Að tilhlutan nokk- urra áhugaríkra sjálfstæðiskvenna hefur verið umtalað og orðið að samkomulagi, að koma á fót félagi sjálfstæðiskvenna í Hafnarfirði.“ Fundinn setti frú Jakobína Mat- hiesen með hressilegu ávarpi. Að því loknu bauð frúin orðið laust. Tók þá til máls frú Rannveig Vig- fúsdóttir og sagðist eindregið vera fylgjandi því að stofnað yrði til fé- lagsskapar sjálfstæðiskvenna í bænum. Framhaldsstofnfundur var síðan haldinn hinn 29. apríl sama ár og var þá ákveðið nafn félagsins, „Vorboði“, en uppástungan kom frá frú Guðrúnu Einarsdóttur í Gunnarsbæ. Þá var kosin fyrsta stjórn fé- lagsins en hana skipuðu: Rannveig Vigfúsdóttir formaður, Jakobína Mathiesen varaformaður, María Ólafsdóttir gjaldkeri, Sólveig Eyjólfsdóttir ritari, meðstjórnendur Geirlaug Sigurð- ardóttir, Guðbjörg Kristjánsdóttir og Guðrún Eiríksdóttir. Í varastjórn, Jóhanna Símonardóttir, Ragn- heiður Magnúsdóttir, Halldóra Jóhanns- dóttir, Soffía Sigurð- ardóttir og Valgerður Erlendsdóttir. Þær heiðurskonur sem stóðu að stofnun fé- lagsins fylgdu að sjálfsögðu stefnu Sjálfstæð- isflokksins að málum og unnu að hugsjónum hans. Þær settu sér m.a. það markmið að berjast fyrir víðsýnni framfarastefnu, með hagsmuni allra stétta fyrir augum, og stefna að frelsi og sjálfstæði þjóðar og einstaklings. Þá lögðu þær ríka áherslu á aukna þátttöku kvenna í stjórnmálum. Félagið hef- ur frá upphafi fylgt skipulags- reglum Sjálfstæðisflokksins eins og þær eru hverju sinni. Fyrsta verk Vorboðakvenna var að vinna að glæsilegri kosningu Bjarna Snæbjörnssonar læknis til Alþingis hinn 20. júní 1937. Allt frá fyrstu tíð voru konurnar til- búnar að ganga til hinna ýmsu verka, hvort heldur til að standa við bak öflugra frambjóðenda eða þær stóðu fyrir fjársöfnun. Aðferð- ir þeirra til söfnunar og styrktar góðu málefni hafa verið með margs konar hætti, eitt sinn settu þær upp leikritið Spanskfluguna, seinna var haldinn basar, happ- drætti, ball og svo mætti lengi telja. Jólafundir Vorboða hafa átt miklum vinsældum að fagna, en jólafundur félagsins var fyrst hald- inn árið 1962. Vorboði hefur heiðrað þrjár kon- ur fyrir störf sín, Rannveigu Vig- fúsdóttur, fyrsta formann félags- ins, Jakobínu Mathiesen, fyrir formennsku í 26 ár, og Sólveigu Eyjólfsdóttur, fyrir 50 ára sam- fellda stjórnarsetu. Tilnefndar heiðurskonur voru meðal stofn- félaga og sátu allar í fyrstu stjórn félagsins. Á 55 ára afmæli Vor- boða, voru þær konur sem stóðu m.a. að stofnun félagsins, og voru á lífi, hylltar, en þær voru þá fjór- tán, en nú á 70 ára afmælinu er ein af stofnendum á lífi. Þegar hugsað er til þeirra bjart- sýnu baráttukvenna sem sátu fyrstu fundi félagsins er ekki ann- að hægt en að dáðst að þeim kjarki sem þær sýndu í verki. Al- heimskreppa var yfirvofandi, heimsstyrjöld á næsta leiti og ekki Sjálfstæðiskvennafélagið Vorboði í Hafnarfirði 70 ára Valgerður Sigurðardóttir skrifar í tilefni af 70 ára afmæli Vorboða » Styrkur félagsinshefur búið í þeim konum sem sinnt hafa Vorboða, félaginu sínu, af mikilli tryggð og ánægju. Valgerður Sigurðardóttir ÁGREININGUR er óhjá- kvæmilegur þáttur mannlegra sam- skipta. Eins og flestum er ljóst er hægt að bregðast við slíku á ýmsan hátt. Ágrein- ingur getur orðið að ill- leysanlegu vandamáli sem veldur hugarangri og hefur slæm áhrif á okkur og umhverfi okkar, en það má líka nýta orkuna á jákvæð- an hátt til þess að finna viðunandi lausn á ágreiningnum, þroska okkur og breyta við- horfum okkar. Sáttamiðlun hefur verið skilgreind sem aðferð til lausn- ar ágreiningi, þar sem fylgt er ákveðnu og mótuðu ferli. Hug- myndafræði sáttamiðlunar byggist á því að deiluaðilar séu sérfræðingar um mál sín. Þeir séu því best fallnir til þess að leysa ágreininginn, en þurfi til þess aðstoð. Aðilar taka sjálfviljugir þátt í sáttamiðlun og komast að samkomulagi um lausn ágreiningsins, en njóta aðstoðar eins eða fleiri sáttamiðlara. Sáttamiðl- arinn ber ábyrgð á því að sáttaferlið sé virt. Markmið sáttaferlisins er viðunandi lausn fyrir alla/báða aðila, þannig að hvorugum finnist hann bera skarðan hlut frá borði. Hugmyndin að baki – og beiting Hugmyndafræði sáttamiðlunar á sér aldalangar rætur og hefur lengi verið notuð í einni eða annarri mynd víða um heim. Þannig er það til dæmis stór þáttur í menningu frumbyggja Ameríku, Ástralíu og Nýja Sjálands að ná samstöðu og leysa vanda ein- staklinga á sameiginlegum fundum ættbálks, fjölskyldu og nánustu vina. Ýmsar aðferðir sáttamiðlunar hafa verið notaðar hér á landi um nokkurt skeið af ýmsum faghópum. Fyrir skömmu var hér sett á lagg- irnar félagið SÁTT, samtök fagfólks sem vill vinna að framgangi sátta- miðlunar á Íslandi. Aðferðir sáttamiðlunar eru sterkt tengdar þeirri grunnhugsun sem fé- lagsráðgjöf byggist á: lýðræðislegri nálgun, virðingu fyrir rétti ein- staklingsins til sjálfsákvörðunar og þátttöku í meðferð eigin mála. Þessi hugmyndafræði liggur einnig að baki svokallaðs fjölskyldusamráðs (family group conference). Sátta- miðlun hefur verið hluti af námi fé- lagsráðgjafa og aðferðir hugmynda- fræðinnar verið nýttar af þeim og öðrum fagstéttum, til dæmis í skiln- aðarmálum, forsjárdeilum og þegar Að miðla málum – í sátt og samlyndi Ragnheiður Arnardóttir skrifar um sáttamiðlun » Sáttamiðlun býðurupp á tækifæri til þess að leiðrétta mistök og læra að taka ábyrgð á gerðum sínum… Ragnheiður Arnardóttir
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.