Morgunblaðið - 06.10.1987, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 06.10.1987, Blaðsíða 34
34 MORGUNBLAÐIÐ, ÞMÐJUDAGUR 6. OKTÓBER 1987 PENINGAMARKAÐURINN INNLÁNSREIKNINQAR 1,'okt. Landa- Útvaga- BúnaAar- lAneeer- Varzl.- Samv.- Alþýou- Soari- banklnn benklnn banklnn banklnn banklnn banklnn banUnn ajoea* Sparisjððsbækur 17,00% 17,00% 16,50% 16,00% 14,00% 15,00% 15,00% 16,00% Sparísjóð8reiknlngar 3ja mán. uppsögn 18,00% 19,00% 15,50% — 15,00% 18,00% 18,00% 16,00% 6 mán. uppsögn — 20,00% 16,00% 20,00% 20,00% 19,00% 19,00% 17,00% 12 mán. uppsögn 19,00% 23,50% — — — — 20,00% 26,50% Spj.vél. 18 mán. uppsögn — — 2700% 27,00% — — — 25,50% SPRON Verðtr. relkningar m.v. lánskjaravisKölu ' 3ja mán. uppsögn 2,00% 2,00% 2,00% — 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 6 mán. uppsögn 3,50% 4,00% 3,50% 3,00% 3,50% 3,50% 4,00% 3,50% ÁVÍSAIMA- OG TÉKKAREIKNINQARo 1. okt. banklnn banklnn banklnn banklnn Ávfsanareikningar Hlaupareikningar Vextiryfirdráttar- lána tékkareikninga Þarafgrunnvextir5' Sérstakirtékkar.i 8,00% 8.00% 30,00% 12,00% 16,00% 8,00% 8,00% 31,50% 12,00% 8,00% 8,00% 30,00% 12,00% 13,00% 8,00% 8,00% 31,50% 12,00% 10-17% Varal.- bankkin 6,00% 6,00% 30,00% 12,00% 6-16% Samv.- Mþýftu- Bpaft- 8,00% 6,00% 31,50% 12,00% 10-17% 8,00% 8,00% 31,00% 14,00% 15,00% 8,00% 8,00% 30,00% 12,00% 1) Vextir eru reiknaðlr út af lægstu innistæðu á hverju 10 daga tfmabili. 2) Grunnvextir eru reiknaðir út mánaðaríega fyrirfram af yfirdráttarheimild hvort sem sú heimild er nýtt eða ekki. En mlsmunurínn (vextlr yfirdráttaríána - grunnvextlr) er reiknaður af yfirdreatti mánaðarlega eftir é. 3) Vextir eru reiknaðlr út daglega. QJALDEYRI8REIKNIN0AR 1. okt. Landa- Útvaoa- Búneðar-banklnn bankinn banklnn lenaoar-banklnn Varci.-bankJnn 8amv.-bankkin Alþýou-bankJnn Spari-•}óofr Bandarikjadollar Sterílngspund V-Þýskmörk Danskar krónur 6,25% 6,00% 6,25% 8,75% 9,00% 8,75% 2,75% 3,00% 2,75% 9,00% 9,25% 8,75% 6,25% 9,00% 2,76% 9,25% 6,50% 9,00% 3,50% 10,00% 6,00% 8,00% 3,00% 9,00% 6,50% 9.00% 3,50% 10,00% 6,75% 8,50% 3,00% 10,25% UTLAN 1. okt. Landa- Útveae- Búnaoar- unaear- V.rzl,- Samv.- AJþý&u- Spari- banklnn banklnn bankinn banklnn banklnn bankmn bankJnn ejóðlr 28,50% 29,50% 28,00% 29,50% 28,50% - - 31,00% - - 30,50% 31,00» 31,00% 31,00% 30,00% 8,50% 9,00% 8,50% 9,00% 8,50% 29,50% 29,50% 28,50% 33,00 - — 31,00% 31,00% 30/30,5» 9,00% 8,50% 8,5/9%» 29,00% 29,00% 28,50% 8,25% 8.00% 8,25% 9,25% 9,25% 9,00% 5,75% 5,75% 5,50% 11,75% 11,75% 11,75% 28,00% 8,00%« 9,00%» 5,50% 11.75% 29,00% 8,25% 9,25% 5,75% 12,00% 29,00% 8,25% 8,75% 5,50% 11,25% Alm. víxlar (forvextir) Viðskiptavíxlaro Skuldabréf, almenn Verðtryggð skuldabréf Afurða- og rekstrarlán f íslenskum krónum ISDR í bandaríkjadollurum i V-Þýskum mörkum i sterlingspundum Venckllavextlr fyrlr hvern byrjaðan mánuA aru 3,60% samkvmmt ákvörðun Seðlabanka islanda. Meðalvextir 21.08.87 sem Seðiabankinn mælir með að gildi i september 1987: Almenn skulda- bráf 29,90%, öll verðtryggð lán 8,4%. 1) Aðrir bankar en Búnaðarbankinn og Samvlnnubankinn birta sérstakt kaupgengi viðskiptavtxla sem liggur frammi í afgreið8lusölum þeirra. 2) Útveg8bankinn: Lægri vextfrnir gilda ef um fasteignaveð er að rasða. 3) Sparisjóðin Lægri vextirnlr gllde ef um fasteignaveð er að ræðe. 4) Iðnaðarbanklnn: Vextir ef útlánum f eríendri mynt eru að jafnaði þeir oömu og bankinn greiðir á hvorjum tima af teknu eríendu lénsfé að viðbættu 1,50% álagi. 6) Verzlunarbankinn: Vextlr lána f erfendrf mynt bera LIBOR vexti að viðbœttu 1,56% ilagi. QENQISSKRÁNINQ Nr. 187- 5. október 1987 Kr. Kr. ToU- Eln. Kl. 08.18 Kaup Sala oenoj Dollari 39.11000 39,23000 39.01000 Sterip. 63,33300 63,52700 63,99000 Kan. dollari 29,93500 30,02700 29,71600 Dönsk kr. 5,50690 5,52380 5,56530 Norsk kr. 5,79620 5,81400 5,84990 Sœnsk kr. 6,04900 6,06760 6.09480 Fl. mark 8,82250 8,84950 8,88510 Fr. franki 6,36170 6.38120 6,41510 Belg. franki 1,02000 1,02320 1,03040 Sv. franki 25,40440 25,48230 25,76620 Holl. gyliini 18,81690 18,87460 19,99820 V-þ. mark 21,17320 21,23810 21,38300 It. líra 0,02935 0,02944 0,02963 Austurr. sch. 3,00830 3,01760 3,03790 Port. escudo 0,26910 0,26990 0,27180 Sp. peseti 0,31910 0,32000 0,32070 Jap. yen 0,26569 0,26651 0,27053 (rskt pund 56,82700 57,00100 57,33700 SDR (Sérst.) 49,87800 50,03130 50,21830 ECU, evr. m. 43,98610 44,12000 44,41290 Tollgengi fyrir október er sölugengi 28. sept. Sjélfvirkur tfmsvarí genglsskráningar er 62 32 70. VÍXLAR OQ SKULDABRÉF Vextir miðað við ákveðin tímabil Vbdar Skuldabrtf Vaxta- efHntor. etUnfgr. tímabll focvaxtir vaxUr forvaxdr vexth- 30 dagar 2,25% 2,36% 2,16% 2,21% 45 dagar 3,38% 3,56% 3,22% 3.33% 60 dagar 3,50% 4,77% 4,27% 4,47% 75 dagar 5,63% 6,00% 5,31% 5,61% 90 dagar 5,75% 7,24% 6,43% 6,77% 105 dagar 7,83% 8,49% 7,36% 7,94% 120 dagar 8,90% 9,77% 8.36% 9,13% 150 dagar 11,00% 12,35% 10,35% 11,54% 180 dagor 13.05% 15,00% 12,28% 14,00% 210dagar 15,08% 17,75% 14,21% 16,37% 240 dagar 17,00% 20,49% 16,03% 18,67% 270 dagar 18,96% 23,38% 17,89% 21,05% 300 dagar 20,78% 26,23% 19,62% 23,33% 330 dagar 26,88% 29,23% 21,38% 25,69% 360 dagar 24.39% 32,25% 23,05% 28,00% Miðað er við að ársvextir séu 27,00% á vfxlum (forvextir) og 28,00% af skuldabréfum. Ef for- vextirnir eru teknir af víxlum til lengri tima en 3ja mánuða er hámark nafnvaxta akveðið þann- ig að raunveruleg árleg ávöxtun verði ekki hærrí en forvextir fyrir þriá mánuði. Ef urr eftirá- greidda vextl er aö ræða eru nafnvextir ákveðnir þannig aö árleg ávöxtun sé ekki hærri en forvext- ir fyrír þrjá mánuði. QENQI DOLLARS Lundúnum 6. oktobar, Reuter. Dollarinn byrjaöi vikuno nokkuð vel f gosr og hækkaði gengi hons. Veröbréf féllu í verði f Tókýó og endurspoglor það ótta fjárfosta við vextir oigi eftir að hækka f Bandarfkjunum og Japan. I gær var kaupgengi Steriingspundið 1,6225 doll- ara. Kaupgengi Bandarikjadollars: 1,3062 1.8435 2,0747 1,5370 38,2000 6,1375 kanadiska dali vestur-þýsk mörk hollensk gyllini svissneska franka belgfska franka franska franka 1330,0000 146,9200 6,4575 6,7375 7,0900 Gullúnsan italskar lirur japönskyen sænskar krónur norskarkrónur danskar krónur kostaði 455,25 dali QENQISÞROUN m.v. síðasta skráningardag ( mánuði, (sölugengi) Dollar Starip. D&nakkr. Norakkr. Bamekkr. V-þ.mark Yen SDR Agúst 40,7400 60,2140 5,2475 5,6553 5,8903 19,8393 0,26115 49,1685 SEPT. 40,460 58,392 5,2941 5,5006 5,8608 19,9951 0,26321 49,0948 OKT. 40,960 57,467 5,2767 5,4486 5,8265 19.8552 0,2629 48,6039 NÓV. 40.520 58,173 5,4226 5,3937 5,8891 20.4750 0,25005 48,9733 DES. 40,300 59,523 5.4867 5,4496 6,9418 20,7920 0,25211 49,2948 JAN. '87 39,120 60,1690 5,7870 5,6536 6.0807 21,9227 0,25754 49,5880 FEB. 39,330 60,698 5,7147 5,6336 6,0840 21,5489 0,26681 49,7206 MARS 38,980 62,514 5,7145 5,7161 6,1604 21,5836 0.26690 50,0894 APRlL 38.640 64,2760 5,7455 5,7754 6,1844 21,6349 0,27685 50,4742 MA( 38,990 63.398 5.6839 5,7699 6,1377 21,3996 0,27058 50,1640 JÚNl 39,100 62,9120 5,6322 5,8284 6,1213 21,3784 0,26610 49,9706 JÚLÍ 39,3100 62.6290 5,6898 5.7984 6,0814 21,2164 0.26365 49,7596 YFIRLIT UM SKIPTIKJARAREIKNINQA Ilofuoatole Nafnvaxtlr TlmabU famhiráéri Óvaretr. /arfttr. Vaxta- VenV Óbundlofé Irjðr kJSr vaxta trygg. Vaxta Vertb. Landsbanki: Kjörbók" 7-24,00% 3,5% 6 mán. 3 mán. 2 alltaö 2 Útvegsbanki: Ábót 15-24,88% 2,0% 1-12 mán. 1 mán. 1-12 alltað12 Búnaðarb.: Gullbók" ?-24,00% 3,5% 6 mán. 3 mán. 2 alltað 2 Verzlunarb.: Kaskóreikn. 14-20,00% 3,5% 3 mán. 3 mán. 4 alltað 4 Samvinnub.: Hovaxtabók" 7-26,00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Samvlnnub.: Hávaxtarelkn. 15-27,00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 olltað 2 Alþýðubanki: Sér-bók 15-21,00% 2,0% 3mán. 3mán. 4 alltað 4 Sparisjóðir: Trompreikn. 15-23,50% 3,5% 6mán. 1 mán. 2 12 BundiAfa Iðnaðarb.: Bónusreikn. 24,00% 3,0% 6 mán. 6 món. 2 alltað 2 Búnaðarb.: Metbók 27,00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Sparisjóður vélstjóra: 26.50% 3,5% 12 mán. 6mán. 1 allteð 1 Nokkrir sparisjóðir:" 25,50% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 1) Vaxtaleiðrétting (úttektargjald) er 0,8% hjá Landsbanka og Búnaðarbanka og 0,75% hjá Samvinnubanka 2) Sparísjóðirnír eru: SPRON, Sp. Akureyrar, Árskógsstrandar, Hafnarfjarðar, Kðpa- vogs, Mýrasýslu, Norðfjorðor, Olafsfjarðar, Siglufjarðar, Svarfdæla, Eyraspori- sjóður og Sp. f Keflavik. LÁNSKJARAVÍSITALA 1979 1980 1881 1982 1983 1084 1888 1988 1987 1888 JAN. _ 136 206 304 483 846 1006 1364 1565 - FEB. — 139 215 313 512 850 1050 1396 1594 - MARS — 143 226 323 537 854 1077 1428 1614 - APRlL — 147 232 335 569 856 1106 1425 1643 — MAl — 153 239 345 606 879 1119 1432 1662 - JÚNl 100 160 245 359 656 885 1144 1448 1687 - JULI 103 167 251 373 690 903 1178 1463 1721 - Agúst 107 172 259 387 727 910 1204 1472 1743 - SEPT. 113 178 266 402 786 920 1239 1486 1778 - OKT. 118 183 274 423 797 929 1266 1509 — — NOV. 122 191 282 444 821 938 1301 1517 — — DES. 130 197 292 471 836 959 1337 1542 — — BYQQINQARVÍSITALA 1983 1984 1888 1888 1887 1887 JAN. 100 165 185 250 293 - FEB. 100 155 185 250 293 - MARS 100 155 185 250 293 - APRlL 120 158 200 265 305 - MAl 120 158 200 265 305 - JÚNl 120 158 200 265 305 - JÚLl 140 164 216 270 320 100 ÁGÚST 140 164 216 270 321 100,3 SEPT. 140 164 216 270 324 101,3 OKT. 149 168 229 281 328 102,4 NOV. 149 168 229 281 — — DES. 149 168 229 281 — — HLUTABRÉF Hlutabréfa- FJárfeatlngar- markaðurinn hf. félag ialanda hf. KaupQ. Bolugangl Keupg. flfiluoengl Almenner Tryggingar hf. Eimskipafélag Islonds hf. 1.11 1,17 — — 2,71 2,84 2,70 2,83 Flugleiðirhf. 1,85 1.97 1,84 1,96 Hampiðjan hf. 1,16 1,21 — — Iðnaðarbanklnn hf. 1,38 1,46 1,38 1,46 Verzlunarbankinn hf. 1,28 1,33 1,22 1,28 Hlutabrófasjóðurinn — — — 1,20 Skagstrondingur hf. 1,77 1,86 — — Útgerðarf. Akureyringa hf. 1,55 1,64 — — Gengi hlutabréfanna eru margfeldlsstuðull á nafnverð að loklnni ákvörðun um útgéfu jöfnunarhlutabrófa. Kaupgengi er það verð sem Hlutabréfamarkaðurinn og Fjárfestingarfó- lagið eru tilbúin að greiða fyrir viðkomandi hlutabréf. Sölu- gengi er það verð som kaupandi hlutabráfs verður að greiða. KAUPQENQI VIÐSKIPTAVÍXLA 11. sept. Landa- Útvega- leneeer- v.nl.- Alþýftu- Spari- . bankinn banklnn bankmn banklnn banklnn ajoofr 30dagar 0,96750 0,96963 0,97402 0,96710 0,96963 0,97030 45dagar 0,95307 0,95613 0,96244 0,95250 0,95613 0,95700 60dagar 0,93887 0,94282 0,95099 0,93820 0,94282 0,94400 75dagar 0,92487 0,92969 0,93968 0,92400 0,92969 0,93110 90dagar 0,91108 0,91676 0,92851 0,91010 0,91675 0,91840 Allir bankar utan Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn eru með sórstakt kaupgengi viðskiptavíxla. Búnaðarbankinn kaupir vfxla miðað við 30,00% vexti og Samvinnubanklnn 30,5%. Stimpilgjald er ekki innffalið f Kaupgengi vfxla og hjá Útvegsbanka og Iðnaðar- banka er afgreiðslugjald ekki reiknað með. Gengi viðskiptavfxla er ekkl sambærílegt milli banka. Kostnaður sem ekki er reiknaður inn f genglð vegur mjög þungt f ávöxtun (fjármagnskostnaði) þegar um lága upphæð er að ræða og/oða ef vixlinn er til skamms tfma. RAUNÁVÖXTUN HELSTU TEQUNDA VERDBRÉFA J.n. Mara April Mal Júnl 8apt 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5 7,2-8,2% 7,5-8,8% 7,5-7,9% 7,5-7,8% 7,5-7,8% 7,5-7,8% 7,5-9,0% 8,9-10,4% 8,8-9,8% 8,8-9,5% 8,8-9,8% 9,0-9,8% 9,0-9,7% 9,8-11,4% 9,8-10,8% 9,8-11,4% 9,8-11,4% 10,8-11,4% 10,8-11,1% 12-16,0% 12,5-14,5 12,5-14,5 12,5-14,5% 12,5-14,5% 12,5-14,5% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 13-16,0% 12-14,0% 13-20,3% 12-14,0% 10-14,0% 10-16,5% Ávöxtun verðbrefasjoða or mismunendi og fer eftir samsetningu þeirre. Meginregian er sú að ávöxtun er þeim mun hærrl sem áhættan er moiri. Sama rogla gildir raunar um önnur verðbréf, þvl traustarí sem skuldarinn er þvi lægri or ávöxtunin og öfugt. Þannig er ávöxtun spariskírteina ríkissjóðs lægst þar som ríkissjóður er talinn traustosti skuldarínn á markaðln- um. Ný spariskírteini Eldri spariskírteini Bankatryggð skuldabréf Fjármögnunar- leigufyrirtæki Veðskuldabréf traustra fyrírtækja Veðskuldabréf einstsklinga Verðbréfasjóðir Fiskverö á uppboðsmörkuðum 2. október FISKMARKAÐUR hf. í Hafnarfirði Hæsta Laagsta Meðal- Magn Heildar- verð verð verð (lestir) verð (kr.) Þorskur 49,00 40,00 43,59 41,2 1.797.859 Ysa 58,00 30,00 45,30 13,3 601.134 Karfi 24,50 21,00 23,31 10,5 244.731 Ufsi 25.00 18,00 24,17 15,5 375.795 Lúða 122,00 70,00 99,37 1 95.708 Annað 27,94 41,7 679.428 Samtals 36,21 98 3.557.361 I gær var selt úr Eini HF, Dagfara ÞH o.fl. bátum. Ath. naesta uppboð verður á mánudagsmorgun kl. 7.00. FAXAMARKAÐUR hf. í Reykjavík Hæsta Lasgstc Meðal- Magn Heildar- verð verð verð (lestir) verð (kr.) Þorskur 40,00 40,00 40,00 0,1 4.800 Ýsa 47,00 34,00 42,71 3.5 153.212 Karfi 25,00 24,00 24,54 50,5 1.239.029 Lúða 90,00 80,00 83,30 0,2 18.825 Annað 30.96 23,2 789.230 Samtals 41,57 41,9 1.741.543 Næsta uppboð verður á þriöjudag. FISKMARKAÐUR í SUÐURNESJA Njarðvík Hassta Lægsta Meðal- Magn Helldar- verö verð verð (lestir) verð(kr.) Þorskur 43.50 39,50 41,55 2.1 85.175 Langa 17,00 15,00 15,86 1,1 16.650 Ýsa 60,00 38,50 52,35 4,3 225.786 Humar 600,00 600,00 600,00 16,200 Lúða 82,50 82,50 82,50 4.950 Annað 37,78 3,6 59.050 Samtals 35,00 15,1 526.935 1 gær var hluti aflans óslægður. Selt var úr 4 trollbátum og línu-, neta - og snurvoðabátum. í dag verður uppboð ef geíur á sió Ath. breyttan uppboöstima á mánudag kl. 16.00, þá verða seld 20 tonn af þorski, 9 tonn af ýsu o{ I 4 tonn af ufsa. LÍFEYRISSJÓÐSLÁN Lífeyrissj. starfsmanna ríkisins: Lánsupphæð er nú 500.000 kr. og er lánið visitölubundið með lánskjaravísitölu, en árs- vextir eru 6,00%. Lánstfmi er allt að 25 ár, en getur verið skemmri óski lántakandi þuss. Ef eign sú sem veð or f er Iftllfjörleg getur sjóðurínn stytt lánstímann. Grelðandi sjóðsfélagar geta sótt um lán úr Iffeyrissjóðnum ef þeir hafa greitt iðn- gjöld tll sjóðsins 12 ár og sex mánuði miðað við fullt starf. Biðtfmi eftir láni er fjörir mán- uðir frá þvf umsókn berst sjóðnum. Lífeyrissjóður verslunarmanna: Lánsupphæð er nú, eftir a.m.k. 3ja ára aðild að lifoyrissjóðnum og fjórum árum eftir síðustu lántðku, 350.000 kr. Höfuð- stóll lánsins er vísitölubundinn með lán- skjaravísitölu og ársvextir eru nú 8%. Lánstiminn er 3 tll 10 ár að vali lántakanda. NAFNVEXTIR I öllum tlrfellum er um nefnvexti að ræða I yfirliti yflr vexti banka og sparisjóða. Hins vegar er mismunendi hversu oft þeir eru reiknaðir út á ári. Séu vextir t.d. aðeins reiknaðir út einu sinni a ári og færðir á höfuðstól er ávðxtun á reiknlngi jafnhá nafn- vöxtum. Sóu þoir hins veger reiknaðir út tvisvar sinnum og lagðir á höfuðstól verður ávöxtun hærri: Vextir af 10.000 kr. f sex mánuðl eru 500 kr. (10.000 • 0,10 ¦ '/.-. ). þossir vextir eru lagðlr við höfuðstól. Inní- stæða er þvf 10.500 kr. og 10% vextlr af henni f oax ménuði eru 525 krónur. Þannig fær reikningseigandl samtals 1.025 kr. i vexti á elnu ári, en ekkl-1.000 kr. elns og af reikningi þar sem vextir eru reiknaðir út og færðir é höfuðstól einu sinni á ári (10.000 -0,10= 1.000 kr.). VERÐBRÉFASJÓÐIR 5. okt. Avöxtun . aaajfc umfram varðbólgu afAuetu: Ofllugengl 3mán. Bmán. 12man. Ávöxtun sf. Ávöxtunarbréf 1,2579 14,0% 14,00% — Fjárfestingarfélag fslands hf. Kjarabréf 2,322 12,3% 13,1% 13,1% Tekjubréf 1,220 15,0% 15,4% — Markbréf 1,178 — — — Kaupþing hf. Einingaþréf 1 — 12,9% 13,4% 13,1% Einingaþréf 2 — 9,2% 8,5% 9,0% Einingabréf 3 — 11,7% 13,8% 12,8% Úfeyrisbréf — 12,9% — — Verðbréfam. Iðneðarbankans Sjóðsbróf 1 1,134 — — — Sjóðsbréf2 1,096 — — — Hagskipti Gengisbréf 1,0614 — — — VERÐBRÉFAÞINO ÍSLANDS" Jan. Júnl Júlí Agúet Raunávöxtun Spariekfrteine2' Hæsta ávöxtun Lægsta ávöxtun Vegið meðaltal Önnurverðbréf SlS Heilderviðskipti f milljónum kr. 9,4% 8,2% 8,8% 18,6 8,9 10,2 10,4 7,7 8,0 8,2 8,7 8,3 8,4 3,2 2.3 4,3 1) Hægt er að kaupa eldri spariskfrtelnl rfklssjoðs f gognum Verðbréfaþing (slands hjá þingaðilum sem eru: Fjárfestingarfélag islands hf., Kaupþlng hf., Verðbréfamarkaður Iðnaðarbankans hf., og Lands- banklnn. 2) Raunávöxtun er sú ávöxtun sem kaupandl fær ef hann holdur bréfunum tll hagstœðasta Innlausner- dags. Mlðað er við verðlagsforsendur é vlð- skiptadegi. Ekki er tekið tillit tll þðknunar. VERÐTRYGOÐ VEÐSKULDABREF Gengi verðtryggðra veöskuldabréfa m.v. ávöxtunarkröfu og lánstfma og 2 afborganir á ári 0% nafnvaxtlr, ávfixtunartrafa 8% nafnvaxtlr, ávoxtunarkrafa 7% nafnvaxtlr, ávðxtunaricrafa Lána- tlml 1 ár 2ár 3ár 4ár 5ár 6ár 7ár 8ár 9ár 10 ár 12% 91,89 86,97 82.39 78,15 74,20 70,52 67,10 63,91 60,93 58,13 14% 90,69 85,12 80,01 75,31 70.99 67,01 63,34 59,95 56,82 63,93 18% 89,63 83,35 77,75 72,65 68,01 63,78 59.92 56,39 53,16 50,19 18% 88,40 81,66 75,60 70,15 65,24 60,81 56,80 53,17 49,87 46,88 12% 95,37 92,56 89,94 87,52 85,26 83,16 81.21 79,38 77,68 76,10 1«% 94,13 90,61 87,39 84,43 81,70 79,19 76,87 74,74 72,76 70,94 18% 92,93 88,76 84,97 81,53 78,39 75,63 72,92 70,54 68,36 66,36 18% 91,76 86,97 82.67 78,80 75.31 72,16 69,32 66,74 64,40 62,27 12% 96,76 94,79 92,96 91,27 89,69 88,22 86.86 85,57 84,38 83,27 14% 18% 95,50 92,81 90,34 88,07 85,98 84,06 82,29 80,65 79,14 77,74 94.29 90,92 87,86 86,08 82,64 80,24 78,13 76,20 74,44 72,82 18% 93,11 89,10 86,50 82,26 79,34 76,71 74,32 72,17 70,21 68,43 Gengi verðbréfa ræðst af kró'fu kaupanda tii ávöxtunar, nafnvöxtum. DÆMI: Kaupandi sem gerir kröfu um 14% ávöxtun umfram verðbðlgu á ekuldebréfi til 2Ja ára með 4% nafnvöxtum er tilbúinn að greiða 89,52 krónur fyrir hverjar 100 krðnur, þ.e. ef nafnverð skuldabréfsins er 10.000 kr. greiðir honn B.952 krónur. ELf um 16% ávöxtunorkrölu er að ræða greiðir kaupandlnn 8.768 kr. fyrir 10.000 kr. skuldabréf. ¦¦ ¦ ¦ ,
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.