Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 19. APRÍL 1988 Vegið að starfsemi Krabbameinsfélagsins eftirDavíð Olafsson Fram er komið á Alþingi frum- varp til laga um sérstaka fjáröflun til Skáksambands íslands. Efni frumvarpsins er um skattlagningu greiðslukorta og samkvæmt því skal verja innheimtum skatti til styrktar skákíþróttinni í landinu. Flutningsmenn frumvarpsins eru Guðmundur G. Þórarinsson, Albert Guðmundsson og Steihgrímur J. Sigfússon. í rökstuðningi fyrir þess- ari tillögu segir aðalflutningsmaður m.a. í blaðagrein nýlega: „Skáksambandið fær til starf- semi sinnar almennrar rúmlega milljón krónur á fjárlögum. Margra ára reynsla sýnir að ekki dugar að treysta á fjárveitinganefnd. Þar er einfaldlega verið að deila út alltof litlum peningum til alltof margra aðila. Frjáls framlög eru ágæt en á þeim verður ekki byggt til lengd- ar. Því er nauðsynlegt að sjá SÍ fyrir öruggum tekjum." Hér er ekki einu sinni hálfur sannleikurinn sagður, eða fá ekki fjórir stórmeistarar föst laun frá ríkinu, og væntanlega er það á fjár- lögum. Þar eru nokkrar milljónir til skákíþróttarinnar í viðbót við þessa rúmlega einu til „almennrar" starfsemi. Þetta er rétt að telja með þegar framlag ríkisins til skák- íþróttarinnar er tíunda. Á öðrum stað í greininni segir þingmaðurinn „stjómmál eru val". Það er laukrétt og það er einmitt hlutverk alþingis- manna að velja og hafna þegar þeir semja fjárlög. Hversvegna brugðust þeir þá skákíþróttinni? Þeir höfðu líka tækifæri, eins og virðist nú vera að renna upp fyrir þingmanninum, til að veita skák- íþróttinni fastar tekjur þegar lögin um lottóið voru samþykkt en þá gleymdist líka að velja rétt og skák- íþróttin var skilin útundan. Þar er að vísu ekki um að ræða skattlagn- ingu heldur frjáls framlög, en þó mjög öruggan tekjustofn. Það er sjálfsagt að taka fram, að gagnrýni á þetta frumvarp má engan veginn skiljast sem að veríð sé að amast við fjárstuðningi við skákíþróttina. Hins vegar er spurning hvort þeirri göfugu íþrótt er nokkur greiði gerð- ur með skattiagningu á borð við þá, sem frumvarpið gerir ráð fyrir. En það var ekki ætlun mín að hefja almenna umræðu um þessa fjáröflunarleið og rökin fyrir henni, heldur aðeins benda á, að með þessu er verið að taka hið eiginlega hlut- verk af fjármálaráðherra, að gera tillögur um. öflun og ráðstöfun tekna ríkissjóðs eins og hann leggiír Hús Krabbameinsfélagsins við Skógarhlíð. það fyrir árlega í fjárlagafrum- varpi. En hér hefur líka verið gefið fordæmi og önnur tillaga er þegar komin fram á Alþingi um sérstaka skattlagningu til annars góðs mál- efnis og trúlega verður það ekki sú síðasta því nóg er af „góðum mál- efnum" og sjálfsagt enn margar skattlagningaleiðir ónotaðar. Það er bara að nota hugmyndaflugið. Aðaltilefni mitt með þessum skrif- um er þó allt annars eðlis og miklu alvarlegra. Til er í landinu félags- skapur, sein nefnir sig Krabba- meinsfélag íslands. Það saman- stendur af 24 félögum víðsvegar um landið með mörg þúsund með- limum. Þeir sem að þessum félags- skap standa hafa sett sér það mark að berjast gegn einum mesta vá- gesti, sem nú herjar á íslensku þjóð- ina. Þessi barátta krefst mikilla fjármuna og það er gott til þess að vita, að um helmingur þeirra fjármuna, hefur hingað til komið af frjálsum framlögum. Hinn helm- ingurinn kemur frá ríkinu, en það er allt greiðsla fyrir ýmiss konar þjónustu félagsins við heilbrigðis- kerfíð í landinu. Á sl. ári ákvað Krabbameinsfélagið að stíga enn eitt mikilvægt skref í baráttunni við krabbameinið og setja á stofn rannsóknarstofu í sameinda- og frumulíffræði. Er þar um að ræða grunnrannsóknir á krabbameini, sem ekki hafa verið stundaðar hér áður og miklar vonir eru bundnar við. Hér er tekist á við langtíma- verkefni, sem áríðandi er að tryggja fjárhagslegan grundvöll fyrir, því slíkar rannsóknir mega ekki rofna í miðjum klíðum. Að mati vísindamanna eru að- stæður til slíkra rannsókna mjög góðar hér á landi. Á það hefur oft verið bent með réttu, að íslendingar eru sérlega vel fallnir til rannsókna á hegðun sjúkdóma eða annarra læknisfræðilegra fyrirbæra.' Þetta þyggist einkum á því, að á íslandi býr heil þjóð af sama kynstofni og uppruna og fólkið er annars vegar nógu fátt til þess að unnt sé að ná til stórs hluta þjóðarinnar, en hins vegar nógu margt til þess að niður- stöðurverði marktækar. Hér á landi hefur lengi verið góð heilbrigðis- þjónusta og góð skráning, auðvelt er að ná til fólks og það almennt mjög áhugasamt og fúst til að taka þátt í rannsóknarverkefnum. Síðast en ekki síst veldur ættfræðiáhugi íslendinga.því að hér gefast einstök tækifæri til ættrakningar á ýmsum fyrirbærum. Allt það fé, sem fengist hefur til þessarar rannsóknarstofu, er komið af frjálsum framlögum. Húsnæðið er í húsi Krabbameinsfélags íslands við Skógarhlíð í Reykjavík, keypt fyrir fé, er safnaðist í þjóðarátaki gegn krabbameini árið 1982. Tæki rannsóknarstófunnar, sem eru af fullkomnustu gerð, voru keypt fyrir gjafafé, aðallega frá íslenskum að- alverktökum, en einnig frá Kvenfé- laginu Hringnum og Eggert Briem. Pars Pro Toto í Hlaðvarpanum: Leikrænt dansverk um líf ið og tilveruna „...en andinn er veikur", nýtt íslenskt leikhúsverk Blússandi leikrænt dansverk er í uppsiglingu í Hlaðvarpan- um á vegum leik- og dans- hópsins Pars Pro Toto, sem er úr latneskri tungu og þýðir hluti fyrir heild. Sex liðsmenn eru í sýningunni, fjórir dansar- ar í íslenska dansflokknum og tveir leikarar. Það eru ekki mörg orð viðhöfð f þessu lið- lega klukkustundar leikhús- verki, en tvímælalaust er um að ræða mjög sérstætt íslenskt leikhúsverk, þar sem túlkun og sviðssetningu leikdansaranna er ætlað að laða f ram orðanna hljóðan í hugsun hvers leik- hússgests út af f yrir sig. Rökkkurskuggar með grænni slikju stofnunarinnar, sem leik- dansinn fer fr'am í, tók á móti blaðamanni Morgunblaðsins á einni af lokaæfingum hins leik- ræna dansverks „ ... en andinn er veikur", sem Pars Pro Toto munu frumsýna 20. apríl nk. í Hlaðvarpanum. Höfundar verks- ins eru Guðjón Pedersen, Katrín Hall og Lára Stefánsdóttir, en verkið er samið í samvinnu við aðra félaga ieikhópsins. Margsl- unginni og hraðri danstækni er beitt í „andanum", en frumsamin tónlist er eftir Kjartan Ólafsson. Efnisþráður „andans" í veik- leika sínum fjallar á sinn hátt um þá stofnun sem samfélag manna býður upp á í öllum sínum fjöl- breytileika, r.kyldum, vonum og þrá, en áherslurnar í nýrri merk- ingu orðsins dansleikur gefa ýmsa möguleika fyrir áhorfandann, bæði í þröngum .og víðum skiln- ingi. Þátttakendur eru Ellert Ingi- mundarson, Katrín Hall, Lára Stefánsdóttir, Sigrún Guðmunds- dóttir, Árni Pétur Guðjónsson og Danstilþrif á stofnuninni. Birgitta Heide. Danshöfundar eru Lára Stefánsdóttir og Katrín Hall, lýsing í höndum Ágústar Peters- en, leikmynd og búninga gerir Ragnhildur Stefánsdóttir mynd- höggvari, en leikstjóri er Guðjón Pedersen. Forsýning á „ ... en andinn er veikur" verður 19. aprfl, en frum- sýning 20. apríl. Önnur sýning verður 21. apríl kl. 9 og 3. sýning 24. apríl kl. 9. Fjöldi sýninga verð- ur takmarkaður vegna annarra verkefna leikara og dansara og þess tíma sem leikhópurinn hefur íiðstöðu í Hlaðvarpanum. Pars Pro Toto hóf starf suma- rið A985 þegar dönsurum í ís- lenska dansflokknum barst boð um þátttöku norrænni menning- íirhátíð ungs fólks í Stokkhólmi. 1986 kom hópurinn aftur saman með breyttri liðsskipan og tók þátt í norrænni listahátíð í Reykjavfk, en hún var haldin í Borgarskála Eimskips. Þar sýndi hópurinn frumsamið verk eftir Láru Stefánsdóttur, „Hendur Þau leika og dansa í; „... en andinn er veikur"..Frá vinstri: £11- ert Ingimundarson, íatrín Hall, Lára Stefánsdóttir, Sigrún Guð- mundsdóttir, Árni Pétur Guðjónsson og Birgitta Heide. Ijós- myndir: Eva Karlsdóttir. sundurleitar", leikrænt dansverk fyrir einn leikara og fimm kven- dansara, en það verk var tekið upp fyrir íslenska sjónvarpið og sýnt á páskadag sfðastliðinn und- ir heitinu Sofandi jörð. Hópurinn vildi halda áfram starfinu og sótti um styrk til menntamálaráðu- neytisins og fékk 300 þús. kr. til þessa nýja verkefnis, en án þeirr- ar aðstoðar menntamálaráðuneyt- isins hefði leikhópurinn ekki getað ráðist f dansleikinn „ ... en and- inn er veikur". - áj.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.