Morgunblaðið - 07.04.1988, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 07.04.1988, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 7. APRÍL 1988 Morgunblaðið/Þorkell Jóhann Þór og fjölskylda hans komu til Reykjavíkur í gær og tóku við nýja Benzinum. Á mynd- inni tekur Jóhann við bíilyklunum úr hendi fulltrúa lukkutríósins. Heppnin eltir suma: Bíllinn bilaði á réttum stað SKRÖLT og lætí í gamla bílnum hans Jóhanns Þórs Sigurðssonar frá Akranesi urðu þess vald- andi að hann eignaðist spánýja Mercedes Benz- bifreið eina helgina fyrir skömmu. Bifreiðina vann Jóhann á liikkutríómiða frá björgunar- sveitunum. „Ég hafði ætlað til Reykjavíkur þessa heigi, en hætti þrisvar sinnum við," sagði Jóhann í samtali við Morgunblaðið í gær, er hann hafði tekið við nýju bifreiðinni. „Ég lét þó verða af því eftir hádegi á sunnudegi. Þegar ég var að koma að Artúns- brekkunni heyrði ég eitthvert aukahljóð í bílnum og renndi inn á planið við Nesti til þess að athuga málið. Þá var farið að spá í sjoppuna og keypt eitt lukkutríó og ein happaþrenna. Eg rak svo upp stór augu þegar þriðji Benzinn kom í ljós á miðanum," sagði Jóhann. Jóhann átti fyrir átta ára gamla Mazda-bifreið, og var því hinn hamingjusamasti með nýja bflinn. „Það var engu líkara en hún vissi að hennar tími væri kominn," sagði Jóhann. „Hún skilaði mér nú samt í bæinn að sækja glæsivagninn, blessuð." Jóhann er sá fjórði, sem vinnur Benz-bifreið í lukkutríóinu, en alls eru átta slíkar í vinning. Úrskurður félagsmálaráðuneytisins: Brýr falla undir byggingarlög Vegamálastjóri ósammála úrskurðinum KVEÐINN hefur verið upp úrskurður í félagsmalaráðuneytinu um að brúarsmíði geti ekki talist undanþegin ákvæðum byggingarlaga, þar sem það sé ekki tekið sérstaklega f ram í lögunum, heldur aðeins kveðið á um að götur og vegir skuli undanþegin ákvæðunum. Samkvæmt þess- um úrskurði félagsmálaráðuneytisins þarf Vegagerð rikisins því hér eftir að sœkja um leyfi til viðkomandi byggingarnefndar áður en ráð- ist er i brúarsmiði. Snæbjörn Jónasson, vegamálastjóri, segist ekki vera sammála þessum úrskurði og kveðst ætla að fá umsögn annarra aðila, til dæmis samgönguráðuneytisins. Mál þetta hófst vegna brúarsmíði yfir Straumfjarðará í Miklaholts- hreppi, sem á að hefjast í vor. Bygg- ingarnefnd hreppsins hafði af því spurnir, að félagsmálaráðuneytið hefði úrskurðað að Höfðabakkabrúin í Reykjavík ætti að falla undir bygg- ingarlög og ákvaö að láta á það reyna hvort hið sama ætti ekki við um brýr í dreifbýlinu, enda enginn greinar- munur gerður á dreifbýli og þéttbýli í lögunum. Málinu var skotið til úr- skurðar þann 8. desember og um miðjan síðasta mánuð var úrskurður- inn kveðinn upp. „Þar sem félagsmálaráðuneytið hefur nú úrskurðað að brýr séu ekki undanþegnar ákvæðum byggingar- laga verður Vegagerð ríkisins hér eftir að leita leyfis byggingarnefnda á hverjum stað og eftirliti með brú- arsmfði verður eins háttað og um húsbyggingu væri að ræða," sagði Ólafur Guðmundsson, byggingafull- trúi Snæfellsnes- og Hnappadals- sýslu. „Nú þurfa teikningar, áritaðar af iðnmeisturum, því að liggja fyrir Kaup á nígerískum skulda- bréfum koma ekki til greina - segir Jóhannes Nordal um tiílögu skreiðarnefndar um skuldabréfakaup til að létta byrði skreiðarverkenda „ÞAÐ kemur ekki til mála að okkar dómi, að leggja út fé fyrir aðra tíl kaupa á skuldabréfum á gangverði og kaupa þau aftur á mun hærra nafnvirði. Það er á mótí öllum reglum bankaviðskipta og heilbrigðra viðskipta, að kaupa verðbréf á allt öðru gengi en þau eru fáanleg á almennum markaði, hvað þá að byrjað sé á þvi að láta aðra kaupa þau og selja okkur aftur. Þetta kemur ekki tíl greina," sagði Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, i samtali við Morg- unblaðið. Skreiðarnefndin leggur til í skýrslu sinni til forsætisráðherra, að vandi framleiðenda verði leystur með þeim hætti að Seðlabankinn leggi út 4 milljónir dala til kaupa á skuldabréfum gefnum út af Seðla- banka Nígeríu. Þau séu fáanleg á um fimmtungi nafnverðs. Seðla- bankinn kaupi bréfin síðan aftur á nafnvirði, um 20 milljónir dala. Mismunurinn, 16 milljónir, verði síðan notaður til að greiða framleið- endum það, sem þeir eiga útistand- andi, en á móti fái Seðlabankinn kröfur þær, sem þeir eiga í Nígeríu. Jóhannes Nordal sagðist telja verulegar líkur á því að þessi nígerísku skuldabréf fengjust greidd. Á hinn bóginn væri ljóst að á markaðnum hefðu menn miklar áhyggjur af því hve góðir þessir pappírar væru. Þar að auki væru þau til 22 ára og fjárbinding til svo langs tíma væri óhagstæð í dag. f>|gr$*tnfrl**ftift í dag Því væru bréfin í lágu verði og ekki væri hægt að losna við þau, þyrfti að nota peningana í eitthvað annað. Gjaldeyrissjóður okkar þyrfti að vera í tiltölulega lausu fé. Um útistandandi kröfur í Nígeríu sagði Jóhannes að þær væru mjög óvissar margar hverjar og þar að auki á mistrausta aðila. Sumar þeirra væru umdeildar og máiaferli hefðu risið vegna þeirra. Því væri óhugsandi að Seðlabankinn færi að taka við slíkum kröfum og vafasamt væri að það samræmdist hlutverki hans. Jóhannes sagði, að Seðlabankinn hefði bæði gefið eftir gengismun og vexti af afurðalánum á skreið, samtals um 300 milljónir króna. Bankinn hefði því gert allmikið til að létta hina þungu byrði framleið- enda. Iiklega væri engin ein lausn til á þessu máli. Því miður hefðu þarna tapazt peningar og útflytj- endur væru ábyrgari fyrir því en bankinn. Skreið hefði einnig verið framleidd áfram eftir að Seðlabank- inn hefði hætt að endurkaupa af- urðalánin og bæru því verkendur ábyrgð á þvf að vissu leyti hvernig komið væri. Ekki er talið að um verulegt tap verði í bankakerfinu vegna erfið- leika við að innheimta skreiðar- skuldirnar f Nígeríu. Útvegsbank- inn hf. tapar engu fé vegna þeirra, þar sem afurðalán út á skreið eru frá tíð Útvegsbanka íslands og ríkissjóður ber ábyrgð á þeim. Hugsanlegt er að ríkissjóður verði því fyrir einhverju tapi vegna þessa. í Landsbankanum er ekki reikn- að með teljandi tapi vegna þessa. Jónas H. Haralz, bankastjóri, sagði í samtali við Morgunblaðið, að eitt- hvert tap yrði, en ráð væri gert fyrir því, að yfirgnæfandi hluti af- urðalánanna væri innheimtanlegur. Jónas sagði, að stjórnendur Lands- bankans teldu það ekki við hæfí, að láta í ljósi álit sitt á tillögum skreiðarnefndarinnar um lausn málsins. Þær væru til umfjöllunar hjá Seðlabankanum og ríkisstjórn- inni. áður en verk er hafið og þær þarf að afhenda byggingarnefnd eða byggingafulltrúa. Niðurstöðu þeirra er unnt að skjóta til úrskurðar ef ágreiningur kemur upp." Ólafur sagði að í raun væri undar- legt að ekki hefði komið til úrskurðar félagsmálaráðuneytisins fyrr vegna brúarsmíða, þar sem byggingarlögin hefðu verið sett árið 1978. „Ég held að hvatinn að því að byggingarnefnd Miklaholtshrepps fór að kanna þetta hafi verið sá, að í hreppnum var byggð brú yfir Laxá. Þessi brú er mjórri en slitlagið á veginum og það hefur valdið hættu. Það er full ástæða til að hafa eftirlit með gerð þessara mannvirkja, en hingað til hefur ekk- ert opinbert eftirlit verið haft með þeim," sagði Ólafur Guðmundsson, byggingafulltrúi. Snæbjörn Jónasson, vegamála- stjóri, sagði að enn væri óvíst hvaða afleiðingar þessi úrskurður hefði í för með sér fyrir Vegagerð ríkisins. „Ég veit ekki hvort hægt er að hnekkja þessum úrskurði, en þetta mál er ris- ið út af einni brú og þeir aðilar, sem kærðu á sínum tíma, fengu brú- arsmíðina til umsagnar," sagði Snæ- björn. „Það gæti verið að úrskurður- inn hefði fordæmisgildi vegna brú- arsmíðar annars staðar, en þetta vilj- um við kanna betur og snúum okkur því til samgönguráðuneytisins. Við vinnum eftir vegalögum og þar er tekið fram, að brýr séu hluti af vegi. Samkvæmt byggingarlögum eru veg- ir undanskildir ákvæðum þeirra, svo þarna stangast lögin f rauninni á, miðað við úrskurð félagsmálaráðu- neytisins." Ósiðlegir tilburðir við Kvenna- skólann LÖGREGLAN i Reykjavik hafði um hádcgið i gær af- skipti af manni, sem hafði i franuni kynferðislega tilburði á almannafæri. Maðurinn lagði bifreið sinni við Fríkirkjuna, fyrir framan Kvennaskólann, og urðu vegfar- endur varir við tilburði hans inni í bifreiðinni. Lögreglunni var gert viðvart og ko'm hún þegar á vettvang og flutti manninn á lögreglústöðina til yfirheyrslu. Að henni lokinni var honum sleppt úr haldi, en Rannsóknar- lögregla ríkisins hefur málið til frekari meðferðar. JHotjjimWntiio ÍÚreltar aðferðlr /1 Oddi í fararbroddi! Jrlorjjimutn&io VTDSKIPri AIVINNULÍF Handleggsbrotið í fangageymslu: Mælt með málshöfðun Musíktilraunir 1988 blaðB blaðC NÚ liggur \j6st fyrir að dóms- málaráðuneytið mun mælast til þess við ríkissaksóknara að höf ð- að verði opinbert mál gegn ein- um þeirra lögreglumanna, sem hlut átti að máli þegar ungur maður handleggsbrotnaði i fangageymslum lögreglunuar í Reykjavfk. Enn er óvfst hvort fleirí verða sóttir til saka vegna málsins. Eins og sagt hefur verið frá í Morgunblaðinu handleggsbrotnaði ungur maður í fangageymslum lög- reglunnar í febrúar. Forsaga máls- ins var sú, að maðurinn var fót- gangandi á ferð í miðbæ Reykjavík- ur. Hann lenti utan í bifreið, en tvennum sögum fer af því hvernig það atvikaðist. Ökurhaður bifreiðar- innar, afleysingamaður í lðgregl- unni, hélt upp á iögreglustöð og sagði föður sínum, sem var þar á vakt, frá atvikinu. Faðirinn fór ásamt öðrum heim'til unga manns- ins og lyktaði þeirri fór svo, að hann var fluttur á lögreglustöðina. Þar handleggsbrotnaði hann í með- förum lögreglu. Málið hefur verið til rannsóknar hjá Rannsóknarlögreglu ríkisins og þar lagði bifreiðareigandinn fram vottorð sérfróðra manna vegna skemmda á bifreiðinni, en þær voru einmitt eitt þrætueplið í málinu. Frá rannsóknarlögreglunni var málið sent til ríkissaksóknara og þaðan dómsmálaráðuneytinu til umsagn- ar, þar sem það snýst um meint brot opinbers starfsmanns í starfi. Að sögn Hjalta Zóphóníassonar, skrifstofustjóra í dómsmálaráðu- neytinu, mun umsögn ráðuneytisins liggja fyrir á morgun, föstudag. Þegar er þó ljóst, að ráðuneytið mun mælast til þess að mál lög- reglumannsins, _ þ.e. föðurins, fari fyrir dómstóla. Önnur atriði málsins á eftir að skoða nánar.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.