Morgunblaðið - 11.03.1993, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 11.03.1993, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 11. MARZ 1993 Gjaldalækkun Reykjavíkurhafnar á fiski Hafnayfirvöld á lands- byggðinni mótmæla HAFNARSTJÓRNIR úti á landi hafa mótmælt niðurfellingu hluta vöru- gjalds af fiski hjá Reykjavíkurhöfn og telja hana óheimila. Hafnarstjór- inn í Reykjavík segir að um eðlilega samræmingu sé að ræða og hafi verið farið eftir hafnalögum og reglum um gjaldskrá. „Við hörmum það að Reykjavík- urhöfn sé að ganga á undan með að lækka vörugjöldin án þess að sækja um leyfi og teljum jafnvel að það hafi ekki verið heimilt," sagði Hermann Skúlason hafnarstjóri á ísafirði í samtali við Morgunblaðið. Hann sagði að útgerðarmenn út um land myndu ekki una því að greiða hærri vörugjöld en gert væri í Reykjavík. Hermann nefndi til dæm- is að frystiskip sem landaði 250 tonn- um af þorski sparaði um 80 þúsund krónur í vörugjóldum með því að landa í Reykjavík. Sagði hann að þetta bætti samkeppisaðstöðu Reykjavíkurhafnar töluvert gagnvart höfunum í nágrenninu og styrkti einnig stöðu Eimskips sem útflutn- ingsaðila. Gildandi reglur „Við teljum að sú túlkun sem við erum með á gjaldskránni og hafna- lögunum sé rétt, hér er um að ræða afla sem settur er í land um stund- arsakir og væri því óeðlilegt að greiða af honum vörugjald þegar hann er fluttur brott á ný," sagði Hannes Valdimarsson hafnarstjóri Reykjavíkurhafnar. Hann sagði að þessi regla hefði jafnan gilt t.d. um olíu sem flutt er á ströndina og físk sem kemur utan af landi og safnað er saman til út- flutnings. Þegar frystiskipin hófu að landa í Reykjavíkurhöfn var ákveðið að láta þessa reglu gilda um alla fisk- flutninga. Hannes sagði að ekki væru allir sammála þessari túlkun og hefði það komið fram á fundi Hafnasambands sveitarfélaga sem haldinn var á mánudag. Þar hefði því verið beint til hafnaryfirvalda í Reykjavík að málið yrði endurskoðað en ekkert hefði þó komið fram, að hans mati, sem réttlæti að hafanargjöldin yrðu hækkuð á ný. Tilboð opnuð í tvö stórverk í vegagerð Lægstu voru 70-74% af kostnaðaráætlun JVJ hf. í Hafnarfirði átti lægsta tilboð í lagningu Breiðholtsbrautar, frá EUiðavatnsvegi að Jaðarseli, í útboði Vegagerðarinnar. Jóhann Bjarnason á Hellu átti lægsta tilboð í lagningu Suðurlandsvegar, milli Skálmar og Kirkjubæjarklausturs. Lægstu tilboð í þessi verk voru á bilinu 70-74% af kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar. Vegurinn milli Jaðarsels og Elliða- vatnsvegar er framhald af Breið- holtsbraut yfír Elliðaár og tengir saman Suðurlandsveg og Reykjanes- braut. Mun hann auðvelda mjðg akst- ur austur á land og styttir til dæmis leið Garðbæinga og Hafnfirðinga um 2,5 km miðað við akstur um Ártúns- brekku. Unnið er að byggingu brúar- innar yfir Elliðaár samkvæmt sér- stöku útboði. Vegurinn er 2ja km langur og á verktaki að skila honum af sér fyrir 10. september næstkom- andi. Tilboð JVJ hf. var rúmar 127 millj- ónir kr. sem er tæp 74% af kostnað- aráætlun Vegagerðarinnar en hún hljóðaði upp á rúmar 172 milljónir kr. Völur hf. átti næst lægsta tilboð- ið, tæpar 132 milljónir kr. Fjórtán tilboð bárust í verkið. Það hæsta var rúmar 200 milljónir. Nýr vegur að Klaustri Kaflinn á Suðurlandsvegi, milli Skálmar og Klausturs, er 38 km langur og þar af eru 16 km nýlagn- ing. Verkinu á að vera lokið fyrir 15. ágúst á næsta ári. Byggja þarf nýja brú yfir Kúðafljót og hefur smíði stöpla og yfírbyggingar verið boðin út. Tilboð Jóhanns Bjarnasonar á Hellu, sem var lægst í þetta verk, hljóðaði upp á tæpar 106 milljómr kr. sem er rúmlega 70% af kostnað- aráætlun. Áætlun Vegagerðarinnar var tæpar 150 milljónir kr. Næst lægsta tilboðið var frá Gunnari og Rjartani sf. á Egilsstöðum, rúmar 106 milljónir kr. Alls bárust 9 tilboð. Það hæsta var 146 milljónir kr. Þá hefur Vegagerðin opnað tilboð í lagningu Austurlandsvegar, frá Kvíá að Hnappavöllum. Er það 7,5 km kafli sem á að vinnast fyrir 15. júlí í sumar. Hjarðarnesbræður á Höfn áttu lægsta tilboðið, tæpar 17 milljónir kr. sem er rúmlega 65% af kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar er var tæp 21 milljón. Tólf tilboð bárust í þetta verk, það hæsta tæpar 28 milljónir kr. Nýir gufuhverflar hjá Hitaveitu Suðurnesja Morgunblaðið/Frímann Ólafsson Stjórnborð hverflanna Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra ræsir fyrstu Ormat-vélina af fjórum. Honum til aðstoðar var Finn- bogi Bjðrnsson, stjórnarformaður Hitaveitu Suðurnesja. Hægt er að framleiða raf- magn undir heildsöluverði Grindavík. HITAVEITA Suðurnesja sem tók í notkun fjóra gufuhverfla frá Ormat sl. föstudag getur nú framleitt rafmagn á verði sem er 52-53% heildsöluverðs raforku á landinu. Gufuhverflarnir fjórir bætast við þrjá hverfla frá Ormat, tvo lág- þrýstihverfla frá AEG og einn frá Fuji og framleiða nú samanlagt 16,4 MW. Framreiknaður kostnað- ur við Ormat-raforkuverið er nú um 880 milljónir króna og með afskriftum, vöxtum og öðrum kostnaði er verð á hverja kílóvatt- stund um 1,40 kr. sem er eins og fyrr segir 52-53% heildsöluverðs raforku í landinu. Langur aðdragandi Aðdragandi virkjunarinnar er orðinn nokkuð langur því að í febr- úar 1988 var gengið frá kaupum á þremur Ormat-hverflum ásamt kauprétti á 2-6 vélum til viðbótar innan ársloka 1990. Fresturinn var. síðan framlengdur þar sem virkjun- arheimild fékkst ekki. Stjórn HS tók að lokun ákvörðun um kaup á fjórum nýjum hverflum til viðbótar í apríl 1991. Það kom fram í máli Finnboga Björnssonar, stjórnar- formanns HS, sem rakti aðdrag- anda virkjunarinnar, að ákvörðunin hafi ekki verið auðveld en nokkrir þættir voru þó stjórninni til stuðn- ings. Ber þar fyrst að nefna að verð hverflanna var hagstætt því það hafði verið fastsett 1988, einn- ig trú stjórnar HS og annarra á byggingu álvers, að rafmagn til nota á byggingarstigi álvers kæmi héðan af svæðinu og virkjuninni fylgdi margskonar hagræðing í rekstri orkuversins. Það var þó ekki fyrr en samkomulag náðist við stjórn Landsvirkjunar í janúar á þessu ári að iðnaðarráðuneytið gaf út virkjanaleyfi í byrjun febr- úar. HS hefur byggt niðurdælingar- stöð til þess að dæla heppilegum vökva niður í jarðhitageyminn aftur til þess að draga úr áhrifum vatns- námsins. Hann gat þess einnig að vatnsborðslækkun hefur ekki verið nein undanfarið V/i ár og það væri fagnaðarefni. Eitt skref Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra ræsti síðan fyrsta Ormat-hverfilinn og setti þar með seinni áfanga Ormat-raforkuversins af stað. „Þetta er eitt skref í sögu virkj- unar hér í Svartsengi. Við erum að framleiða rafmagn sem er undir heildsöluverði- rafmagns á landinu sem við mundum kaupa það á ann- ars. Við erum að fá þéttivatn sem gerir okkur kleift að dæla niður í jarðhitageymi jarðsjónum aftur, losna við gufuna og hávaðann sem hefur verið hér og skemmt fyrir okkur," sagði Júlíus Jónsson, for- stjóri HS, við Morgunblaðið. Nægur markaður hér. „Markaðurinn hér á Suðurnesj- um er 28-29 megavött og við höf- um framleitt tíu af þeim þannig að við höfum nægan markað. Hins vegar er nægilegt rafmagn í land- inu í augnablikinu. Þegar ákvörðun var tekin um að kaupa þessar vélar voru allir að undirbúa frekari virkj- anir vegna þess að menn héldu að það væri að koma álver. Ákvörðun- in verður að skoðast í því ljósi. Svo er einnig spurning um að banna okkur að framleiða ódýrara raf- magn og láta okkur kaupa dýr- ara," sagði Júlíus að lokum. FÓ Siglingamálastofnun um sjósetningarbúnað björgunarbáta Framleiðendur gálga þurfa aðstoð PÁLL Guðmundsson forstöðu- maður skipaskoðunar Siglinga- málastofnunar segir að það verði að koma til einhver aðstoð til þess að framleiðendur sjósetn- ingarbúnaðar geti látið prófa búnað sinn eins og reglugerðir mæla fyrir um. Gálgar sem eru um borð í íslenskum skipum'voru framleiddir af Olsen-vélsmiðj- Samtök samvinnufyrirtælga innan EB Lágmarksverð talið gagnslaust og hertra aðgerða er krafist Brusset Frá Kristófer M. Kristinssyni, fréttaritara Morgunblaðsins. SAMTÖK samvinnufyrirtækja innan Evrópubandalagsins (EB) krefj- ast þess í nýlegri yfirlýsingu að framkvæmdastjórn bandalagsins geri þegar ráðstafanir til að takmarka mjög innflutning á sjávaraf- urðum. I yfirlýsingu samtakanna, sem gefin er út í nafni sjávarút- vegsnefndar þeirra, segir að lágmarksverð þau sem nýlega tóku gildi innan EB séu vita gagnslaus. Vísað er til þess í yfirlýsing- unni að lágmarksverð sem sett voru annars vegar á innfluttan lax og hins vegar á túnfisk fyrir nokkru hafi engin áhrif haft. Samtökin telja þess vegna óumf- lýjanlegt að grípa nú þegar til róttækra ráðstafana til að koma í veg fyrir að ódýr og vondur fiskur spilli mörkuðum enn frek- ar. í yfirlýsingunni eru Rússar nefndir einir þjóða sem sérstakir spellvirkjar á fiskmörkuðum vegna mikils og afbrigðilegs inn- flutnings á vondum físki til físk- vinnslunnar innan EB. Samkvæmt heimildum Morgunblaðsins fylgist fram- kvæmdastjórn EB grannt með þróuninni á fiskmörkuðunum og er tilbúin til frekari aðgerða ef þörf krefur. Meðal aðgerða sem rætt hefur verið um ' að grípa mætti til má nefna hækkun lág- marksverðsins sem sett var á þorsk, ýsu, ufsa, lýsing og skötu- sel, setja á innflutningskvóta eða innflutningsbann á þessar sömu tegundir og fresta ákvörðun um tollaívilnanir sem taka eiga gildi 1. apríl. Talið er líklegt að ákvörðun um þessar ívilnanir, sem m.a. skipta íslenska saltfi- skútflytjendur miklu, verði frest- að fram yfir kosningarnar í Frakklandi síðar í þessum mán- uði. unni í Njarðvík og Vélsmiðjunni Þór í Vestmannaeyjum. Gálginn í Farsæli GK sem strandaði við Grindvavík sl. laugardag var svonefndur Olsen-gálgi. Garðar Gíslason hjá Vélaverk- stæðinu Þór í Vestmannaeyjum, sem hefur smíðað Sigmunds-gálga, sagði að enginn eftirspurn væri eftir þessari vöru. „Það hefur alltaf verið svo með björgunartæki, að séu menn ekki skyldaðir til að nota þau þá kaupa þeir þau ekki," sagði Garðar. Reglugerð um það sem ekki er tíl Aðspurður hvort það væri ekki í reglugerð að skip hefðu slíkan búnað sagði Garðar að ekki væri hægt að setja í reglugerð það sem ekki er til. „Það var gefin út ný reglugerð þar sem kveðið var á um að þessi búnaður færi í skoðun hjá óháðum aðila. Reglugerðin er eitt- hvað á þá leið að bátur skuli losna frá skipi í hvaða stöðu sem skipið er, en það var vitað mál að það er útilokað. Það getur alltaf komið upp sú staða á skipinu að bátur festist undir brú þess eða öðru, það þurfti enga prófun til þess. Ég held að ég fari ekki með rangt mál að þessi prófun hafi átt að kosta á þriðju milljón kr. fyrir Siglinga- málastofnun. Við fengum síðan bréf frá Siglingamálastofnun þar sem okkur var boðið að láta Iðn- tæknistofnun gera úttekt á gálgun- um og það átti að kosta okkur 7,3 milljónir kr. Fyrir það fyrsta var ekki tryggt að búnaðurinn fengi viðurkenningu og þar með væru peningarnir glataðir og í öðru lagi var kominn búnaður í skipin sem hafði verið samþykktur á sínum tíma og því ekkert tryggt með sölu á nýja búnaðinum hlyti hann sam- þykki," sagði Garðar. Opinber aðstoð Páll Guðmundsson, forstöðu- maður skipaskoðunardeildar Sigl- ingamálastofnunar, kvaðst skilja það mæta vel að lítið fyrirtæki veigruðu sér við að láta gera kostn- aðarsama úttekt á sjósetningar- búnaði. „Það verður að koma til einhver opinber aðstoð til að fram- leiðendur geti látið prófa- búnað sinn, því lítið fyrirtæki getur ekki kostað það á svona þröngum mark- aði. Við erum allir sammála um að við viljum ekki nema það besta," sagði Páll.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.