Eimreiðin


Eimreiðin - 01.05.1911, Síða 43

Eimreiðin - 01.05.1911, Síða 43
ii9 ríkum mæli til þess, að endurgjalda öllum þeim, sem eftir grafa á réttan og hagfeldan hátt, — að sýna, að enn þá er óhætt að leggja rækt við gamla ísland og treysta því fyrir framtíð barna sinna. Til að standa fyrir sh'ku búi þarf stjórnin að fá sér ábyggilegan og reyndan mann, sem kann að akuryrkju, segjum Vestur-íslending, og borga honum fastákveðið kaup, — og þótt ég geti ekki búist við, að hún gæti borgað slíkum manni eins hátt kaup og bændur hér bera úr býtum, þeir er góðar bújarðir eiga, vænti ég þess, að hægt væri að fá vel hæfan Vestur-íslending til slíks starfa, sérstaklega ef hann væri sannfærður um, að hann með því gæti unnið ættjörð sinni gagn, því að margir eru þeir hér, sem gjarnan vildu verða til þess. Um peningalegu hliðina á þessu máli skal ég vera stuttorður að þessu sinni, aðeins segja, að útgjöldin við að stofna eitt slíkt bú til reynslu eru nálega hverfandi í samanburði við það hagræði, sem það gæti gert. Og ef það kæmi í ljós við reynslu þessarar búnaðarað- ferðar, að jarðrækt gæti ekki borið sig úti á Islandi, þá væri eins gott fyrir þjóðina að vita það strax og taka út sinn dóm. En ef aftur á hinn bóginn það sannaðist (sem nú reyndar er þegar sannað af gróðrar- stöðvum landsins), að jarðrækt í þessari mynd ekki einasta borgaði sig, heldur væri arðsöm, þá ætti það að vera hverjum manni Ijóst, að til annars væri ekki hægt að verja fé landsins betur, en til þess að efla hana sem mest. Um grein Jóns Bíldfells. Grein þessi hefir áður veriö prentuð í »Lögbergi«, en höf. hefir líka sent oss hana sérstaklega og mælst til, að hún yrði at- huguð í Eimr. Og oss er ánægja að verða við þeim tilmælum og jafhframt að flytja lesendum vorum greinina sjálfa í heilu lagi. Hún er rituð af svo góðum hug, af svo skynsamlegu viti og ræðir ura svo þýðingarmikið mál, að hún á skilið, að henni sé gaumur gefiun og henni ekki fleygt jafnharðan í ruslakistuna, eins og tíð- ast mun um blaðagreinar. Pað er enginn vafi á því, að landbúnaðurinn er sú af atvinnu- greinum vorum, sem framtíð vor verður að byggjast á fremur öllum öðrum. íætta er engin ný kenning, heldur í fullu samræmi við hið fornkveðna: bóndi er bústólpi og bú er landstólpi. Aðrar atvinnugreinar (t. d. sjósókn) geta verið uppgripameiri í svip, en til langframa verður landbúnaðurinn vissastur og farsælastur, bæði

x

Eimreiðin

Beinleiðis leinki

Hvis du vil linke til denne avis/magasin, skal du bruge disse links:

Link til denne avis/magasin: Eimreiðin
https://timarit.is/publication/229

Link til dette eksemplar:

Link til denne side:

Link til denne artikel:

Venligst ikke link direkte til billeder eller PDfs på Timarit.is, da sådanne webadresser kan ændres uden advarsel. Brug venligst de angivne webadresser for at linke til sitet.