Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 9
«*>f ffflí or MJdfi<pJ1QlS!4 <*>' IÍOM. MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 19. APRÍL 1988 Fræðslufundur í f élagsheimili Fáks, Víðivöllum, í kvöld, kl. 20.30. Ferðalög á hestum um hálendið, f róðleg erindi sem Hjalti Pálsson og Árni Pálmason flytja. Skemmtileg uppákoma í hléi undir stjórn Stef áns Gunnarssonar og Grettis Björnssonar. Baltasar og Kristjana sýna litskyggnur. Fræðslunef nd Fáks. GATES ÚRVALS PRENTARA — HLJÓÐDEYFAR Vönduö vara Frábær hönnun E. TH. MATHIESEN H.F. BÆJARHRAUNI 10, HAFNARFIRÐI, SÍMI 651000. ¦——..........*T^rt^^l^^tfcJMCrTllj?l A iQA"h",M""-" ÆTLARÐII AÐ HJAKKA ENDALAUST í SAMA LJÓSRITUN ARF ARINU ? Þetta er örstutt kynning á hinni nýju FT-4480 Ijósritunarvél frá RICOH. Það má segja að hún dragi að sér athygli fyrir allt nema stærðina. FT-4480 býr yfir ýmsum sérstökum möguleikum og kostum. Stýrikerfið sparar tíma. Tími, sem áður fór í að standa yfir verki, nýtist nú til annars eftir að búið er að velja og ýta á takka. Sjálvirk stækkun og minnkun og sjálfvirkt pappírsval. Hægt er að stækka að óskum eftir þremur leiðum. Auðveldir valkostir við frágang og útlit gera öllum unnt að setja fagmannlegan svip á árangurinn. Síðast en ekki síst: hæfni RICOH hvílir á traustum grunni langrar reynslu sem notendur í 130 löndum hafa sannprófað. tim® in JL acohf SKIPHOLTI17 105REYKJAV(K SlMI:91-2 73 33 m Alyktun KRON KRON sem er félag samvinnumanna hér f Reykjavík og hefur nú veríð sameinað Kaup- félagi Hafnarfjarðar hélt aðalfund fyrir skömmu. Samkvœmt frétt f Tfman- um var rekstrarafkoma KRON „alls ekki viðun- andi á sfðasta ári" og tapaði fyrirtœkið 41 milljón króna. A aðal- fundi KRON var eftírfar- andi ályktun samþykkt: „Aðalfundur KRON, haldinn 9. apríl 1988, lýs- ir yfir áhyggjum sfnum vegna eftirmála gjald- þrots Kaupfélags Sval- barðseyrar. Fundinum finnst það alvarlegt ef einstaklingar, sem ganga f persónulega ábyrgð fyrir félög innan sam- vimiuhreyfingarinnar, geti átt áhœttu að missa eigur sfnar ef til gjald- þrots kemur. Fundurinn beinir þvi tíl stjórnar Sambands íslenskra sam- vinnufélaga að hún leití allra hugsanlegra leiða til að koma f veg fyrir að þeir, sem gerst hafa sjálfskuldarábyrgðarað- ilar vegna Kaupfélags Svalbarðseyrar missi eig- ur sfnar." Það eru cinmitt atvik af þvf tagi sem þarna er vfsað tíl f ályktun aðal- fundar KRON sem eru meginrök þriggja þing- manna Sjálfstæðisflokks- ins, þeirra Guðmundar H. Garðarssonar, Eyjólfs Konráðs Jónssonar og Halldórs Blöndals, fyrir frumvarpinu, sem þeir hafa flutt á þingi um breytíngar á lögununi um samvinnufélög. I frumvarpinu er lagt tíl að SÍS uppfæri árlega f reikningum sfnum nettó- eignarhluta einstakra aðildarfélaga og sýni þar með árlega raunverulega eignastöðu og breytíngar ár frá ári en einnig að kröfuhafar getí við hugs- anlegt gjaldþrot aðildar- félags gert krttfur f þessa eign og aðrar eignir þrotabus. Telja flutnings- men ni rnir, að það sé mik- ilvægt að eignarhlut- deild, ábyrgð og trygg- ingar, eignaraðild, komi 1 Vilja harðari lög en gilda um hlutafélog þtngrrnon. Trtg»ngut trumvarpMna I »r ugour v»ni u, r* urmrtnrHitélOg í *J1|I vlí umn botð og rArir MhMrar- I Ivo þrðogsr U.or6ur «ð vlfuwnl *' ae •lik Martuml gwii þrtfin. Frum- varplrk gartr r*o lyrtr «6 umvlnnu- ÉMI trn IfJ MutaWöo, Gubfon B Ontuon tont|orl *<nn Stoni um- h..yti.- 71 rrN SiS g—^lf**"" 5- EndalokSIS? í forystugrein Tímans, málgagns Fram- sóknarflokksins og Sambands íslenskra samvinnufélaga (SÍS), segir sl. miðviku- dag: „Þrír þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa tekið sig fram um það að flytja frum- varp til breytinga á lögum um samvinnu- félög, sem myndu leiða til þess að Sam- band íslenskra samvinnufélaga yrði ekki rekstrarhæft. Flytjendur frumvarpsins fara fram á það við Alþingi að stærsta fyrirtæki landsins, sem reist er á félags- legum viðhorfum og hefur almannahags- muni að leiðarljósi, verði slegið áf með einni lagagrein." Hér er mikið sagt. í Staksteinum í dag er staldrað við þessi orð Tímans um endalok SÍS og rifjað upp um hvað málið snýst, hvað það er sem Tíminn telur að geti orðið SIS að fálli. skýrt fram á hverjum tíma þannig að SÍS, þetta umfangsmikla fyrirtæki, sé hafið yfir allan grun í rekstrarlegu tiUití og silji við sama borð og aðrir. Og f greinargerð frumvarpsins segir orð- rétt: „Þaðan af sfður get- ur löggjafinn unað þeirri óvissu, sem nú er um það, hver sé raunveru- legur eigandi Sambands íslenskra samvinnufé- laga og dótturfyrirtækja Hættan sem rætt er um f ályktun aðalfundar KRON væri minni og jafnvel úr sogunni ef eignarhlutur Kaupfélags Svalbarðseyrar f SIS hefði verið uppfærður með hliðsjón af verðlags- breytingum og unnt væri að ganga að honum eins og öðrum eignum kaup- félagsíns við gjaldþrot þess. Hugmyndir af þessu tagi telja SÍS-menn sem geta orðið fyrirtæk- inu að aldurtila. Úreltlög Það hefur varla farið fram hjá neinum, sem fylgist með málefnum SIS, að forsvarsmenn fyrirtækisins ræða jafn- an um það sem félags- málahreyfingu, þegar mikið er f húfi. Kaup- félðgin og SÍS-fyrirtækin eru „burðarásar byggð- arlaganna" og talið er að þau geti ekki verið það áfram, ef sjóðir SÍS hætta að vera óskiptan- legir. Vandanum var lýst þannig f Tímagrein eftir Eystein Sigurðsson f sfðustu viku: „Spurningin er þvf með iSðrum orðum sú hvort menn telji tima- bært að hætta að hafa óskiptanlega sjóði f sam- vinnufélögum og taka f staðinn upp það kcrfi sem notað er f hlutafé- löguni og færa eignar- hluta hvers félagsmanns, það er stofnsjóð hans, upp tíl samræmis við það sem nefna mættí raun- verulegan eignarhluta haos f félaginu. Ljóst er þó að mörgiim myndi þykja þetta spor aftur á bak. Með þessum hætti yrðu samvinnufélögin kannski ekki lengur sömu burðarásar byggð- arlaganna og þau hafa verið f áranna rás. í stað- inn er hætt við að þau yrðu f framkvæmd að einhvers konar alnienn- ingshlutafélogum, sem máski yrði framar ttðru ætlað að ávaxta sparifé fólks á félagssvæðum sfnum og skila þvf arði." Af þessum orðum og almennt af grein Ey- steins verður það eitt ráðið, að innan SÍS hafi verið rætt um hugmyndir svipaðar þeim, sem þing- mennirnir þrfr úr Sjálf- stæðisflokknum leggja fram á Alþingi. Þeir leggja tíl að gefin verði út eignarskírteini á hverju ári er sýni eignar- hlutfall hvers félaga um áramót, en þessi skírteini veiti engan rétt til af- skipta af stjórn félagsins eða rekstri. Eignarskir- teinin eru þvf ekki eins og hlutabréf og ekki kœnú tíl þess, sem Ey- steinn nef nir sem megin- hættu í grein sinni, að atkvæðisréttur á fundum yrði f samræmi við eign í félaginu. En um þá „hættu" segir Eysteinn: „Þá væri vitaskuld far- ið að styttast f það að samvinnufélögin væru. í reynd orðin áð hlutafé- lögum, og þykir þá þeim er hér ritar tnilegt að ýmsir góðir samvinnu- menn og eldheitír f and- anum færu að láta ótæpi- lega í sér licyra. En þessi hætta sýnist þó óneitan- lega vera fyrir hendi ef svo skyldi fara að horfið yrði frá reglunni um óskiptanlega sjóði." I lok greinar ghmar segir Eysteinn Sigurðs- son: „En hvað sem öðru líður virðist hht ljóst að meir en tfmabært sé orð- ið að fara að taka sam- vinnuiögin til endurskoð- miar og færa þau í sams konar nútímalegt form og lögin um hlutafélög." Vafalftíð er meirihlutí þingmanna sammála þessari niðurstöðu og nú hafa þeir fengið tíllögu til úrlausnar frá þremur þingmönnum Sjálfstæð- isflokksins, sem ef til vill næst samstaða um meðal meirihluta þingmanna, þótt Tfminn telji sjálft SÍS f hættu. SKAMMTÍMABRÉF IÐNAÐARBANKANS Örugg ávöxtun án langs binditíma. ? Skammtímabréf Iðnaðarbankans bera 9,8% ávöxtun yfir verðbólgu. Þau greiðast upp með einni greiðslu á gjalddaga. D Velja má um gjalddaga frá 1. júní nk. og síðan á tveggja mánaða fresti til 1. febrúar 1990. D Skammtímabréf Iðnaðarbankans eru fyrir þá sem vilja njóta öruggrar ávöxtunar en vilja ekki binda fé sitt lengi. D VIB sér um sölu á skammtímabréfum Iðnaðarbankans. Komið við að Ármúla 7 eða hringið í síma 91-68 15 30 og fáið nánari upplýsingar. VIB VERÐBRÉFAMARKAÐUR IÐNAÐARBANKANS HF Ármúla 7, 108 Reykjavik. Simi66 1530
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.