Morgunblaðið - 07.04.1988, Blaðsíða 33

Morgunblaðið - 07.04.1988, Blaðsíða 33
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 7. APRÍL 1988 33 Lágt fiskverð á brezku mörkuðunum: Tap á útflutningnum virðist óumf lýjanlegt Morgunblaðið/Björn Sveinsson Rússajeppinn sokkinn til hálfs niður um ís á Lagarfljóti og Lagar- fljótsbrúin í baksýn. Trúði ekki hundinum Egilsstððum. ÞAÐ GETUR verið betra að taka mark á hundinum síntiin. Það fékk einn ökumaður hér að reyna um daginn er hann ók á eftir hundi sinum á isilögðu Lagarfljóti. Skyndilega virtist hundurinn verða var við eitt- hvað framundan og lagði stóra lykkju á leið sfna vitandi það að betri er krókur en kelda. Ökumaðurinn Sigurður Jónsson fór hinsvegar beint af augum og lenti í keldunni því hann missti bíl sinn niður um isinn. Bfllinn náðist fljótlega upp óskemmdur og segir Sigurður að hann muni framvegis trúa hundinum sínum. Akstur eftir isilögðum Leginum er vinsælt sport hér á Héraði á vetrum hvort heldur menn eru á vélsleðum eða bílum. Nú er ís hins- vegar orðinn ótraustur og vakir víða. Þess vegna hefur fólk ítrekað verið varað við því að fara út á ísinn jafnt gangandi sem á vélkn- únum ökutækjum. Enda er vissara að fara að öllu með gát á Lagar- fljóti því þar er dýpi víða mjög mikið eða á annað hundrað metra sumstaðar. Þannig að óvíst er hvort það sem niður fer náist nokk- urn tíma upp aftur. Hann gerði lítið með þessar að- varanir ökumaður rússajeppans sem lagði á Lagarfljótið sl. föstu- dag. Enda varð ökuferð hans hálf endaslepp því bfllinn fór hálfur nið- ur um ísinn og sat þar. Ökumann- inn sakaði ekki og bfllinn náðist upp eftir nokkurt stímabrak. — Björn VERÐ á ferskum fiski er nú mjög lágt á brezku fiskmörkuð- unum. Skýringin liggur fyrst og fremst í miklu framboði héðan að heiman og góðri veiði hjá fiskiskipum ytra. Verð á fiski er oftast i lægri kantinum að lokn- um páskuni og á sama tíma kem- ur sá fiskur héðan á markaðina, sem veiddur var fyrir páska, en ekki hægt að vinna heima vegna lögboðinna fridaga. Verð á þorski þessa vikuna hefur verið í kringum 50 krónur á kiló að meðaltali. Ottó Wathne NS seldi í Grimsby á þriðjudag og miðvikudag 172 tonn að verðmæti 8,8 milljónir króna. Aflinn var að mestu þorskur og meðalverð 51,05 krónur. Rúmlega 2.000 tonn af fiski verða seld úr gámum héðan í þessari viku auk aflans úr Ottó og eins skips til við- bótar, sem selur í dag. Framboð héðan er því um 2.500 tonn. Aðalsteinn Finsen, fram- kvæmdastjóri Brekkes Fish Sales í Grimsby, sagði í samtali við Morg- unblaðið, að búizt hefði verið við þessu. Of mikið væri sent út í þess- ari viku þar sem aðeins væri selt á mörkuðunum í fjóra daga. Ágætis veiði hefði verið hjá brezku bátun- um og bátum frá nærliggjandi lönd- um og heima fyrir hefðu menn ver- ið að losa sig við fisk fyrir páska- fríið. Þar að auki slaknaði oftast á sölunni fyrstu dagana eftir páska. Þetta allt hefði þau áhrif að lágt verð fengist fyrir fiskinn. ísland og Evrópubandalagið: Samningar um vísinda- samstarf í sjónmáli Brussel. Frá KrlstAfer Má Kristinssyni, fréttaritara Morgunblaðsins. Framkvæmdastjórn Evrópubandalagsins hefur farið þess á leit við ráðherranefnd þess að hún veiti framkvæmdastjórniitiii um- boð til að gera rammasamning við íslensk stjórnvöld um samstarf á sviði vísinda og tækni. Búið er að vinna drðg að samningnum sem tekur að öllu leyti mið af samskonar samningum sem hin EFTA-löndin hafa gert við EB. ísland er eina aðildarriki EFTA sem á eftir að gera samning af þessu tagi. Innan ramma samn- ingsins verður hægt að koma á formlegu samstarfi við aðila inn- an Evrópubandalagsins um rannsóknaverkefni á ýmsum sviðum. Reiknað er með því að gengið verði frá samningnum snemma í sumar og þá verður hann sendur viðeigandi ráðherranefnd innan EB til staðfestingar. Jafnframt munu fara fram tvær umræður um samninginn á Evrópuþinginu í Strassborg. Reiknað er með því að umfjöllun ráðherranefndarinn- ar og þingsins taki sex til níu mánuði þannig að samningurinn ætti að vera tilbúinn til undirritun- ar í lok þessa árs eða snemma á næsta ári. Sá timi mun þó að sögn embættismanna í Brussel nýtast til viðræðna um hvaða þætti samstarfsins íslendingar vilja ieggja áherslu á, þannig að hægt verði að staðfesta þátttöku þeirra um leið og samningurinn hefur verið staðfestur. Samning- urinn mun kveða á um kostnaðar- skiptingu og störf sérstakra sam- skiptanefndar sem komið verður á fót. Hann verður þannig almenn forsenda þátttöku íslendinga í einstökum áætlunum samstarfs- ins. Samningar sem þessir hafa verið gerðir á milli EFTA-land- anna annars vegar og EB hins vegar á grundvelli Lúxemborgar- yfirlýsingarinnar, svo kölluðu, en hún var sameiginleg yfirlýsing utanríkisráðherra aðildarríkja bandalaganna beggja um aukna samvinnu á öllum sviðum, gerð á fundi í Lúxemborg 1984. Með tvíhliða samningum hafa EFTA- ríkin tryggt sér aðgang að um- fangsmiklum áætlunum EB á sviði rannsókna ýmiss konar. Ríkisstjórn íslands samþykkti árið 1986 að leita eftir'samningum við EB um aðild að a.m.k. hluta þeirra verkefna sem unnið er að innan vísindasamstarfsins. COST-áætlunin Fram undir þetta hafa íslend- ingar tekið að einhverju leyti þátt í svokallaðri COST-áætlun sem er áætlun um samvinnu EFTA og EB á sviði umhverfis- og heil- brigðismála, samgangna og upp- lýsingatækni. Innan þess hefur lítt verið fjallað um þarfir atvinn- ulífsins sem er megintilgangur þeirra áætlana annarra sem í gangi eru en þær eru um það bil tuttugu. Framlög þátttökuþjóða eru reiknuð sem hluti af þjóðar- framleiðslu þeirra ásamt framlagi til sameiginlegs stjórnunarkostn- aðar. Umsóknir sem berast eru metnar af nefndum sem í eru full- trúar allra aðildarríkja samstarfs- ins, lögð er áhersla á samvinnu á milli landa og fyrirtækja og vísindastofnana. Styrkirnir nema 50% til 100% af kostnaði við hvert verkefni, nokkuð eftir eðli þess og eins hvort um rannsóknarverk- efni á vegum háskóla eða fyrir- tækis er að ræða. Þegar um fyrir- tæki er að ræða er tekið tillit til möguleika þess á að bæta afkomu sína með verkefninu. Reikna má með því að íslendingar fengju alla jafnan meira í sinn hlut í formi styrkja en sem næmi framlögum þeirra til samstarfsins ef hæfir aðilar hafa á annað borð áhuga á að nýta sér þá makalausu mögu- leika sem þetta samstarf býður uppá. 757 tonn af fiski úr gámum héð- an voru seld f Hull og Grimsby á þriðjudag. Heildarverð var 41 millj- ón króna, meðalverð 53,74. Fyrir þorsk fengust að meðaltali 51,77 krónur, 59,08 fyrir ýsu og 51,66 fyrir kola. Á miðvikudag voru seld með sama hætti 622 tonn fyrir sam- tals 30 milljónir króna. Meðalverð var 47,89. Fyrir þorsk fengust þá 49,79, 53,44 fyrir ýsu og 40,73 fyrir kola. Samkvæmt lágmarks- verði Verðlagsráðs sjávarútvegsins fást að meðaltali yfir 30 krónur fyrir þorskkflóið og á fiskmörkuð- unum hefur verðið verið í kringum 40 krónur. Kostnaður við flutning á gámafiskinum er nálægt 25 krón- um á kíló, en erfitt er að meta inn í hann þyngdarrýrnun og rýrnun á kvóta. Tap virðist þó óumflýjanlega vera á þessum útflutningi. í Þýzkalandi lauk Vigri RE við sölu afla síns í Bremerhaven. Hann seldi alls 343,5 tonn fyrir 18,9 millj- ónir króna, meðalverð var 54,88. Leystur vandi sláturleyfishafa Viðskiptabankar fjármagna vaxta- og geymslugjald SAMKOMULAG hefur náðst um að viðskiptabankarnir taki að sér að fjármagna vaxta- og geymslugjöld ai búsafurðum með auknum afurða- lánum. Að sögn landbúnaðarráðherra er þarna um að ræða hátt á þriðja hundrað miUjónir til að brúa bilið út þetta verðlagsár. Vinnumálasamband samvinnufé- ríkisins á vaxta- og geymslugjaldi laganna setti þá skilmála fyrir sam- þykki sínu á kjarasamningum við Verkamannsambandið að greitt yrði fyrir þeirri fjármagnsbindingu sem sláturíeyfíshafar verða fyrir vegna geymslu á búsafurðum og afurðalán- avöxtum af óseldum birgðum. í efna- hafsráðstöfunum ríkisstjórnarinnar í kjölfar kjarasamninganna var fyrir- heit um að tilhögun vaxta- og geymslugjaldsins yrði endurskoðað. Jón Helgason landbúnaðaráðherra sagði við Morgunblaðið að breyting í fyrra á tilhögun niðurgreiðslna hefði valdið sláturleyfishöfum erfið- leikum og sagðist hann vona að þetta samkomulag nú létti stöðu þeirra. Hann sagðist giska á að á að um væri að ræða hátt á þriðja hundrað milljónir króna en það færi eftir hvernig sala afurðanna gengur á hverjum tíma. Jón sagði að nú yrði reynt að finha ákveðnara fyrirkomulag á þessum málum svo ekki þyrfti að standa í jagi um þau árlega og væri gert ráð fyrir að breytirigum á búvörulögum í upphafi næsta verðlagsárs. Hæstiréttur: Sektir vegna út- leigu á myndböndum HÆSTIRÉTTUR hefur dæmt eigendur myndbandaleigu til greiðslu sekta þar sem leigan hafði á boðstólum myndbönd, sem aðrir aðilar áttu höf undar- réttinn að. Þá voru myndböndin og hylkin um þau gerð upptæk. Þetta er fyrsti domurinn sem f ellur í Hæstarétti varðandi höf- undarrétt á myndböndum. Annar eigandi myndbandaleig- unnar keypti myndböndin erlendis og flutti þau til landsins og voru þau síðan leigð út. Hinn eigandinn sá ekki um útvegun myndbanda, en sú staðreynd þótti Hæstarétti ekki firra hann refsiábyrgð, þar sem honum hefði ekki getað du- list, að hætta væri á brotum gegn einkarétti sem þeim, er málið tók til. Samningur var milli útgefanda myndbandanna, CIF Video, annars vegar og Háskolabíós og Laugar- ásbíós hins vegar. Óskuðu réttha- farnir eftir opinberri málshöfðun á hendur eigendum myndbandaleig- unnar. í niðurstöðu Hæstaréttar segir, að myndböndin, sem deilt var um í málinu, hafi verið auðkennd með nöfnum höfundarréttarhafanna að hinni upphaflegu kvikmynd og að útgáfu hennar á myndbandi. Þau hafi þannig gefið nægilega til kynna, að þau féllu undir samning- inn. Var öðrum eiganda mynd- bandaleigunnar, þeim sem sá um útvegun myndbandanna, gert að greiða 50 þúsund króna sekt til ríkissjóðs, en hinum var gert að greiða 10 þúsund krónur. Þá var báðum gert að greiða málskostnað. Myndböndin og hylki um þau voru gerð upptæk. Dóminn kváðu upp hæstaréttar- dómararnir Guðmundur Skaftason og Benedikt Blöndal og Hjörtur Torfason, settur hæstaréttardóm- Framsóknarflokkurinn; Virðisauka- skattsfrum- varpið afgreitt ÞINGFLOKKUR Framsóknar- flokksins afgreiddi á fundi f gær frumvarp um virðisaukaskatt og hafa aliir stjórnarflokkarnir nú samþykkt frumvarpið. Páll Pétursson formaður þing- flokksins sagði við Morgunblaðið eftir fundinn að flokkurinn gerði ráð fyrir að frumvarpið tæki breyt- ingum í nefndum og ákveðin atriði verði skoðuð þar betur. Páll sagði aðspurður að flokkur- inn hefði ekki afgreitt frumvarp um aðskilnað dómsvalds og stjórnsýslu- starfa enda væri þar margt seín orkaði tvímælis. Það frumvarp hef- ur verið gagnrýnt af ýmsum aðilum, m.a. Sýslumannafélagi íslands sem sent hefur frá sér ýtarlega ályktun um drög að frumvarpinu. Á mánu- daginn rennur út frestur til að leggja fram frumvörp á yfirstand- andi þingi, án þess að leita þurfi undanþágu frá þingsköpum.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.