Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 19. APRÍL 1988 11 KÓPAVOGUR 300 FM - 2 ÍBÚÐIR Einbhús, sem er kj., hæð og ris ásamt áfóstum bflsk., alls um 300 fm að flatarmáli. Efri hæð er m.a. 7 herb. ib. þar af 5 svefnherb. f ttj. er ca 70 fm íb. m. sérinng. o.fl. Stór raektuð lóð. Bein sala eða skipti i minni eign. ÁRTÚNSHOLT EINBÝLISHÚS í SMÍÐUM Einbhús á tveímur hæðum, sem er ails rúml. 400 f m. Húsið er fokh. og er tH afti. nú þegar. NÝI MIÐBÆRINN ENDARAÐHÚS Alar vandað og glæsil. endaraöh., sem er kj. og tvær hæðir ásamt bilsk. alls cs 236 fm. GNOÐARVOGUR SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR Falleg 160 fm neðri sérh. i þríbhúsi. M.a. stór stola. 4 svefnherb. og endurn. baðherb. Bílsk. m.'tii. undir. Suður- og austursvalir. HAFNARFJÖRÐUR LÍTIÐ EINBÝLISHÚS Endurn. timburh. m. steypt. kj. alls um 120 fm. Fallegt útsýnl. Laust fljóil. EINBÝLISHÚS SELTJARNARNES Vandaö ca 370 fm einbhús á tveimur hæðum á fögrum útsýnisst. v/Fornustr. Á neðri hæð er m.a. 2ja herb. ib. m. sérinng. Laust tit afh. nú þegar. KÓNGSBAKKI 4RA HERBERGJA Vönduð ca 110 fm fb. a 3. (efstu) hæö í fjöfb- húsi. Ib. Skiptist í stofu, 3 svefnherb., eldhús, baðherb., þvottaharb., o.fl. Verð ca 5 millj. BRAGAGATA 4RA HERBERGJA Nýkomin til sölu og tíl afh. strax ca 103 fm ib. á 1. hæö í steinh. M.a. 2 stofur (skiptanleg ar), etdhús og baðherb. EFSTALEITI 4RA HERBERGJA 126 fm fb. á 1. hasð. fb. er tifb. u. trév. og roaln. TH afh. strex. m. fullfrág. sameign. KLEPPSVEGUR FALLEG ÍBÚÐ - 110 FM Vönduð endaíb. i 3ja hæða fjölbhúsi innarl. v/Kteppsveg. M.a. 2 stofur (skiptanlegar). 2 svefnherb., þvottaherb. og búr v/hlið eldhúss. ÁLFHÓLSVEGUR 2JA HERBERGJA Falleg ib. á jarðh. i þrfbhúsi, með sérinng. Verð 2,8 millj. SNORRABRAUT 2JA HERBERGJA íb. á 2. haeð í fjölbhúsi, sem er ca 55 fm. Laus nú þegar. Verð: 2,6 millj. ÍM«steigíwswaIAQ|5|VI SUÐO«J*iDS8ÍWT18W#^V<«f W XNGUR ATIJ \/flGNSSON SIMI84433 Suðurgata - Hf. Einbhús 120 fm. Sævangur Einbhús ca 480 fm Álfaskeið Ca 90 fm pláss í kj. Tilvaliö fyrir félagasamtök. Hjallabraut 2ja og 3ja herb. íb. fyrir Hafn- firðinga 60 ára og eldri. íbúð- irnar afh. fullb. í haust. Um er að ræða þjónustuíb. Nán- ari uppl. á skrifst. Árni Grétar Finnsson hrl. Stefán Gunnlaugsson lögfr. Strandgötu 25, Hf. Sími 51500. 681066 Leiíiö ekki langt yfir skammt SKOÐUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS Gaukshólar 65fm goð 2ja herb. ib. Verð 3,2 millj. Furugrund 75 fm glæsil. 2ja herb. ib. Mjög vel staðs. Vandaðar Irtnr. Verð 3,8 millj. Engihjalli 65 fm mjög góð 2ja herb. íb. m. mlklu útsýni. Verð 3,7 millj. Sogavegur 80 tm3ja tterb. fb. á jarðhæð I fjðrb. Verð 3,8 mmj. Jörfabakki 111 fm nettó 4ra herb. ib. é ann- arrihmð með sérpvhúsi. ib herb. IkJ. fytgir. Varð 4850 þút. Ljósheimar 112 fm 4ra herb. góð endaib. Skipti mögul. á atmrri eign. Verð 5,0 millj. Gnoðarvogur Ca 140 fm sérh. Stór stofa. Mögul. á 4 svefnherb. Gott útsýni. Skipti mogul. á rað- eða einbhúsi. Verð 7,6 millj. Dalsel 180 fm gott endaraðh. á tveimur hæð- um. BHskýH. Ca 20-30% útb. Verð 8,0 miUi. Reykás 198 fm raðhús, tilb. t afh. nú þegar. fokh. að innan, tilb. að utan. Garðabær - vantar Hðfum traustan kaupanda að eínbhúsi i Garðabæ. Mat- og kaffistofa í eigin húsnæði Vorum aðtái sðlu i Austurbæ Rvikur vet staðs. veitingarekstur. Greiðslukj. á aHt að 36 mén. með engri útborgun. Lftíl matvöruverslun Vorum að fé í $öki goða matvöruversl. iAuaturbæ. Góðir mögul. i lengri opn- unartíma. Verð 4,0 millj. Mótuneyti - matsala Höfum i sðkJ veítingastað i eígin húsn. iúthverfi. Greiðslumögul. með 36iofn- um greiðslum mánaðarlega. Húsafell fASmOHASMALanghoHamgim (Bæjanetoahúsinu, Smt881066 ö Þorlákur Einarsson, Bergur Guðnason hdl. vandaóar vörur boftpressur FYRIR LIGGJANDI ALLTAF SAMA LÁGA VERÐIÐ Skeljungsbúðin Siðumula 33 símar 681722 og 38125 Fannafold - einbýli Vorum að fá í sölu 107 fm einbhús á einni hæð byggt úr timbureiningum frá Húsasmiðjunni. Gott útsýni. Húsið erekki fulffrágengið. Bílskúrsréttur. Verð 6,5 millj. Húsafell m FASmGNASALALavghottsvegim Þorlékur Elnarsson (Sæjarieiðahúsina) Simi:681066 Bergur Guðnason Matvöruverslun Til sölu góð matvöruverslun i Austurb. Góðir mögul. á aukinni veltu (söluturn). Allar nánari uppl. á skrifst. (ekki í síma). Góð velta. Goð tæki og innr. Byggingarlóð — Stigahlfð Til sölu um 890 fm bygglóð á góðum stað við Stigahlið. Uppdráttur og allar nánari uppl. á skrifst. (ekki i sima). Einbyli - raðhús Skógahverfi: U.þ.b. 265 fm mjög fallegt og vel staðs. einb. 30 fm sól- stofa. Fallegt útsýni. Hraunhólar Garðabæ: Glæsil. 203 fm eign i tveimur hæðum ásamt 45 fm bílsk. Húsið er allt ný- stands. að utan og innan. 4750 fm lóð. Húseign v/Hverfisgötu: Höfum i einkasölu steinh. sem er sam- tals um 830 fm. Húsið er í góðu ásig- komul. Mögul. er i lyftu. Teikn. og nán- -ari uppl. á skrifst. Garðabaer — einb.: Gott einb- hús i einni hæð u.þ.b. 165 fm auk bilsk. Fallegur garður. Verð 7,5 millj. Laust f maí. Seljahverfi - einb.: Um 325 fm vandað einbhús við Stafnasel ósamt 35 fm bilsk. Verð 11,6 millj. Njarðargata: Gott raðh. sem er tvær hæðir og kj. áasmt óinnr. risi. Verð 6,5 millj. Kópavogsbraut: 4ra herb. mik- ið endurn. parh. i fallegum útsýnisstað. Stór bilsk. Verð 6,5 millj. Miðborgin: 4raherb.raðh.ásamt viðbyggrétti. Teikn. i skrifst. Verð 4,5 millj. 4ra- 6 herb. Safamýri — sérh.: Glæsil. neðri sérh. ásamt bilsk. Parket. Verð 8,5-8,9 millj. Kambsvegur: 136 fm mjög góö efri hæð. Glæsil. útsýni. Verð 6,0 millj. Skaftahlíð: 5 herb. ib. i 3. hæð i eftirsóttrí blokk. Laus nú þegar. Verð 5,3 millj. Vesturbser — 6 herb.: Um 160 fm (brúttó) íb. á 2. hæð i þribhúsi (sambyggðu). Verð 6,9 millj. Fellsmúli: 5 herb. góð ib. á 1. hæð m. suðursv. Bilsk. Verð 5,7 millj. Hjarðarhagi — S herb. + bílsk.: Góð ib. i 2. hæð. 4 svefn- herb. á sergangi. Gestasnyrt. Sér- þvottah. Mjög stórar suðursv. Verð 6,5 miilj. Sörlaskjól - S herb.: Góð ib. á miðh. i þríbhúsi (parhúsi). Sérinng. 3 svefnherb. Verð 6,5 millj. Seljahverfi: 4ra herb. fb. á 1. hæð ásamt stæði í bíiageymslu. fb. hefur ötl verið nýl. innr. Parket. Glæsil. eign. Glæsifbúð — 4ra herb.: 127,5 fm glæsiib. í mjög vönduðu sam- býlishúsi. Stór hluti fylgir í sameign sem er m.a. sundlaug, heilsuræktarherb., mötuneyti, setustofa, bílageymsla o.fl. Öll sameign er fullb. en íb. er tilb. u. trév. og máln. til afh. nú begar. Teikn. og uppl á skrifst. (ekki í síma). Skaftahlíð: Rúmg. og björt tb. í kj. Sérínng. og sérhiti. Laus strax. Verð 4,0-4,1 millj. Breiðvangur — 4ra: nofm mjög góð fb. á 3. hæð ásamt bflsk. Æskil. skipti á 2ja-3ja herb. ib. m. bilsk. 3ia herb. Álagrandi: 3ja-4ra herb. glæsil. íhúðir á mjög eftirsóttum stað. fb. verð- ur skilað i des. nk. tilb.u. trév. og máln. m. milliveggjum. Frág. sameign og loð. Stæði í bílageymslu fylgir öllum ib. Verð aðeins 4,4 miilj. Nýbýlavegur: 3ja-4ra herb. skemmtil. íb. á 1. hæð. Sérherb. í kj. fylgir. Allt sér. Verð 4,3 millj. Birkimelur: 3ja herb. endaíb. á 2. hæð i eftirsóttri blokk. Suðursv. Herb. í risi. Verð 4,7 millj. Rekagrandi. Rúmg. og vönduð íb. á 2. hæð. Suðursv. Bilageymsla. Vorð 6,0 millj. Meistaravellir: Vönduð ib. á 1. hæð m. suðursv. Laus nú þegar. Verð 4,5 millj írabakki: 3ja herb. góð ib. á 3. ð hæð. Tvennar svalir. Verð 3,7-3,8 millj. á Leirubakki: 3ja herb. vönduð ib. Q á 1. hæð ásamt aukaherb. fkj. Verð ^ 4,2 4,3 millj. g Bergstaðastraeti: 75 fm á u jarðh. Sérinng. Bílsk. Verð 3,0 millj. § Nýiendugata: 3ja herb. endurn. íb. á 1. hæð ásamt aukaherb. i kj. Laus strax. Verð 3,3 millj. Hverfisgata — 3ja: Góð ib. á 1. hæð í steinh. Laus strax. Verð 3,0 millj. Norðurmýri: Um 50 fm 3ja herb. ib. é 1. hæð. Verð 3,1 mlllj. EIGIVA MIDIIJNIIV 27711 MNCHOLTSSTRÆTI 3 Sverrir Krislinsson, solustjoii - Þorleifui Guðmuridsson. solum. Þotollur Halldoisson, logli. - Unnstrinn Bctk. hrl.. simi 12320 Dr. Makhlouf vill halda fyrirlestur við Háskólann Dr. Eugene Makhlouf, full- trúi PLO i Svíþjóð, hefur boðið Háskóla íslands að halda fyrir- lestur á vegum skólans. Dr. Makhlouf er væntanlegur liing- að til lands 8.-9. maí. Félagsvi- sindadeild HÍ tók málið fyrir á deildarfundi sl. föstudag og var þvi visað tíl stjórnmálaf ræðinn- ar innan deildarinnar. Steingrímur Hermannsson ut- anríkisráðherra hittí dr. Makh- louf að máli þegar hann var í opinberri heimsókn í Svíþjoð fyrir skðmmu. Að sögn Stefáns Ólafssonar for- stöðumanns félagsvísindastofnun- ar Hí kom bréf frá Elíasi Daví- ðssyni, rítara samtakanna ísland- Palestína, til deildarinnar þar sem fram kom að dr. Makhiouf væri fús að halda fyrirlestur í félagsvi- sindadeildinni ef deildin vildi. Stef- án sagði að erindinu hefði verið vísað til stjórnmálafræðinnar inn- an deildarinnar, þar sem fyrirlest- urinn myndi væntanlega fjalla um stjórnmál ef af honum yrði. Gunnar Gunnarsson, lektor f stjórnmálafræði, sagði að venjan hefði verið sú að gera það að skil- yrði að gestafyrirlesarar í boði deildarinnar hefðu stundað fræði- legar rannsóknir á þvi sviði sem þeir fjölluðu um. Ekki lægju enn fyrir nægilegar upplýsingar varð- andi dr. Makhlouf og á meðan væri erfjtt að taka afstöðu til málsins. Alnæmissjúkl- ingur heldur fyrirlestur hjá Rauða krossinum RAUÐl kross íslands heldur al- mennan fneðslufund um sjúk- dóminn alnæmi laugardaginn 28. aprfl kl. 14 f ráðstefnusal Hótels Loftleiða. Á fundinum verður m.a. rætt um tílfinningalegar og fé- lagslegar þarfir alnæmissjúkl- inga. Fyrirlesari á fundinum verð- ur Richard H. Rector en hann er alnæmissjúklingur og greindist með smit fyrir um það 3 árum. Richard starfar í Bandaríkjunum við fræðslu og rjáðgjöf við sýkta og aðstandendur þeirra. Hann hefur ferðast víða um heim og setið fjölda námstefna og funda um alnæmi. Richard hefur verið á launum hjá norska Rauða krossinum sem ráð- gjafi norrænnar samstarfsnefhdar Rauða kross félaganna varðandi al- næmi. Eftir fundinn verður fynrspurnum svarað en hann fer fram á ensku og er öllum opinn. '"híísvangur"1 ^S(\ FASTEIGNASALA <*+ jV BORGARTÚNI29.2.HÆÐ. ?f 62-17-17 Eyjabakki Ca 1 lOfmfaUeg lb.il. haeð. Verð4,8m. Kársnesbraut Ca 120 fm falleg mikið endurn. hæð. Bilsk. Verð 5,3 millj. Njálsgata Ca 105 fm björt og falleg íb. é 2. hæð i blokk. Parket og Ijós teppi. Verð 4,8 m. 3ja herb. Bugðulækur Ca 85 fm falleg jarðhæð. Sérinng. Sér- hrti. Verð 4,1 millj. Brattakinn - Hf. Ca 70 fm ib. á 1. hæð og ca 50 fm risfb. í sama húsi. Verð 3,4 og 3,2 millj. Selj- ast saman eöa sitt i hvoru lagi. Rauðarárstígur Ca 90 fm gullfalleg ib. é 2. hæð. Nýtt parket. Suðursv. Gott útsýni. Verð 3,6 m. Langahlíð 3ja-4ra Ca 90 fm falleg íb. á 3. haað. Mikið endurn. Herb. i risi fylgir. Verð 4,3 millj. Rergþórugata Ca 80 f m góð ib. á 1. haeð. V. 3,6-3,7 m. 2ja herb. Furugrund Ca 65 fm glæsil. íb. á 3. hæð. Mikiö áhv. Ásbraut - Kóp. Ca 50 fm góð íb. á 3. hæð. Verð 2,9 m. Rekagrandi Ca 75 fm glæsil. jarðh. Parket ó allri íb. Verð 3950 þús. Góð lan ihv. Þverbrekka - Kóp. Ca 55 fm falleg fb. á 2. hæð i lyftubl. Grettisgata Ca 70 fm falleg velstaðsett kjib. Ný teppi og miln. Verð 3,1 millj. Asparfell Ca 70 fm falleg íb. i 3. hæð. Verð 3,5 millj. Eiðistorg - Seltjnesi Ca 65 fm glæsil. ib. i 3. hæð. Suð- ursv. Verð 3,7-3,8 millj. Krummahólar Ca 65 fm gullfalleg ib. i 5. hæð f lyftu- húsi. Verö 3,2 millj. Stærri eignir Einbýli - Seltjnesi Ca 335 fm vandað einb. i tveimur haaðum. Tvöf. bílsk. Sérib. i kj. Fribær staðsetn. Verð 14 millj. Einbýli - Grafarvogi Ca 175 fm glæsil. einb. isamt bilsk. Selst frig. að utan, fokhelt að innan. Verð 6,5 millj. Einb. - Grundarstíg Ca 80 fm timburhús, hæð og ris. Þarfn- ast standsetn. Einb. - Holtagerði K. Ca 150 fm gott hús i stórri lóð. Bilsk. 6 svefnherb. Verð 6,8 m. Skólagerði - Kóp. Ca 140 fm gott parh. i tveimur hæðum. Bflsk. Verð 7,3 millj. Parhús - Reynimel Ca 190 fm parh. skiptist f kj. og 2 hæðir. Verð 8-8,5 millj. Parhús - Nýlendugötu Ca 165 fm gott steinh. Góð staösetn. Verð 6-6,2 millj. Raðhús - Unufelli Ca 140 fm fallegt endaraðh. i einni hæð. Bilsk. Góð lin ihv. Verð 7,2 millj. Raðhús - Mosfellsbæ Ca 130 fm fallegt raöhús í tveimur hæðum við Branholt. Verð 5,3 millj. Sérhæð - Jöklafold Ca 140 fm efri hæð. Selst fokh. eða tilb. u. trév. Verð fri 5 millj. 4ra-5 herb. Maríubakki Ca 105 fm góð endaíb. i 1. hæð. Sérh. - Bugðulæk Ca 125 fm glaesiL efri sérhæð. Bilsk. Mikið endurn. eign. Verð 7,3 millj. Sérhæð - Nesvegi Ca 120 fm vel skipul. sérh. sem þarfn. verul. endurb. Bllskrittur. Verð 5,4 millj. Goðheimar Ca 100 fm góð jarðhæö. Sórinng. Sér- hiti. Verð 4,7 millj. Guömundur Tómasson, Finnbogi Kristjinsson, Viðar Böövarsson, viöskfr./logg. fast.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.