Morgunblaðið - 08.02.2004, Blaðsíða 53

Morgunblaðið - 08.02.2004, Blaðsíða 53
ferðaraðilunum sjálfum. Þær fáu rannsóknir sem óháðir aðilar hafa gert gefa tilefni til að ætla að árangur sé í kringum 10% - 15% (t.d. rann- sókn Kristins Tómassonar árið 1995 og 1996). Göngudeildarmeðferð er til- tölulega lítið notuð hér á landi þó að vissulega hafi úrræðum eitthvað fjölgað á sl. árum en samkvæmt rannsókn Kristins er árangurinn ekkert lakari af slíkri meðferð en að þegar um innlögn er að ræða. Und- irritaður telur að í stað þess að reka þrjár til fjórar afeitrunarstöðvar í landinu væri nægjanlegt að reka eina. Þangað myndu þeir sjúklingar sem væru hvað veikastir leita eftir afeitrun. Aðrir gætu fengið aðstoð á göngudeildum. Meðfylgjandi teikn- ing gefur hugmynd hvað hægt væri að gera. Hér er ekki tekin afstaða til þess hvaða stofnunum eða samtökum er ofaukið en undirritaður dregur stórlega í efa að 5500 innlagnir ár hvert sé í samræmi við þörfina. Markvissara skipulag og virk- ara eftirlit Í tillögu Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs sem liggur fyrir al- þingi, og er í samhljómi við tillögur Samfylkingar og Framsóknarflokks eru eftirfarandi atriði reifuð: „Atriði sem eðlilegt væri að tekin yrðu til gagngerrar skoðunar væru eftirfar- andi: a. Er hægt að koma á markvissara eftirliti með meðferðarúrræðum vímuefnaneytenda á Íslandi? b. Væri til bóta að gera kröfu um árangurstölur frá þeim aðilum sem sinna meðferð vímu efnaneytenda á Íslandi og þær þá teknar saman af hlutlausum aðilum, sbr. rannsóknir Kristins Tómassonar árið 1995 og 1996? c. Kemur til greina að setja á lagg- irnar greiningar- og ráðgjafarstöð/ móttökustöð sem sinnti móttöku og greiningu allra þeirra sem leituðu sér aðstoðar vegna vímuefnavanda á Ís- landi? Mikið starf hefur verið unnið á þessu sviði heilbrigðisþjónustu síð- ustu áratugina og margt gott af því leitt. Á því er ekki nokkur vafi. Margt bendir þó til að hægt væri að ná enn betri árangri með markvissara skipu- lagi og virkara eftirliti. Undirritaður tekur heilshugar undir það og vonar að sverðin verði slíðruð og málefnaleg og efnisleg um- ræða taki yfir á kostnað tilfinn- ingaraka og sleggjudóma Höfundur er þroskaþjálfi. + ,- .     /   D  .. E  00 F  3 D  C 9 %$ 2 9!   , G  ? ,  -0 (3 %1 ,  - G ? !%, ,= 23     56 7 8 , 6 8 9P'' '+ P $++ $ 2' ; # $  Q<?' !   0 !  1 ,! ! !  4 8 $  0  E,9   6@ D,? F  9 , :   ;%* <2* =4 ! >4 /-  ?:  ; 9: 9- .@6- &       5 4   /   D  .. E  00 F  3 D  C 9 %$ 2 9!   , G  ? ,  -0 (3 %1 ,  - G ? !%, ,= 23     56 7 8 , 6 8 9P'' '+ P $++ $ 2' ; # $  Q<?' !   0 !  1 ,! ! !  4 8 $  0  E,9 -( : 8 6@ D,? F  9 , :   ;%* <2* =4 ! >4 /-  ?:  ; 9: 9- .@6- &   >  : 4 -4 3 : : ,  , A : 4= A 44  = 7 8 SKOÐUN MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 8. FEBRÚAR 2004 53 Einn stærsti og veglegasti sportbar landsins í Dugguvogi 6 í Reykjavík er til sölu ásamt húsnæði, sem er alls 947 fm. Húsið er nýlega mikið endurnýjað þ.m.t. allar lagnir og gólfefni. Húsnæðið getur einnig hentað vel fyrir aðra starfsemi og /eða fé- lagasamtök. Verð á húsnæði kr. 78 m. Lausafé og innréttingar Mekka Sport kr. 15 m. Allar nánari upplýsingar ásamt teikningum fást hjá Ársölum fasteignamiðlun, sími 533 4200. Ársalir - fasteignamiðlun Ársalir - fasteignamiðlun Engjateigi 5 • 105 Reykjavík • S. 533 4200 og 892 0667, arsalir@arsalir.is • Björgvin Björgvinsson, lögg. fasteignasali. DUGGUVOGUR 6 MEKKA SPORT - TIL SÖLU Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði  Magnús Emilsson löggiltur fasteignasala BLÓMVANGUR - HF. - SÉRH. MEÐ BÍLSKÚR Nýkomin í einkasölu á þessum góða stað 134 fm efri hæð í tvíbýli, ásamt 29,8 fm bílskúr, samtals um 164 fm. 4 svefnherbergi. Suðursvalir. Sérinngangur. Góð staðsetning. Ákv. sala. Verð 18,5 millj. Laus strax. 52315 ARNARÁS - GARÐABÆ - 3JA Nýkomin í einkasölu á þessum frábæra stað mjög fal- leg 113 fermetra íbúð á fyrstu hæð í nýlegu litlu fjöl- býli, vel staðsettu í Ásahverfi í Garðabæ. Gott aðgengi. Sérinngangur. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Verönd. Gott útsýni. Verð 18,9 millj. STEKKJAHVAMMUR - HF. - RAÐHÚS Nýkomið í sölu á þessum barnvæna stað mjög gott 161 fermetra raðhús á tveimur hæðum, ásamt 23,9 fm bílskúr, samtals um 185 fm, vel staðsett í Hvamma- hverfi í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, þvotta- hús, gestasnyrtingu, borðstofu , eldhús og stofu. Á annarri hæð eru þrjú góð herbergi ásamt sjónvarpsholi og unglingaherbergi. Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket og flísar. Fallegur bakgarður með sólpalli og tilheyrandi. Eignin getur verið laus fljótlega. Verð 22,5 millj. SUÐURGATA - HF. - EINBÝLI Nýkomið í sölu á þessum góða stað mikið endurnýjað 198,4 fm einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum 35,6 fm bílskúr, vel staðsett í suðurbæ Hafnarfjarðar. Fimm herbergi. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Fallegur suðurgarður með heitum potti, pöllum og tilheyrandi. Frábært útsýni yfir höfnina. Verð 22,9 millj. URÐARSTÍGUR - HF. - EINBÝLI Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra stað mjög gott parhús á einni hæð, ásamt góðum bílskúr með geymsl- ulofti, samtals um 101 fm. Húsið stendur á fallegum út- sýnisstað og skiptist í forstofu, þvottahús, hol, eldhús, garðskála, stofur og svefnherbergi. Gólfefni eru parket og flísar. Fallegur gróinn garður. Út- sýni. Eignin er laus strax. BLIKAÁS - HF. - PARHÚS Nýkomið glæsilegt nýlegt parhús með innbyggðum bíl- skúr, samtals ca 175 fm. 4 svefnherbergi, fallegar innréttingar, stórar hellulagðar svalir, Verönd með skólgirðiningu, Í bílskúr er innréttuð einstaklingsíbúð. Útsýni. Áhv. hagstæð lán. Verð 21,9 millj. SUÐURTÚN - BESSASTAÐAHR. - PARHÚS Nýkomið í einkasölu á þessum frábæra stað mjög vel skipulagt fullbúið raðhús með innbyggðum bílskúr, samtals um 130,2 fermetrar, vel staðsett innarlega í botlanga við Suðurtún í Bessastaðahreppi. Eignin skipt- ist í forstofu, forstofuherbergi, hol, eldhús, sjónvarps- herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi, stofu ásamt þvottahúsi og bílskúr. Allar innréttingar og gólfefni eru öll hin glæsilegustu. Fallegur bakgarður með verönd og tilheyrandi. Frábær staðsetning.Verð 20,5 millj. DRÁPUHLÍÐ - REYKJAVÍK - 4RA HERB. Nýkomin sérlega skemmtileg og björt 114 fm efri sér- hæð í góðu fjórbýli. Eignin skiptist m.a. í rúmgóða stofu, stórt hol, tvö stór herbergi, stóra borðstofu (getur verið herbergi), gott eldhús, nýtt baðherbergi o.fl. Suðursvalir. Parket. Mikið endurnýjuð eign. Góð staðsetning. Verð 16,9 millj. HÁAKINN - HF. - EINBÝLI/TVÍBÝLI Nýkomið í einkasölu mjög fallegt tvílyft einbýlishús með bílskúr, samtals 182 fm. Um er að ræða efri hæð 3ja-4ra herb. og neðri hæð 2ja-3ja herb. ósamþykkt íbúð með sérinngangi. Bílskúr. Góð staðsetning og útsýni. Verð 20,9 millj. Við hjá fasteign.is höfum verið beðin um að útvega fyrir ákveðinn kaupanda, raðhús eða parhús í Árbæjarhverfi. Um er að ræða sterkar greiðslur og rúmann afhendingartíma ef þess er óskað. Allar nánari uppl. Veitir Sveinbjörn Halldórsson í síma 6-900-816 eða 5-900-800. Sérbýli óskast í Árbæjarhverfi SÍMI 5 900 800 Sveinbjörn Halldórsson sölustjóri. Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.