Morgunblaðið - 03.08.1989, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 03.08.1989, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 3. AGUST 1989 ELÍN JÓNÍNA ÓLAFSDÓTTIR, BARNAPÍA SPYR: JLF ÉG KAUPI EININGABRÉF EÐA SKAMMTÍMABRÉF, VERÐ ÉG ÞÁ AD BINDA PENINGANA í EINHVERN ÁKVEÐINN TÍMA? DAGNÝ LEIFSDÓTTIR, VIÐSKIPTÁFRÆÐINGUR, 5 VÖRSLU VERÐBRÉFA- SJÓÐA SVARAR: ,Við kaup á Einingabréfumog.Skammttmabréfum eru engin tak- mörk eða skyldur um bitulitima. Við ráðleggjum okkarviðskiptavin- um að kaupa Skammtímabréf ef œtlunin er að fjárfesta í 1-11 mán- uði, eis ktiúpa Einingabréf ef aitlunin er að fjáifesta til lengri ttma. Pað sama gildirþó um baði bréfiri; hœgt er að eigaþau í eins langan eða siamman tíma og maður vill, og hagt er að innleysa þau með -sfttttum eða engumfyrirvara. Ávöxttw á til dœmis Einingabréfum 1 hefttrverið 10-11% ttmfram verðbélgu undanfarna mánuði en 7- 8% umfram verðbólguá Skammtímabréfum. Við innlattsn á Ein- ingabréfum þarftu að greiða 2% inniausnargiaid en ekkert inn- lausnargjald dregst frá við innlausn Skammtímabréfa." Lesandi góður, efþú hefur spurningar um verðbréfamarkaðinn eða fjármál almennt þú veitum við þér fúslega svör og aðsfoð. Síminn okkarer 686988, eti við tökum líkagjarnan á mótiþérá 5. hœð í Húsi verslunarinnar í Nýja miðbœnum við Kringlumýrarbraut. SÖLUGENGI VERÐBRÉFA ÞANN 3. ÁGÚST 1989 EININGABRÉF 1 E1NINGABRÉF2 EININGABRÉF 3 LÍFEYRISBRÉF SKAMMTlMABRÉF 4.070,- 2.254,- 2.664,- 2.046,- 1.399,- KAUPÞING HF Húsi verslunarinnar, sími 686988 Ánægjuleg tíðindi Fréttabréf iðnrek- enda, Á döfihni, segir í forystugrein: „Að undanfbrnu hefur orðið vart vaxandi áhuga erlendra álfyrirtækja á að kanna möguleika á álvinnslu á íslandi. Þetta eru ánægjuleg tiðindi en ættu ekki að koma alveg á óvart. Talið er að álvinnsla i heiminum muni fara vax- andi á næstu árum og áratugum en um leið stefiúr í að ýmsum göml- um álverum sem eru orð- in óhagkvæm í rekstri verði lokað. Það er því þörf á nýrri fjárfestingu í áUðnaði. Álverð hefur verið hátt síðustu misser- in og það ýtir jafiian und- ir áhuga álfyrirtækja á aukinni framleiðslu. Þau lönd í heiminum, þar sem nú er verið að undirbúa að reisa álver, eru tiltölulega l';i. Það er einkum Kanada, Venesú- ela, lönd við Persaflóa og Ástralía. Þetta eru keppi- nautar okkar um ný ál- ver. I öllum þessum lönd^. um er næg raforka. fyrir hendi og orkuverð til- tölulega lágt, í sumum tilfeUum mun lægra en á Islandi." * Islendingar standa vel að vígi „Þótt næg orka og til- tölulega lágt orkuverð séu nauðsynlegar for- sendur nýrra álvera, þá er samt ýmislegt annað sem getur haft áhrif á endanlegar ákvarðanir álfyrirtækja. Nýtt álver er stór fjárfesting, jafiivel á mælikvarða - alþjóð- legra risafyrirtækja og það verður að skila arði álöngum timatilað lj;'n- festingin borgi sig. Líkur Rltstiómargrein MIKLIR MÖGULEIKAR í STÚRIÐJU HÉRLENI Aö undanfömu hefoi oií>tí> s.^x vaxandi ihuga erlcndrrf ,ill>rn ilkja ú að kanna rmiguleika á ÍL- vitinslu -í iiia-idt. I"clla cri ámgjjleg liðintli en M« ekli1 ' ' koma alvcg á óvarl Talið cr uö álv'' áratugum cn ýmwim gömlL . orðin ðhagkvarm lokað. Pað et því , feslingu f áliðnaði. verið hátt síðutfu rL... ýtir jafnan undir il^ ijpVin it aukinni framleiðvlu ^ítiílinni. . D...n vafi i þvi bö Tm)ög a þvf aft halda að ^Toíkuauðlindir til iðnaoarupp- byggingar. Við höfum ekki efni a því að fdrna *pcim mögukikum «1 bantra lifskiara. sem felasi í stðr- þennan hú(t iííd fyrirtikí að hverju pau 'ganga í lilandi I pcssum mílum. Pá verður ha;gt að koma« hjí því að setja síneglur fcðþessu leyti um siarfsemi siúriðiufyrirtitkja. Það þaif að undirhúa og ákveða scm fyrsi virkjanaframkvarmdir nsrstu l«-15 írin þar sem bcinllnis -.crði gert tíð fvrtr UUekinni raJ- orku til frekari UDrjhvBHÍnaar siór- Fallvötnum breytt ístörf, lífskjör og gjaldeyri Á tímum samdráttar í þjóðarbúskapnum — nokkurs atvinnuleysis og minnkandi þjóðar- tekna — horfa ýmsir til orkufreks iðnaðar sem leiðar til að breyta óbeizlaðri orku fall- vatna í störf, verðmæti og gjaldeyri. Stak- steinar glugga í dag í ritstjórnargrein frétta- bréfs Félags íslenzkra iðnrekenda, Á döf- inni, sem fjallar um þetta efni. á stöðugu sfjórnarfai'i — og stöðugt efiiahags- ástand — skipta þvi miklu máli. Einnig er Ijóst að t.d. evrópsk álfyrirtækji vilja gjarnan g^ta firam- leitt ál í sinu næsta ná- grenni, þótt flutnings- kostnaður skipti minna máli en áður. Þaðer enginn vafi á þvi að Islendingar standa vel að vígi i samkeppni um áliðnað í framtíðinni. Það er heldur ehginn vafi á því að við þurfum mjög á því að halda að nýta orkulindir til iðnað- aruppbyggingfar. Við höfiim ekki efiú á því að fórna þeim möguleikum til bættra líískjara, sem felast í stóriðju, og er áliðnaður þar nærtæk- astur". Grundvöll þarf að leggja „Þótt akvörðun um næsta áfánga í áliðnaði á íslandi hafi dregist fi-á því sem upphaflega var vonast tíl, er enn engin ástæða til að ætla annað en sú ákvörðun verði tek- in á næstu mánuðum. Það er hins vegar ekki nóg. Það verður að leggja grundvöll að stöð- ugri uppbyggingu áliðn- aðar og annarrar fram- leiðslu, sem byggist á nýtingu orkulinda. Nýt- ing raforku er þar nær- tækust en einnig þarf að leita möguleika á iðnaði sem getur nýtt jarðhita. Þennan grundvöll þarf að leggja á tvennan hátt með - ákveðinni stefiiu sljórnvalda. Það þarf að búa íslenzkum fyrirtækjum sömu starfeskilyrði að því er varðar skattamál og gjaldeyrismál og evrópsk fyrirtæki munu búa við á næstu árum. Þetta er hvort sem er nauðsynlegt að gera tíl að tiyggja samkeppnisstöðu íslenzks atvinnulife og á þennan hátt vita erlend fyrirtæki^ að hverju þau ganga á íslandi í þessum málum. Þá verður hægt að komast hjá því að setja sérreglur að þessu leytí um starfeemi stóriðjufyr- irtækja. Það þarf að undirbúa og ákveða sem fyrst virkjunarfi-amkvæmdir næstu 10-15 árin þar sem beinlínis verði gert ráð fyrir tíltekinni raforku til fi-ekari uppbyggingar stóriðju. Þetta mundi einnig skapa traustan grUndvöU fyrir verktaka- starfsemi í landinu." Að skapa traust „Með skýrum ákvörð- unum á ofangreindum sviðum má skapatraust á þeirri stefiiu að Islend- ingar ætíi sér að nýta orkuauðlindir tU iðnaðar- uppbyggingar og bættra Ufskjara á næstu árum. I Ijósi þeirra kosta sem ís- land hefur að bjóða, er ekki vafi á því að gott samstarf næðist við er- lend fyrirtæki um þessa uppbyggingu, ef við sjálf- ir hefðum skilgreint okk- ar markmið. Að því er fi-amkvæmd við undir- búning stóriðju varðar, var tekið mikilvægt skref, þegar markaðs- skrifstofa iðnaðarráðu- neytis og Landsvirkjunar var sett á fót." ,NSW í Kaupmannahöfn F/EST I BUVÐASÖLUNNI Á JÁRNBRAUTA- STÖDINNI, KASTRUPFLUGVELLI OG Á RÁÐHÚSTORG! ELFA háfar úr stáli, kopar og í 5 litum Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! Einar Farestveit&Co.hf. BORCARTÚN 28, SÍMAR: (91) 16995 OG 622900 - NÆG BÍLASTÆÐI
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.