Morgunblaðið - 03.08.1989, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 03.08.1989, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIB FIMMTUDAGUR 3. ÁGÚST 1989' M ÞINttlfOLT — FASTEIGKASALAN — BANKASTRÆTI S 29455 4RA-5 HERB. BÓLSTAÐARHLÍÐ Vorum að fá í sólu 96 fm íb. á 1. hæð. íb. er í næsta nágrenni þjónustuib. aldr- aðra. Vestursv. Ekkert áhv. Parket. Verð 6 millj. DALALAND Til sölu falleg íb. á 1. hæð. Suðursv. Ákv. sala. Verö 6,2 millj. BOÐAGRANDI Falleg ca 115 fm ib. á 1. hæð. Góður bílsk. Parket. Verð 7,6 millj. HRAUNBÆR Góð oa 110 fm íb. á 2. hæð. Stór stofa, 3 svefnherb. Suðursv. Ákv. sala. Verð 5,8 millj. BRÆÐRABORGARST. Vorum að fá í sötu ca 115 fm íb. á 1. hæð. Mjög stór stofa og stórt eldhús. Verð 6,5 mílli. GARÐABÆR Til sölu mjög góð ib. á 1. hæð með sérinng. og -garði. Vandaðar innr. Þvottaherb. í íb. Verð 5,6-5,7 millj. KLEPPSVEGUR Til sölu góð ca 90 fm íb. inn við sund á 1. hæð. Rúmgóð stofa, 2 stór herb., eldhús og bað. Stutt í alla biónustu. Verð 5,3-5,5 millj. LYNGHAGI Til sölu falleg ca 80 fm kjib. Sérinng. Verð 5 rnillj. 2JA HERB. SEILUGRANDI Til sölu falleg ca 70 fm íb. á 3. hæð ásamt bílskýli. Áhv. veð- deild ca 2 millj. Verð 5 millj. 3JA HERB. NESVEGUR Mjög góð ca 95 fm hæð asamt stæði í bílskýli í nýju fjórbhúsi. íb. er til afh. nú þegart tilb. u. trév., sameign verður fullfrág. Verð 6,8 millj. BREKKUBYGGÐ-GB. Góð 70 fm íb. á 1. hæð með sérinng. Sérhiti og -bvhús. Áhv. veðdeild ca 1 millj. Ákv. sala. Laus fljótl. Verð 5,1 millj. LEIFSGATA Til sölu rúmg. 2ja herb. íb. á 3. hæð. Mikið endurn. Verð 3,9-4 millj. GRETTISGATA Góð ca 71 fm íb. á 2. hæð. 900 þús. Verð 3,5-3,6 millj. Áhv ?29455 2ja herb. íbúðir Asparfell. Rúmg. íb. á 3. hæð. Suðursv. Parket á gólfum. Ákv. sala. Þvottahús á hæðinni. Verð 4,2-4,3 m. UgiUflÓlar. Rúmg. ib. á 3. hæð 63 fm nettó. Litið áhv. Verð 4,2 millj. Krummahólar. b.ái. hæð i lyftuh. í góðu ástandi. Verð 3,8 inillj. SÚIuhÓlar. Ib. í góðu ástandi á 3. hæð. Stórar svalir. Gott útsýni. Verð 3,9 millj. HverfÍSgata. Snyrtileg kjib. 61 fm nettó. Ekkert áhv. Afh. samkomulag. Hagst. verð. VeStUrbær. Endurn. íb. á 3. hæð við Hringbraut. Ekkert áhv. Laus strax. 3ja herb. íbúðir EfstaSUnd. Rlslb. í þrlbhúsL Björt og vönduð ib. Mikið endurn. Fal- legt útsýni. Áhv. 1500 þús. Krummahólar. Rúmgoð íb. á 2. hæð. Stórar suðursv. Bilskýli. Til afh. strax. BlÖndubakkí. Rúmgóð lb. á 1. hæð. ibherb. í kj. fylgir. Verð 5 millj. VeStUrgata. Endurn. ib. á neðri hæð í tvíbhúsi. Nýl. innr. Eign i góðu ástandi. Litið áhv. Verð 3,9 millj. HáaleÍtÍShverfÍ. Falleg og vel meðfarin íb. á 2. hæð 91,8 fm nettó. Laus í nóv. Langholtsvegur. 3ja-4ra herb. íb. i kj. ítvibhúsi. Sérgarður. Verð 3,9 millj. Asparfell. Rúmg. íb. ílyftuh. Suð- ursv. Nýtt veðdeildarlán. Vcrð 4,7 millj. LjÓSheÍmar. (b. i góðu ástandi í lyftuh. Ekkert áhv. Gott útsýni. Verð 4,6 millj. Vesturberg. gós i£, á 6. hæð í lyftuh. Gott útsýni. Laus. V. 4,6 m. Furugerðí. 2ja-3ja herb. 75 fm íb. á jarðhæð. Laus strax. Litið áhv. 4ra-6 herb. ibuðir Asparfell. Glæsil. eígn á tveimur hæðum. Eigninni fylgir bílsk. 4 svefn- herb. S: 685009 -685988 ÁRMÚLA21 DAN V. S. WIIUM, LÖGFRÆÐINGUR, ÓLAFUR GUÐMUNDSSON, SÖLUSTJÓRI. Bárugrandí. 3ja-4ra herb. ný glæsil. íb. á 2. hæð. Til afh. strax. Park- et. Alno-eldhúsinnr. Flísal. baðherb. Bílskýli. Fullfrág. lóð og sameign. Pósthússtræti. Nýi. glæsil. íb. í lyftuhúsi. Fráb. stað- setn. Bílskýll. Aðkeypt þrif. Seljahverfí. Höfum glæsil. ibúð- ir í Seljahverfi. íb. eru á 1. og 3. hæð. Bilskýli fylgir. Sérhæðir Sundlaugavegur. (b. » 1. hæð rúmir 90 fm. Sérinng. Rúmg. bílsk. Eign í góðu ástandi. Verð 6,7 millj. Mosfellsbær. 165fmefrihæð auk þess innb. tvöf. bilsk. Glæsil. eign á góðum stað. Inng., hiti og þvhús sér. Raðhús Framnesvegur. 148 fm end- urnýjað parhús (steinhús), tvær hæðir og kj. Eign í góðu ástandi. Hagst. verð. Garðabær. 3jaherb.vandaðraö- hús með bilsk. Verð 6,8 millj. Aflagrandi - í smíðum. Parh. til afh. strax 215 fm rheð bilsk. og gróðurskála. Glæsil. teikn. Einbýlishús Vesturberg. 193 fm einbhús. Gott fyrirkomulag. Gott útsýni. Fullb. eign. Afh. strax. Rúmg. bílsk. Ákv. sala. VeStUrbær. Nýtt glæsil. 2ja ib. hús. Vandaðar innr. Sanngjarnt verð. Eignaskipti hugsanl. KÓpaVOgUr. Hús i góöu ástandi við Álfhólsveg. Mikið endurn. eign. Frá- bært útsýni. Falleg lóð. Hagstætt verð. Smáíbúðahverfi. steinsteyPt hús á einni hæð ásamt bílsk. Stækkun- armögul. Skípti hugsanleg á minni eign. Ymislegt Land í Mosfellsbæ. 14-15 ha til sölu. Á landinu eru engin mann- virki, en heimild fengin fyrir bygg. sum- arbústaða. Örstutt frá borginni. Viðráð- anlegt verð. BraUtarholt. Höfum tvær hæðir til sölu í góðu steinhúsi. Hæðirnáreru til afh. strax og eru í góðu ástandi. Hagst. skilmálar. Góð staðsetn. Þú svalar lestrarþörf dagsins á síðum MoeeansL Til leigu í Hafnarstræti 5, Rvík er til leigu ca 500 fermetra skrifstofuhúsnæði. Leig- ist í einu lagi eða í smærri einingum. Upplýsingar í símum 10621 og 681300. Sýnishorn úr söluskrá BOÐAGRANDI Mjög falleg 55 fm 2ja herb. á 2. hæð á þessum eftir- sótta stað. Lítið áhv. Góð sameign. DÚFNAHÓLAR Góð 80 fm 3ja herb. íb. á 6. hæð í lyftuhúsi. Ekkert áhv. Bein og ákv. sala. V. 4,8 m. FLYÐRUGRANDI Falleg 80 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð á þessum vinsæla stað. Góð áhv. lán. V. 5,8 m. SÓLVALLAGATA Mjög góð 85 fm 3ja herb. íb. í 3-býli. V. 5,5 m. VESTURBERG Mjög falleg og góð 95 fm 4ra herb. íb. Mikið útsýni. Mjög mikið áhv. Útb. 25%. HÁALEITISBRAUT Falleg 110 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð ásamt 24 fm bílsk. Gott útsýni. V. 6,9 m. HRAUNBÆR Stórglæsileg 120 fm endaíb. á 3. hæð er til sölu. Einn- ig koma til greina skipti á henni og 3ja herb. íb. í efri hluta Hraunbæjar, helst á 2.-3. hæð. V. 6,7 m. KVISTHAGI Einstaklega skemmtileg rishæð 100 fm ásamt efra risi. Suð-vestursv. Útsýni til sjávar. Nýtt húsnæðismstjlán.. 2,6 millj. áhv. ÁLFTAMÝRI Glæsileg 115 fm endaíb. á 4. hæð ásamt góðum bílsk. Tvennar svalir. Frábært útsýni. EIÐISTORG Nýleg 110 fm íb. á tyeimur hæðum vel íbhæf/Blóma- skáli. Góð áhv. lán. Ákv. sala. V. 7,0 m. KAPLASKJÓLSVEGUR Mjög björt og falleg 125 fm hæð í lyftuhúsi. Sérlega góð sameign. Tvennar svalir. Ákv. sala. HÁALEITISBRAUT Sérstaklega falleg 125 fm endaíb. ásamt bílsk. 4 svefn- herb. Tvennar svalir. Skuldlaus. - KÁRSNESBRAUT Mjög laglegt 140 fm einb., hæð og ris ásamt 48 fm bílsk. Góð staðsetn. V. 8,9 m. NEÐSTABERG Stórfallegt og vel búið 250 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt bílsk. Allt mjög vandað. V. 13,6 m. ÞRÚÐVANGUR - HAFNARFIRÐI Fallegt og fullbúið 270 fm einbhús á tveimur hæðum ásamt bílsk. Ákv. sala. Vönduð eign. V. 14,0 m. FOSSVOGUR Stórglæsilegt og fallegt 230 fm einbhús á tveimur hæðum ásamt bílsk. Eign í sérfl. Mikið útsýni. IÐNBÚÐ - GARÐABÆ 120 fm önnur sérhæð rúm'lega tilb. u. trév. ásamt 100 fm iðnaðarhúsnæði á götuhæð í sama húsi.. 28 444 húseigmir ¦ VELTUSUNDI 1 Q ^&UTIBfe VELTUSUNDI 1 SIMI 28444 P11540 Einbýli — raðhus Vfðihvammur: 220 fm einbhús, tvær hæðir og kj. með mögul. á séríb. Mjög fallegur garður. Ákv. sala. Laust strax. Verð 10,9 millj. Stuðlasel: 200 fm fallegt eini. einbhús með innb. bílsk. Fæst í skiptum fyrir góða sérh. helst miðsvæðis. Selbraut: 220 fm gott raðh. á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Bílsk. Snorrabraut: 180 fm einbh.^ljtt sem tvær íb. 5 herb. íb. uppi og 2ja herb. sérib. niðri. Ýmsir mögul. á nýtingu. Arnartangi: 100 fm gott enda- raðh. Bilskúrsr. Laust strax. Jakasel: 210 fm fallegt einbh. á tveimur hæðum. 35 fm bílsk. sehn er nýttur að hluta sem einstklib.' Mánabraut: Mjög fallegt 140 fni einbh. 4-5 svefnh. 26 fm bílsk. Glæsil. útsýni. Verð 10,5 millj. Hjallaland: 192 fm gott raðh. á pöllum. Góðar stofur. 4 svefnh. Yfirb. svalir í suður. Sauna. 20 fm bilsk. Ásvallagata: 200 fm fallegt timbureinbh. á steinkj. sem hefur allt verið endurn. 3 saml. stofur. 5 herb. Gufubað. Mögul. að útbúa séríb. í kj. 4ra og 5 herb. Reynimelur: I70fm efri sérhæö ásamt risi. Laus fljótl. Mögul. á góðum greiðslukjörum. Sóleyjargata: Glæsil. 100 fm neðri hæð í þríbhúsi sem hefur óll ver- ið endurn. Góbar innr. Laus strax. Vesturgata: Mjög falleg rúml. 100 fm íb. á 3. hæð í lyftuhúsi sem hefur öll verið endurn. Gufubað í sam- eign. Verð 7,5 millj. Þverbrekka: Mjög góð 110 fm íb. á 3. hæð í lyftuhúsi. 3 svefnherb. Þvhús í ib. Tvennar svalir. Kaplaskjólsvegur: 95 fm mjög vönduð íb. á 3. hæð. 3 svefnherb. Tvennar svalir. Eiðistorg: Mjöggóð 100 fm ib. á 3. hæð. 3-4 svefnherb. Fallegt útsýni. Asparfell: Glæsil. 6 herb. 165 fm „penthouse". 4 svefnh. Ný eldhinnr. Nýtt parket á allri íb. Saml. stofur m. arni. 25 fm bílsk. Laust strax. Kaplaskjólsvegur: Glæsii. 120 fm ib. á 4. hæð í nýl. lyftuh. 3 svefnh. Tvennar svalir. Mjög góð eign. Kleppsvegur: Rúml. nofmtal- leg ib. á 3. hæð. 2 svefnh. Saml. stof- ur. Parket. Arinn. Tvennar svalir. Vitastigur: Mikið endurn. 90 fm risíb. Áhv. 2,4 millj. húsnstj. Lausfijótl. Ásendi: Falleg 190 fm efri hæð. 3 svefnh. (geta verið 5). 30 fm bílsk. Álfheimar: 96 fm góð ib. á 1. hæð. 3 svefnh. Verð 5,8 millj. Kelduland: Góð 80 fm ib. á 2., hæð. 3 svefnh. Áhv. 1,7 millj. frá byggsj. 3ia herb. Eskihlið: 100 fm góð ib. á 2. hæð ásamt herb. í risi með aðgangi að snyrt- ingu og herb. í kj. Maríubakki: Góð rúerjl. 70 fm íb. á 3. hæð. Þvottah. i ib. Sameign og blokk nýl. endurn. Laus fljótl. 10 fm geymsla i kj. Laus strax. Hamrahlíð: 70 fm góð íb. i kj. Töluv. endurn. Verð 4,6 millj. Vesturgata: 85 fm ib. í kj. Laus. Suðurvangur: Rúmi. 90 fm ib. á 1. hæð ásamt stæði i bílhýsi. Til afh. tilb. u. trév. nú þegar. Hringbraut: 80 fm íb. á 3. hæð sem hefur öll verið endurn. Herb. í kj. 2ia herb. Hraunbær: 45 fm mjög góð íb. á 2. hæð. Áhv. 1,7 mlllj. frá byggsj. Suðurhvammur: 59 fm íb. á 1. hæð. Afh. tilb. u. trév. Snorrabraut: 50 fm mjög góð og snyrtil. íb. á 2. hæð. Danfoss-hita- kerfi. Laus fljótl. Verð 3,5 millj. Skipasund: 60 fm íb. á 1. hæð. Parket. Töluv. áhv. verð 3,8 millj. Hringbraut: 50 fm góð ib. í kj. .Laus strax. Mögul. á góðum greiðslukj. (^> FASTEIGNA Jlyi MARKAÐURINN [ f ' Óðinsgötu 4 ,11540^21700 ^Ct fon Guðmundsson sölustj., W^^ Loo E. Lövo löflír. Ólafur Stofansson > loskiptafr. Daniel Arnason, lögg. fast., Helgi Steingrimsson, sölustjóri.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.