Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 10
-H 10 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 19. APRÍL 1988 Fyrsti farmurinn af blýlausu bensíni kominn til landsins Kemur á markað um næstu mánaðamót FYRSTI farmurinn af blýlausu 92 oktan bensíni er kominn tíl landsins. í kjölfar þess má vænta að venjulegt bensín, 92 oktan, sem selt er á íslandi, verði að mestu blýlaust f rá og með næstu mánaðamótum. Það getur þó verið mismunandi hvað tímasetn- ingxi varðar eftir landshlutum. Eftir sem áður verður á mark- aðnum 9S oktan bensin sem inni- heldur blý, 0,15 gVl að hámarki, eins og verið hefur. Verð blý- lausa bensínsins verður eitthvað GjöftilGigtar- f élags íslands Gigtarfélagi ísiands barst ný- lega höfðingleg gjöf frá fimm konum, velunnurum félagsins, sem undanfarin ár hafa dyggi- lega stutt uppbyggingu Gigt- lækningastöðvarinnar. Þær færðu nú félaginu 500.000 krón- ur i minningu Þorbjargar Björns- dóttur og er gjöfin stofnfé að styrktarsjóði gigtarsjúklinga. Stjórn Gigtarfélags Islands þakk- ar slíka rausn og ómetanlegan stuðning við gigtsjúka fyrr og síðar. Stjórn sjóðsins skipa einn af stofn- endum Gigtarfélagsins, Jóhanna Magnúsdóttir, formaður Gigtsjúk- dómafélags íslenskra lækna, Kári Sigbergsson, og formaður Gigtarfé- lags íslands, Jón Þorsteinsson. (Fróttatilkynning) hærra en þess sem nú er á mark aði, vegna hærri framleiðslu- kostnaðar. Jaf nóðum og blýlaust bensín kemur á markaðinn, verða viðkomandi bensíndælut merktar sérstaklega. í viðræðum við Sovétmenn vegna olíukaupasamninga 1988 var ekki búist við að blýlaust bensín yrði fáanlegt þaðan fyrr en að ári hið fyrsta. Það var því nokkuð óvænt, segir í fréttatiikynningu frá olíufé- lögunum, þegar Sovétmenn til- kynntu fyrir skömmu að frá og með þeim farmi sem losaður var í Reykjavík 13.-15. apríl yrði einung- is fáanlegt blýlaust bensín frá Sov- étríkjunum. Blýlaust bensín veldur ekki blý- mengun og er eina bensínið sem nota má á þær bifreiðar sem hafa hreinsibúnað á útblæstri. Flestir nýrri bílar geta notað blýlaust bensín. Ef bfleigandi er í vafa um hvort bifreið hans getur notað blý- laust bensín, er honum bent á að aðgæta hvað leiðbeiningar fram- leiðandans segja um það, eða að leita til viðkomandi bifreiðaumboðs. í frétt olíufélaganna segir, að reynsla annarra þjóða sýni, að skemmdir í bifreiðum sem ekki eru beinlínis gerðar fyrir blýlaust bensín, eigi sér nær eingðngu stað þegar ekið er lengi á miklum hraða, 140-160 km/klst. Hér á landi þurfi ekki að hafa áhyggjur að því leyti, þar sem hér eru ekki aðstæður til slíks hraðaksturs. Helsta vandamálið við blýlaust Tekur þú áhættuna? Geymir þú mikilvæg gögn í tölvunni þinni? Hvað ef þau tapast og margra daga, vikna eða jafnvel mánaða vinna fer forgörðum? Turbo Backup afritunarforritið leysir vandann! Afritun þarf að vera: Hröð, örugg og ódýr I framkvæmd. Biddu strax umVkynningardiskling. / 1 Sendið mér strax ? 5V<" ? 3%" TURBO BACKUP kynningardiskling. o Sendiö mér strax TURBO BACKUP afritunarforritið ? á 5'/«" ? á 3'/2" disklingi með 14 daga skilafresti. Fyrirtæki: Heimilisfang: Póstfang: Nafn: Reyndu sjálfur ævintýralega hraðvirkni TURBO BACKUP forrítsins á eigin PC tölvu. TORBO BACKUP tekur öryggisafrit á disklinga með eldingarhraða 10MB á 4 mlnútum á IBM AT (7 mlnútur á IBM XT) TURBO BACKUP var mest selda forritiö I Danmörku 1987. TURBO BACKUP er Islenskað að öllu leyti og þvl einstaklega aögengilegt og einfalt I notkun. Sölustaöir: Andi sf. Bókabúð Braga Bókval Einar J. Skúlason Gísli J. Johnsen Heimilistæki Mál og Menning Microtölvan Penninn Skrifstofuvélar Tæknival Tölvuvörur Örtölvutækni iTÆKNIVAL Grensásvegl 7,108 Reykjavfk, Box 8294, S: 681665 og 686064 bensín, þegar bifreiðin er af eldri gerð og ekki gerð fyrir slíkt elds- neyti, er að ventlar geta brunnið hraðar en eðlilegt er. I þeim tilvik- um er talið nægjanlegt að taka blý- bensín við aðra eða þriðju hverja tankfyllingu. Bfleigendur sem eru ekki vissir utn að geta notað blý- laust bensín á bfla sína, geta notað súperbensín þótt oktantalan sé 98, því að hægt er að nota bensín með hærri oktantölu en vélin er gerð fyrir. Hugsanlegt er, að við að skipta yfir í blýlaust bensín þurfí einhverjar vélar á kveikjustillingu að halda. Ekki er talið ráðlegt að nota blýlaust bensín á litlar vélar sem gerðar eru fyrir mikinn snún- ingshraða, t.d. í vélhjólum, fjór- hjólum, garðsláttuvélum og ýmsar tvígengisvélar. ft«** ^F^k Kársnesbraut 106. Simi 46044 — 65i. .2. 14120-20424 LEIRUBAKKI Góð 3ja herb. íb. á 1. hæð, ásamt auka- herb. í kj. Verð 4,2-4,3 millj. NJÁLSGATA Vorum að fá i sölu ágæta ib. á 1. hæð neðarlega við Njálsgötu. 36 fm bilsk. FREYJUGATA Glæsil. 3ja herb. íb. í steinhúsi við Freyjugötu. Öll endurnýjuð. Góður frág. Verð 4,5 millj. SAFAMÝRI Mjög góð 3ja ca 90 fm íb. í fjölb. Tvenn- ar svalir. Frábært útsýni. Rúmg. ib. Góð staðsetning. Ákv. saía. STANGARHOLT Skemmtil. 5 herb. ib. á tveimur hæðum. Rúmg. bílsk. Verð 5,5 millj. TÓMASARHAGI Mjög skemmtil. ca 150 fm • hæð í þríbhúsi. Stórar stofur, 3 svefnherb., gott eldhús og bað. Þvottaherb. i íb. Stórar suðursv. Bilsk. Frábær staösetn. Ákv. sala. Verð 8,5 millj. LAUFBREKKA Góð sérh. ca 130 fm ásamt góðum 42 fm bilsk. Tvennar sv. Ekkert áhv. GARÐASTRÆTI Vorum að fá í sölu glæsil. ca 100 fm sérh. við Garðastræti. Verð 7,5 millj. FJARÐARSEL Skemmtil. endaraðh. á 3 hæðum ca 96 fm að grunnfl. Innb. bílsk. Tvær ein- staklingsíb. á jarðh. Fullb. og vönduð eign. Hugsanleg skipti á rúmg. einbh. þarf ekki að vera fullb. VÍÐILUNDUR GB. Gott einb. á einni hæð á þesssum eft- irs. stað. Stærð ca 160 fm ásamt ca 40 fm bílsk. 3-4 svefnherb. Stækkunar- mögul. Einkasala. SUMARBÚSTAÐUR í BORGARFIRÐI Vorum að fá f sölu tæpl. 50 fm vandað- an sumarbústað, svotil fullbúinn. Land kjarri vaxið. Áhugaverð staðsetn. Mög- ul. á ragmagni. FJÖLDI BÚJARÐA Á SÖLUSKRA M.A: FERJUBAKKI - ÖXAR- FIRÐI - NORÐUR-ÞING. Jörðin er i eyði, eldri byggingar. Mikil náttúrufegurð. Veiðihlunnindi. Kjarri vaxið land. NÁNARl UPPLÝSINGAR UM BÚJARÐIR GEFUR MAGNÚS LEÓPOLDSSON Á SKRIFSTOFU OKKAR. ERUM MEÐ SÖLUUMBOÐ FYRIR ASPAR-EININGAH. miðstööin HATUNI2B•STOFNSETT1958 Sví-inn Skúídson hdl. l'>] GIMLIIGIMLI ! Porsgala26 2 hæð Simi 25099 IT7 I Porsgala 26 2 hæð Siiui 25099 HT Bragagata - 6 herb. - góð lán Gullfalleg 125 fm íbúð á L'hæð í góðu steinhúsi. Ný- legt verksmiðjugler, nýtt eldhús o.fl. Áhv. ca 1900 þús. Langtímalán. Mjög ákv. sala. S? 25099 Árni Stef áns. viðskfr. Bárður Trysgvason Elfar Olason Haukur Sigurðarson Raðhús oq einbýli GLÆSIL. PARH. KOP. Glæsil. 220 fm parhús á tveimur hæðum. Innb. bilsk. Skilast fullfrág. að utan, fokh. að innan. Frábært útsýni. Frábær stað- setn. HÁVALLAGATA Fallegt 330 fm reisulegt einb. á fallegum stað. 2ja herb. íb. i kj. Fallegur ræktaður garður. Laust fljótl. Akv. sala. LÓÐ - SELTJARNARNESI Til sölu mjög góð bygglóö á mjög góðum stað. Ákv. sala. VerA 2,6 millj. HAFNARFJÖRÐUR Glæsil. 195 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 30 fm bílsk. Húsin afh. fullfrág. að utan, 12 fm sólstof u. Glæsil. útsýni. Teikn. á skrifst. NESBALI Vandað 160 fm raöhús á tveimur hæðum ásamt 40 fm innb. bílsk. 4 góð svofnherb. Góöur suðurgarður. Gotur losnað fljótlega. Verð 8,2 m. VIÐARAS Ca 112 fm raðh. + 30 fm bilsk. Skilast fullb. að utan fljótl. Verð 4,2 millj. KJALARNES Nýl. 122 fm fultb. einbhús ásamt 40 fm steyptum bílsk. Stór garöur. Fallegt út- sýni. Ákv. sala. KÓP. - AUSTURB. Fallegt 200 fm einbh. ásamt góðum 50 fm bílsk. Húsið er mikið endurn. Blóma- skáli. Fallegur ræktaður garður. Ákv. sala. UlMUFELL - RAÐH. Fallegt 140 fm endaraðh. á einni hæð ásamt bilsk. 4 svefnherb. Húsið er í tnjög góðu standi. Fallegur garöur Áhv. ca 2 millj. langtímalán. Verð 7,2 millj. 5-7 herb. íbúðir HJARÐARHAGI Góð 130 fm íb. á 2. hæð + bílsk. 4 svefn- herb. Sérbvhús. Suðursv. Ákv. sala. SILUNGAKVÍSL Glæsil. ný 120 fm ef ri sérhæð í tvib. ásamt 50 fm gluggalausu rými og 30 fm bilsk. Frág. garður. Mikið áhv. Ákv. sala. SKÓLAGERÐI - KÓP. - LAUS STRAX FaHeg 130 fm sérh. é 1. hæð. Bílskréttur. Sérinng. Nýtt efdh. og gler. Vcrö 6,5-5,6 millf. BUGÐULÆKUR Gullfalleg 150 fm ib. á tveimur hæðum i parh. ásamt 30 fm bílsk. Sérinng. 4 svefn- herb. Verð 7,5-7,6 rnillj. LAUFVANGUR Glæsil. 120 fm neðri sérh. ásamt bílsk. i nýl. tvibhúsi. Arinn. Fallegur garður. Mjög vönduð eign. Verð 7,1 millj. RAUÐALÆKUR Falleg 125 fm efri hæð i fjórbýli ásamt bílskrétti. Suðurstofa með fallegu útsýni. Nýtt eikar-parket. Nýl. rafmagn. Ekkert áhv. V. «,6 mlllj. 4ra herb. íbúðir HRAUNTEIGUR Góö 127 fm sérh. ásamt bilsk. 3 svefn- herb. Suðursv. Tvöf. verksmgler. FLÚÐASEL Glæsil. 110 fm (b. á 1. hæö. Sérstakl. vónduð eign. parket. Vorð 4,8 millj. GARÐABÆR Gullfalleg 115 fm íb. á 2. hæð. 30 fm bilsk. Fallegt útsýni. Verð 5 millj. LAUGARÁS Góð 100 fm sérh. ásamt nýl. bílsk. Sér- inng. Fallegt útsýni. Laus strax. Verð 6,5 m. KJARRHÓLMI Falleg 110 fm ib. á 4. haeð m. sérþvhúsi. 3 góð herb. Glæsil. útsýni. Verð 4,6 millj. VESTURBÆR Glæsil. 100 fm ib. öríítiö undir súö i steyptu þríbhúsi. 2 svefnherb. ib. er öll endumýjuð m. nýjum fallegum frönskum gluggum. Park- et á gólfum. Akv. sala. Verð 5 millj. 3ja herb. íbúðir GLÆSIÍBÚÐIR SELTJ. Glæsii. 110 fm íb. í fallegu þríbhúsi ásamt bílsk. Skilast tilb. u. trév. aö innan meö frág. sameign. Gott verð. MÖgul. að lána helming til 10 ára. HRINGBRAUT Falleg 80 fm ib. á 2. hæð. Nýtt eldhús og bað. 10 fm sérgeymsla í kj. Áhv. nýtt lán frá Húsnæðisstj. ca 2 millj. Verð 3850 þ. KÁRSNESBRAUT Falleg 3ja herb. ib. i nýl. húsi. Glæsil. útsýni. Verð 3660 þús. HAMRAHLÍÐ Rúmgóð 3ja herb. íb. á 3. hæð. íb. er öll ný máluð og í góðu standi. Mjög ákv. sala. HÓLMGARÐUR Falleg 3ja herb. 75 fm íb. á 1. hæð í ipýl. fjölbh. Verð 4,5 mlllj. HÁALEITISBRAUT Falleg rúmg. 3ja herb. ib. á jarðh. í fallegu stigahúsi. Rúmg. svefnherb. Endurn. bað og eldh. Góður garður. Verð 4,3 millj. GARÐASTRÆTI Glæsil. 90-100 fm risíb. i fallegu húsi. Nýir kvistir. Suðursv. Nýtt gler og gluggar, lagnir og innr. Glæsil. ib. sem hentar ungu fólki. Áhv. 750 þús. v/húsnstjórn. Útsýni. Verð 4,3-4,4 millj. SÓLVALLAGATA Góð 3ja herb. ib. á jarðh. i góðu steinh. Sérhiti og inng. Nýstands. bað. Ákv. sala. Verð 3,5 millj. Gæti hentaö fötluðum. NJARÐARGRUND - GB. 75 fm falleg risíb. Parket. Laus 1. maí. Áhv. 1300 þús. Verð 3,6 millj. HRAUNBÆR Falleg 90 fm íb. á 1. hæð. Mjög stór svefn- herb. íb. ný máluð og hraunuð. Ákv. sala. Verð 4 millj. GRENSÁSVEGUR Góð 85 fm ib. á 3. hæð i mjög góðu fjölb- húsi. Rúmg. ib. Vönduð sameign. Verð 4 m. SOGAVEGUR Falleg 3ja harb. íb. í kj. f nýl. steinh. Góður garður. Tvö rúmg. svefnh. Ákv. sala. Laus ijúni. Verð 3,9 millj. GERÐHAMRAR Ca 119 fm neðri hæð i tvíb. Skilast fullb. utan, fokh. innan. Verð 3,2 millj. 2ja herb. REYNIMELUR Falleg 65 fm íb. á 2. hæð í fallegu steinh. (b. er talsv. endurn. Fallegur ný stands. garður. Ákv. sala. Verð 3,5-3,6 millj. EIÐISTORG Glæsil. 2ja herb. ib. á 3. hæð í vönduðu fjölbhúsi. Stórar suðursv. Ákv. sala. Verð 3,7-3,8 mlllj. ÁLFHÓLSVEGUR Góð 60 fm íb. á 1. hæð. Sérinng. Verð 2,9 niillL NJÁLSGATA Glæsil. 70 fm íb. á 2. hæð i tvib. ib. er öll endurn. Nýjar innr. Ákv. sala. KRÍUHÓLAR Falleg 55 fm ib. á 6. hæö i lyftuh. Mjög fallegt útsýni. Nýl. teppi. Mikil sameign. Verð 3,0 millj. HRAUNBÆR Falleg 70 fm ib. á 3. hæð i nýl. fjölbhúsi. Stórar suöursv. Verö 3,6 millj. ASPARFELL Falleg 70 fm íb. á 3. hæð i lyftuh. Stórar suðursv. Húsnæðisstjlán 750 þús. Verð 3,5 millj. SKIPASUND Falleg 65 fm ib. í fallegu tvibhúsi. Mikið endurn. Nýtt rafmagn, lagnir o.fl. Sérinng. Verð 3,2 millj. HRAFNHÓLAR Falleg 65 fm fb. á 1. hæð í vönduðu stigah. Stór stofa. Ákv. sala. ENGJASEL Falleg 40 fm íb. á jarðh. í fjölbhúsi. Ákv. sala. Verð 2,6 millj. SAMTÚN Lítil stórgl. 2ja herb. ósamþykkt ib. Óvenju vönduð. Verð 2,6 millj. DRAFNARSTÍGUR Falleg 70 fm risíb. Parket. Fallegt útsýni. Verð 3,6 millj. HALLVEIGARSTÍGUR Falleg 35 fm samþykkt ib. á jarðhæð. Nýtt parket. Verð 1960 þús. FÍFUSEL Góð 40 fm 2ja herb. ib. i kj. Ákv. sala. Verð2 millj. ________
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.