Morgunblaðið - 10.12.1986, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 10.12.1986, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 10. DESEMBER 1986 11 [^11540 Vantar: 3]a-4ra herb. fb. í Foss- vogi fyrir traustan kaupanda. Þarf ekki að losna strax. Og 3Ja-4ra horb. ib.í Vesturborginni. Einbýlis- og raðhús í GrafarVOgÍ: Húseign é einni hæð, m. 2 (b. 5 herb. og 2ja herb. Báð- um ib. fylgir bflsk. Til afh. í april '87. Frág. að utan. Fokh. að innan. í Austurborginni: Rúmi. 300 fm fallegt hús á eftirsóttum stað. f kj. er 2ja herb. ib. m. sérinng. Bilsk. Uppl. á skrifst. NjálSgata: Einb. sem er 2 hæðir og kj. á eignarlóð. Við Sundin: 260fmtvllyftfallegt einbhús. Stórkoatlegt útsýni yf Ir Sund- in. Nánarí uppl. á skrifst. Á sjávarlóð í Kópavogi: Rúml. 200 fm einb. á 2 hæoum. Sérib. f kj. Selvogsgata Hf.: iu fm einbhús auk 25 fm bilsk. Skipti á 3ja herb. ib. koma til greina. 5 herb. og stærri EÍðÍStOrg: Mjög vönduð ca 150 fm íb. á 2 hæðum. 3 svefnherb. Bílskýli. Grettisgata: i60fmib.á2.hæö í steinhúsi. í Seljahverfi: ca 175 fm n>. á 2 hæðum í litlu sambýli. Bflskýti. Við Fagrahvamm: ca 120 fm neðrí sérhæo i tvfbhúsi auk bilskúrs. Til afh. strax. Rúml. tilb. u. trév. 3ja og 4ra herb. Sæbólsbraut Kóp.: notm mjög góð íb. á 1. hæð ! nýl. húsi. 3 svefnherb. Pvottah. og búr innaf eld- húsi. Suðursvalir. Góð sameign. Laus fljótl. Langt. grkjör. Væg útb. Álfhólsvegur Kóp.: 88 fm mjög vönduð íb. á 1. hæð. Þvottaherb. og búr innaf eldhúsi. Sórinng. Bflsk. Glæsil. útsýni yfir borgina. Fæst f skipt- um fyrír 4-5 herb. við Álfhólsveg m. bílsk. Bræðraborgarstígur: 97 fm mjög góð fb. á 3. hæð f lyftuhúsi. Svalir. Góð samoign. í HlíðUnUm: S6 fm mjög góð kjfb. Sérinng. Sérhiti. Góð grkjör. Laus fljótl. 2ja herb. Rekagrandi: 65 fm faiieg rb. & 3. hæð. Bilskýli. Suðvestursv. Sléttahraun Hf.: góö ein- staklíb. ó jarðhæð. SÚIuhÓlar: Ca 55 fm mjög góð ib. á 3. hæö, efstu. Laus fljótl. V. 2 millj. VogatUnga: 2ja-3ja herb. ib. á jarðhæð f tvíb. Sérinng. Sérhiti. Lyngmóar: ca 60 fm ib. é 1. hæð. Vesturgata: ca so tm & 3. hæa. Til afh. f febr. nk. Tilb. u. trév. og máln. Góð grkjör. Atvinnuhúsnæði A söluskrá okkar er oft mlkið úrval af atvhúsn. sem hægt er að fá koypt m. langt. grkjörum. Ariegar afb. og voxtir af lánum eru þá o.t.v. ekkl nema 30-50% hærri en áriegar lelgugroiðsl- ur. En þá er kaupandi Ifka að eignast sHt oigið húsnasði. Eftlrtaldar olgnlr fást keyptar m. langt. grkjörum: Laugavegur: Tæpi. 500 fm versl.- og skrifsthúsn. á mjög góðum stað. Uppl. aðeins á skrifst. Helluhraun Hf.: 300 fm iðn- húsn. á götuhæð. Gott athafnasv. Selst í einu eða tvennu lagi. Laust strax. Verslhúsn. — Glæsibær: Ca 107 fm mjög gott verslhúsn. á götu- hæð m. sérinng. Laust fljútl. Stórir gluggar. SmíðshÖfðÍ: 600 fm húseign á 3 hæðum (3x200 fm). Til afh. nú þegar. Við Reykjanesveg: 100 fm verslpláss á jarðhæð. Laust nú þegar. í Miðborginni: Giæsii. 240 fm skrífstofuhúsn. á 2. hæö. f<5^> FASTEIGNA /ylMARKAÐURINN [ ,-----' Óðinsgötu 4 11540-21700 Jón QuAmundsson sölu&tj., Leó E. Löve logfr.. Ólsfur Stefánsson viðskiptafr. Sterkurog hagkvæmur auglýsingamiðill! VALHUS FASTEIGNASALA Reykjavíkurvegi BO GOÐATÚN GBÆ Gott 6 herb. 200 fm einb. á einni hæð. Bílsk. Verð 5,7 millj. Skipti æskil. á 140 fm einb. í Hafnarf. eða Gbæ. SMYRLAHRAUN Huggulegt 160 fm endaraðhús á 2 hæðum. 4 svefnherb. Stækkunarmogul. í rísi. Bílsk. Verö 5,5 millj. Laust i janúar. SVÖLUHRAUN 5-6 herb. 134 fm raðhús á einni hæð. 30 fm bílsk. Góð staðsetn. Verð 5,2 millj. Skipti æskil. á 4ra herb. m. bflsk. í Hf. KLAUSTURHVAMMUR Endaraðhús á tveim hæðum. Innb. bílsk. Verð 5,5 millj. ÁSGARÐUR GB. — LAUS 5 herb. 143 fm neðrí hæð f tvíb. Allt sér. Verð 3,2 millj. Laus strax. LÆKJARKINN 5-6 herb. 120 fm íb. á tveimur hæðum. Bílsk. Verð 3,4 millj. FAGRAKINN 3ja herb. 85 fm neðri hæð f tvfb. Allt sér. Verð 2,3 millj. KALDAKINN — LAUS 3ja herb. 85 fm aðalhæð i þrib. Sér- inng. Nýjar lagnir og innr. íb. f sérfl. Verð 2,8 millj. ÁLFASKEIÐ 2ja herb. 60 fm íb. á 3. hæð. Suðursv. Bflsk. Verð 2,1 millj. HOLTSGATA HF. — LAUS 2ja herb. 52 fm íb. Verð 1450-1500 þ. AUSTURGATA — HF. 2ja herb. 55 fm. Sórinng. Verð 1,5 millj. Gjöríð svo vel að li'ta inn ! ¦ Sveinn Sigurjónsson sölustj. ¦ Valgeir Kristinsson hrl. E Engihjalli — 2ja 70 fm á 1. hæð. Laus í febr. Furugrund — 3ja 90 fm endatb. á 2. hæð. Gluggi á baði og flísal. Auka- herb. í kj. Kríuhólar — 4ra 117 fm á 5. hæð í lyttuh. Vest- ursv. Hávegur — 4ra 105 fm neðri hæð ásamt 35 fm bílsk. Hrísmóar — 4ra 117 fm við Hrismóa. Afh. tilb. undir trév., sameign fullfrág. í ágúst 1987. Bílsk. Digranesvegur—einb. 200 fm, kj., hæð og ris. Eldra steinsteypt hús. Gróinn garð- ur. Bilskréttur. Álfaheiði — einb. 156 fm á tveim hæðum. Fullfrág. að utan, fokh. að inn- an. Til afh. í febr. Verð 3,6 millj. Söiuturn — Vogahv. á góðum stað í Austurborg- inni. Uppl. veittar á skrifst. EFasteignasakjn EiGNABORGsf Hamraborg 12, simi 43466 Sölumenn: Jónann HáHdánarson, hs. 72057 Vtlhjátmur Einarsson. hs. 41190. Jön Eiriksson hdl. og Runar Mogensen hdl. Fasteignasalan EIGNABORG sf.l 29555 Skoðum og verðmetum eignir samdægurs 2ja herb. íbúðir Gaukshólar. 2ja herb. 65 fm íb. í lyftublokk. Verð 1850 þús. Víðimelur. Vorum að fá í sölu mjög vandaða, rúml. 60 fm íb. í kj. Mjög snyrtil. eign. Verö 1700 þús. Vesturberg. 2ja herb. 65 fm vönduð íb. á 6. hæð. Laus nú þegar. Álfaskeio. 2ja herb. 65 fm íb. á 3. hæð ásamt bílskplötu. Verð 1850-1900 þús. Skeggjagata. 2ja herb. 55 fm íb. í kj. Allt sér. Verð 1650 þús. 3ja herb. íbúðir Dvergabakki. 3ja herb. 90 fm íb. á 3. hæð. Sérþvhús í íb. Verð 2450 þús. Hraunbær. 3ja herb. 85 fm íb. á 1. hæð. Verð 2,4 millj. Bólstaðarhlíð. 3ja herb. 80 fm snyrtil. íb. i risi. Mikið endurn. íb. Verð 2,3 millj. Fjarðarsel. 3ja herb. 80 fm íb. í kj. Verð 1900 þús. Drápuhlíð. 3ja herb. 80 fm íb. í kj. Lítið niðurgr. Mikið endurn. eign. Ránargata. 3ja herb. 80 fm íb. Lítið niðurgrafin. Verð 2 millj. Hverfisgata. 3ja herb. 80 fm íb. á 1. hæð í mjög snyrtil. bak- húsi. Verð 1850-1900 þús. Einarsnes. 3ja herb. mikið end- urn. íb. á 1. hæð. V. 1900 þús. Lindargata. 3ja-4ra herb. 80 fm efri hæð. Sérinng. Verð 1850 þ. 4ra herb. og stærri Hraunbær. 4ra-5 herb. 117 fm íb. á 1. hæð. Mikið endurn. Verð 3,1 millj. Sólheimar. Vorum að fá í sölu 5-6 herb. íb. á 2. hæð ásamt bilsk. í mikiö endurn. húsi. Æski- leg skipti á 3ja-4ra herb. íb. Leirutangi. Höfum til sölu 107 fm neðri sérhæð. Allt sér. Verð 2,6 millj. Kleppsvegur. 4ra-5 herb. 117 fm íb. á 2. hæð. Verð 2,7-2,8 millj. Æskileg skipti á sérhæð. Reykjavikurvegur. Vorum að fá í sölu íb. á 2 hæðum sem eru samtals 106 fm. Verð 1700 þús. Skólabraut. 4ra herb. 85 fm risíb. Eignin er öll sem ný. Verð 2,2-2,3 millj. Raðhús og einbýli Logafold. Til sölu 160 fm einb- hús á einni hæð ásamt bílsk. Afh. fokhelt eða lengra á veg komið eftir ca 2-3 mán. Hrísholt. Vorum að fá í sölu 300 fm einbhús á tveimur hæðum ásamt tvöf. bílsk. Mögul. að taka íb. eða íbúðir uppí hluta kaupverös. Laust nú þegar. Kleppsholt. Vorum að fá í sölu 200 fm einbhús á þrem hæðum ásamt rúmg. bflsk. Verö 4,9 millj. Grafarvogur. Höfum til sölu 180 fm einbhús á tveimur hæð- um ásamt 62 fm tvöf. bílsk. Afh. fokh. Verð 4,1 millj. Hverfisgata Hf. 120 fm einbhús á 2 hæðum. Eignaskipti mögul. Vegna mikillar sölu og eftir- spurnar síðustu daga vantar okkur allar stærðir og gerðir eigna á söluskrá. Höfum mjög fjárst. kaupanda að góðri sérhæð eða 4ra-5 herb. íb. á Rvík-svæðinu. suurignssaisfl EIGNANAUST Bói«taðarhlíð 6,105 Reykjavík. Símar 29555 — 29558. Hróllur Hjaltason. viöskiptafræötngur. Nýjar íbúðir í miðbænum Vorum að fá í einkasölu fjórar 2ja herb. íbúðir við Garða- stræti 9 í Reykjavík. Stærð frá 65 fm til 80 fm. Seljast tilb. undir tréverk með frág. sameign úti og inni. Hagst. verð. Til afh. hinn 1. júní nk. Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu okkar. Ath.: aðeins 4 íbúðir eftir í 6 íbúða húsi HÚSEIGNIR &SMP 28444 VELTUSUNDI 1 SIMI 28444 DmM AmMOCl, kögg. (Mt. mfBsa Á eftirsóttum stað við Engihjalla Vorum að fá i einkasölu glæsil. 125 fm í 6 fb. húsi. Glæsil. útsýni. Verð 3,6-3,7 millj. Ásgarður — 2ja Ca 55 fm góð íb. á jarðhæð. Verð 1800 þús. Víðimelur — 2ja-3ja 60 fm göð kjib. Sérhiti. Vorð 1860- 1900 þús. Grenimelur — 2ja 65 fm mjög falleg kjíb. Verð 1960- 2000 þús. Háteigsvegur — 2ja 2ja herb. ósamþ. ca 50 fm fb. f kj., lítið niöurgr. Laus strax. Verö 1,3 mlll). Maríubakki — 3ja Góð ca 80 fm íb. á 1. hæð. Sér- þvottah. Verð 2,8 mlllj. Hlíðar - 3ja 82 fm góö íb f kj. í fjórbhúsi. Verð 2,1 millj. Næfurás 2ja og 3ja — lúxus Glæsil. óvenju stórar 2ja (89 fm) og 3ja (119 fm) herb. fb sem afh. tilb. u. trév. og máln. fb. eru m. tvennum svölum. Fallegt útsýni. Mjög hogstæð grkjör. Landakotstún — hæð 135 fm 6 herb. glæsil. íbhæð (2. hæð). Innr. óvenju smekkl. Suðursv. 50 fm bilsk. Verð 6,6 millj. Brekkubyggð — raðhús 3ja — 4ra herb. nýl. einl. raðhús. Eskihlíð - 4ra-5 117 fm björt ib. á 4. hæð ésamt ca 100 fm innangengnu geymslurisi. Verð 2,9 mlllj. Goðheimar — hæð Vönduð 130 fm björt hæð ásamt ca 30 fm bílsk. Verð 4,5 millj. Vesturgata — 4ra 117 fm góð íb. I lyftublokk. Verð tilboð. Selás — einb. 171 fm fokh. einlyft einbhús ásamt bílskplötu (48 fm). Verð 3,4 millj. Logafold — parhús Ca 170 fm glæsil. parhús á tveim hæðum. Verð 4,9 mill). Hverafold — einb. Ca 110 fm vandað fullb. 5 herb. einb- hús. Verð 4,6 mlllj. Byggingarlóð í Skerjaf. Til sölu sjávarlöð fyrír einbhús. Verð 3 millj. Brekkugerði — einbýli — tvíbýli 304 fm húseign á tvoim hæðum. Auk aðalfb. er 2ja herb. íb. m. sórinng. á jarðhæð. Innb. bilsk. Falleg lóð. Verð 9 inillj. Langholtsv. — raðhús Til sölu 3 glæsil. raðhús sem nú eru i byggingu. Húsin eru á tveim hæð- um, alls 183 fm að stærð. Húsin afh. fullfrág. aö utan en fokh. eða tilb. u. trév. að innan. Verð 4,6-6,2 millj. Háteigsvegur — einb. 300 fm glæsil. einbhús á þremur hæðum, auk 40 fm bflsk. Stór og fal- leg lóð. Teikn. á skrífst. Lagerpláss v/Síðumúla Til sölu 230 fm lagerhúsn. auk 50 fm rýmis í kj. Mikil lofthæð. Góð inn- keyrsla. Laust fljótl. Góð grkjör. Byggingarréttur við miðborgina Til sölu gamalt hús á byggtngarlóð (skv. skipulagi) við miðborgina. Byggja má verslunar- og skrifst- húsn., samt. um 640 fm. Uppdrattur og uppl. á skrifst. (ekki i sfma). Húseignin Laugavegur 6 er til sölu Húsið er um 115 fm að grunnfI., að viðbættu rísi, auk 64 fm geymslurým- is á baklóð. Húsinu fylgir 285 fm eignarlóð. Allar nánari uppl. á skrífst. (ekki i sfma). Sérhæð við Síðumúla Til sölu 360 fm góð skrifsthæð (2. hæð) við Siðumúla. Sérinng. Mal- bikuð bílast. Skrifstofuhæð við Vatnagarða Til sölu 650 fm skrifsthæð. Húsið er í smiöum og afh. tilb. u. trév. og máln. Uppl. á skrifst. Verslunar- og lager- pláss — Garðastræti Til sölu 80 fm verslunarpláss með 120 fm gððu geymslurými. Laust nú þegar. Verð 4 mill). Ercnftmitxunin PINGHOLTSSTRÆTI 3 SIMI 27711 Sölustjóri: Svsrrtr Kriittnsson Þorlsitur Guðrnjndn»on, ¦ólum Unnsteinn B«ck hrl., simi 12320 Þórólfur Hslldórsson. lögfr. EIGNASALAN REYKJAVIK 19540-19191 AUSTURBERG - 2JA 67 fm mjög góð og falleg 2ja herb. ib. í kj. Laus um áramót. V. 1,5 millj. SELVOGSGATA - HF. Mjög góð 2ja herb. risfb. Ib. er mikið endurn. V. 1550 þús. URÐARHOLT - MOS. 74 fm nettó 2ja herb. fb. á 2. hæð. Tilb. u. trév. Búið að méla og draga í rafmagn. GRETTISGATA - 3JA Hæð og ris í tvíbhúsi (timbur- húsi). Hæðin er mikið endurn. Sérinng. Sérhiti. Bílskréttur. HRAUNBÆR - 3JA 90 fm mjög góð íb. Stór og góð stofa. Suðursv. EIGNASALAN REYKJAVIK I Ingólfsstræti 8 t/Sími 19540 og 19191 Magnús Einareson Sölum.: Hólmar Finnbogason s. 688613. Upplýsingar í sömu símum utan skrifstof utíma 2ja herb. íb. við Ægisíðu og við Álfaskeið. Hamraborg — 3ja 3ja herb. fallegar íb. á 2. og 3. hæð. Bílskýli fylgir. Laus fljótl. Njálsgata — 3ja 3ja herb. falleg íb. á 1. hæð í steinhúsi. Nýl. eldhúsinnr. Laus strax. Einkasala. Skólavörðuholt — 4ra 4ra herb. 100 fm falleg íb. á 1. hæð í þríbhúsi við Barónsstíg (nálægt Landspítalanum.) Herb. i kj. fylgir. Einkasala. Hlíðar — 5 herb. x 5 herb. ca 145 fm rúmgóð ib. á 2. hæð við Mávahlíð. Sérhæð — Kópavogi 5 herb. 135 fm falleg ib. á 1. hæð við Laufbrekku. Sérhiti. Sérinng. 42 fm innb. bílsk. Sérhæð — Kópavogi 6 herb. 152 fm falleg efri hæð í tvíbhúsi við Þing- hólsbraut. Þvherb. og geymsla á hæðinni. Sér- hiti. Sérinng. Bílsk. fylgir. Stigahlíð — einbhús 230 fm glæsil. einbhús með bílsk. á besta stað við Stigahlið. Vönduð eign á eftirsóttum stað. Laust fljótl. Hlíðar — einbhús Glæsil. nýinnr. 280 fm einbhús við Engihlíð. Húsið er kj. og tvær hæðir ásamt 42 fm nýjum bílsk. í kj. eru þrjú herb. og geymslur á 1. hæð eru 3 stof- ur, eldhús og snyrting. Á 2. hæð eru 3 svefnherb., baðherb. og þvherb. Rólegur staður í hjarta borgarinnar. Næg bílastæði. Laust strax. Verslunarhúsnæði Laugavegi 20b Á götuhæð sem er ca 230 fm eru 4 verslanir. Á 2. hæð eru skrifst. og matsölustaður. Á 3. hæð er íbúð. Húseignin er mjög vel staðsett á 340 fm homlóð við Laugaveg og Klapparstíg. Lóðin er með langri götulinu. k Ao^ar Gústafsson hrl.,j r>Eiríksgötu 4. Málflutnings- og fasteignastofa
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.