Fjölnir


Fjölnir - 04.07.1997, Blaðsíða 67

Fjölnir - 04.07.1997, Blaðsíða 67
Þrír þættir úr baráttusögu velsæmis og kláms LJj'DJjJ ÍJLJjJjJJjJjJjJj'JjJjJjJ -u-i? j'ilijjjj blríluí 3J ÍJj'DjJÍJj £)3Jj £)£JJJJ ílUyjilí) Jj£Jj á -LljjÍJJJJjJiJ jj£J£)£) £j/jjj jjj£JJJÍ_lLlJjiJjJjj £Í2£JÍ3J £j£jJi'ÍiJjJjj ^3Jj'£)jj2jJ:Jj £Jj)2J ^JJJilaJíJ 3JJJÍ 3Jj) £) JJJ3JJJiJi)iJjJJ- £jj)jjJiJ j£Jj£lJjJ^JiJ V3Jjj)3Jj jj3Jj) 3Jj) JJÍJ3J jjJ £JjJ3J jJyjj^J J-TJjJ J ÍJ ÍJjjj£Jjj)£JJiJ£jjíyjJJj £ÖJj3Jj iJjjjyÍ3J £JjJ3J :Jj£Jjj3J 3J ^JjJjJ3JjJ ÍJÍJjjj j]j JdáíjJjJjiJiJJj JilÍJJiJjjjyjJdiJjU £Jj)3J í)j)jiJjJJ £lJJJiiJjlJ jjJijÍiJiiJj £jj)3J ÍJ3JY3J jJÍJ UJjJjJjj£JjJ£Ji)3J jJJ £!ýjj]£jj £jyu Ui| 3Jj) £jj"jJ3J ÍJJ UjjJjjjj£Jj£! j'yjJjj£J£jjj3Jb -j)3J JuJjSj £l£JJJj £Jj L)£lJj)j£JiliJj 3J £)3JiJJ3J jjíJ'SÍ. J-*3Jj) i/3JjjJ3Jj UjJjJi^jUJJJiJj £Jj)jjJiJ jUÍLlJjJiJiJj 3Jj) JÍJ'ÍJ3J 2J--? JJ £JjJ:JJ ÍJJ iJjj£jJ]jjLj3Jj yjJ Lj jJ UJJ 'Jíi 3Jj3Jj JiJÍJJJJjjjj JjJ3JJiJjjjyjJ:JJj uj)n 3Jj)j3J UJJJi3J jjJijjJ- jJvuj jujjj jj^/ijj j yjjjuJiJ uJjjjjJ JjL)£ijjjyjj:JJjj JívJJP JJjyjJ:JJj £jj)3J £l3JJJjjj2£)jJJ£J£j3J jjJiJÍJ £l£JJJJ £lýjJ3J jjjjjjJ 3J ^yjJ-U£Jjj)]£jj£j£j3JjJ £J jJ3J JjJÚJjJj Í3JjJ LjJjJjJ ÍJÍJÍÍ £jJí3jJ £l3£)Í3J ^UJiíiJjJj. £)jjJJJiJ j£Lr£l]jJíJiJ V3Jjj)3Jj 3Jj) jj3J^31 J jUjjJiJ 3JjJjjJ JjÚjJJjyjJdJj, JjyJJiíJjyjJ:JJj £Jj)3J £J3Jjjjjj3£jjjJ £J lJ3J JjJiJÚJ £l£)jjJ £lýjJ3J jjj)jjJ J JjyjjJUjj)j£j3jjjjÚjjJiJjJj jjJ£íj) -Jýjijjjj £) jj3J jJUÍ3J jjJiJ jJ 3J JíJÍJjJJUUjJúJiJjJ jj£jjj-JJ Akærði kvaðst ekki hafa haft neinn ágóða af j’ví að hafa myndirnar á heimasíðu sinni og "Va°st ekki hafa gert ráð fyrir að haft yrði sam- snd við hann til að hann upplýsti hvar hinn e>'ndi hnappur væri né að það væri ákvæðum4’ skilyrðum háð. Hann kvað enga skilmála hafa ''erið setta af Hringiðunni e.h.f. um efni sem ann mætti setja á heimasíðuna. Eftir að heima- s*ðan var skráð hjá Hugmóti kvaðst hann ekki ara sett inn nein leitarorð sem auðveldað hafi 0|ki útj í heimi að finna efni sem kallað væri Karn. Hann kvað muninn á heimasíðu hans og °°rum innlendum og erlendum, þar sem klárn- ’engið efni væri á boðstólum og jafnvel ógeðfelld- ar soramyndir, að aðgengið á þeim væri miklu auðveldara en að myndum á heinrasíðu hans. ^kærði kvaðst hafa reynt að hafa aðgengið að rarnangreindum erótískum myndum eins flókið °8 rnögulegt var og þó að það hafi ekki verið jrhðað við ákveðinn hóp hafi þurft ákveðna Pekktngu og leit til að komast að myndunum. ann lýsti þessu nánar svo hjá R.L.R.: »Við það að fara inn á heimasíðuna er komið lr>n á forsíðu þar sem er mikið af slóðum að >rnsu efni, meðal annars sé slóð inn á Hot-síður. ^ forsíðunni er kynnt að á síðunni sé efni ætlað 1 O » ' - 0 ara og eldri. Til að komast áfram á fyrrgreind- ar síður þurfi að ýta á hnapp en við það komi vörunarskilti þar sem stendur: Með því að ýta a OK-hnappinn ertu að staðfesta að þú sért orð- 'On ] 8 ára eða meira!! Um leið ertu að staðfesta a þér ofbjóða ekki myndir og efni sem tengjast nekt og kynferðislegum athöfnum. Á eftir þessu v®l um staðfestingu eða að hætta. Næst á eftir Pessu sé komið inn á síðu þar sem sama aðvörun ■kkar með rauðu letri og þeim sem ekki séu °rðnir 18 ára sé bent á aðra möguleika. Jafnframt fr a sömu síðu kynnt að falinn sé rofi til áfram- ‘Os en hann er vandlega falinn og geta fáir ^ ncilð hann nema þeir hafi góða tölvukunnáttu. eSar rofmn er fundinn sé komið á enn eina síðu Par scm letrað er: „Ef þú ert ekki orðinn 18 ára e a eldri farðu þá núna. Hins vegar a) Ef þú ert '*ss um að þú viljir halda áfram. b) Að myndefni - rir fúllorðna „ADULTS“ hneyksli þig ekki. c) þó ert að fara hingað af þínum eigin fúsum jfSjrjálsum vj)ja Qg af því þig langar til þess, I ÍJer er líklega átt við ákveðin skilyrði; ekki ákvæðum kllyrðum. farðu þá HÉR (þar sem með því að ýta á HÉR er haldið áfram). Eftir þetta sé komið inn á síðuna sem ber heitið „animi.htm". I’arna birtist skjá- mynd þar sem standi m. a. EROTIC pic's & Anime pic's, ásamt aðvöruninni For Adults only. Jafnframt séu á skjámyndinni rofar til að opna fyrrnefndar myndir og enn aðrir rofar til aðgengis að fleiri myndapökkum þar sem eru svo nefndar Animi myndir sem eru teiknaðar myndir af nöktu fólki meðal annars í kynferðisstellingum. Einnig er rofi aðgengis að myndum af nöktum karlmönnum sem sýna kynfærin og annar með svo nefndum Amateur-myndum sem séu myndir leikmanna af nöktu kvenfólki rneðal annars í kynferðisstellingum þar sem kynfæri sjást. Á sömu síðu séu hnappar, svonefndir „link- ar“, sem veiti aðgengi að tveimur erlendum síð- um tengdum sama efni þar sem ótalinn fjöldi slíkra mynda er til boða.“ Vitnið Macnús Eiríkur Sicurðsson, tölvufræð- ingur c/o Hringiðunni e.h.f., kvað ákærða hafa geymt í tölvu Hringiðunnar e.h.f. heimasíðu sína og væri félagið með netþjónustu og hafi getað breytt heimasíðum hvenær sem var. Kvað hann félagið ckki hafa eftirlit með netþjóninum. Net- þjónninn væri flutningsaðili án ritskoðunar og væri ekki til nein aðferð til að takmarka hann á internetinu, en hins vegar væri til læsingarforrit til að setja í heimatölvur til að koma í veg fyrir að t. d. börn komist að efninu. Vitnið kvað í eitt skipti hafa verið svo mikla umferð á netkerfi Hringiðunnar e.h.f. að kerfið hafi nánast stöðvast. Pá hafi komið í ljós að um- fercfin var öll inn á efni sem ákærði var með. Efn- ið hafi þá verið fært til í kerfinu svo að það varð ekki aðgengilegt, en þarna höfðu klámfengnar myndir af síðu NN farið inn á síðu eða slóð er- lendis. Það kvað það mestmegnis hafa verið út- lendinga sem reyndu að nálgast efnið hjá ákærða, meiri hluti þeirra hefði ekki komist að myndum þar sem þeir hefðu ekki fundið hinn falda hnapp. Það kvað menn hafa þurft að leggja meira á sig en almennt gerist erlendis til að komast að hinu klámfengna efni á heimasíðu ákærða. Fyrst hafi verið 2-3 viðvaranir, en svo hafi komið ósýni- legur hnappur. Þeir sem kunni vefsíðugerð ættu að finna staðinn án þess að leita með músinni. Það kvað almennt þurfa að greiða fyrir skoðun á klámfengnu efni ef ekki yrði ásóknin svo mikil í efnið að það myndi kaffæra allt annað. Yfirleitt væri boðið frítt upp á sýnishorn, 10-15 myndir, en svo væru kreditkortaviðskipti ef menn vildu meira, en á kortinu kæmi fram aldur hlutaðeig- andi. Það kvað mikið leitað eftir klámfengnu efni á internetinu og væri talið að um 90% notenda hefði einhvern tíma verið að leita að þannig efni og ekki væri fjarri lagi, svo sem kæmi fram í Við- skiptablaðinu 26/1-4/2 '97, að 47% þeirra sem beita leitarforritum á Netinu væru að fiska eftir klámi. H. Miðurstögur__________________________________ Með játningu ákærða og rannsóknargögnum þeim sem rakin eru hér að framan er sannað að ákærði var með þær 67 myndir sem voru í ákæru á heimasíðu sinni á alnetinu, en hann var tengd- ur því um netþjónustu Hringiðunnar e.h.f. Allir, hvar sem þeir voru í heiminum, sem tengt höfðu tölvur sínar inn á alnetið gátu komist inn á heimasíðuna í heimatölvu ákærða og eftir að hann skráði heimasíðuna í leitarstöðinni Hug- mót var, miðað við kynningu hans á forsíðu heimasíðunnar, unnt með aðstoð leitarstöðvar að fá upplýst, án þess að tengjast heimasíðunni beint, að á henni væru ákveðnir flokkar af efni, þ. á m. svonefnt „hot“ efni. Til þess að kanna þetta nánar þurfti að tengjast heimasíðu ákærða „Thors World" og rekja slóðina á heimasíðunni að þvi efni sem hlutaðeigandi vildi sjá, t. d. það sem kynnt var serp „hot síða“. Áður en komist verður að þessari síðu eru viðvaranir um að efnið á síð- unni sé ekki ætlað yngri en 18 ára og loks er komið að síðu þar sem kynnt er að falinn sé á henni hnappur eða rofi til áframhalds. Upplýst er að hnappur þessi var vandlega falinn og kostaði það mjög mikla leit að finna hann nema menn hefðu mikla tölvukunnáttu. Er þetta staðfest með vætti Magnúsar E. Sigurðssonar sem kvað meirihluta þeirra sem farið hefðu inn á heima- síðu ákærða til að sjá myndir sem taldar væru klámfengnar ekki hafa komist að þeim þar eð þeir hafi ekki fundið hinn falda hnapp. Það verð- ur því ekki talið að allir sem tengt höfðu tölvur sínar alnetinu hafi haft aðgang að og getað séð framangreindar myndir á tölvuskjá sínum heldur var um Iangtum takmarkaðri hóp að ræða. Lík- legra er samt að viðvaranirnar hvetji fremur en letji unglinga til að leita að þessum myndum þar sem ákærði eða netþjónustan hefur engin tök á að fylgja því eftir að yngra fólk en 18 ára kanni ekki síðurnar með þessum myndum. Það var mat réttarins að með því að hafa framangreindar myndir á heimasíðu sinni sé hann að sýna þær og dreifa þeim til ótiltekins hóps rnanna sem bæði geta skoðað þær á tölvu- skjánum hjá sér og prentað út til frekari dreifing- ar. Það skiptir ekki máli hér þó að hlutaðeigandi verði að hafa frumkvæði að því að sækja efnið inn á heimasíðu ákærða og má jafná þessu við dreifingu klámmyndbanda í kjörbókabúðum þar sent kaupandinn verður að draga sig eftir þeim. Telja verður að eigandi og rétthafi heimasíðu sé ábyrgur fyrir þvi efni sem þar er boðið fram og eigi að svara til saka út afþví, hvort sem brotið er á rétti annars manns, svo af hlýst fjárhagstjón sem bæta ber, eða að refsiákvæði eru brotin. Ekki þykir orka tvímæiis að þær 67 myndir sem ákært er út af og sýna kynfæri karla og kvenna, kynmök og aðrar kynlífsathafnir á ber- söglan hátt, án þess að séð verði að baki liggi list- rænn, fagurfræðilegur og leikrænn tilgangur, eru klámmyndir í skilningi 2. mgr. 210. gr. almennra hegningarlaga. Ekki er fallist á að 73. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33, 1944, sbr.l 1. gr. laga nr. 97, 19935) séu því til fyrirstöðu að þessu ákvæði almennra >- 5) 73. grein stjórnarskrárinnar hljóðar svo: „AUir em ffjálsir skoðanna sinna og sannfæringar. Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarffelsi má aldrei í lög leiða. Tjáningarlfelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mann- orðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrým- ist lýðræðishefðum." ...fær upp i. hár í sig ítvIbura- 0« hrækir MERKINU " Stöð 2, aðfaranótt sunnudagsins 24. september 1989, kl. 01:30. a. 0356 Kvenmaður (aukapersóna) afklæð- ist fyrir framan karimann í svefn- herbergi og leggst aftur á bak í rúm. Myndrammi þrengistog eru kynfæri hennar í forgrunni. Skotið er inn andlitsmyndum af karlmann- inum og leikin seiðandi tónlist und- ir. Kaflaskipti verða er karlmaðurinn sprettur á fætur og afklæðist. Hefst eltingarleikur um herbergið og er klippt i nærmynd er karlmað- urinn dregur út getnaðarlim og ber upp að bakhluta kvenmannsins og hristir i takt við tónlistarstef. Klippt er út i vitt myndskeið og fylgst með eins konar leikfimi- og danstilburðum í rúmi og við rúm, en inn i það er skeytt nærmyndar- skeiðum af samræði persónanna og nærmynd af karlmanninum er hann sleikir kynfæri kvenmannsins, fær upp hár i sig og hrækir. b. 0448 Léttklædd þjónustustúlka (aukaper- sóna) kemur gangandi og heyrir hljóð frá járnbn/nju á gangi. Hún lyftir andlitsgrímu brynjunnar og kemur þá i Ijós karlmannsandlit. Skiptast þau á nokkrum orðum. Stúlkan krýpur niður (víðmynd), dregur lim karlmannsins út úr brynjunni og sleikir (nærmynd). C. 0728 Tvær naktar konur (aukapersónur) liggja á bekk i herbergi likamsrækt- arstöðvar og bera raksápu á skapa- hár hvor annarrar og raka þau af. Við- og nærmyndir eru til skiptis, og undir atriðunum er leikið gam- altdansktdægurlag. (Héraðs- dómur féllst ekki á að þetta atriði stangaðist á við 210. grein almennra hegningarlaga.) d. 0792 Þrjár konur (aukapersónur) liggja á bekk i Ijósastofu, litaðri rauðri birtu. Grafisk áferð er á öllu atriðinu sem þróast úr viðmynd með hægum tökuhreyfingum i nærmyndir af andlitum annars vegar og kynfær- um kvennanna hins vegar, þar sem kvenmennirnir sleikja og gæla hver við aðra. Á hljóðbandi er hæg tón- list kvenraddar og flautu og áhersla lögð á mýkt og vissa fagurfræði. (Héraðsdómur féllst ekki á að þetta atriði stangaðist á við 210. grein almennra hegningarlaga.) e. 1146 Atriðið er kynnt i myndinni sem .kynlifssýning" til að örva kynhvöt aðalpersónunnar. Fáklædd þjón- ustustúlka og einkennisklæddur maður koma inn i svefnherbergi þar sem fyrir eru sem áhorfendur aðalpersóna (karlmaður) og nokkrar fáklæddar konur. Stúlkan og ein- kennisklæddi maðurinn hefja um- búðalaust „ástarleiksýningu". Nær- myndarskot eru úr ástarieiknum af karlmanninum sem sleikir kynfæri stúlkunnar og þá sleikir hún getn- aðarlim hans. Karlmaðurinn setur liminn í kynfæri stúlkunnar og eru nærmyndir af samræðishreyfing- um þeirra. Á hljóðbandi heyrast stunur parsins og þá aðallega stúlk- unnar. Inn í atriðið er skotið heil- myndum af aðalpersónunni og konunum þar sem aðalpersónan gerir skoplegar athugasemdir um framvindu mála, auk nærmynda af gælum kvennanna á sjálfum sér. sjá næstu siðu > Fj sumar '97 ö 1 n i r 67
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100

x

Fjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fjölnir
https://timarit.is/publication/985

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.