Morgunblaðið - 06.06.1987, Blaðsíða 37

Morgunblaðið - 06.06.1987, Blaðsíða 37
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 6. JÚNÍ 1987 37 Verðkönnun verðlagsstofnunar á Suðurlandi: Lægsta vöruverð að jafn- aði á Selfossi og Eyrarbakka UM MIÐJAN maímánuð kannaði Verðlagsstofnun verð á vörutegundum í sautj- án matvöruverslunum í Þorlákshöfn, Hveragerði, Eyrarbakka, Stokkseyrí, Sel- fossi, Flúðum, Þykkvabæ, Hellu, Hvolsvelli, Vík og Kirkjubæjarklaustri. Á sama tíma og könnunin var gerð fyrir austan var til saman- burðar gerð verðkönnun í matvöruverslunum á höfuð- borgarsvæðinu. I öllum tilvik- um er í könnuninni borið saman verð á vörumerkjum, að sykri og eggjum undan- skildum. I fréttatilkynningu frá Verðlags- stofnun segir um niðurstöður könnunarinnar: „Vöruverð í Höfn hf Selfossi, Vöruhúsi KÁ; Selfossi, og útibúum Kaupfélags Arnesinga á Stokks- eyri og Eyrarbakka var að jafnaði lægra en í öðrum verslunum sem könnunin náði til. Hæst reyndist vöruverð að jafn- aði vera í Kaupfélagi Rangæinga Hvolsvelli og Kaupfélags Skaft- fellinga, Vík. Vöruverð í matvöru- verslunum á Suðurlandi er að jafnaði nokkru hærra en í Hæsta og lægsta verð ([ þessari töflu sésl hve oft hvef verslun var meft lægsla og hæsla verð). Hveott með lægsta verft Kaupf. Árnesinga Þortákshöln .................. Kaupf. Árnesirtga Hveragerol ................... Matvörumarkaour Olís Hverageroi ............ Kaupf- Árneslnga Eyrarbakka .................. Ólabúo Eyrarbakka.................................. Verslun Guolaugs Pálssonar Eyrarbakka .., Kaupt. Árnesinga Stokkseyrl .................... Hornlö Selfossi .......... 2 Höfn ht. Selfossi .................................... 13 Vöruhús KÁ Selfossi .............................. 11 Versl. Grund Flúoum ............................... 10 Versl. Friðriks Friorikssonar Þykkvabæ 9 Þórhf.Hellu .......................................... 5 Kaupf. Rangœinga Hvolsvelll ................... 3 Kaupf. Skaftfellinga Vík ........................... 5 NýlandVik ............................................. 10 Kaupf. Skatttellinga Kírkjubæjarklaustr...... 4 Hve ott Fjöldr með vörutegunda tiæsta verð i könnun 7 2 69 8 5 68 3 9 68 13 6 73 5 2 53 e 4 31 19 4 72 8 5 10 12 9 61 71 76 62 74 62 57 Verð fyrir neðart og ofan meðalverð (I þessan löflu sést hve ofl verð i hverri verslun var fyrir olan og neðan meoafverð hveirar voru) Hvcolt Hvootl Fjoldi lyrirneðan tyrirolan vorutcgunda me&alvero meoatverft i könnun Kaupf. Arneslnga Þorfáksfiofn .................. 32 Kaupf. Árnesinga Hveragerol ................... 39 Matvörumarkaður Olis Hverageroi ............ 23 Kaupf. Arnesinga Eyrarbakka ................... 45 Ólabúð Eyrarbakka.................................. 27 Verslun Guðlaugs Pálssonar Eyrarbakka . 17 Kaupf. Arneslnga Stokkseyri .................... 46 Hornlð Selfossi ....................................... 22 Höfn hf. Selfossi ..................................... 52 Vöruhús KÁ Seffossi.............................. 52 Versl. Grund Plúðum ............................... 37 Versl. Frlðriks Fríðrikssonar Þykkvabæ ..... 28 Þórhf. Hellu ......................................... 26 Kaupf. Rangæinga Hvolsvelli ................... 22 Kaupl. Skaftfellinga Vlk ........................... 17 NýlandVik ............................................. 31 Kaupf. Skattlellinga Kirkjubæjnrklnuslii ..... 20 29 45 27 26 14 26 39 25 20 45 16 73 53 31 72 61 71 76 62 49 68 74 62 57 67 Ekið á bíl ogburtu EKIÐ var á kyrrstæðan bíl á bílastæðinu við sundlaug Breiðholts mánudaginn 25. maí síðastliðinn. Sá sem það gerði ók á brott án þess að láta vita um óhappið. Bfllinn sem ekið var á er grænn, af gerðinni Mazda 929. Ohappið mun hafa átt sér stað milli kl. 17 og 19 þennan dag og er bíllinn dældaður á aftur- bretti á hægra horni. Ökumaður sá, er tjóninu olli, er beðinn um að hafa samband við slysarann- sóknardeild lögreglunnar í Reykjavík hið fyrsta. Þá eru vitni að ákeyrslunni einnig beðin um að gera slíkt hið sama. Reykjavík. Ef gerður er saman- burður á vöruverði kemur m.a. eftirfarandi í ljós: Meðalverð á vörum í verslunum á Suðurlandi var hærra en meðalverð á höfuð- borgarsvæðinu í 63 tilvikum af 76. Meðalverð á Suðurlandi var í 70 tilvikum af 76 hærra en meðalverð í stórmörkuðum á höfuðborgar- svæðinu. Meðalverð á Suðurlandi var í 48 tilvikum af 75 hærra en meðalverð í stórum hverfaverslun- um á höfuðborgarsvæðinu. Meðal- verð á Suðurlandi var í 16 tilvikum af 76 hærra en í litlum hverfaversl- unum á höfuðborgarsvæðinu." Dómsmálaráðuneytið: 011 iimferð utan vega háð náttúraverndarlögum Samanburður á meðalverði á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu (Verslunum á höluðborgarsvæðinu er skipl í stórmarkaði, stórar hverfaverslanir og litlar hverfa- verslanir. Meðalverð í hverjum verslanahópi er borið saman við meðalverð i öllum verslunum á Suðurlandi.) Lægra vcrö á höfuoborgarsvæiinu.: Hærra vero á höfuftborgarsvæolnu: Stórrnarkoðir Slorar hverfaversl. Litlar hverfaversl. Veromunur i % (joldi vörutegunda (jöldl vörutegunda fjöldl vörulegunda 0-10% 54 46 13 10-20% 15 2 3 20-30% 1 Samtals 70 46 16 0-10% 6 27 56 10-20% 4 Samtals „RAÐUNEYTIÐ leggur á það áherslu að öll umferð utan vega er háð ákvæðum náttúruvernd- arlaga og náttúruverndarreglu- gerðar, en samkvæmt þeún skal ölluni skylt að sýna varúð svo að náttúru landsins sé ekki spillt að þarflausu og bannaður er all- ur óþarf a akstur utan vega eða merktra vegaslóða, þar sem hætt er við að spjöll hljótist á nátturu landsins," segir m.a. í yfirlýsingn sem Morgunblaðinu hefur borist frá dómsmálaráðuneytinu. I yfir- lýsingunni heitir ráðuneytið á ökumenn fjórhjóla, sem og öku- menn annarra ökutækja að virða þær reglur. Ráðuneytið bendir hins vegar á, að lög banna ekki alla umferð ökutækja utan vega eða vegarslóða, svo sem t.d. akst- ur bónda á jtfrð sinni. Tilefni yfirlýsingar ráðuneytisins er gagnrýni, sem fram hefur komið á reglur um skráningu og aksturs- heimild svokallaðra fjórhjóla, en á það hefur m.a verið bent, að reglu- gerð, sem dómsmálaráðuneytið gaf út í apríl sl. um heimild til aksturs fjórhjóla utan vega, stangist á við náttúruverndarlög, sem kveða á um bann við akstri ökjutækja utan vega. Um þetta atriði segir m.a. í yfírlýsingu dómsmálaráðuneytisins: „Reglur þær sem ráðuneytið setti voru settar á grundvelli gildandi umferðarlaga með tilliti til umferð- ar og umferðaröryggis og með hliðsjón af ákvæðum í nýjum um- ferðarlögum sem samþykkt voru á síðasta Alþingi. Takmörkun á notk- un þessara tækja á vegi er því eingöngu gerð vegna umferðarör- yggis. Reglurnar fjalla hins vegar ekki um akstur út frá öðrum sjónar- miðum, svo sem gert er í náttúru- verndarlögum. Að því leyti gilda um akstur fjórhjóla sömu reglur og um önnur ökutæki." í yfirlýsingunni segir ennfremur að ráðuneytið telji að koma þurfi í veg fyrir allan tilgangslausan og óþarfan akstur um gróið land og að gera beri þá kröfu til ökumanna að þeir sýni tillitssemi og dómgreind í akstri sfnum og umgengni við náttúru landsins. Telur ráðuneytið að beita beri fyllsta aðhaldi og ein- beitni við eftirlit á þessu sviði. Ráðuneytið hvetur notendur tor- færutækja til að temja sér nær- gætni við gróður og náttúru landsins þannig að eigi þurfi að koma til afskipta lógreglu. o N1PPARTS Það er sama hverrar þjóðar bíllinn er. Við eigum varahlutina. TT\T eigum á lager: kúplingar,kveikjuhluti;bremsuhluti, startara, altern atora, síur,aðall]ós, BENSÍNDÆLUR, ÞURRKUBLÖÐ ofl. KREDITKORTA ÞJÓNUSTA FREMSTIR í VARAHLUTUM a*5 AMERISKAN BIL. BíLVANGURsf HÖFDABAKKA 9 SÍMI 6873QO Góðar stundir með MS sam- lokum -hvar og hvenær sem er. 1 Mjólkursamsalan
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.