Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 45

Morgunblaðið - 19.04.1988, Blaðsíða 45
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 19. APRIL 1988 45 Neðri deild: Bjórfrumvarpið sam- þykkt í þriðju umræðu Tillaga um þjóðaratkvæði felld naumlega FRUMVARP til breytinga á áfengislögum, sem felur í sér heimild til sölu og bruggunar á áfengum bjór, var samþykkt frá neðri deild Alþingis að lokinni þriðju og sfðustu umræðu. Allar breytingartillögur við frumvarpið voru felldar nema ein. Aðeins eitt atkvæði skildi á niilli í atkvæðagreiðslu um tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu, en sú tillaga var felld með 19 atkvæðum gegn 18. Bjórfrumvarpið svokallaða verð- ur nú sent efri deild Alþingis til afgreiðslu. Eftir að síðustu umræðu í neðri deild um bjórfrumvarpið hafði verið frestað nokkrum sinnum var það ásamt framkomnum breytingartil- lögum tekið til atkvæða í gær kl. 14.00. Tveir þingmenn deildarinnar voru fjarverandi við atkvæðagreiðsl- una, þau Sighvatur Björgvinsson (Afl/Vf) og Málmfríður Sigurðar- dóttir (Kvl/Nle). Þrír varaþingmenn greiddu atkvæði við afgreiðsluna; Einar Kr. Guðfinnsson (S/Vf), Rann- veig Guðmundsdóttir (Afl/Rnes) og Birgir Dýrfjörð (Afi/Nlv). Fyrst var tekin til atkvæða frávís- unartillaga Ragnhildar Helgadótt- ur (S/Rvk) og fleiri þingmanna. Var í þessari tillögu gert ráð fyrir að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar, þar eð hvorki ríkisstjórnin né Alþingi hefðu tekið afstöðu til tillagna áfengismálanefndar ríkisstjórnar- innar um heildarstefnumörkun í áfengismálum. Viðhaft var nafna- kall og var tillagan felld með 23 atkvæðum gegn 16, en Jón Sigurðs- son viðskiptaráðherra greiddi ekki atkvæði. Næst var tekin til atkvæða breyt- ingartillaga frá Steingrimi J. Sig- fússyni (Abl/Nle). Tillaga hans gerði ráð fyrir því að einvörðangu væri heimilt að flytja til landsins og brugga áfengt öl á biiinu 3J/4% til 4% að styrkleika. Þessi tillaga var felld án nafnakalls með 26 atkvæð- um gegn 2. Önnur breytingartillagan sem af- greidd var var tillaga Sverris Her- mannssonar (S/Al) og fleiri þing- manna.' Þar var lögð til viðbótar- grein, þar sem gert var ráð fyrir að af hverri sölueiningu áfengs öls rynni fimm krónur í sérstakan safna- sjóð, sem skyldi hafa að hlutverki vöxt og viðgang safna í landinu. Tillaga þessi var felld að viðhöfðu nafnakalli með 22 atkvæðum gegn 12 en sex þingmenn sátu hjá. Birgir ísleifur Gunnarsson menntamálaráðherra gerði grein fyrir atkvæði sínu og sagðist virða vilja flutningsmanna um sérstakan safnasjóð og þætti sér ekkert at- hugavert við það að tekjur hans kæmu af sölu áfengs öis. „Ég hefði hins vegar kosið sérstakt frumvarp um þetta mál, þar eð ég tel ekki heppilegt að blanda saman með þessum hætti tveimur óskyldum málum og greiði því atkvæði gegn tillögunni," sagði Birgir, en lýsti sig reiðubúinn að taka saman höndum við flutningsmenn um sérstakt frum- varp. Þriðja breytingartillagan við bjór- frumvarpið kom frá Árna Gunnars- syni (Afl/NIe) og fleirum. Tillaga þessi gerði ráð fyrir að lögin skyldu ekki taka gildi fyrr en að afstaðinm' staðfestingu í þjóðaratkvæða- greiðslu, laugardaginn 27. ágúst. Nafnakall var viðhaft og féllu atkvæði þannig: Hlynntir þjóðaratkvæði: Aðal- heiður Bjarnfreðsdóttir (B/Ryk), Alexander Stefánsson (F/Vl), Árni Gunnarsson (Afl/Nle), Birgir Dýr- fjörð (Afl/Nlv), Geir Gunnarsson (Abl/Rnes), Guðmundur Bjarnason (F/Nle), Guðmundur G. Þórarinsson (F/Rvk), Jón Sigurðsson (Afl/Rvk), Kristín Halldórsdóttir (Kvl/Rvk), Ólafur Þ. Þórðarson (F/Vf), Óli Þ. Guðbjartsson (B/Sl), Páll Pétursson (F/NÍv), Ragnar Arnalds (Abl/Nlv), Ragnhildur Helgadóttir (S/Rvk), Stefán Valgeirsson (Sjf/Nle), Steingrímur J. Sigfússon (Abl/Nle), Sverrir Hermannsson (S/Al) og Þór- hildur Þorleifsdóttir (Kvl/Rvk). Á móti þjóðaratkvæði: Albert Guðmundsson (B/Rvk), Birgir ís- leifur Gunnarsson (S/Rvk), Eggert Haukdal (S/Sl), Einar Guðfinnsson (S/Vf), Friðjón Þórðarson (S/Vl), Friðrik Sophusson (S/Rvk), Geir H. Haarde (S/Rvk), Guðni Agústsson (F/Sl), Guðrún Helgadóttir (Abl/Rvk), Ingi Björn Albertsson (B/Vl), Jóhanna Sigurðardóttir (Afl/Rvk), Jón Baldvin Hannibalsson (Afl/Rvk), Jón Kristjánsson (F/Al), Matthías Á. Mathiesen (S/Rnes), Ólafur G. Einarsson (S/Rnes), Pálmi Jónsson (S/Nlv), Rannveig Guð- mundsdóttir (Afl/Rnes), Steingrím- ur Hermannsson (F/Rnes) og Þor- steinn Pálsson (S/Sl). Greiddu ekki atkvæði: Hjörleifur Guttormsson (Abl/Al), Hreggviður Jónsson (B/Rnes) og Kristín Einars- dóttir (Kvl/Rnes). Úrslit atkvæðagreiðslunnar voru þau að tillaga um þjóðaratkvæða- greiðslu var felld með 19 atkvæðum gegn 18, þrír þingmenn sátu hjá og tveir voru fjarstaddir. Steingrimur J. , Sigfússon (Abl/NIe) var flutningsmaður til- lögu til breytingar sem "riæst var tekin til atkvæða. Tiliaga hans kvað á um það að samkvæmt ákvæði til bráðabirgða skyldi árlega næstu 10 árin varið úr ríkissjóði jafngildi 75 milljóna króna á núgildandi verðlagi til fræðslu og forvarnarstarfa gegn Frá Alþingi neyslu áfengis og annarra vímu- gjafa. Tillagan var felld með 19 gegn 16 að viðhöfðu nafnalcalli, en fimm þingmenn sátu hjá. Síðasta breytingartillagan sem greitt var atkvæði um var tillaga frá Ragnari Arnalds (Abl/Nlv) og fleirum að ákvæði til bráðabirgða um fimm manna nefnd er ráðherra - skyldi skipa til að gera tillögur er stuðlað gætu að því að draga úr heildarneyslu áfengis. Tillaga þessi var samþykkt að viðhöfðu nafna- kalli með 23 atkvæðum gegn 9*, en átta þingmenn sátu hjá. Að endingu var greitt atkvæði um sjálft frumvarpið með áorðnum breytingum. Úrslit atkvæðagreiðsl- unnar urðu með eftirfarandi hætti: Með bjórnum: Birgir ísleifur Gunnarsson (S/Rvk), Einar Kr. Guð- finnsson (S/Vf), Eggert Haukdal (S/Sl), Friðrik Sophusson (S/Rvk),, Geir H. Haarde (S/Rvk), Guðmund- ur Bjarnason (F/Nle), Guðmundur G. Þórarinsson (F/Rvk), Guðni Ágöstsson (F/Sl), Guðrún Helga- dóttir (Abl/Rvk), Hjörleifur Gutt- ormsson (Abl/Al), Ingi Björn Al- bertsson (B/Vl), Jóhanna Sigurðar- dóttir (Afl/Rvk), Jón Baldvin Hannibalsson (Afl/Rvk), Jón Krist- jánsson (F/Al), Kristín Einarsdóttir (Kvl/Rvk), Kristín Halldórsdóttir (Kvl/Rnes), Matthías Á. Mathiesen (S/Rnes), Ólafur G. Einarsson (S/Rnes), Pálmi Jónsson (S/Nlv), Ragnar Arnalds (Abl/Nlv), Ránn- vejg Guðmundsdóttir (Afl/Rnes), Steingrímur Hermannsson (F/Rnes) og Þorsteinn Pálsson (S/Sl). Á móti bjórnum: Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir (B/Rvk), Albert Guðmundsson (B'/Rvk), Alexander Stefánsson (F/Vl), Árni Gunnarsson (Afl/Nle), Birgir Dýrfjörð (Afl/Nlv), Friðjón Þórðarson (S/Vl), Geir Gunnarsson (Abl/Rnes), Hreggviður Jónsson (B/Rnes), Jón Sigurðsson (Afl/Rvk), Ólafur Þ. Þórðarson (F/Vf), Óli Þ. Guðbjartsson (B/Sl), Páll Pétursson (F/Nlv), Ragnhildur Helgadóttir (S/Rvk), Stefán, Val- geirsson (Sjf/Nle), Steingrímur J. j Sigfússon (Abl/Nle), Sverrir Her- mannsson (S/Al) og Þórhildur Þor- leifsdóttir. Bjórfrumvarpið hefur því verið samþykkt og sent til efri deildar með 23 atkvæðum gegn 17. Spornað verði gegn atvinnuleysi og f ólksfækkun á Suðurlandi ÞINGMENN Borgaraflokksins ásamt Margréti Frímannsdóttur (Abl/Sl) hafa lagt fram tillögu til þingsályktunar um ráðstaf an- ir gegn atvinnuleysi og fólks- fækkun á Suðurlandi. Óli Þ. Guðbjartsson (B/Sl) flutti framsögu fyrir þingsályktunartil- lögunni í sameinuðu þingi á fimmtu- dag. Tillagan er þess efnis að níu manna nefnd verði kosin til þess að leita allra leiða til að snúa við ÞINGSALYKTUNARTILLOGUR . . . FUNDUR var í sameinuðu þingi á fimmtudag. Fjðlda þings- ályktuhartillagna var fylgt úr hlaði, þar á meðal eftirtöldum: Álbræðsluúttekt ' Nokkrir þingmenn • Alþýðu- bandalagsins leggja til að þjóð- hagsleg úttekt verði gerð á hag- kvæmni þess að reisa nýja ál- bræðslu í Straumsvík og selja til hennar raforku sem gæti numið um 2500 gígawattstundum á ári. Flutningsmenn leggja til að lagt verði mat á m.a. eftirfar- andi: Arðsemi og þjóðhagslega hagkvæmni, áhrif á efnahagslíf og byggðaþróun, forsendur varð- andi raforkusölu og áhrif þess að útlendingar eigi álverið. Réttindi farmanna Þingmennirnir Geir Gunnars- son (Abl/Rn) og Svavar Gests- son (Abl/Rvk) leggja til að rík;s- stjórninni verði falið að undirbúa fyrir næsta þing frumvarp til laga um réttindi farmanna, meðal ann- ars með endurskoðun sjómanna^- I laga. Verði í frumvarpinu ákvæði er tryggi öll almenn vinnuréttindi íslenskra farmanna. Þá er gert ráð fyrir að óheimilt verði sam- kvæmt frumvarpinu að ráða á íslensk farskip eða farskip í leigu íslenskra skipafélaga menn á lak- ari kjörum en um er samið hér á landi fyrir íslenska sjómenn. Handmenntakennsla í grunnskólum Guðrún Helgadóttir (Abl/Rvk) leggur til að Alþingi skori á ríkisstjórnina að skipa nefnd til að kanna áhrif laga um grunnskóla á handmenntakennsiu grunnskólabarna. Verði nefndinni falið að gera tillögur um fyrir- komulag handmenntakennslu f framtíðinni með tilliti til breyttra þjóðfélagshátta og reynslu síðustu ára. Áhættulánasjóður Þingmenn Borgaraflokksins flytja tillögu þess efnis að ríkis- stjórninni verði falið að koma á fót sérstakri sjálfseignarstofnun, Áhættulánasjóði íslands, til að- stoðar við að undirbúa og hefja framleiðslu samkvæmt arðvæn- legum hugmyndum einstaklinga. Sjóðurinn skal setja á stofn og reka almenna tæknigarða, þar sem veitt yrði aðstoð við smíði á frumeintökum og þróun þeirra. Efling kjararannsókna Þingmenn Kvennalistans flytja þingsályktunartillögu um að ríkis- stjórninni verði falið að sjá til þess að kjararannsóknir verði gerðar áreiðanlegri en nú er. Lau- namiðar og skattagögn verði þannig úr garði gerð að fram komi áreiðanlegar upplýsingar um fjölda vinnustunda að baki dag- vinnulaunum, yfirvinnulaunum og öðrum launagreiðslum. Atvinnulíf í Mývatnssveit Nokkrir þingmenn í Norður- landskjördæmi eystra leggja fram tillögu að ályktun, um að ríkis- stjórninni verði falið. að hefjast nú þegar handa um gerð áætlunar um uppbyggingu atvinnulífs og eflingu í Mývatnssveit til að treysta forsendur byggðar á svæðinu og leysa þann vanda sem að óbreyttu mundi skapast ef Kísiliðjan hf. yrði að hætta starf- semi. þeirri óheillaþróun sem undanfarið hefur orðið á Suðurlandi, einkum austan Þjórsár, um atvinnuleysi og fólksfækkun. Er gert ráð fyrir að nefndinni verði falið að vinna með fulltrúum sveitarstjórna, atvinnu- rekenda, bænda og launþegasam- taka á Suðurlandi ásamt Byggða- stofnun að þessu verkefni. Kostnað- ur við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði. Guðní Ágústsson (F/Sl) taldi ekki rétt að vísa þessu máli til enn einnar nefndarinnar, heldur væri það ríkisstjórnarinnar að ráðast í lausn vanda landsbyggðarinnar, skýrsla þingskipaðrar nefndar um þetta lægi þegar fyrir og væri óþarft að tefja málið frekar. Guðni taldi og réttara að taka á þessu máli í heild sinni því vandamál byggða Suðurlands væru ekki meiri en hinna dreifðu byggða landsins almennt. Danfríður Skarphéðinsdóttir (Kvl/Vl) taldi eðlilegt að tekið væri á vandanum með tilliti til landsins alls, frekar en eins kjördæmis. Hún benti og á að byggðanefrid þing- flokkanna hefði fyrir löngu skilað áliti sínu. „Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera?" spurði þingmaðurinn. Stefán Valgeirsson (SJF/Ne) taldi það ljóst að einskis yrði að vænta til úrlausnar á vanda lands- byggðarinnar meðan þessi ríkis- stjórn væri við völd. Stefán var og þeirrar skoðunar, að úttekt slík sem um væri mælt næði til landsins alls. Albert Guðmundsson (B/Rvk) benti á að þingsályktunartillaga þessi væri einnig flutt af þingmönn- um flokksins úr Reykjavíkurkjör- dæmi, enda gerðu þeir sér grein fyrir vanda þessa blómlega svæðis og að þegar til langs tíma væri lit- ið • væri vandi landsbyggðarinnar einnig vandi Reykjavíkur, því hún gæti ekki endalaust tekið við. Eggert Haukdal (S/Sl) kvað nokkuð hafa hallað undan fæti und- anfarin ár hjá landsbyggðinni. „Eina ráð flutningsmanna þessarar tillögu er hins vegar að skipa enn eina nefndina. Það sem við þurfum er ekki nefndir og skýrslur heldur aðgerðir." Eggert tiltók síðan nokk- ur atriði sem ráðast yrði í til lausn- ar vanda byggða Suðurlands: í fyrsta lagi bæri að afnema láns- kjaravísitöluna, sem væri eins og drepsótt sem herjaði á landsbyggð- ina, í öðru lagi þyrfti að jafna orku- verð og í þriðja lagi þyrfti að auka styrki til landbúnaðarins. Varðandi síðasta atriðið. sagði Eggert að byggðastofnun sinnti nær einvörð- ungu þróun sjávarútvegsmála á landsbyggðinni, sem í sjálfu sér væri góðra gjalda vert, en hins veg- ar hefði landbúnaðurinn verið út undan. Eggert sagði ríkisstjórnina vera með þessi mál öll í athugun og væri áríðandi að sú athugun tæki ekki langan tíma. AIMACI
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.