Morgunblaðið - 07.04.1988, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 07.04.1988, Blaðsíða 11
MORGtJNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 7. APRÍL 1988 . 11 Fötin frá ILillicDdahl Mklœoskeri Garðastræti 2 - Sími 17525 HVORT ER ÞAÐ AN, HAMPIÐJAN EÐAFISKIÐJANSEM SAMGLEÐJAST p5 TO44 FLYÐRUGRANDI Vorum að fá í sölu 2ja-3ja herb. sérl. rúmg. ib. (70 fm nettó) á jarðh. Ib. er sérl. smekkl. innr. Afh. jan. '89. Góð fjárfesting. FURUGRUND Stórglæsil. 2ja herb. íb. á 2. hæð. Ákv. sala. Verð 3,9 millj. LAUGAVEGUR Rúmg. 2ja herb. íb. á 3. hæð ofarl. v/Laugaveg. Laus. Verð 2700 þús. HRAUNBÆR 60 fm íb. á jarðh. Nýendurn. Laus strax. Verð 3,2 millj. KRUMMAHÓLAR • Stórglæsil. íb. á 2. hæð í lyftuh. Ákv. sala. Verð 3,3 millj. MIÐBRAUT - SELTJ. Verulega björt og rúmg. 2ja herb. íb. ca 70 fm í kj. Fráb. útsýni. Laus. Verð 3300 þús. ÓÐINSGATA Einsaklíb. í miðbænum. Nýl. innr. Sérinng. Sérhiti. Verð 2,2 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR 2ja herb. snotur íb. á 3. hæð. Ib. er talsv. endurn. Eignask. á stærri íb. á svipuöum slóðum mögul. eða bein sala. Verð 2900 þús. 26600 a/fír þurfa þak yfír höfuðid Hraunbær — 726 Góð 2ja herb. íb. ca 60 fm á annarri hæð. Áustursv. Verð 3,2 millj. Grensásvegur — 725 3ja herb. ca 776 fm íb. á 3. hæð. Mikið útsýni. Svalir i austur. Sameign nýmál- uð. Verð 4 millj. Asparfell — 699 Góð 3ja herb. ib. ca 80 fm á 7. hæð. Mikið útsýni. Verð 4 millj. Engihjalli - 687 Góð 3ja herb. íb. á 2. hæð i 3. hæða blokk. Suðursv. Fallegt útsýni. Verð 4 m. . Kópavogur— 683 3ja herb. efri hæð i tvíbhúsi. Stór sór- garður. Björt ib. Verð 3,5 millj. Árbeejarhverfi 150 fm einbhús. ásamt 45 fm bilsk. Allt á oinni hæð. Fallegur garður. Verð 10 millj. Garðabær — 707 Einbhús sem er timbhús ca 120 fm á góðum stað. 4 svefnherb. Bílsk. Falleg ræktuð lóð. Hægt að afh. húsið strax. Verð 7,5 millj. Logafold 240 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bílsk. 4 svefnherb. Falleg lóð. Ákv. sala. Verð 10 millj. Seltjarnarnes — 440 Nýl. raðhús á tveimur hæðum.Á neðri hæð 3 svefnhorb, geta verið 4. Á efri hæð eldhús og stofa. Einnig hægt að hafa 2 barnaherb. á efri hæð. Verð 8 m. C^S) Fasteignaþjónustan Áuituntrmti 17,i. 2SS00. Þorsteinn Steingrimsson, lögg. fasteignasali. BLIKAHOLAR Sérl. rúmg. 3ja herb. íb. á 6. hæð í lyftuh. Stórkostl. útsýni. Ákv. sala. Verð 4 millj. SMYRILSHOLAR 3ja herb. íb. á 2. hæð í 6-íb. húsi við Smyrilshóla. Nýjar innr. Suðursv. Verð 4,2 millj. DVERGHAMRAR 90 fm sérl. góð neðri sérh. ásamt bílsk. Afh. fokh. maí/- júní. Teikn. á skrifst. GOÐHEIMAR Rúmg. 4ra herb. íb. á efstu hæð í fjórbhúsi. Ákv. sala. Verð 4800 þús. NJORVASUND Rúmg. efsta hæð í þríbhúsi. ásamt bílsk. íb. er ca 130 fm. Ákv. sala. Verð 6300 þús. SKOGARAS Sérl. rúmg. 3ja herb. íb. á t. hæð í nýl. húsi. Sérinng. Ákv. sala. Verð 4200 þús. KELDUHVAMMUR - HF. Mikið endurn. efri sérhæð ca 117 fm. Nýlegar innr. Verð 5300 þús. ÖLDUTÚN - HF. 117 fm efri hæð í tvíbhúsi. Ib. þarfn. stands. Verð 4800 þús. BAKKASEL Sérl. vandað 280 fm endaraðh. ásamt séríb. í kj. Bílsk. LOGAFOLD Yorum að fá til sölu stórgl. 240 fm parhús. Húsið er fullfrág. Verð 10 millj. FANNAFOLD 120 fm parh. ásamt bílsk. Afh. tilb. utan, fokh. innan. Verð 4,2 millj. NÖNNUSTÍGUR Vorum að fá í sólu eitt af þessum gömlu, góðu einbhúsum. Húsið er 170 fm og mjög mikið endurn. ÞINGÁS 165 fm raðh. í smiðum. Afh. fokh. innan í júní-júlí. Verð 4600 þús. GRETTISGATA Mjög rúmg. 4ra herb. íb. á 3. hæð. Mjög mikið endurn. Verð 3800 þús. ÖLDUSLÓÐ - HF. 3ja herb. mjög mikið endurn. íb. á 1. hæð i tvíbhúsi. Verð 4100 þús. LAUFAS SÍÐUMÚLA 17 SEUAHVERFI Vorum að fá í sölu stórglæsil. hús m. tveimur íb. á góðum útsstað í Seljahverfi. Ákv. sala. Eignask. mögul. á eign i sama nverfi. MIKIL EFTIRSPURN FJÖLDI KAUPENDA Á KAUPENDASKRÁ SKOÐUMOGVERÐMETUM ALLA DAGA OG KVÖLD 681066 Leitiö ekki langt yfir skammt SKÖÐUM OG VEROMETUM EIGNIR SAMDÆGURS Engihjalli 65 fm mjög gúð 2ja herb. íb. m. miklu útsýni. Verð 3,7 millj. Melabraut 86 fm 3ja tierb. ib. á 1. hæð i fjórb- húsi. Gott útsýnl. Tvennar sva/i'r. 40 fm bilak. Verð 5,2 miltj. Sogavegur 80 fm 3ja herb. ib. á jarðhæð í fjárb. Verð 3,8 mittj. Jörfabakki 111 fm nettó 4ra herb. íb. é 2. hæð með sérþvhúsi. Ibherb. ikj. fylgir. Verð 4850 þús. Ljósheimar 112 fm 4ra herb. góð endaíb. Skipti mögul. á stærri eign. Verð 5,0 millj. Gnoðarvogur Ca 140 fm sérh. Stór stofa. Mögul. á 4 svefnherb. Gott útsýni. Skipti mögul. á rað- eða einbhúsl. Verð 7,6 millj. Fannafold Vorum að fá í sölu parhús með bilsk. Til afh. nú þegar, fokh. að innan tilb. aðutan. Áhv. vaðdtén ca3mitlj. Teikn. á skrlfst Logafold 215*fm vet staðs. endaraðhús é tveim- ur hæðum með innb. þilsk, Verð Jmillj. Reykás 138 fm raðhús, tilb. t. afh. nú þegar. Fokh. að innan, tilh. aö utan. Mosfellsbær Hðfum i sölu glæsil. einhhús á einni hæðm. tvðf. bílsk. Vandaðar innr. Varð 8,2 millj. Húsafell \STEKM 'æjarieiði FASTEIGNASALA Langhoítsvegi 11S (Bæjarieiðahúsinuj S&ni:6810 66 Þorlákur Einarsson, Bergur Guðnason hdl. 82744 UNNARSTIGUR - HF. Vorum að fá til sölu lítið en skemmtil. einbhús ca 55 fm. Mikið endurn. s.s. gler, innr. og gólfefni. Verð 3,2 millj. ÞINGÁS 160 fm raðhús afh. tilb. u. trév. í sept. '88. Verð 5,9 millj. FORNASTR. - SELTJ. 330 fm einb. ásamt góðum tvöf. bílsk. Mögul. er á sérib. á neðri hæð. Hús- ið er laust strax. Eignask. mögul. KAMBSVEGUR 240 fm einb. með 5 svefn- herb. I húsinu eru nýjar innr. Vönduð eign á góðum stað i bænum. Verð 11 millj. SULUNES - GBÆ 170 fm mjög sérstakt. einbhús byggt eftir teikn. Vífils Magnússon- ar. Stórkostl. tækifæri til að eign- ast mjög sérstakt hús. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. BORGARFJ. - SUMARHÚS Til sölu í Borgarf. ca 150 fm einb- hús (heils árs hús) á fallegum stað. Húsinu fylgir góð sundlaug og ýms- ir mögul. f. hendi. Atvinnuhúsnæði AUSTURSTROND SELTJN. 300 fm "fullinnr. undir atvinnurekst- ur á tveimur hæðum. Hægt er að aka að báðum hæðum úr bílskýli til að lesta og losa vörur. Laust strax. AUSTURBERG 210 fm verslhúsn. Laust strax. FAXAFEN 100 fm verslhúsnæði. 2000 fm skrifsthúsnaeði. 2000 fm lagerhúsnæði. Afh. tilb. u. tréverk. M.ignus Anelsson LAUFÁS SÍOUMÚLA 17 M.iqnus Axelsson 2ja herb. Unnarbraut: 2ja herb. glæsil. ib. á 1. hæð. Vcrð 3,5 millj. Selás: 2ja herb. mjög stór íb. sem er tilb. u. trév. á 1. hæð v/Næfurás. - Glæsil. útsýni. ib. er laus til afh. nú begar. Austurströnd: Um 70 fm njmg. og björt ib. á 3. hæð i nýrrí blokk. Laus 1. sept. nk. Verð 3,9 millj. Þverbrekka: Góð ib. á 2. hæð. Sérínng. Suðursv. Verð 3,4 mlllj. Sörlaskjól: 2ja herb. rúmg. og bjort fb. Laus. Verð 2,8 millj. Hverfisgata: Rúmg. ib. i kj. Laus strax. Verð 1,5 millj. Hraunbær: Snyrtil. litil einstaklíb. á jarðh. Verð 1250 þús. 3ja herb. Engihjalli: 3ja herb. vönduð íb. á 4. hæð. Fallegt útsýni. Verð 4,1-4,3 millj. frabakki: 3ja herb. góð íb. á 3. hæö. Tvennar svalir. Verð 3,7-3,8 millj. Nýbýlavegur: 3ja-4ra herb. skemmtil. íb. á 1. hæð. Sérherb. í kj. fylgir. Allt sér. Vorð 4,3 millj. Nýlendugata: 3ja herb. endurn. ib. á 1. hæö ásamt aukaherb. í kj. Laus strax. Verð 3,5 millj. Bergstaðastrseti: 75 fm á jarðh. Sérínng. Bílsk. Verð 4 mlllj. Leirubakki: 3ja herb. góð ib. á 3. hæð. Fallegt útsýni. Verð 4 millj. Asparfell: Góð 3ja herb. ib. á 2. hæð 90,4 fm. Verð 3,7 millj. Hverfisgata — 3ja: Góð íb. á 1. hæð i steinh. Laus 15.2. nk. Verð 3,0 millj. Lítið einb. f Kópavogi: Um 90 fm 3ja herb. fallegt einbhús v/Borg- arholtsbr. Verð 4,0 millj. 4ra-6 herb. Lindargata: 4ra herb. góð ib. á efrí hæð. Gott geymsluris. Sérinng. Verð 3,7-3,8 millj. Efstaiand: 4ra herb. glæsil. ib. á 3. hæð (efstu). Fallegt útsýni. Nýl. eld- húsinnr. Verð 5,3 millj. Breiðvangur — 4ra: nofm góð íb. á 3. hæð ásamt bilsk. Æskil. skipti á 2ja-3ja herb. ib. m. bílsk. Dvergabakki: 4ra herb. góð ib. á 2. hæð. Verð 4,4-4,6 millj. Laufás — Garðabæ: Rúmg. og' björt efri hæð í þríbhúsi. Sérhiti. Bilsk. Verð 4,8 millj. Brœðraborgarst. — 5—6 herb.: 140 fm góð ib. á 2. hæð. Verð 4,5 mlllj. Kambsvegur: 136 fm mjög góð efrí hæð. Glæsil. útsýni. Verð 6,0 mlllj. Glaasiíbúð — 4ra herb.: 127,5 fm glæsiíb. i mjög vönduðu sam- býlish. Stór hluti fylgir í sameign, sem er m.a. sundlaug, heilsuræktarherb., möguneyti, setustofa, bilgeymsla o.fl. Öll sameign er fullbúin en ib. er tilb. u. trév. og máln. og til afh. nú þegar. Teikn. og uppl. á skrifst. Á glœsil. útsýnisstað ¦ Vesturborginni: Vorum að fá í einkas. hæð og rís samt. um 200 fm á einum besta útsýnisst. í Vesturborg- inni. Verð 9,8-10 millj. Uppl. aðeins á skrífst. (ekki i síma). Miðborgin — 4ra herb.: Raðh. ásamt viðbyggrétti. Teikn. á skrífst. Verð 4,6 millj. Vesturbœr - 6 herb.: Um 160 fm (bnjttó) íb. á 2. hæö í þríbhúsi (sambyggðu). Verð 6,9 mlllj. Kópavogsbraut: 4ra herb. mik- ið etidurn. parh. á fallegum útsýnisst. Stór bilsk. Verð 6,6 millj. Radhús - Einb. Langholtsvegur: Litið snoturt einbhús ásamt 42 fm góðum bilsk. Hugsanl. viðbyggréttur. Falleg lóð. Laust strax. Verð 4,6-5,0 millj. Árbser — raðhús: Glæsil. 285 fm raðh. ásamt 25 fm bilsk. v/Brekkubæ. Húsið er með vönduðum beykiinnr. I kj. er m.a. nuddpottur o.fl. og er mögul. á að hafa sérib. þar. Selbraut - Seltjn.-. U.þ.b. 175 fm hús ó einni hæð. Mögul. á tveimur ih. Skipti á góðri 4ra-5 herh. íþ. mögul. Verð 9.8 millj. Garðabasr — einbýli: Gott oinbhús á einni hæð uþb. 165 fm auk bílsk. FallegUr garður. Verð 7,5 millj. Smáíbúðarhverfi — einb./tvíb.: Vorum aö fá til sölu um 208 fm vandaða húseign. Á jarðh. er m.a. góð 3ja herb. ib. m. sérinng. og hita, en á 2. og 3. hæð er vönduð 6 herb. ib. m. suðursv. Stór lóö. Bilskplata (32 fm). Verð 10,8 millj. EIGIXA MIÐLIMN 27711 MNCHOIISSTRÆTI 3 Sverrir Ktistinsson. solustjoti - Þorieifm Guðmimdsson. solum. Þorolfur Halldoisson. logli. - Unnsteinn Becl. htl.. simi 12320 EIGIMAS/VLAIM REYKJAVIK HÖFUM KAUPENDUR að 2ja-5 herb. ris- og kjíbúðum. Mega í sumum tilfellum þarfn. standsetn. Góðar útborganir geta verið í boði. HÖFUM KAUPENDUR að 4ra herb. íbúðum, gjarnan í Árbæjar- eða Breiðholtshv. Fleiri staðir koma til greiná. Góðar útborganir i boði. HÖFUM KAUPANDA að góðu einbhúsi eða raðhúsi á höfuðborgarsv. Góð útborgun og gott verð í boði fyrir rétta eign. , HÖFUM KAUPANDA að 2ja herb. samþ. íb. gjarnan í Austurborginni. Góð útborgun í boði. HÖFUM KAUPENDUR að ýmsum gerðum húseigna á byggingarstigum. Okkur vantar allar gerðir fast- eigna á söluskrá. Skoðum og aðstoðum fólk við verðmat samdægurs. EIGNASALAN REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 /Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson. K^$S?s*l ** GARÐUR s.62-1200 62-1201 Skipholti 5 Seljahverf i. Ca 65 fm 2ja herb. fallega ib. á jarðh. i tvibhúsi. Fall- egur garður. Verð 2,9 millj. Laugarnes. 2ja herb. björt og góð kjíb. Sérinng. Laus.Verð 2,8 millj. Vesturborgin. Tvær 2ja herb. íb. á 1. hæð i góðu steinh. Nýl. innr. Sérhæð - Austurbæ. 143 fm nýl., falleg sérh. (neðri) í tvib. 30 fm bilsk. Skólagerði - Kóp. Parh., tvær hæðir 136,6 fm. 6 herb. ib. 4 svefnherb. Mjög velumgengið hús. Bílskréttur. Einkasala. Sólvallagata. Parh. tvær hæðtr og kj. ca 210 fm.. Gott steinh. Ræktaður garður. Verð 7 millj. I smiðum Grafarvogur. Vorum að fá í sölu glæsil. einbhús á mjög góð- um stað. Stærð 255,8 fm m. innb. bflsk. Selstfokh. Teikn. á skrifst. Hafnarfjörður Sérhæð 164 frn í tvíbhúsi. Glæsil. 6 herb. ib. Allt sér. Selst fokh., frág. að utan. Vandaður frág. 133 fm sórstök séribúð i tvibhúsi. Selst fokh., frág. að utan. Vandað- ur frág. Kópavogur. Stórgl. tvibhús í Suðurhliðum. Efri hæð ca 160 fm. 6 herb. ib. Neðri hæð ca 80 fm 3ja herb. (b. Selst fokh., frag. að utan (annað en múrhúöun). Mjög góður staður. Teikn. að ofan- greindum eignum é skrifstofunni. Kári Fanndal Guðbrandsson, Axel Kristjánsson hrl. 62-1200 GŒ SER
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.