Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 30

Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 30
30 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 19. APRÍL 1988 Nokia og finnsk atvinnustefna: Forstjóri þróunardeildar Nokia heimsækir Island eftirívarJónssonog ÖrnD.Jónsson Forstjóri rannsóknar- og þróun- ardeildar fínnska fyrirtækisins Oy Nokia Ab, dr. Viljo Hentinen, er væntanlegur hirtgað til lands í dag og mun flytja fyrirlestur á af- -mælisráðstefnu Iðntæknistofnunar fslands á morgun. Nokia er vel þekkt á íslandi fyrir gúmmístíg- vél, sem lahdsmenn hafa gengið í um áratugi, en fyrirtækið framleið- ir fleira en stígyél, eins og ljóst ætti að vera eftir að þeir keyptu smátölvuframleiðslu sænska risans Ericsson. Nokia er stærsta og öflugasta fyrirtæki Finnlands og merkilegt fyrir þær sakir að það hefur náð langt á ólíkum sviðum samtímis, s.s. framleiðslu bílsíma (Mobira) og sjónvarpa (Luxor- Salora) auk framleiðsluvara í efna- og vélaiðnaði. Það hefur vakið nokkra athygli undanfarið hve vel Finnum hefur tekist að efla útflutning sinn und- anfarið. Hagvöxtur hefur verið þar meiri en í flestum öðrum löndum OECD og jafnvel þó atvinnuleysi sé énn um 5% þá ríkir almenn bjartsýni í Finnlandi. Oy Nokia Ab Oy Nokia Ab var stofnað 1965 og er nú stærsta fyrirtæki Finn- lands með yfír 30.000 starfsmenn, þar af um 19.000 á sviði raftækja- og rafeindaiðnaðar. Oy Nokia Ab greinist í 11 sjálf- stæðar deildir, en fjórar af þeim eru raftækja- og rafeindatækja- framleiðendur. Þetta svið fram- leiðslunnar varð ekki stærsta fram- leiðslusvið þess fyrr en 1984, en nú þegar nemur velta þess um helmingi af heildarveltunni. Fyrir- tækið hóf starfsemi á þessu sviði sem viðbót við kaplaframleiðslu sína 1960. Á tímabilinu 1960-78 þróaðist framleiðsla Oy Nokia Ab nánast alfarið án þess að það keypti upp önnur fyrirtæki, en eft- ir 1978 varð stefnubreyting að þessu leyti og það hóf samstarf á sviði áhættuverkefna með öðrum fyrirtækjum (Mobira Oy og Tele- nokia Oy) og hóf að kaupa upp fyrirtæki (Salora Oy og Luxor Ab 1984). Með þessum kaupum jókst velta þess á sviði raftækja- og raf- eindaiðnaðarins um helming. Ólíkt stéfnunni 'á áttunda ára- tugnum þegar fyrirtækið einbeitti sér að heimamarkaðnum hefur það á þessum áratug lagt kapp á fjöl- þjóðavæðinguna og þá sérstaklega á útvíkkuðum heimamarkaði sínum á Norðurlöndum. I janúar sl. keypti Oy Nokia Ab „Vand- ræðabarn" sænska Ericssons, smátölvudeildina. í nýja fyrirtæk- inu, Nokia Data, mun Ericsson eiga 20% en það mun framleiða smátölvur, skjái, einménningstölv- ur og fyrirtækja- og bankakerfi. Þetta verður stærsta fyrirtæki sinnar tegundar á Norðurlöndum með 8.000 starfsmenn. Nokia hef- ur verið í lykilhlutverki í þeirri vaxtarbylgju sem einkennt hefur fínnskt atvinnulíf undanfarin ár. Hér er á ferðinni markviss atvinnu- stefna sem að mörgu leyti er at- hyglisverð fyrir okkur hér á landi. Ef nahagsþróun og atvínnu- stefna Iðnvæðing í Finnlandi hófst síðar en í nágrannalöndunum eða af alvöru eftir seinni heimsstyrjöld- ina. Uppistaðan var skógarhögg og málmnám, úrvinnslugreinar þejrra og þróun á framleiðslu véla þeim tengdra. Markaðshlutdeild Finna í einstaka greinum á al- þjóðamarkaði er mjög mikil þrátt * fyrir smæð hagkerfisins s.s. í við- ar- og pappírsframleiðslu og sum- um greinum véla- og málmiðnað- ar, þar sem hlutdeildin er 10—15%. Helstu útflutningslöndin eru Bretland, Svíþjóð og V-Þýskaland í vestri, en útflutningur til aústan- tjaldsríkjanna vegur um fímmtung. 45% iðnaðarframleiðslu eru flutt út. Finnsk stjórnvöld gengu tii sam- vinnu við aðila vinnumarkaðarins um að efla atvinnulífíð og felast aðgerðirnar í eftirfarandi: a) Stöðugt markvissari tækni- stefnu stjórnvalda sem felur í sér aukið vægi tækni og sér- hæfíngu iðngreina. Hér hafa opinberar tæknistofnanir gegnt lykilhlutverki. b) Rannsóknir og þróunarstarf fyrirtækja hefur aukist jafnt ogþétt, einkum stórfyrirtækja. c) Með stjórnarskiptum á síðasta ári tók samsteypustjórn íhalds- manna og sósíaldemókrata við af samsteypustjórn (landbúnað- arflokks)miðjunnar og sósíal- demókrata, sem ríkt hefur í fínnskum stjórnmálum um ára- tuga skeið. Stjórnvöld hafa nú minni afskipti af markaðsmál- um, einkum á sviði fjármagns og verðbréfa, og er sú þróun í takt við aukin umsvif fyrirtækj- anna á hlutabréfamarkaðnum. Vísinda og tæknistefna í Finnlandi Vísinda- og tæknistefna Finna hefur tekið stakkaskiptum á síðustu tveim áratugum. Aukin áhersla hefur verið lögð á hagnýt- ar rannsóknir og tækniyfirfærslu. Af heildarframlögum hins opinbera jukust rannsóknir á sviði tækniþró- unar úr 52% 1971 í 59% 1983. Rannsóknir á sviði náttúruvísinda drógust hins vegar saman um 2% á þessu tímabili og félagsvísinda um 6%. Samdráttur í rannsóknum á sviði náttúruvísinda var enn skýr- ari innan háskólanna en þær minnkuðu um 6% á meðan framlög til rannsókna á sviði tækni og læknavísinda jukust um 5%. Þessi þróun er í samræmi við þá megin- stefnu stjórrtvalda að efla hagnýtar rannsóknir hlutfallslega meira en grunnranhsóknir. Stofnanir sém heyra undir ráðuneyti atvinnuveg- anna, einkum viðskipta- og iðnað- arráðuneytið, hafa því vaxið og atvinnumálaráðuneytið hafa feng- ið sérstaka fjárveitingu til verkefna sem ætlað er að auka hagkvæmni og framieiðni í atvinnulífínu. Tækniþróunarráð (TEKES) var stofnað 1983 á vegum viðskipta- og iðnaðarráðuneytisins og er tækniyfírfærsla og rannsókna- og þróunarstarfsemi sem tekur mið af sérþörfum fínnsks atvinnulífs. TEKES sér um þjónustu við smá- fyrirtæki á sviði vöruþróunar og markaðssóknar, þ.e. aðstoð við undirbúning afurðaþróunar, mark- aðssetningu og að veita fyrirtækj- um upplýsingar um nýjungar og þróunarverkefni. Vísinda- og tæknistefna Finna hefur með árunum orðið að sjálf- stæðu stefnumörkunarsviði. Aður var stefnan almennt skilgreind af ríkisstjórninni, en er nú skilmerki- legri. Stefnan er að bæta sam- keppnisstöðu fínnsks iðnaðar með að auka tæknivægi og efla nýsköp- un á sviði afurða og framleiðslu- ferla. Tvö sjónarmið varðandi þróun- arstefnu finnsks efnahagslífs ta- kast nú á: Annars vegar sérhæfíng á Morgunblaðið Arnór Ragnarsson Ólafur Lárusson framkvæmdastjóri Brídssambandsins les upp pörin sem komust í úrslitakeppnina á Hótel Loftleiðum um mánaðarmótin. Undankeppni íslandsmótsins í tvimenningi: Skemmtilegt mót og lítið um óvænt úrslit Sigurvegararnir, Gestur Jónsson og Friðjón Þórhallsson, spila gegn Erla Sigurjónsdóttur og Kristjömi Steingrímsdóttur. Brids Amór Ragnarsson Gestur Jónsson og Friðjón Þ6r- hallsson sigruðu í undankeppni ís- landsmótsins í tvímenningi sem fram fór í Gerðubergi um helgina. Alls tóku 96 pör þátt í keppninni sem er ívið minna en undanfarin ár. Keppt var um 23 sæti í úrslitakeppninni og af þeim 24 pörum sem keppa til úrslita eru a.m.k. 17 frá Bridsfélagi Reykjavíkur. Nokkur pör sem spilað hafa í úrslitum undanfarin ár kom- ast ekki áfram að þessu sinni og má þar nefna bræðurna Ólaf og Hermann Larussyni sem urðu í 27.-28. sæti og Páli Valdimarsson og Magnús Ólafsson sem urðu í 46.-47. sæti eftir hræðilega vonda byrjun í mótinu. Hins vegar má nefna að gamla kempan Eggert Benónýs- son varð i 13.—14. sæti ásamt Rúna- ri Lárussyni, Bernharður Guðmunds- son og Ingolfur Böðvarsson urðu í 11. sæti og bræðurnir Gísli og Magn- ús Torfasynir urðu í 8. sæti.. Eitt par af Norðurlandi komst í úrslitin. Kristján Guðjónsson og Stef- án Ragnarsson klóruðu sig upp stiga- töfluna síðari hluta mótsins en Frímann Frímannsson og Pétur Guð- jónsson fóru með sama hraða niður töfluna eftir að hafa verið meðal efstu para allan fyrri hluta mótsins. Lokastaðan: Gestur Jónsson — Friðjón Þórhallsson 1290 ' Rúnar Magnússon — StefánPálsson 1280 Jón Baldursson — Valur Sigurðsson 1258 Guðlaugur R. Jóhannsson — Örn Arnþórsson 1244 Ingvar Hauksson — BjömTheodórsson 1242 Sigurður Sverrisson — ÞorlákurJónsson 1228 Guðmundur Pétursson — Jónas P. Erlingsson 1215 Magnús Torfason — Gísli Torfason 1209 Matthías Þorvaldsson — RagnarHermannsson 1207 Ragnar Jónsson — Þröstur Ingimarsson 1206 Bérnharður Guðmundsson — Ingólfur Böðvarsson 1204 Arnar Geir Hinriksson — EinarValurKristjánsson 1199 Eggert Benónýsson — Rúnar Lárusson 1191 Bragi Hauksson — Sigtryggur Sigurðsson 1191 Eiríkur Hjaltason — HjaltiEliasson 1190 Kristján Guðjónsson — Stefán Ragnarsson 1188 Björn Eysteinsson — Þorgeir Eyjólfsson 1186 ólafur Týr Guðjónsson — Jakob Kristjánsson 1184
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.