Morgunblaðið - 22.03.1988, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 22.03.1988, Blaðsíða 10
i' 10 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 22. MARZ 1988 Polugaevsky teflir við háskólastúdenta RÚSSNESKI stórmeistarinn Lev Polugaevsky teflir fjöltefli við háskólastúdenta á morgun, iniðvikudaginn 23. mars. Fjöl- teflið, sem haldið er á vegum Orators, félags laganema, og Studentaráðs Háskóla íslands, hefst kl. 19.30 í stofu 201 í Árna- garði. Fjöltefli sem þetta hefur mælst vel fyrir meðal háskólanema en áður hafa Orator og SHI fengið þá Michael Tal fyrrverandi heims- meistara og Jóhann Hjartarson stórmeistara til að etja kappi við stúdenta. Allir háskólanemar eru vel- komnir þeim að kostnaðarlausu en þátttakendur verða að mæta með töfl. (Fréttatilkynning) til að hreinsa KÍSILSKÁN af vaskinum, baðkarinu eða sturtubotninum. Reynsian hefur sýnt að árangur næst með NUDDA. Fáðu þér pakka og prófaðu. Sölustaðir t.d.: FÍestar matvöruverslanir og bensín- stöðvar Esso. HREINLÆTISÞJÓNUSTAN HF., sími 27490. v&fcfu wWf vclclii Wontj WANG Heimilistaeki hf, Sætúni 8,105 Rvík i^^Z Sími:91-6915 00 ^Z^ HAÞRYSTIVOKVAKERFI Radial stimpildælur HÉÐINN VÉLAVERSLUN SÍMI 624260 SÉRFRÆÐIÞJÓNUSTA - LAGER Arnarnes - Súlunes Til sölu í byggingu glæsilegt einbýlishús við Súlunes á Arnarnesi. Húsið skiptist m.a. í 4 svefnherb., bað, gestasnyrtingu, eldhús, skála, stofu, blómaskála, arinstofu og tvöfaldan bílskúr. Samtals er húsið um 203 fm og bílskúr og geymsla um 49 fm. Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofunni. |— Fasteignasalan 641500 EIGNABORG sf Hamraborg 12-200 Kópavogur Sölum.: Jóhann Hálfdánars. Vilhjálmur Eínarss. Jón Eiríkssonhdl.RúnarMogensen hdl. ÍSiií©! VITASTÍG B 26020-26065 LAUGAVEGUR. 2ja herb. Ib. 35 fm. N JÁLSG ATA. 2ja herb. !b. 50 f m. Verð 2,4-2,5 millj. SKÚLAGATA. 2ja herb. Ib. 55 fm á jarðh. Mikið endurn. Verð 2,6 millj. GUNNARSBRAUT. 3ja herb. góð íb. 90 fm. Sérinng. Verð 3,7 millj. EYJABAKKI. 3/a herb. falleg ib. 90 fm. 1. hæð. NJÁLSGATA. 3ja herb. íb„ 65 fm á 1. hæð. Góð Ib. FLYÐRUGRANDI. 3ja herb. Ib. góð á 2. hæð. Suðursv. Verð 4,5-4,7 millj. ÆSUFELL. 4ra-5herb.íb. 115fm. Fráb. útsýni. Mikil sameign og mikið útsýni. ESKIHLfÐ. 4ra herb. ib. 115 fm. Mikið útsýni. Ekkert áhv. HÁALEITISBRAUT. 4ra herb. Ib. 117 fm á 1. hæð auk herb. i kj. ENGJASEL 4ra-5 herb. falleg ib. 117 fm á 3. hæð auk bilskýlis. Fallegar innr. Fráb. Ut- sýni. Suðursv. EINBÝLISHÚS - ARBÆJARHVERFI Til sólu 140 fm einbhús auk 40 fm bilsk. í Árbæjarhverf i i makask. fyrir sérhæð. BLEIKJUKVÍSL. Glæsil. einb- tiús 250 fm auk 45 fm garöstofu og 75 fm kj. Húsið selst fullb. að utan, fokh. að innan. Teikn. á skrifst. ÆGISGRUND - GB. Glæsil. einbhús 218 fm. Fallegar innr. Tvöf. bílsk. Verð 12,5 millj. FORNASTRÖND - SELTJARNARNES Glæsil. einbhús á tveimur hæðum, 330 fm. Tvöf. bilsk. Sérib. á jarðh. 1000 fm eignarlóð. Fráb. Utsýni. Teikn. á skrifst. LINDARBRAUT. Til sölu glæsil. einbhús 150 fm auk 40 fm bílsk. Mögul. á garðstofu. Verð 10,0 millj. ÞVERÁS - NÝBYGGING Einbhús á einni hæð um 150 fm m. bílsk. Húsin seljast fullb. að utan og fokh. að innan. Verð 4,7 millj. ÞVERÁS - NÝBYGGING Einbhús 207 fm á tveimur hæðum m. bilsk. Húsin seljast fullb. að utan en fokh. að innan. Verð 5,7 millj. VESTURÁS. Glæsil. raðh. 178 fm. Bilsk. Húsið skilast fullb. að utan fokh. að innan í júlí/sopt. '88. Verö 4,8 millj. REYKÁS. Glæsil. raðh. á tveimur hæðum ca 198 fm ásamt 36 fm bilsk. Skllast fullb. að utan og fokh. að innan. VIÐARÁS. Raðh. á einni hæð 115 fm auk 30 fm bílsk. Húsið skilast fullfrág. að utan fokh. að innan. Verö 4,2 millj. EIÐISTORG - VERSLUNARHÚSNÆÐI 70 fm verslhúsn. við Eyðistorg til sölu. GRETTISGATA. Verslhúsn. 440 fm í tveim saml. húsum. Miklir mögul. Hentugt fyrir likamsræktarstöð. Til afh. fljótl. SÍÐUMÚLI - SKRIFSTOFUHÆÐ Til sölu góð skrifsthæö 300 fm á 2. hæð. Uppl. é skrifst. SÓLBAÐSSTOFA. I fullum rekstrí á góðum stað i miðborg. Ákv. sala. Nánari uppl. á skrífst. SKÓVERSLUN. Til sölu rótgróin skóversl. á einum besta stað í bænum. Nánari uppl. á skrífst. FATAVERSLUN VIÐ GRENSÁSVEG Gott húsn. Uppl. á skrífst. LAUGAVEGUR - NÝBYGGING Til sölu 200 fm i nybyggingu. Mögul. aö samtengja við 115 fm efri hæð. Hentar vel undir skrifstofur og ýmisl. fleira. Uppl. á skrifst. Skoðum og verðmetum samdægurs Bergur Oliversson hdl., Gunnar Gunnarsson, s. 77410, B- GIMLIGIMLI Þorsgata26 2 hæö Simi 25099 Á rni Stefán.s. viðskfr. Bárður Tryggvason Elf ar Ólason Haukur Sigurðarson Raðhús og einbýli NESBALI Fallegt ca 200 fm raðhús á tveimur hæðum m. 40 fm innb. bilsk. 4 stór svefnherb. Ræktaöur garður. Eign í mjög góðu standí. Ákv. sala. Porsgat,i26 2 hæd Sinn 25099 fö FOSSVOGUR Glæsil. 100 fm íb. á 2. hæð. Nýl. parket. Stórar suðursv. Ákv. sala. Verð 5,5 millj. RÁNARGATA Glæsil. 110 fm ib. örlítið undir súð I steyptu þribhúsi. 2 svefnherb. Ib. er öll endurnýjuð m. nýjum fallegum frönskum gluggum. Parket á gólfum. Ákv. sala. Verð 5 nnillj. LAUFÁSVEGUR Falleg 85 fm hæð og ris i tvibhúsi. Sér- inng. Verð 4 millj. HRÍSATEIGUR Góð 80 fm rishæð i þríbhúsi. Sérinng. 3 svefnherb. Gott útsýni. Verð 3,6 millj. KÓPAVOGSBRAUT Glæsil. 117 fm ib. á jarðhæð. Ib. er með glæsil. Alno-innr. Nýtt gler og gluggar. Sérinng. Suðurgaröur. Mjög ákv. sala. LITLAGERÐI Vandað 260 fm mjög fallegt steinhús á þroinur hæðum ásamt 40 fm bilsk. Nýl. þak. Mögul. á tveimur ib. Fallegur ræktað- tir garður. Skipti mögul. á góðri hæð. AUSTURBÆR - KÓP. Fallegt 250 f m steypt einbhús með góðum innb. bilsk. Arinn i stofu. Mögul. að nýta húsið sem tvær íb. Góður ræktaöur garð- ur. Fallegt útsýni. FÁLKAGATA Mikið endurn. lítið einbhús á tveimur hæðum. Ný innrétting. VerA 4,6 millj. GARÐABÆR Ca 162 fm einbhús i góðu standi. Góður suðurgarður. Verð 7,1-7,3 millj. UNUFELL Fallegt 140 fm raðh. á etnni hæð ásamt bílsk. 4 svefnhorb. Húsið er i mjög góðu standl. Fallegurgarður. ALFTANES - LAUST Glæsil. 220 fm einb. með innb. bilsk. Húsið er steypt með glæsil. innr. Fallegur garður. Fulifrág. Laust. LANGAMÝRI - LÓÐ Ca 768 fm endalóð. Búið að skipta um jarðveg og lóðin tilb. til byggingar. Glæsil. teikn. eftir Kjartan Sveinsson. Ákv. sala. VIÐARÁS Glæsil. 112 fm raðhús ásamt 30 fm bilsk. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 4,2 millj. HLÍÐARÁS - MOS. Glæsil. 210 fm parhús með innb. bilsk. Afh. fokh. að innan, fullb. aö utan. Teikn. á skrífst. ELDSHÖFÐI Ca 200 fm iðnaðarhúsn. Til afh. fljótl. Uppl. á skrifst. 5-7 herb. íbúðir FLUÐASEL-5HERB. Mjög góð 5 herb. 125 fm íb. ásamt stæði í bílskýlí. 4 svefnherb. Vand- aðar innr. Mjög ákv. sala. ARTUNSHOLT - SÉRHÆÐ + BÍLSK. Störgl. 120 fm efri sórh. I tvib. ásamt 50 fm fokh. rými I kj. og 30 fm bílsk. Vandaöar Innr. Arlnn f stofu. VsrA 7,8 millj. TOMASARHAGI Falleg 160 fm ib. á tvelmur hæðum i tvibhúsi ásamt 30 fm góðum bílsk. fb. er i fallegu stcinhúsi. Aðalhæð ca 120 fm. Neðri hæð tengd með hringstiga ca 40 fm. Akv. sala. BUGÐULÆKUR Gullfalleg 150 fm ib. á tveimur hæðum ásamt 30 fm bilsk. Sérinng. 4 svofnherb. Verft 7,6-7,6 millj. RAUÐALÆKUR Falleg 125 fm efri hæð i fjórbýli ásamt bilskrétti. Suðurstofa með fallegu útsýni. Nýtt eikar-parket. Nýl. rafmagn. Ekkert áhv. V. 6,7 millj. LOKASTÍGUR Falleg 150 fm hæð og ris i þrib. fb. er lltið undir súð í góðu standi. Ákv. sala. Verð 5,9 mlllj. 4ra herb. íbúðir KJARRHOLMI Falleg 110 fm ib. með sérþvhúsi. Glæsil. útsýni. Verð 4,6 millj. FÍFUSEL Falleg 110 fm íb. á 2. hæð. 3 svefnherb. Sérþvhús. Mjög ákv. sala. LAUGARÁSVEGUR Góð 100 fm sérh. á 1. hæð ásamt nýt. bílsk. Sérinng. 3 svefnh. Góður garður. Laus. ENGIHJALLI Falleg 117 fm (b. i lyftuhúsl. Tvenn- ar svallr. 3 rfimg. svefnherb. Góð samoign. Verð 4,6 mlllj. SJAFNARGATA Falleg 110 fm ib. á 1. hæð I þríb. Góðar stofur, 2 svefnbarto. Stór garður. Fallegt útsýnl. Vorð 6,6 m. 3ja herb. íbúðir LUNDARBREKKA Glæsil. 96 fm Ib. á 2. hæö. Parket. Allt nýtt á baöi. Þvherb. á hæð. Vorð 4,3 millj. VESTURBÆR Falleg 70 fm íb. á 1. hæð. Mikið endurn. Ákv. sala. Verð 3,9-4 millj. GRENSÁSVEGUR Góð 85 fm íb. á 3. hæð i mjög góðu fjölb- húsi. Rúmg. ib. Vönduð sameign. Verð 4 m. EYJABAKKI Gullfallog 98 fm ib. á 3. hæð ásamt góðu aukaherb. i kj. Sérþvhús. Vorð 4,1-4,2 millj. BRATTAKINN - 2 IB. Falleg 80 fm íb. á 1. hæð + bilskréttur. Nýtt eldhús. Parket á gólfum. Fallegt út- sýni. Vorð 3,4 millj. Einnig 3ja herb. risib. Verð 3,1 mlllj. SOGAVEGUR Falleg 70 fm ib. í kj. i nýl. steinh. Góður garður. Tvö rúmg. svefnh. Laus i júní. Ákv: sala. HÓLMGARÐUR Mjög góð 75 fm íb. á 1. hæð i nýl. fjölb- húsi. Parket. Verð 4,6 millj. KÓPAVOGUR Falleg 80 fm risíb. Nýtt eldhús. Fallegt útsýni. Fallegur garður. Verð 3,6 miílj. HVERFISGATA - LAUS Góð 95 fm ib. á 2. hæð. Ib. er laus strax. Skuldlaus. Verð 3,5 millj. DIGRANESVEGUR Falleg 85 fm ib. á jarðh. i þrib. Sérinng. Laus fljótl. Verð 3,7 rnillj. GERÐHAMRAR Ca 119 fm neðri hæð i tvíb. Skilast fullb. utan, fokh. innan. Verð 3,2 millj. FLYÐRUGRANDI Glæsil. 80 fm ib. á 2. hæð. Vandaðar innr. Stórar suðursv. Verð 4,6 millj. HVERFISGATA Gullfalleg 100 fm Ib. é 2. hæð í góðu stein- húsi. Nýtt sjIím , teppi, hurðir o.f I. Verð 3,8 m. HRAUNBÆR Falleg 3ja herb. ib. á 3. hæð. Vestursv. Mikil sameign. Verð 3,7 millj. MÁVAHLÍÐ Falleg 90 fm hæð í fjórbhúsi. Suðursv. Nýtt þak. Laus strax. Verð 4,3 millj. BLIKAHÓLAR Gullfalleg 100 fm ib. ofarlega i lyftuhúsi. Stórgl. útsýni. Verð 4 millj. BERGSTAÐASTRÆTI Ca 60 fm hæð og ris i járnkl. timburhúsi. 2 svefnherb. Verð 3 millj. 2ja herb. HRAFNHÓLAR Falleg 65 fm íb. á 1. hæð í vönduðu stigah. Stór stofa. Ákv. sala. EIÐISTORG Glæsil. 2ja herb. Ib. á 3. hæð I vönduðu fjölbhúsi. Stórar suðursv. Akv. sala. Verð 3,7-3,8 mlllj. ASPARFELL Glæsil. 70 fm ib. á 3. hæð m. sárinng. af svölum. Stórar suðursv. Fallsg innr. Þvhús á haeðinni. ENGJASEL Falleg 40 fm Ib. á jarðh. I fjölbhúsi. Ákv. sala. Verð 2,6 mlllj. SAMTÚN Lítil stórgl. 2ja horb. ósamþykkt íb. Óvenju vönduð. Vorð 2,5 millj. DRAFNARSTÍGUR Falleg 70 fm risib. Parket. Fallegt útsýni. Verð 3,6 millj. HALLVEIGARSTÍGUR Falleg 35 fm samþykkt ib. á jarðhæð. Nýtt parket. Verð 2,2 millj. %
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.