Morgunblaðið - 22.03.1988, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 22.03.1988, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 22. MARZ 1988 WALLIUS RAFSUÐUVÉLAR Vanta' traums- fi 3íT Plu! S að s)«ða 3s3íárSí» 730 p/tvs er: Meistari í sinni stærð - /30 /4/20% /'nf. / /asa - /y/v'r /,6 - 3,25 /77/77 v/lr - kveikistraumpuls - skammhlaups mörk sem verndar vélina og sparar meðal annars suðuvír - létt, aðeins 25 kg. - loftkæld uðuby**' löngi1- /_/CC 180 er: Frábær íþunnu efni, allt frá vinnslu íbíla- boddí tíl þykkra stálbita. Hentar einnig til réttingar á málmi með kolþræði. Afköst 180 A/25% int. Fyrir 0,6-0,8 mm stálvír og 1,0 mm álvír. Framleiöandi: Kone Wallius í Finnlandi. Einkaumboö: Qfj^j JónSSOn & CO. Bjarmalandi 20 Rvik, sími 91-84377 soiuumbod: Rekstrarvörur Norðurljós hf. Rettarhalsi 2 Rvik. Furuvöllum 13, Akureyri Simi 91-685554 Simi 96-25400 Að breyta eggjum í bíl eftírJón Asbergsson í fréttatíma Ríkissjónvarpsins föstudaginn 11. marz sl. var viðtal við formann Stéttarsambands bænda, Hauk Halldórsson, loðdýra- bónda. Flutti Haukur landsmönnum þau tíðindi að stórmarkaðir á höfuð- borgarsvæðinu hefðu um langt skeið „pínt" eggjaframleiðendur til að veita mikla afslætti af fram- leiðsluvörum sínum og „þvingað" þá til að taka við greiðslum í öðru formi en peningum, s.s. húseignum og bifreiðum. Gat formaðurinn þess sérstaklega að Hagkaup væri þekkt fyrir þess konar viðskiptahætti og notaði fyrirtækið óvönduð vinnu- brögð í samskiptum sínum við fram- leiðendur og hefði m.a. „kallað þá á teppið" til að reyna að breyta afstöðu þeirra til framleiðslustýr- ingar á eggjum og kjúklingum. I raun er það óskiljanlegt að formaður Stéttarsambandsins skuli vera jafn hneykslunargjarn og raun ber vitni. Ekkert þessara aðfínnslu- atriða hans getur talist óeðlilegt, ósæmilegt eða ólöglegt og val hans á orðunum „pína" og „þvinga" lýsir ekki að okkar mati samskiptum okkar við framleiðendur á eggjum og kjúklingum. Það eru engin ný tíðindi að af- sláttur sé gefinn af söluverði vöru ef um magninnkaup er að ræða. Hagkaup gerir þær kröfur til allra sinna starfsmanna er annast inn- kaup að þeir reyni að kaupa vörur á eins hagstæðu verði og frekast er unnt. Gildir þetta jafnt um inn- lendar sem erlendar vörur. Slíkt getur varla talist óeðlilegt. Hvort Hagkaup nái hagstæðara innkaups- verði en aðrir stórmarkaðir skal ósagt látið, enda fáum við aldrei aðgang að upplýsingum þar um. A árinu 1987 keypti Hagkaup egg og kjúklinga frá 7 fyrirtækjum Ferskar dögum saman -enda í loftskiptum umbúðum. Mjólkursamsalan Fróðleikur og skemmtun fyrir háa sem lága! og námu viðskipti þessi samtals um 56 milljónum króna. Allar greiðslur fyrir þessar vörur voru með pening- um eins og venja er í öllutn okkar viðskiptum. Á þessu var þó ein undantekning, því í marzmánuði 1987 var fyrirtækinu Reykjagarði hf. greidd úttekt á kjúklingum með bifreið sem í viðskiptum var metin á 1,2 milljónir króna. Nemur sú greiðsla um 2% af öllum viðskiptum við framleiðendur á eggjum og kjúklingum. Þegar þessi viðskipti voru gerð töldu báðir aðilar sig gera góð kaup og er full ástæða til að ætla að svo sé enn, því við- komandi bifreið er enn í eigu Reykjagarðs hf. Ef formaður Stétt- arsambandsins telur sig kunna fleiri dæmisögur um að eggjum hafi ver- ið breytt í hús eða bíl, þá tengjast þær sögur ekki Hagkaup að öðru leyti en hér hefur verið greint frá. Þegar ljóst var að framleiðendur á eggjum og kjúklingum ætiuðu að biðja landbúnaðarráðuneytið um „kvótakerfí" á framleiðslu sína kall- aði Hagkaup til fundar með stærstu viðskiptavinum sínum á þessu sviði. Gerðum við þeim grein fyrir afstöðu okkar til þessarar framleiðslustýr- ingar og hvöttum þá til að endur- skoða afstöðu sfna og viðhalda frjálsu markaðskerfí í þessari fram- leiðslu. Formaður Stéttarsambands bænda má kalla þennan fund hvaða nafni sem hann kýs, enda er hug- takið „frjáls markaður" sjálfsagt bara orðabókardæmi í hans huga. Framleiðslustýringin mun hinsveg- ar hafa í för með sér eftirfarandi þróun: Öll samkeppni í þessari framleiðslu mun hverfa, allur hvati til að framleiða ódýrari og betri vöru verður úr sögunni, verð á kjúklingum og eggjum verður ákveðið af einhverju verðlagsráði út frá þeim forsendum að afkastam- innsti framieiðandinn fái nægar tekjur til að þrauka. Sem sagt lög- fest verður hæsta verð á eggjum og kjúklingum sem þekkist á byggðu bóli. Matvara sem erlendis telst ódýr hversdagsmatur verður hér á landi rándýr herramanns- fæða. . Niðurstaða þessara mála er í senn raunaleg og með öllu óþörf. Staðreyndin er sú að stærstu fram- leiðendurnir hér á landi á eggjum og kjúklingum hafa þegar yfír að ráða framleiðslutækjum og tækni, sem stenzt samanburð við það sem bezt gerist erlendis. Þeir gætu full- komlega keppt í verði við erlenda starfsbræður sína, ef fslenzk stjórn- völd hefðu einhvern áhuga á að framleiðsla þeirra væri ódýrari en nú er. Til þess að svo yrði þarf eftir- farandi að gerast: a) Yfirdýralæknir verður að leyfa notkun á afkastameiri hænsna- .lón Ásbergsson „íslenzkir neytendur hljóta að mega gera þær kröfur að verð á matvælum sé ávallt eins lágt og frekast er kost- ur. Hér á landi er hins- vegar áratuga hefð fyr- ir því að virða þessa hagsmuni neytenda að vettugi." stofni t.d. frá Danmörku á sama hátt og leyfður hefur verið inn- flutningur á minkum og ref. b) Yfirdýralæknir verður að leyfa notkun á efnabættu fóðri sem takmarkar ungadauða. Slíkt fóður er notað í Dan- mörku. c) Hinir stóru framleiðendur verða að fá frið fyrir mið- stýringarmönnum í öllum flokkum til að fullnýta framleiðslutæki sín - eld- ishús, sláturhús og dreif- ingaraðstöðu. íslenzkir neytendur hljóta að mega gera þær kröfur að verð á matvælum sé ávallt eins lágt og frekast er kostur. Hér á landi er hinsvegar áratuga hefð fyrir því að virða þessa hagsmuni neytenda að vettugi. Hið alræmda „kerfí" vernd- ar óskilgreinda hagsmuni einhverra fárra framleiðenda á kostnað fjöld- ans. Hagsmunir neytenda eru að kaupa egg og kjúklinga á sambæri- legu verði og gerist erlendis. Það væri hægt ef innflutningur á þess- um vörum væri gefínn frjáls eða ef innlendum framleiðendum væri gefínn kostur á að framleiða þessar vörur við sömu skilyrði og gert er erlendis, þ.e. með nýjum hænsna- stofhi og bættri fóðurgjöf. Síðari kosturinn er auðvitað æskilegri, en að líkindum velja stjórnvöld að af- hafast ekkert í málinu, því hags- mundir neytenda virðast ekki skipta máli. lliifundur er forstjóri llag- kaups. Tónlistarskólinn í Reykjavík: Tónleikar tónfræða- deildar á morgun Tónfræðadeild Tónlistarskól- ans f Reykjavík heldur sfna ár- legu tónleika á Kjarvalsstöðum núðvikudaginn 23. mars nk., kl. 21:00 Efnisvalið, sem allt er frumsamið af nemendum skólans, endurspegl- ar mikla grósku í tónfræðadeild skólans síðastliðin ár. Auk fræði- lega námsins er gert ráð fyrir að nemendur deildarinnar stundi nám í tónsmíðum, og kemur afrakstur- inn fram í tónleikum þessum, sem hafa áunnið sér fastan sess í tón- leikahaldi skólans og um leið borg- annnar. Hafa tónleikarnir jafnan verið vel sóttir vegna hins ferska og hressi- lega anda sem oft fylgir ungu lista- fólki og verkum þiess. Ef litið er yfír efnisskrá næstu tónleika má sjá að ekki hefur verið brugðið af venjunni, þvf að hún er einstaklega fjölbreytt og áhugavekjandi. Flutt verða einleiksverk, kórverk, söng- verk, rafverk, kammerverk og jafn- vel verk með dönsurum. Sérstökum ljósabúnaði hefur verið komið fyrir. Tónleikarnir eru öllum opnir. (Fríltatilkynninír)
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.