Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 61

Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 61
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 19. APRIL 1988 61 Tafla 1. Þróun verðlags á íslandi 1979- •88. 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Lánskj.vísit. 100 180 245 359 656 885 1144 1448 1687 1968 Bygg.vísit. 100 158 239 370 672 786 1037 1294 1534 1749 Launavísit. 100 152 232 353 558 716 947 1215 1598 Kaupgj.visit. 152 228 336 530 604 785 968 Húsnæðislán í formi vaxtaaðlög- unarlána (rentetilpasningslán) ryðja sér til rúms í nálægum lönd- um. Þau byggja á því, að fyrir t.d. 40 ára veðlán er samið um fasta vexti til ákveðins tíma, t.d. fimm ára í senn. Gengi skuldabréfsins er háð vöxtunum, sem samið er um í upphafi hvers vaxtatímabils, og þar með ér ljóst hver lánsupphæðin er. Við upphaf næsta vaxtatímabils er á ný samið um fasta vexti til næstu fimm ára. Er þá gamla lánið endur- greitt með nýju láni og svo koll af kolli. Afborgunarrunan er hins veg- ar miðuð við 40 ára lánstíma og lánið er í raún veitt til þess tíma þótt það sé endurreiknað á t.d. tveggja til fimm ára fresti. Þannig er tekið tillit til verðlagsþróunar á skynsamlegan hátt. Lántakandinn situr ekki uppi með lán, þar sem lánsupphæðin, þ.e. skuldin, hækkar í sífellu þrátt fyrir stöðugar af- borganir. A meðan íslenzka húsnæðislána- kerfið er komið í þrot og óafgreidd- ar lánsumsóknir hrannast upp, gengur húsnæðislánakerfið ná- grannaþjóðanna snurðulaust. Það sem meira er, að þar er komin af- gangsgeta. Kerfið hefur umfram- fjármagn, sem þarf að koma ein- hvers staðar fyrir. Dönsku húsnæð- islánastofnanirnar bjóða nú m.a. þýzkum húsbyggjendum og íbúðar- kaupendum húsnæðislán á lána- markaði í Frankfurt. Þær hafa fengið lagaheimild til þess að veita dönsk húsnæðislán í löndum, sem eiga aðild að Efnahags- og fram-. farastofnun Evrópu, OECD. Hafa þær hafið starfsemi í Portúgal, Þýzkalandi og Wales. Danska hús- næðislánakerfíð virðist þannig ráða auðveldlega við heimamarkaðinn og geta bætt á sig húsnæðislánum til annarra landa. I viðræðum, sem ég átti við fulltrúa Kreditforening Dan- mark, kom fram, að vel gæti komið til greina að stofnunin veitti hús- næðislán til íslands. Annað hvort í samvinnu við hliðstæða fslenzka stofnun eða með því að stofna útibú á íslandi. Eftir verðlags'þróuninni að dæma hefði ekki verið ónýtt að geta tekið dönsk húsnæðislán í staðinn fyrir fslenzk lán með láns- kjaravísitÖlu. hag almennings fyrir brjósti heldur hagsmunaaðila, s.s. verktaka, um- boðsaðila og fjármagnseigenda. Og ef þið hættið að bruðla eru líkur á að húsbændur ykkar fengju ekkert fyrir peningana sína og þið ekkert í kosningasjóðina ykkar í næstu kosningum. En þar sem ég er húmanisti trúi ég því að fólk geti breyst. Einhver í fjármálaráðuneytinu gæti t.d. dottið á hausinn og farið að fram- kvæma ofannefndar tillögur. Við skulum hjálpa ykkur Að lokum væri mér og félögum mínum í Flokki mannsins mikil ánægja að sýna ykkur hvar væri hægt að skera niður í hinum ýmsu ráðuneytum en eins og áður sagði lögðum við fram nákvæma kostnað- aráætlun í síðustu kosningum um hvemig þetta er hægt. En ef þið farið ekki eftir neinum af þessum tillögum (sérstaklega þessum sem varða fjármálaráðu- neytið því hæg eru heimatökin) né svarið þessu bréfi þá ættuð þið að skammast ykkar fýrir að vera enn einu sinni að stunda gamla sjón- hverfingaleikinn og þá vona ég bara að almenningur sjái í gegnum blekkinguna, láti þess sjást merki f kjörklefunum og veiti ykkur verð- skuldaða ráðningu f næstu kosning- um sem ég vona okkar allra vegna að verði fljótt. Höfiiiitlur <•/• / landsráði Flokks mnnnfling. [j Að lokum er rétt að minnast á lán með greiðslumarki og afkomu- tryggingu. Þau eru hér byggð á bandarískri fyrirmynd, en einnig er farið að tala um afborgunartrygg- ingu í nálægari löndum svo sem í Danmörku. Lántakandi, sem fær t.d. 25 ára veðlán, semur um það við húsbankann, að sett sé greiðslu- mark á lánið, þ.e. mánaðarlega eða árlega greiðslubyrði af láninu, vext- ir, afborgun, hugsanleg verðtrygg- ing m.m., fari ekki upp fyrir greiðsluþol hans miðað við þær tekj- ur, sem hann hefur við upphaf lánstímans. Samhliða greiðslu- marksláninu er tekin afkomutrygg- ing, þannig að tryggingarfélag tek- ur að sér að greiða mismun á greiðslumarki og greiðsluþoli lán- takanda við atvinnumissi, veikindi, missi maka eða annað óvænt, sem hefur áhrif á afkomu lántakandans. Oft er afkomutryggingin tekin á þann hátt, að lánstfminn er lengd- ur. t.d. úr 25 árum í 35 ár án þess, að greiðslubyrði vegna lánsins sé minnkuð. Mismunurinn, þ.e. það sem greiðslubyrðin hefði átt að minnka um, er iðgjaldið, sem lán- takandinn greiðir fyrir afkomu- trygginguna. Þannig er á einfaldan og hagkvæman hátt komið í veg fyrir, að lántakandinn lendi í greiðsluerfiðleikum, sem því miður er að verða reglan fremur en undan- tekning hjá stórum hópi íslenzkra lántakenda. Það er skoðun okkar þingmanna Borgaraflokksins, að væru ein- hverjar af þeim hugmyndum, sem hér hefur verið lýst, notaðar tiJ að bæta húsnæðislánakerfi lands- manna, myndi stórt skref verða stigið í þá átt að koma okkur út úr þeim ógöngum, sem við búum við í húsnæðislánamálum. Við erum reiðubúnir til samvfnnu við hina flokkana um að leysa húsnæðis- vandamálin með skynsamlegri lög- gjöf. Þess vegna bíðum við spennt- ir eftir tillögum félagsmálaráðherra og munum styðja hana í þeirri við- leitni hennar að komast til botns í þessum málumyað svo miklu leyti, sem hugmyndir okkar fara saman. Höíundur erþingmaður Borgara- flokksins f Reykjanesig'ördænu. Morgunblaðið/Snorri Böðvarsson Hinir nýju eigendur verslunarinnar Hvamms f Ólafsvík. > Olafsvíkr Nýir eigendur í Hvammi Hinir nýju eigendur versunarinnar segjast vona það besta, enda lofi byrjunin góðu. Þau hyggjast reka verslunina með hefðbundnum hætti en reyna eftir föngum að brydda upp á nýjungum. Einn eig- endanna, Ingðlfur'Ingvarsson er lærður matreiðslumaður. Mun það koma sér vel til að mæta þeim kröfum sem fólk gerir til nútíma- verslunar. - Helgi Ólafsvík. Eigendaskipti urðu nýlega á versluninni Hvammi í Ólafsvík. Hjónin Ingibjörg Gunnlaugs- dóttir og Jóhann Jónsson hættu þá rekstri verslunarinnar eftir 30 ára starf og seldu hana í hendur ungu f ólki sem nú Iegg- ur á brattann. Við versluninni taka systurnar Agla og Sigurlaug Egilsdætur og eiginmenn þeirra, Arnljótur Arn- arson og Ingólfur Ingvarsson. Friáls á fjórum hjólum ogueignrhusi! Að velja sér ferðamátann Flug og bfl er sjálfsagt mál fyrir hvern þann sem vill fá sem mest út úr ferðalaginu. Þessi möguleiki verður enn álitlegri ef þú velur sumarhús að auki,. fyrir þig og fjölskylduna (eða ferðafélagana)! Auktu nýrri vídd í Mið-Evrópuferðina með því að ráða ferðinni sjálfur og búa í „eigin" húsi! Verðdæmi: LUXEMBORG: Flug + bfll í 2 vikur frá kr. 16.210 á mann.* SUPER-APEX verð. Bfll í B-flokki. WALCHSEE: Flug + íbúð í Ugerhof í 2 vikur frá kr. 25.920 á mann.* Flogið til Salzburg. Tímabilið 10. júlí tíi 28. ágúst. Bfll í B-flokki í 2 vikur kr. 22.160. BIERSDORF: Flug + íbúð í 2 vikur frá kr. 18.490 á mann.* Flogið til Luxemborgar. Tímabilið 18. júní til 9. júlí. SUPER-APEX verð. Bfll í B-flokki í 2 vikur kr. 17.940. SALZBURG: Flug + bfll í 2 vikur frá kr. 22.780 á mann.* Bfll í B-flokki. * Meðaltalsverð á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn, 2ja - 11 ára. FLUGLEIÐIR -fyrírþíg- Allar nánari upplýsingar á söluskrífstofum Flugleiða, hjá umboðsmönnum um allt land og ferðaskrífstofum. ijnV liiJ . '.i UílIjytiJh tti ' ¦ -. n '~ *j*i^*.^».
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.