Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 58

Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 58
58 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 19. APRÍL 1988 ÞIIMGBREF STEFÁN FRIÐBJARNARSON Fimmtugur þingheimur HANDBÓK ALÞINGIS 1987 JL fíi i!i iii ifí ifi í.f' ÍÍIÍÍj i s Gluggað í Hand- bók Alþingis Meðalaldur þingmanna, kjör- inna 1987, var 49,8 ár. Þetta er rúmlega finun ára hœrrí meðalaldur þingmanna en árið 1934, fimmtiu og þrem árum fyrr. Lægstur er meðalaldur þingmanna Kvennalistans, 44,7 ár, en hæstur Samtaka jafnrétt- is og félagshyggju, sem hafa raunar aðeins einn-þingmann; 68,5 ára, þá kjörinn var. Þessar upplýsingar og fjöldi annarra koma fram i Handbók Alþingis 1987, sem hér verður lítillega gluggað í. I Handbók Alþingis 1987 geymir margháttaðan fróðleik um Al- þingi, gamlan og nýjan, en einkum um þing það er nú situr. Fyrst er kafli um skipan þingsins. Þar er að finna upplýsingar um emb- ættismenn þess. Listi er yfir al- þingismenn, með og ásamt stutt- um æviskrám. Þeir eru og dregn- ir í dilka eftir flokkum og kjör- dæmum. Þá eru stjórnir þing- flokka tíundaðar. Loks er greint frá fastanefndum Alþingis. Því næst er kafli um kosnin- gaúrslit í öllum kjördæmum og úthlutun kjördæmis- og jöfnunar- sæta. Þá eru ýmsar upplýsingar um þingmenn, meðalaídur, fæð- ingarár, þingaldur, Iengstu þing- setu, yngstu þingmenn, sem og hverjir hafi oftast gegnt forseta- störfum. Skrá er um forseta þingsins, tölu þinga og fleira. Listi er yfir ráðuneyti og ráð- herra 1904-1987. Þá er að finna upplýsingar um skrifstofu Al- þingis, starfsmenn þingflokka, sætaskipan í þingdeildum og sitt hvað fleira. Sem sagt fjölþættur fróðleikur um Alþingi, framsettur vel og smekklega. Helgi Bernódusson, deildarstjóri á skrifstofu Alþingis, og Lárus H. Blöndal, fyrrverandi bókavörður Alþingis, tóku hand- bókina saman. II Meðalaldur karla í hópi þing- manna er sagður 50,4 ár en kvenna 47,5 ár. Meðalaldur þing- manna í efri deild er 48,7 ár en neðri deildar 50,3. Meðalaldur nýrra þingmanna (kjörinna í fyrsta sinni 1987) er 44,3 ár en endurkjörinna 52,5 ár. Það vékur athygli að meðalaldur ráðherra (47,7 ár) er rúmlega tveimur árum lægri en meðalaldur þingmanna (49.8 ár). Ríkisstjórnin er sum sé yngri en þingið í meðalaldursárum einstaklinga mælt. Meðalaldur þingmanna eftir kjördæmum er frá 45,3 árum upp í 55,2. Meðalaldur þingmanna Suðurlandskjördæmis er lægstur. Hæstur er meðalaldur þingmanna Vestfirðinga. Meðaldur þingmanna eftir flokkum er þessi: Samtök um jafn- rétti og félagshyggju 68,5 ár, Sjálfstæðisflokkur 54,8 ár, Fram- sóknarflokkur 48,4 ár, Borgara- flokkur 48,2 ár, Alþýðubandalag 47,2 ár, Alþýðuflokkur 47,0 ár og Samtök um kvennalista 44,7 ár. Miðað er við aldur er kosning- ar fóru fram. Ár segja að vísu ekki alla sögu um „aldur". Sumir eru gamlir frá unga aldri. Aðrir 'ungir fram á efri ár. Þetta verður að hafa í huga þegar gluggað er í þá kafla handbókarinnar, sem fjalla um aldur þingmanna, enda skipta þeir engu meginmáli í þessu vand- aða, fróðlega og læsilega upplýs- ingariti. III Á árabilinu 1904-1917 gengdu fimm menn embætti ráðherra Is- lands: Hannes Hafstein, Björn Jónsson, Kristján Jónsson, Hann- es Hafstein (öðru sinni), Sigurður Eggerz og Einar Arnórsson. Fyrsta ríkisstjórnin, ráðuneyti Jóns Magnússonar, Sat frá 4. jan- úar 1917 til 25. febrúar 1920. Ráðuneyti Þorsteins Pálssonar, SÆTASKIPUN 1987—1988 SAMEINAÐ ÞING o II 2S I 8 A ii il i- ||||ll|SÍþlðUaglrigl|v// féöft* llMjiiílilM/ Sknlari Guöni Ágústsson Forseli \ \ Þorv. Garðar ] j Kristjénsson j J Skritari Danfriöur Skarphéði nsdóttir ^ *&** Samgrh. Matthias A. Mathiesen 6~~ Stelán Guðmundss 7. Guðmundur Agústsson Hreggviður Jánsson Heilbr,- og trmrh. Guðmundur Bjarnason {&>< l-op-nlíSSSl «:"%. oí ö o 5 I P fe^ % p I? 1 P is \l 16. Stefán Valgeirsson T~ Eiður Guðnason ir- Halldór BBndal Páll Pétursson 26. Geir Gunnarsson 27. Alexander Stefánsson 28. Ingi Bjðrn Albertsson 29. Ólafur G. Einarsson Eggert , Haukda) ?T Albert Guðmundsson 32. Krístln Halldórsdóttir Sighvatur Björgvinsson ilPSlPRlPIF® Ami LöuQnarsson •fc tt* I 9 =» w Sætaskipan í Sameinuðu þingi á 110. löggjafarþinginu, 1987-1988. sem skipað var 8.JÚ1Í 1987, er hið 28. í röðinni. Á rúmlega 70 árum hafa sezt að völdum 28 ríkisstjórnir. Meðalstarfsævi þeirra hefur verið um tvö og hálft ár. Lengsta starfsævi ríkisstjórnar á lýðveldistímanum (frá 1944) er ellefu ár. Það var samstjórn Sjálf- stæðisflokks og Alþýðuflokks (viðreisnarstjórnin). Hún var mynduð 1959 og sat samfleytt til ársins 1971, fyrst undir forsæti Ólafs Thors, síðan Bjarna Bene- diktssonar (lengst af) og loks Jó- , hanns Hafsteins. A starfstíma hennar var horfið frá höftum heimsstyrjaldaráranna til svipaðs frjálsræðis og verið hafði aflgjafi framfara og velmegunar í V- Evrópu og N-Ameríku. í kjölfarið sigldu alhiiða framfarir. Ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar er fjórtánda ríkisstjórn lýðveldis- tímans. Á árabilinu 1944-1987 sátu fimm tveggja flokka stjórnir, sex fjölflokkastjórnir og tvær minnihlutastjórnir. — Tveggja flokka stjórnir sátu yfirleitt heilt kjörtímabil. Viðreisnarstjórnin gott betur, sem fyrr segir. Engin ríkisstjórn sem fleiri en tveir flokkar hafa staðið að hefur lifað heilt kjörtímabil. Spurning er, hvort ríkisstjórn Þorsteins Páls- sonar verður fyrsta „fjölflokka- stjórnin" sem það gerir. IV Forsetar þingsins, Þorvaldur Garðar Kristjánsson (sameinað þing), Jón Kristjánsson (neðri deild) og Karl Steinar Guðnason (efri deild) hafa á hendi hús- bóndavald og verkstjórn í Al- þingishúsinu. Stjórnarandstaðan hefur fyrsta varaforseta bæði í sameinuðu þingi og þingdeildum. Hún hefur því allnokkur áhrif á verkstjórnina. Vinnulag þingsins mótast þó maske fyrst og fremst af því, hvern veg ríkisstjórn og þingflokkar raða málum á starfs- tíma og þingdeildir Alþingis. Veigamikill þáttur þingstarfa fer fram í þingflokkum, einkum þingflokkum ríkisstjórnar á hverri tfð. Þar — óg raunar í ráðuneytum — er bróðurpartur þingmála frum- og fullunninn til flutnings í þing- inu. í þingflokkum stýra þing- flokksformenn störfum. Ólafur G. Einarsson er formaður þing- flokks sjálfstæðismanna, Páll Pét- ursson formaður þingflokks fram- sóknarmanna, Eiður Guðnason formaður þingflokks jafnaðar- manna, Steingrímur J. Sigfússon formaður þingflokks Alþýðu- bandalagsins, Þórhildur Þorleifs- dóttir formaður þingflokks Sam- taka um kvennalista og Júlíus Sólnes formaður þingflokks Borg- araflokksins. Fastanefndir Alþingis gegna og stóru hlutverki í þingstörfum, enda ganga öll eða flest þingmál til gagngerðrar skoðunar og um- fjöllunar í einhverri þingnefnd. Hver nefhd kýs sér formann sem jafnframt er verkstjóri hennar. Helztu nefndir sameinaðs þings eru fjárveitinganefnd (fjárlög), utanríkismálanefnd, allsherjar- nefhd, félagsmálanefnd og at- vinnumálanefhd. I þingdeildum starfa fjárhags- og viðskipta- nefndir, sjávarútvegsnefndir, landbúnaðarnefndir, iðnaðar- nefndir, samgöngunefndir, fé- lagsmálanefndir, menntamála- nefndir, heilbrigðis- og trygginga- nefndir, auk allsherjarnefnda. Sá hluti þingstarfa sem mótað- ur er og unninn á fundum forseta þingsins, á fundum þingflokka og þingnefnda fer ekki fram fyrir opnum tjöldum, það er ekki í fréttaljósi fjölmiðla. Það er aðeins sá „hluti ísjakans sem upp úr stendur", það er fundir í samein- uðu þingi og þingdeildum sem speglast út í þjóðfélagið — í fjöl- miðlum. Stundum er sá spegill spéspegill, ekki sízt þegar pólití- skir fjandvinir eru leiddir til fjöl- miðlaats um hitamál. Stundum sést aðeins hluti raunveruleikans í spegilmyndinni. Flestir vfrétta- menn vinna þó starf sitt trúverð- uglega. V Handbók Alþingis veitir þeim, sem kynna sér hana, margvísleg- an fróðleik um Alþingi íslendinga á 1057. ári frá stofnun þess. Alþingistíðindi, sem geyma þingskjöl og ræður þingmanna, eru og ómissandi þeim sem hafa vilja „það sem sannara reynist" um þing og þjóðmálin. Útgáfumál Alþingis hafa breytzt mjög til hins betra hin síðari árin. Vonandi heldur sú þróun áfram. Morgunhlaðið/Árni Sæberg Eigendaskipti á Aþenu Eigendaskipti urðu nýlega á ltárgreiðslustofunni Aþenu, Leiru- hakka 36 f Breiðholti. Hinn nýi eigandi er Hraf nhildur Magnús- dóttír og tneð henni á myndinni er Alda Kristinsdóttir. Har- greiðslustofán Aþena býður upp á alhlíða hársnyrtíngu fyrir dömur og herra. —- Stykkishólmur; Endurbyggingu Egilsenshúss senn lokið Stykkishólmi. NÚ ER senn lokið endurbyggingu á Egilsenshúsi f Stykkishólmi og er það á ný orðið prýði við aðal- götu bæjarins. í húsinu hefur verið rekin veitinga- þjónusta o.fl. frá því í júnf sl. en hún hefur verið til húsa á neðstu hæð. Þá er fyrirhugað að tvær efri hæðir hússins verði teknar í notkun í byrjun júní nk. og þar er verið að innrétta 10 herbergi til gistingar í svefhpoka- plássum. Afgreiðsla Eyjaferða sf. er í Egilsenshúsi og er rekstur hússins því samtengdur Eyjaferðum. Með þessu húsi og þeirri þjónustu sem það verður er mikill vandi leyst- ur fyrir þá sem þurfa á svefnpoka- plassi að halda, en þeim fer fjölg- andi ár frá ári, með þvf að fólk er farið f rfkara raæli að nota sumar- leyfi sitt til að skoða sitt eigið land og kynnast þvi nánar. Einnig hafa erlendis gestir sóst eftir slfkum plass- um. - Arni m\ 1 lll m < m h m ! i * |l!|1S|^|I hi|ii|ii| 1 iil «i| ii| 1 ?Sl 1 !»1 iLiil iil : |tií| KrFH ^fl bhB"> 1 flti n ii| |iil 1' 1 iím| iil flr | B ¦ 1 ¦__¦ Egilsenshús í Stykkishólmi. Morgunblaðið/Árni Helgason
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.