Ný saga - 01.01.2000, Blaðsíða 61

Ný saga - 01.01.2000, Blaðsíða 61
Snorri og bræður hans 4 Snirlimga saga, bls. 254. 5 Gerð er prýðilega grein fyrir bakgrunni kenninga Bourdieus í „Introduction: Bourdieu and Social 'l'heory", Bourdieu: Crilical Perspectives. Ritstjóri Craig Calhoun. Edward LiPuina and Moishe Postone (Cambridge, 1993), bls. 1-13. 6 Pierre Bourdieu. „Espace social et pouvoir symbolique", Choses diles, Éditions de Minuit (Paris, 1987), bls. 156. Ensk þýðing „Social space and symbolic power", In other words: essays towards a reflexive sociology, þýð. Matthew Adamson (Stanford. 1990), bls. 123-39. 7 Ágæta lýsingu á þessu er aö finna hjá T. Bilton, et al.. Introductory sociology (Basingstoke. 1987), bls. 331: „Each class, according to Bourdieu, possesses its own set of meanings or cultural framework, which is internalised initially through socialisation within the family; hence- forth tliis habitus shapes perception, thought, taste, appreciation and action. Although one culture is not intrinsically superior to another, the power of the domin- ant class enables theni to impose their own frantework of meanings on others (and on the school) as thc only legitimate culture. (...) As pupils rnove up the education- al ladder, those front the dominated class are progressive- ly eliminated, or shunted into less prestigious forms of education; on the other hand, the liahitus of children from the dominant class providcs them witli cultural capital which is translated into academic (and eventually occupational) success." 8 „Fágun“ er íslenskun Ástráðs Eysteinssonar á hugtaki Bourdieus. 9 Bourdieu lýsir þessu í knöppu formi í „Espace social et pouvoir symbolique", bls. 152 (ensk þýðing, bls. 128). 10 Pierre Bourdieu, Les regles de l'art (Paris, 1992). - Sjá einnig sérhefti tímaritsins Modern Language Quarterly um Bourdieu og bókmenntasögu, Marshall Brown (ritstj.) Pierre Bourdieu and Literary History, Modern Language Quarterly 58/4 (des. 1997), bls. 367-508). 11 Jón Viðar Sigurðsson, Chieftains and Power in the lcelandic Gommonwealth. Viking Collection vol. 12 (Odense, 1999), bls. 102: „The four most important sources of incorne were: the assembly attendance dues (þingfararkaup) and other paymenls, payments for con- ducting lawsuits, revenues from the chieftains’ own farms and local ecclesiastical institutions and loot.“ 12 Sama heimild, bls. 109-19. 13 Sama heimild, bls. 111-13. 14 Kemur þetta vel fram í frásögnum af Þórði Sturlusyni (,Sturlunga, bls. 183 og 184). 15 I Sturlungu lýsir Slurla Þórðarson því ágætlega hvernig Sighvatur vélar um kosti sína í Dölunum, með kaupum og sölum á jörðum, og á Barðaströndinni með því að nýta miklar jarðeignir Helgu Gyðudóttur sem hann er í vin- áttu við: „Sighvatur lagði jafnan stórfé til bús hennar en tók í mót af lendum sem hann vildi og dróst með því stór- fé undir Sighvat" (bls.186 og 187). Unt Snorra segir hann að hann hafi verið „fjárgæslumaöur mikill" (bls. 212). 16 í athyglisverðri grein fjallar Gunnar F. Guðmundsson um upphaf tíundarlaga og kemst að þeirri niðurstöðu að yfir- ráð yfir kirkjustöðum hafi ekki verið höfðingjum sú tekjulind sem fyrri fræðimenn hafa talið („Guði til þægð- ar eða höfðingjum í hag? Níu aldir frá lögtöku tíundar á Islandi", Ný saga 9 (1997), bls. 57-64). Aörir munu vænt- anlega svara rökum Gunnars betur en hér er unnt að gera, en á það skal þó bent að Sturlusynir hefðu tæplega lagt sig svo ntikið eftir því að komast yfir staðina, nema vegna þess þeir skiluðu þeim efnahagslegu auðmagni. Einnig benda ummæli Orms Svínfellings um að tíund hans muni ei þverra þótt hann þurfi að reiða af hendi háar upphæöir til þess að hún hafi verið þeint umtalsverð tekjulind (Sturlunga, bls. 331). 17 í Oddaverjaþœtti (bls. 142) er sagt frá því hvernig Snorri kemst yfir staðinn í Stafliolti. Staðarhaldarinn handselur Snorra forræði yfir staðnum en á móti á Snorri að sjá til þess að dóttir Itans giftist. Það gerir Snorri ekki. Sbr. Oddaverjaþáttur. Byskupa sögur I. Guðni Jónsson bjó til prentunar, (Reykjavík. 1953). - í Sturlungu (bls. 211) segir frá því hvernig hann náði Reykholt undir sig. Hér er atburðarásin ögn flóknari, því Snorri beitir ann- ars vegar lögum og hins vegar loforðum. Faðir staðar- haldarans var óskilgetinn og því geta aðrir gert erfðatil- kall til staðarins. Snorri fær þá til að handsala sér málið og kemur sér þannig í töluvert sterka stöðu. Málalokin eru þau að hann fær staðarhaldarann til að afsala sér Reykholti mcð því að heita því að koma sonum lians „til þroska þess er auðið yrði“. 18 Sama heimild, bls. 186 og 188. 19 Sama heimild, bls. 293. 20 Sama hcintild. bls. 304. 21 Höfðinginn var Ormur á Breiðabólstað í Fljótshlíð, son- ur Jóns Loftssonar í Odda. Ormur átti börn með Þóru, syslur Kolskeggs, og voru börn Orms og Þóru erfingjar að góssi hans. Meðan þeir Kolskeggur lifðu báðir, gekk Ormur í fé hans eins og honum sýndist. Sbr. santa lieim- ild, bls. 213. 22 Jón Viðar Sigurðsson, Chieftains and Power, bls. 90-101. 23 Helgi Þorláksson. Vaðmál og verðlag. Vaðmál í utan- landsviðskiptum og búskap fslendinga á 13. og 14. öld, doktorsritgerð við Háskóla íslands (Reykjavík, 1991), bls. 153-70. 24 Helgi Þorláksson, Sama heimild, bls. 155-158. 25 Grágás. Lagasafn íslenska þjóðveldisins. Gunnar Karls- son, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason sáu um út- gáfuna (Reykjavík, 1992), bls. 58 og 153. 26 Sturlunga saga, bls. 289. 27 Sama heimild, bls. 300. 28 Jón Viöar Sigurðsson, Chieftains and Power, bls. 99. 29 Sturlunga saga, bls. 286-87. 30 Helgi Þorláksson, „Sauðafell. Um leiðir og völd í Döl- um við lok þjóðvcldis“, Yfir íslandsála. Afmœlisrit til heiðurs Magnúsi Stefánssyni sextugum 25. desember 1991 (Reykjavík, 1991), bls. 107. 31 Sturlunga saga, bls. 286. 32 Andrew W. Lewis, Royal succession in Capetian France: studies on familial order and tlte state. Harvard historical sludies 1(X) (Cambridge Mass., 1981), bls. 104-54. Sjá einnig Jacqucs Le Goff, „Roi“, Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval. Ritstj. .1. Le Goff og J. C. Schmitt Fayard (Paris. 1999). bls. 988-90. 33 Unt Itelgi sem hvíldi yfir norskunt konungum rná lesa í riti Jóns Viðars Sigurðssonar, Norsk historie 800-1300 (Oslo, 1999), bls. 93-97. - Um ólíkar skoðanir á því hvort viðhorf þessi eigi rætur í heiðni sjá Gro Steinsland. Del hellige bryllup og narron kongeideologi (Oslo, 1991), bls. 307-24, og Lars Lönnroth, „Dómaldi’s death and the myth of sacral kingship", Structure and Meaning in Old Norse Literature, New Approaclies to Textual Analysis and Literary Criticism. Ritstj. J. Lindow, L. Lönnroth og G.W. Weber, (Odcnse, 1986), bls. 73-93. 34 Ármann Jakobsson, / leit að konungi. Konungsmynd ís- lenskra konungasagna, (Reykjavík, 1997), einkum bls. 143-71. 35 Sarna heimild, bls. 171. 36 Sverrir Tómasson, „Veraldleg sagnaritun 1120-1400. 59
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108

x

Ný saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ný saga
https://timarit.is/publication/806

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.