Morgunblaðið - 07.04.1988, Blaðsíða 31

Morgunblaðið - 07.04.1988, Blaðsíða 31
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 7. APRIL 1988 31 ^IGMÖND málefni Palestínumanna. Kemur þetta fram í sérstakri yfirlýsingu sem Elías hefur meðal annars sent alþingismönnúm „vegna mót- sagnakenndra frétta um afstöðu utanríkisráðherra íslands í Pal- estínumálinu". í útvarpsviðtalinu við Elías sagði Steingrímur í svari við spurningu, hvernig væri að bjóða sjálfum formanni PLO, Yasser Arafat, til íslands: „Það væri afar fróðlegt og kæmi vel til áthugun- ar. Við íslendingar höfum tekið ánægjulegan þátt í mjög mikil- vægum viðræðum þjóða, þá minni ég á stórveldafundinn. Og ég hef oft sagt að mér sýndist að Island gæti orðið staður þar sem stríðandi öfl gætu hist, fyrst og fremst til þess að draga úr þessari tor- tryggni. Þetta gæti orðið liður í þeirri viðleitni." Þessi orð verða varla misskilin? Utanríkisráðherra taldi það koma til athugunar að bjóða sjálfum Arafat hingað til lands. Hann gef- ur jafnframt til kynna, að hér kunni að verða haldin einhver ráð- stefna sem tengist deilunum fyrir botni Miðjarðarhafs. Kannski ráð- stefna undir handarjaðri Samein- uðu þjóðanna? Hitt hlýtur að vera misminni hjá ráðherranum að við höfum tekið þátt í Reykjavíkur- fundi þeirra Gorbatsjovs og Reag- ans. Eitt er að leggja til húsnæði, annað að sitja fundi. f Tímanum 23. mars ítrekar utanríkisráðherra þá skoðun, að „nauðsynlegt sé að viðurkenna PLO sem forystu Palestínu, hvort sem mönnum líkar betur eða verr. Þeir verði kjörnir talsmenn Pal- estínumanna á þá ráðstefnu, sem haldin yrði til að stofna ríki þeirra. Ella finnist engin lausn á deil- unni". í þessum orðum er ekkert dregið undan. Þau birtust í Tíman- um sama dag og Steingrímur hitti fulltrúa PLO í Stokkhólmi, sem sendi strax út fréttatilkynningu um fund þeirra. Daginn eftir, 24. mars, segir Steingrímur í Tímanum: „Eg hef ekki boðið fulltrúa PLO til fs- lands. Hann spurði hins vegar hvort ég væri til reiðu búinn að ræða við slíkan mann, ef hann kæmi til íslands. Ég sagði honum að ég væri það, ef hann óskaði að koma sjálfur. Hann spurði mig einnig að því, hvort ég mundi þiggja boð að koma til Túnis og hitta fulltrúa þeirra þar. Ég sagð- ist mundu taka það til athugunar. Það var ekki gengið frá slíku . . . Ég vil taka það skýrt fram, að það er alrangt, að ég hafi lýst því yfír, að við viðurkenndum PLO. Það hef ég ekki gert." í fréttatilkynningu frá dr. Eug- ene Makhlouf, fulltrúa PLO, segir m.a.: „Samkomulag varð um að boð verði gefið út til fulltrúa PLO um að hitta hann á íslandi, og að íslenski ráðherrann muni síðan ferðast til Túnis til að hitta for- ystu PLO." Eins og Steingrímur sagði í Tímanum lét hann það í ljós við dr. Makhlouf að kæmi Makhlouf sjálfur yrði tekið á móti honum hér af sjálfum ráðherran- um. Eftir fundinn í ríkisstjórninni 29. mars sl. sagði Steingrímur á hinn bóginn um formlegar viðræð- ur við PLO: „Ég hef lýst því yfir að ef um væri að ræða slíkar við- ræður þá legg ég það fyrir ríkis- stjórnina. En hinsvegar mun ég sjálfur ákveða hvort ég ræði við þá á göngum eða hótelherbergjum, hjá Sameinuðu þjóðunum eða ann- ars staðar þar sem okkar leiðir kunna að liggja saman." (Morgun- blaðið 30. mars.) Svarið við spurn- ingunni um hvort ekki mætti bjóða sjálfum Arafat hefur þróast á þann veg, sem lýst er í ofangreindum orðum utanríkisráðherra. Varla kemur dr. Makhlouf við þessar aðstæður? Það er sem sé misskilningur hjá dr. Makhlouf að hann eða annar PLO-maður eigi eða hafi átt von á formlegu boði frá utanríkisráð- herra íslands. Til að undirstrika ótrúverðugleika dr. Makhloufs greip utanríkisráðherra til þess óvenjulega ráðs að senda fjölmiðl- um frásögn, sem Þórður Einars- son, sendiherra íslands í Svíþjóð, ritaði en hann sat fund Steingríms og PLO-fulltrúans. í frásögninni segir m.a.: „Ráðherra sagði að hann hefði ekkert á móti því að hitta fulltrúa og framkvæmda- stjórn PLO að máli, en hvenær það • gæti orðið og hvar yrði að ákvarðast nánar. Eflaust væri betra að slíkur fundur ætti sér stað í Túnis frernur en í Reykjavík, a.m.k. í fyrsta sinn." Eins og fram hefur komið verður slíkur fundur á göngum eða í hótelherbergjum, hjá SÞ eða annars staðar þár sem utanríkisráðherra kann að rekast á PLO-menn nema ríkisstjórnin samþykki annað. ffluturPLO í fréttatilkynningunni segir dr. Makhlouf að þéir Steingrímur hafi verið sammála um, að PLO ætti að eiga fulltrúa á alþjóðlegri frið- arráðstefhu og síðan orðrétt: „Steingrímur Hermannsson end- urtók einnig viðurkenningu ís- lands á PLO sem lögmætum full- trúa palestínsku þjóðarinnar, og stuðning íslands við rétt Pal- estínumanna til að stofha eigið sjálfstætt ríki undir forystu PLO." Með orðinu „endurtók" vísar PLO-maðurinn til þess sem Stein- grímur sagði á Alþingi 17. mars og áður er getið, en Elías Davíðs- son hafði sent PLO skýrslu um það og aðrar yfirlýsingar utan- ríkisráðherra. Samkvæmt frásögn Þórðar Einarssonar sagði PLO- maðurinn við Steingrím: „Mér virðist að skoðanir yðar, ráðherra, og skoðanir þeirra samtaka, er ég fer með umboð fyrir falli í mjög svipaðan jarðveg." Samkvæmt frásögn Þórðar hafði Steingrímur á hinn bóginn talað í anda sam- þykktarinnar í Tromsö við PLO- manninn en ekki eins og hann gerði sjálfur á Alþingi 17. mars. StefnaPLO . í fréttatilkynningu PLO í Stokk- hólmi um fundinn með Steingrími segir, að ráðherrann hafi lýst ánægju yfir því „að PLO hefðu viðurkennt allar samþykktir Sam- einuðu þjóðanna þeirra á meðal nr. 242 og 338." í frásögn Þórðar Einarssonar er þetta haft eftir PLO-manninum: „Við samþykkj- um og styðjum allar ályktanir SÞ í þessu máli, og þar í felst sam- þykki á tilveru ísraelsríkis." Þeir sem hafa kynnt sér málflutning PLO hljóta að staldra sérstaklega við þennan efnisþátt í viðræðunum í Stokkhólmi og einnig þá yfírlýs- ingu dr. Makhloufs að PLO líti þannig á, að tillögur George Shultz, utanríkisráðherra Banda- ríkjanna, um frið milli ísraela og araba geti verið „gagnlegur grundvöllur til viðræðna" eins og segir í frásögn íslenska sendiherr- ans. I belgíska blaðinu Libre Belgique birtist 16. mars sl. viðtal við Farouk Kaddoumi, sem ber titilinn utanríkisráðherra PLO og var í Belgíu m.a. til að ræða við Leo Tindemans, utanríkisráðherra Belgíu, en Kaddoumi á sæti í nefnd sem Arababandalagið kom á fót vegna hörmunganna á herteknu svæðunum í ísrael og var í um- boði henhar í Brussel. í samtalinu við blaðið hafnar Kaddoumi tillög- um Shultz. Hann segir um sam- þykkt 242: „Við teljum að þessi samþykkt sé ekki heppilegur grundvöllur undir varanlegan frið á svæðinu að því leyti sem hún */ tekur ekki tillit til réttar Palestínu- manna og . deilunnar milli Pal- estínumanna og ísraela." Þá segir blaðamaðurinn að í nýlegu sam- tali hafi Yasser Arafat sagt að samþykkt 242 gæti verið grund- völlur samninga. Og utanríkisráð- herra PLO svarar: „Þetta hlýtur að vera vitleysa. Hann hefur sagt að alþjóðleg ráðstefna gæti byggst á öllum samþykktum Óryggisráðs- ins." Hvers virði eru yfirlýsingar dr. Makhloufs um virðingu PLO fyrir ályktunum Sameinuðu þjóð- anna í þessu ljósi? Heimavinna nauðsynleg Mér virðist þetta allt bera að þeim brunni, að vilji ríkisstjórn Islands og sérstaklega utanríkis- ráðherra hennar hefja bein af- skipti af deilum ísraela og araba sé rétt að læra fyrst vel heima, áður en lagt er af stað út í heim. Skrif Tímans um Palestínumálið, en þar hafa nú birst þrjár forystu- greinar um málið, sýna hvað gleggst, hve óskynsamlegt það er að ráðast á þennan garð ilia undir- búinn. Síðasti leiðari Tímans um málið bendir eindregið til þess að framsóknarmenn hyggist gera PLO-málið að krossfararmáli gegn Sjálfstæðisflokknum. Er Tímanum það sérstakt hjartans mál að þvo stimpil hryðjuverka af PLO um leið og blaðið segir: „Ungir sjálf- stæðismenn hafa nú skipað sér í hóp með ýmsum öfgaöflum kennd- um við nýfasisma." En hlut Stein- gríms Hermannssonar skýrir Tíminn með þessum orðum: „Ut- anríkisráðherra er ekki að bjóða sig fram í neitt sáttasemjarahlut- verk í viðkvæmri deilu, heldur er hann fyrst og fremst að gera skyldu sína sem utanríkisráðherra lýðræðisríkis að fordæma ofbeldi og kúgun, hver svo sem formerki hennar kunna að vera. „Sá er vin- ur er til vamms segir" og þannig hefur Steingrímur Hermannsson utanríkisráðherra komið fram gagnvart ísraelsmönnum. Fleiri mættu af því læra þó fyrr hefði verið." Hvað sem Tíminn álítur hefur PLO-málið ekki snúist um fram- göngu Steingríms Hermannssonar gagnvart ísraelum heldur gagn- vart PLO. Hafi ráðherrann ætlað að vingast við PLO hefur hann haldið illa á því máli. Málgagn Framsóknarflokksins hefur hins vegar tekið upp hanskann fyrir PLO með sérkennilegum hætti. Niðurstaða málsins er líklega helst sú, að utanríkisráðherrann hefur bæði glatað trausti fsraela og PLO-manna en deilurnar fyrir botni Miðjarðarhafs eru orðnar að flokkspólitísku átakamáli í íslensk- um stjórnmálum. Ber þessi stór- furðulega málsmeðferð vott um mikla framsýni eða stjórnvisku? HSfn: Kynning á fyrir- huguðu safnahúsi Höfn, Hornafirði. SÝNING á lokáverkefni Sig- björns Kjartanssonar arkitekts við Arkitektaskólann í Osló frá því fyrr í vetur var opnuð á páskadag á Hótel Höfn. Verk- efnið er teikning og hönnun safnahúss á Höfn. Hugmyndin er sú að húsið geti hýst öll söf n sýslunnar og Tónskólann um leið. Sigbjörn hefur staðsett húsið rétt norðvestan við hótelið, með það í huga að stutt sé fyrir gesti þess að líta inn. Og með því að DvggJa saman skóla og söfn, er fryggt að umferð um bygginguna verði ávallt talsverð. Ástand í safnamálum Austur- Skaftfellinga er á þann veg að þau hafa allflest verið á hrakhólum með húsnæði og aðstöðu. Bókasafh hefur verið á eilífum faraldsfæti milli húsa og alltaf búið við þrðng- an kost. Byggðasafn er löngu búið að sprengja af sér allt rými í Gömlubúð. Héraðsskjalasafn er í tveimur herbergjum í nýju húsi útgerðarfélagsins Borgeyjar hf. en þrengslin eru þar auðvitað mikil og ekki er þar tjaldað til eilífðar. Tónskólinn er hýstur á efri hæð Sindrabæjar á Höfn. Þar er hvorki vítt til veggja né hátt til lofts. Það er því eðlilegt að forsvars- menn safnanna og skólans líti hug- myndir Sigbjörns hýru auga og ekki síður þar sem um mjög fal- lega byggingu er að ræða. í framhaldi af sýningunni var svo opinn fundur um málefni Tón- skólans og safnanna miðvikudag- inn 6. apríl og var helsta umræðu- efni framtiðarlausn húsnæðismála þeirra. Sigbjörn starfar nú í Noregi en kom heim til að kynna hugmyndir sínar. Hann er borinn og barn- fæddur á Höfn, sonur Kjartans Arnasonar fyrrverandi héraðs- læknis og Ragnhildar Sigbjörns' dóttur, konu hans, sem bæði eru látin. Það kom fram hjá Sigbirni í kynningunni að hann hefur tals- vert litið til Norræna hússins i Reykjavík eftir Alvar Aalto en að auki í ýmsar aðrar áttir. - JGG J«~ Patreksfjörður: Byggðastofn- un selur frystihús í annað sinn Frystihús, sem var í eigu Vatn- eyrar hf á Patreksfirði, hefur verið auglýst tíl sölu. Húsið er í eigu Byggðastofnunar, sem keypti það á uppboði f yrr í vetur í kjölfar gjaldþrots Vatneyrar. Frystihúsið er einnig þekkt undir nöfnunum Kaldbakshús og Skjöld^" ur. Þar er nú rekin fiskverkun af aðilum, sem hafa húsnæðið á leigu. Að sögn Guðmundar Malmquist forstjóra Byggðastofnunar, er þetta í annað sinn sem stofnunin eignast þetta hús. Nokkrar fyrirspurnir hafa þegar borist um kaup, en ekki hafa borist nein tilboð enn, að sögn Guðmundar. i<9-
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.