Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 42

Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 42
H 42 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 19. APRÍL 1988 Meðlagsgreiðslur Lánasjóðsins og skrif stjórnarformanns LÍ N Að gefnu tilef ni eftirKristin Halldór Einarsson Þann 12. aprfl sl. ræðst Sigur- björn Magnússon stjórnarformaður Lánasjóðs islenskra námsanna fram á ritvöllinn hér á síðum Morgun- blaðsins og fer geyst. Tilefni skrifa sinna segir hann vera skrif fuUtrúa 1 námsmanna f Morgunblaðið 29. mars sl. um neyðaróp einstæðrar móður og leiðari f Morgunblaðinu 6. aprfl sl. um háskólanám og efna- mun. Eins og von og vísa Sigurbjörns Magnússonar stjórnarformanns Lánasjóðs fslenskra námsmanna er þá falla ýmsar lftt rökstuddar full- yrðingar og dómar í umræddri grein sem ekki er hægt að láta ósvarað. Amælisverð vinnubrögð Sigurbjörh segir í grein sinni að það hafi verið ámælisvert af fulltrú- um námsmanna að birta grein sfna í Morgunblaðinu þann 29. mars, þar ! sem birt var bréf frá einstæðri móður sem borist hafði Lánasjóði íslenskra námsmanna, vegna þess að mál hennar hafði þegar fengið afgreiðslu. Um þennan áfellisdóm má margt segja. T.d. það að ef stjórnarformaðurinn hefði gert svo lítið að lesa grein námsmannafull- trúanna til enda þá hefði hann séð að greinin var dagsett 21. mars sem þýðir, til upplýsingar fyrir stjórnar- formanninn, að hún var skrifuð og skilað inn fjórum dögum áður en ; málið var afgreitt en ekki fimm dögum eftir eins og stjórnarformað- urinn segir f grein sinni, en þá hafði bréf einstæðu móðurinnar legið hjá Lánasjóðnum slðan í endaðan jan- úar. I grein stjórnarformannsins kemur fram að mál þessarar ein- stæðu móður hafi verið afgreitt af Lánasjóðnum 25. mars. Vinnubrögð stjórnar- formannsins Það er hins vegar ánægjulegt að stjórnarformaður LÍN hefur nú á opinberum vettvangi sagt að það séu ámælisverð vinnubrögð af full- trúum námsmanna að vekja at- hygli á kjörum námsmanna. Þær tilhneigingar stjórnarformannsins að reyna að hefta málfrelsi fulltrúa námsmanna innan stjórnar LÍN eru námsmannafulltrúunum svo sem ekki alveg ókunnar. Eins og sést best á því að á stpórnarfundi Lána- sjóðsins nú í febrúar þá greip stjórn- arformaðurinn til þess örþrifaráðs að slíta fundi einhlíða f miðjum máiflutningi eins námsmannafuil- trúans þegar verið var að ræða framfærslu Lanasjoðsins og á næsta fundi á eftir hafði hann f hótunum við fulltrúa námsmanna um að slfta fundi aftur þegar verið var að ræða sama dagskrárliðinn. Um þessi vinnubrögð má margt segja en hvort þau eru ámælisverð læt ég aðra um að dæma. Fer stjórnarf ormaðurinn með rangt mál? Einnig er athyglisvert að stjórn- arformaðurinn skuli í skrifum sfnum fullyrða að slæmur hagur þessarar einstæðu móður sem leit- aði aðstoðar LÍN sé ekki í neinu sambandi við breytta meðferð Lánasjóðsins á meðlagsgreiðslum. En á þessu skólaári hefur Lánasjóð- urinn litið á barnsmeðlög sem tekj- ur foreldris og hafa þau því komið til lækkunar á námslánum. Stjórn- arformaðurinn fæst ekki frekar um að rökstyðja þessa fullyrðingu sfna. Vegna þessarar fullyrðingar langar mig hinsvegar að grípa niður f bréf þessarar einstæðu móður til Lána- sjóðs ísl. námsmanna en þar segir: „Lánsupphæðin frá LIN fyrir 1987-1988 er því kr. 42.282 kr. Lægri en á sl. vetri. Skýringarnar eru að sjálfsögðu mestmegnis þær að skyndilega var ákveðið að með- lag frá föður barnsins mfns væru mfnar tekjur. — Annars held ég að giftar mæður yrðu toginleitar ef faðirinn og eiginmaðurinn labbaði sér út f búð og keypti t.d. úlpu á bamið sitt og móðirin yrði síðan að telja andvirði flíkurinnar til sinna tekna." Þrátt fyrir að einstæða móðirin segi þetta í sínu bréfi til Kristinn Halldór Einarsson „Fulltrúar námsmanna í stjórn Lánasjóðsins hafa hins vegar lengi bent á að raunveruleik- inn er sá að margir námsmenn hafa hrakist frá námi vegna lágrar framfærslu Lánasjóðs- ins að undanf örnu." Lánasjoðsins þá segir stjórnarfor- maðurinn í bréfi sínu í Mbl. þann 12. aprfl: „Og fulltrúar námsmanna ganga skrefi lengra og reyna að nota þetta tilvik til framdráttar baráttumálum sfnum í sjóðsstjórninni um breytta meðhöndlun meðlags á þessu ári sem hefur ekki haft nein afgerandi áhrif á upphæð námsláns einstæðs forekiris og tengist þessu máli ekki að neinu leyti." Ég held nú að þessi ummæli dæmi sig sjálf en ég verð að segja að lágt finnst mér lagst til að reyna að réttlæta það að nota barnsmeðlög til lækkunar námslána einstæðra foreldra. Réttlætiskennd ráðherra Sú meðferð Lánasjóðsins að lfta á meðlög sem tekjur foreldris er að mati Lagastofnunar Haskóla ís- lands ólögleg. Menntamálaráð- herra, Birgir Isleifur Gunnarsson, sagði á Alþingi þann 15. febrúar sl. að honum finnist það sanngirnis- mál að telja barnsmeðlög ekki til tekna. Það sama sagði Ragnhildur Helgadóttir fyrrverandi mennta- málaráðherra. Sá eini sem reynir að réttlæta það á opinberum vett- vangi að barnsmeðlög skuli koma til lækkunar á námslánum er stjórn- arformaður Lánasjóðs fsl. náms- manna, Sigurbjörn Magnússon. Það er fyrst og fremst hans afstaða sem hefur staðið í veginum fyrir því að þetta mál fengi farsæla lausn. Það er allavega erfítt að ímynda sér að menntamálaráðherra, Birgir ísieif- ur Gunnarsson, vilji beita einn hóp námsmanna, einstæðra foreldra, óréttlæti. Því hlýtur ráðherra að kappkosta að bæta þessum hópi námsmanna þann skaða sem þeir hafa orðið fyrir vegna þessarar meðferðar á með'agi nú í vetur. Að öðrum kosti verður ekki annað séð en að stjórnarformaður Lána- sjóðsins hafi náð að koma í veg fyrir að menntamálaráðherra fram- fylgi réttlætiskennd sinni í þessu máli, ef mark skal taka á orðum ráðherrans á Alþingi þann 15. febr- úar sl. Ef það myndi gerast þá myndi það óhjákvæmilega valda Lánasjóðnum meiri skaða og álits- hnekki en orðið er, vegna þess sem í kjölfarið gæti siglt. Einstætt f oreldri má hafa 9.345 kr. í tekjur á mánuði Þegar stjórnarformaðurinn reyn- ir í grein sinni að verja meðferð Lánasjóðsins á meðlagi þá grfpur hann til þess ráðs að nefna tölur um ráðstöfunartekjur. Það væri kannski rétt að lfta á hvernig náms- lán hjá einstæðum foreldrum með eitt barn reiknast út. Meðlag og mæðralaun eru á ári 104.088 kr. Þessi upphæð telst til tekna hjá Lánasjóðnum og því þýðir þetta að einstætt foreldri má hafa í þriggja mánaða sumarleyfi tekjur upp á 28.036 kr. til að fá fullt námslán sem eru 44.041 kr. á mánuði á verðlagi marsmánaðar. Það er rétt að leggja áherslu á að einstætt for- eldri má hafa þessar 28.036 kr. í tekjur yfir þrjá mánuði eða að með- altali 9.345 kr. á mánuði. Síðan þegar barnabætur reiknast inn f þetta þá lækka þær tekjur enn frek- ar sem hið einstæða foreldri má hafa til að fá fullt námslán. Ef ein- stætt foreldri fer síðan yfir 28.036 kr. tekjur þá dragast 50% af um- framtekjunum frá námsláni. Stjórn- arformaðurinn segir að Lanasjóður- inn þurfi sfður en svo að skammast sín fyrir þessar tölur. Ekki veit ég hvort menntamálaráðherra er jafn montinn af þessum tölum og stjórn- arformaðurinn virðist vera, en mik- ið væri nú gaman að fá svar við því frá ráðherranum. Hann getur t.d. notað tækifærið þegar hann svarar opnu bréfi námsmannafull- trúanna í Mbl. 29. mars sl. þar sem hann er spurður hvort hann ætli að beita sér fyrir því að meðferð Lánasjóðsins á meðlagsgreiðslum nú í vetur verði leiðrétt. Lág framfærsla lánasjóðsins Stjórnarformaðurinn óskapast einnig út f leiðara Mbl. frá 6. aprfl sl. sem fjallaði um efnamun og háskólanám. Fullyrðir stjðrnar- formaðurinn f grein sinni að ungt fólk f dag sé ekki að hrekjast frá námi vegna slæmrar fyrirgreiðslu Lánasjóðsins eins og ýjað er að f leiðara Mbl. Þessi viðhorf stjórnar- formannsins byggjast á því að eng- inn þekki betur þau kjör sem náms- menn búa við en hann. Fulltrúar námsmanna f stjórn Lánasjóðsins hafa hins vegar lengi bent á að raunveruleikinn er sá að margir námsmenn hafa hrakist frá námi vegna lágrar framfærslu Lána- sjóðsins að undanfömu. Einnig að nú er orðið æ algengara að t.d. námsmenn utan af landi verði að fá aðstoð heiman frá sér til að geta stundað nám, og þá skulum við spyrja okkur um þau ungmenni sem ekki eiga möguleika á þvf að njóta aðstoðar að heiman. Skyldu þau fara í nám til Reykjavíkur þar sem þau þurfa að leigja húsnæði á al- mennum markaði? Og allir vita verðið á leigumarkaðnum í Reykjavík. í námslán geta þau fengið 29.361 kr. á mánuði (mars- verðlag) að þvf gefnu að tekjur þeirra hafi ekki verið hærri en Uriah Bresku rokksveitina Uriah Heep kannast líklega flestir vid sem komnir eru á þrftugsaldur- inn, enda var sveitin vinsœl vel hér á landi á árunum 1971 til 1975 eöa þar úm bil. Það kemur þó líklegast mörgum á óvart að sveitin skuli halda tvenna tón- leika hér á landi í vikunni, á Hótel íslandi á fimmtudags- og föstudagskvöld, þvf lítið hefur farið fyrir henni hin sfðari ár. Uriah Heep stofnuðu þeir David Byron söngvari, Mick Box gítarleikari, Ken Henley hljóm- borðsleikari, Paul Newton bassa- leikari og Alan Napier trommu- leikari 1970. Á fyrstu plötu sveit- arinnar, Very 'eavy, Very 'umble, var að finna þungt rokk að hætti Deep Purple og ámóta sveita og Uriah Heep ávann sér þegar hylli plötukaupenda. Gagnrýnendur voru ekki eins hrifnir og einn þeirra hótaði því að svipta sig lífi tækist hljómsveitinni að kom- ast eitthvað áfram. Ekki fylgir sögunni hvort hann lét verða af því, en hljómsveitin og áheyrend- ur kærðu sig kollótta og plötu- sala jókst jafnt og þétt. Á ann- arri plötu sveitarinnar, Salisbury, var sveitin búin að móta sér per- sónulegri stíl og þar var nýr maður við trommurnar, Lee Kerslake, sem var í sveitinni upp frá því. Það sem helst kom hljóm- sveitinni áfram var tónleikahald hennar, enda þótti mikil upplifun að vera á tónleikum Uriah Heep. Næstu plötur á eftir Salisbury, Look at Yourself, Demons and Wizards og The Magician's Birth- day, náðu allar gulli f Bretlandi og Demons and Wizards og The Magician's Birthday náðu einnig gulli í Bandaríkjunum. Lög af þeim plötum náðu og miklum vin- sældum, s.s. Stealin', Easy Li- ving og Blind Eye/Sweet Lorra- ine. Segja má að sveitin hafi náð hátindi ferils síns með tónleika- plötu sem út kom 1973, en eftir þar urðu deilur innan hennar til þess að söngvarinn David Byron var rekinn. Uriah Heep hólt áfram að senda frá sér plötur, sex plöt- ur alls fram til 19/8, en þó tók að halla undan fæti, enda tónlist- Uriah Heep á tónleikum í Sovótríkjunum f desember sl. Frá vinstri: Mick Box, Bernie Shaw, Lee Kerslake, Phil Lanzon og Trevor Bolder. arsmekkur plötukaupenda breyttur og plötusalan var ekki nema i meðallagi. 1978 lagði sveitin svo upp laupana. Diskóæðið átti sinn þátt í því hvernig fór og þegar diskótónlist- in hafði lifað sitt fegursta uppúr 1980 fóru þeir Mick Box og Lee Kerslake af hugsa sér til hreyf- ings á ný og Uriah Heep var form- lega endurreist 1982. Hljóm- sveitin hefur smám saman verið að vinna sér sess á ný; þá sem tónleikasveit fyrst og fremst og til gaman má geta þess að síðasta hálft annað árið hefur sveitin haldið tónleika f fjórtán löndum, þ. á m. Bandaríkjunum og Sovétríkjunum. Tónleikarnir í Sovétríkjunum í desember sl., þar sem sveitin lék fyrir um 180.000 áheyrendur alls, voru fyrstu tónleikar vestrænnar rokk- sveitar eystra og í kjölfarið fylgdu tónleikar í Tékkóslóvakíu. Það er því sviðsvön sveit sem heldur tónleika í Hótel íslandi í vikulokin. í hljómsveitinni eru í dag þeir Mick Box gítarleikari, Lee Kers- lake trommuleikari, Trevor Bold- er bassaleikari, sem meðal ann- ars hefur leikið með David Bowie og Wishbone Ash, Bernie Shaw söngvari og Phil Lanzon hljóm- borðsleikari. Eins og áður sagði heldur Ur- iah Heep tvenna tónleika í Hótel íslandi; fimmtudagskvöld og föstudagskvöld.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.