Fjölnir


Fjölnir - 04.07.1997, Blaðsíða 19

Fjölnir - 04.07.1997, Blaðsíða 19
Arnar Guðmundsson Afhverju þrjóskast þjóðernishyggjan við? Beyond tbe eastern vange is a river flowing north. It merges into tbe pools tbat flotv through tarns and marsbes, and many streams and rivers drain into it before it empties into tbe fjord. By tbat time, it is carrying a great deal ofivater. ina sem ferli samsömunar hljótum við að spyrja af hverju stóru sögurnar um stéttirnar og þjóðirn- ar og þjóðríkin séu óhjákvæmilega að líða undir lok? Hvað kemur í veg fyrir samsömun við þær? Að mínu mati er svarið ekkert „náttúrulegt" — það er enginn goðsagnakenndur spádómur að rætast. Það er nær að líta til valdakerfis heimsins. Hall, Harvey og fleiri fræðimenn hafa flutt sann- færandi rök fyrir því að breytingarnar á efnhags- kerfi heimsins síðustu áratugina hafi haft djúp- stæð áhrif á sjálfsmynd fólks — hvernig fólk upplifir sig sem hluta af hópi og þar með á stjórnmálabaráttu hvaða nafni sem nefnist. Kynslóðabíl i stiórnmólum Ég held að við sjáum þessar breytingar allt í kringum okkur. Verkalýðshreyfingin hefúr þegar gengið í gegnum þau erfiðu umskipti að stéttar- staðan er ekki lengur afgerandi þáttur í sjálfs- mynd verkafólks. Þessi breyting sem kemur í kjölfar breytinga á vinnumarkaði og í efnahagslífi er ef til vill stærsta kreppa hreyfingarinnar. Það hefúr líka oft hvarflað að mér að stjómmálaflokk- ar séu í svipaðri stöðu. Þegar ég vann rannsókn mína á áhrifúm þjóðernishyggju á íslenska stjórnmálabaráttu tók ég eftir því hve tíðrætt stjórnmálamönnum varð um hugtakið „kynslóðabil“. Þeir töldu unga fólk- ið líta öðruvísi á sögu sína og tengsl við landið en fyrri kynslóðir. Jón Baldvin spurði: „Eru þau bundin landinu sömu tryggðarböndum, þótt þau hafi aldrei slegið það með orfi og ljá?“ KristIn ElNARSDómR kvaðst hafa mestar áhyggjur af því að sífellt fleira ungt fólk, einkum í Reykjavík, tengdi ekki lengur velferð sína og lífsafkomu við náttúr- una — „þeim finnst þau ekki lengur vera hluti af náttúrunni." Hún sagði þetta meira áhyggjuefni en alþjóðavæðingin. > Bircir Andrésson NALÆGÐ Manngerð náttúra Blýantur á papplr, 1994/95 Steingrímur Eyfjörö Kristmundsson: Verk eins og áhorfandinn skapar Fyrir tuttugu og fimm árum áttaði ég mig á að listaverk sem bjuggu yfir endanlegri niðurstöðu voru byggð á viðmiðum sem upprunnin voru í öðru menningarsamfélagi — ekki því sem við lifúm í. Til að losna undan þessari hefð ákvað ég að vinna verk sem væru sambærileg við þau verk sem áhorfandinn skapar þegar hann horfir á eða skynjar listaverk. Ég hugsaði mér að verk- in yrðu frekar tilgámr eða möguleikar en endan- legar niðurstöður. Ég hugsaði mér að áhorfand- inn lifði í heimi neyslu og túlkunar — einskon- ar notendaheimi — og hann gæfi þessari veröld sinni sífellt nýja og persónubundna merkingu; hann væri sífellt að endurnýja túlkun sína á menningarfyrirbærum sem okkur er tamt að líta á sem stöðug og ákveðin. Ég ólst upp við listhefð sem byggði á að verk væru gerð án þess að forsendur þeirra eða forvinna væri sýnileg. Framlag verksins til sam- félagsins var ekki hreyfiafl verkanna. Þau vom í raun önnur kynslóð frá upphaflega verkinu. Stíllinn og forsendurnar höfðu sprottið úr öðm menningammhverfi. Þetta vom því ekki sjálfsprottin verk heldur endurgerð. Þetta á einkum við um verk sem urðu til á sjötta og sjöunda áratugnum; svokallaða óhlutbundna list. Þau eru unnin á sama tíma og ísland er að færast í átt að nútímanum og samfélag okkar verður líkara því sem nágrannaþjóðir okkar bjuggu við. Einkenni verka frá þessum tíma er að af þeim má ekki sjá neinar forsendur sem málar- arnir lögðu til þeirra. Það liggur engin lita- eða formfræði eftir þessa listamenn; einungis verk sem byggð em á forsendum listamanna úr öðmm menningarsamfélögum. Verkin em því það sem kalla mætti stílísk — þau vom unnin inn í stíl sem þegar var til. Þessi stíll kom til landsins með nútíma húsbúnaði; þetta vom verk sem að lit og formi pössuðu einkar vel við húsgögn og aðra húsmuni á þessum tíma. Málararnir sem unnu þessi verk voru frekar túlk- andi listamenn en skap- andi. Það má rekja stíl ís- lenskra abstraktmálara til listaverka frá meginlandi Evrópu og í þau sótm þeir forsendur og forvinnu í verkin sín. Þessi sömu einkenni má sjá í svokaUaðri hugmyndalist hér á landi. Forsendur hennar vom búnar til í öðru menningarsamfélagi og síðan fluttar hingað heim þar sem stíllinn var útfærður. Og þar sem þessi verk líktust hugmyndalistaverkum að stíl þá vom þau kölluð hugmyndalist. Þetta fyrirbrigði — að flytja inn forsendur og forvinnu listaverka milli menningarsvæða — er ekki séríslenskt fyrirbæri. Joseph Kousuth bendir á það í grein í ti'maritinu FOX 21977 að skipta megi amerískri .hugmyndalist í fræðilega hugmyndalist annars vegar en stílíska hug- myndalist hins vegar. Hið stílíska verður alltaf eftiröpun hinnar ffæðilegu listar. Hér á landi ber margt annað en myndlistin þessi einkenni eftiröpunar. Neysla og lífsstíll alls almennings ber þess merki að forsendur hans hafi sprottið úr öðru menningarsamfélagi. Það er ef til vill ástæða þess hversu ófúllnægjandi þessi lífsstíll er okkur. Hann skortir inntak sem við höfúm þörf fyrir. En þar sem ég vildi ekki samsama mig við þetta umhverfi heldur ffelsast undan þeirri íslensku listhefð sem ég ólst upp við ákvað ég að vinna verkin mín eins og áhorfandi. Með því að gefa mér þessar forsendur fékk ég ffelsi til að vinna með hvaða efhi og hvaða stíl sem ég kaus og ég gat flakkað á milli efna og stílbrigða ffá einu verki til annars. Ég fann ffelsi í afstöðu áhorfandans; ég þurfti ekki að setja ffam endan- legar niðurstöður heldur gat sett ffam einn möguleika af mörgum og gefið áhorfandanum tækifæri til að koma með nýjar tillögur. Flest þau verk sem ég hef unnið síðan eru útfærslur á þeim möguleikum sem áhorfandinn hefúr til að skoða hluti og gefa þeim nýja merk- ingu. Nýfega hef ég fengið áhuga á þátttöku áhorfandans við gerð verkanna og mögufeikum á að áhorfandinn geti skapað sín eigin verk. A síðustu árum hefúr myndrænt umhverfi fólks breyst úr línulegri upplifún á myndum yfir í fjölmyndaumhverfi; umhverfi þar sem myndir og tákn breyta um merkingu og áhorfkndinn getur meðhöndlað upplýsingar á persónubund- inn máta. Mér finnst þessi möguleiki heillandi þar sem áhorfandinn — neytandinn eða not- andinn eða hvernig sem á að skilgreina hann — fær upp í hendurnar tæki og aðferðir til að skapa sinn eigin stíl og gemr gefið heiminum hverja þá merkingu sem honum þóknast. í um- hverfi sem áhorfandinn meðhöndlar á persónu- legan hátt fæðast nýir möguleikar á skynjun og hugtakið veruleiki fær nýja merkingu. Það má finna nokkur dæmi um þessa nýju möguleika á internetinu. AMUSE-verkefnið á íslandi hefúr staðið fyrir hugmyndagerð um gagnvirkt sjónvarp þar sem notandinn getur hugsanlega búið til sitt eigið efni og meðhöndl- að upplýsingar á persónulegan máta. Þegar þetta er skrifað er hugmyndatextinn um þessa möguleika að fara inn á internetið (http://u>ww.- simi.ulicenhlamuselamu_yfir.html). Einnig vil ég benda á ARS ELOCTRONICA (http://web.at/) og RHIZOME RADAR (http://www.rhizome.com/) Það er síðan spurning hvort þau tól og tæki sem áhorfandinn fer upp í hendurnar verði sjálfsprottin eða hvort þau verði önnur kynslóð af forvinnu sem unnin hefúr verið á öðru menningarsvæði en okkar eigin. Reykjavík 23. júní 1997 Steingrímur Eyjjörð Kristmundsson „Hér á landi ber margt annaÖ en myndlistin þessi einkenni eftiröp- unar. Neysla og lífsstíll alls almennings ber þess merki aÖ for- sendur hans hafi sprottiÖ úr óÖru menningarsam- félagi. ÞaÖ er eftil vill ástæÖa þess hversu ófullnægj- andi þessi lífsstíll er okkur. Hann skortir inntak sem viÖ höfum þörf fyrir. “ Fjölnir 19 sumar '97
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100

x

Fjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fjölnir
https://timarit.is/publication/985

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.