Frjáls verslun


Frjáls verslun - 01.07.2011, Blaðsíða 56

Frjáls verslun - 01.07.2011, Blaðsíða 56
56 FRJÁLS VERSLUN 7.tbl.2011 M argir hafa spurt mig að því hvernig við Íslendingar munum auka afrakstur ferða ­ mennsku hér á landi á næstu áratugum. Það er erfið spurn­ ing og hafa ber í huga að ferðamennska er nú þegar arðbær og vaxandi atvinnu grein. Þegar horft er til baka er ljóst að stofnun Loftleiða og Flugfélags Íslands á sínum tíma var geysilegur hvati í ferðamennsku. Ferða menn gátu komið til Íslands og smám saman varð til nýtt svið ferðamennsku, jeppaferðir á jökla og um hálendið, hesta­ mennska, ársiglingar og þannig mætti telja. Í þessu sambandi má nefna að Ísland er núna í 11. sæti af 139 þjóðríkjum um sam­ keppnishæfni á sviði ferðaþjónustu sem er um talsverður árangur miðað við hversu ung at vinnugreinin er. Ísland allt árið Næsti áfangi í ferðamennsku er, samkvæmt ferðamálaáætlun fyrir tímabilið 2011 til 2020, að auka arðsemi ferðaþjónustunnar, meðal annars með lengingu ferðamálatím­ ans á lágönn. Aðrar þjóðir eins og Finnar, Norðmenn og Kanadamenn eru að vinna að sambærilegum verkefnum. Í tengslum við framangreinda áætlun hefur verið ýtt úr vör verkefninu Ísland allt árið. Nýsköpunarmiðstöð Íslands tekur virkan þátt í því verkefni ásamt öðrum hag smunaaðilum. Í verkefninu er verið að vinna annars vegar að umbótaverkefnum fyrir greinina alla er lýtur að innviðum og starfsháttum og svo langtímastefnumótun til uppbyggingar næstu ára. Það er von okkar á Nýsköpunarmiðstöð Íslands að þetta verkefni verði til að stórefla ferðaþjónustuna sem atvinnugrein næstu árin. Karl Friðriksson, gamalreyndur sérfræð- ingur í nýsköpun, hefur verið helsti fulltrúi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í þessari vinnu. En hjá okkur vinna fjölmargir sérfræð- ingar á þessu sviði, ég nefni til dæmis Sigríði Ó. Kristjánsdóttur á Ísafirði sem nú er tímabundið í vinnu hjá iðnaðarráðuneytinu. Samhliða framangreindum verkefnum hefur Nýsköpunarmiðstöð Íslands unnið fjölmörg verkefni til eflingar ferðaþjónust unni hér á landi. Í því sambandi má til dæmis fjalla um nýjung sem við nefnum LÍFSGÆÐI OG TÚRISMA. Í lögunum um Nýsköpunarmiðstöð er okkur ætlað að stuðla að lífsgæðum á Íslandi. Í sambandi við ferðamennsku erum við nú að huga að því að efla ferðamennsku byggða á gæðum umönnunar á Íslandi. Eitt svona verkefni er upprunnið úr smiðju Miðlunar og menningar ehf. frá Sigmari B. Haukssyni og hefur verið undirbúið með Skálholtsstað og fleiri aðilum. Tilgangur verkefnisins er að taka á móti eldri borgur­ um hér á Íslandi og gefa þeim tækifæri til að kynnast landi og þjóð, slaka á, stunda holla útivist og líkamsrækt í íslenskri nátt­ úru, böð í heitum laugum og efla og bæta heilsu sína. Þátttakendum gefst tækifæri til að kynnast íslenskri menningu, sögu, matargerðarlist, hand verki og ýmsum öðrum þáttum íslensks þjóðlífs. Íslending- ar geta vænst þess að halda betri heilsu lengur en aðrir Evrópubúar og meðalaldur Íslendinga er með þeim hæsta í heiminum. Helstu ástæður fyrir góðri heilsu og langlífi Íslendinga eru gott heilbrigðiskerfi, hollur matur, lítil sem engin mengun og fámenni þjóðarinnar. Rannsóknir hafa sannað að hreyfing, hollt mataræði, hvíld og slökun bæta heilsuna og draga úr áhrifum öldrunar. Breyttur og bættur lífsstíll eykur lífsgæði, bætir heils una, dregur úr neyslu lyfja og styrkir líkamann og gerir okk ur þannig hæfari að takast á við slys og sjúkdóma. Fræðsla um hollan lífsstíl er eitt helsta viðfangsefni námskeiðanna og er tilgangurinn meðal annars sá að þátttakendur geti nýtt sér þessa þekkingu þegar heim er komið, bætt heilsuna og aukið lífsgæðin. Líkamleg örvun felst í líkamsrækt, líkam­ legri áreynslu sem hentar þátttakendum og fræðslu. Mikilvægasti þátturinn er að finna fyrir og skynja líkamann og styrkja hann. Andleg afþreying byggist fyrst og fremst á samskiptum við annað fólk, skoðanaskipt­ um og skemmtun. Tilgangurinn er að auka félagslega færni, draga úr einangrun. Starf­ semin fer eins og hægt er fram úti í náttúr­ unni, að flétta saman líkamsrækt, andlega örvun, hvíld og slökun. Skipulag líkamlegrar og andlegrar afþreyingar er ekki fastmótað heldur lagað að sérstöðu og þörfum hvers hóps þátttakenda. Kjarni starfseminnar er að líta á manneskjuna í heild sinni, líkama og sál. Framangreind atriði segja okkur að við höfum ótal tækifæri á sviði lífsgæðaferða­ mennsku. Einnig er það viss auðlegð að geta sagt að helsti styrkur Íslands á sviði ferðamennsku er hversu hátt landið skorar af samanburðarlöndum eins og getið var hér að framan; á sviði öryggis (4. sæti af 139), heilbrigði og hreinlæti (4. sæti af 139), skipu­ lag upplýsinga og fjarskiptatækni (3.sæti af 139) og mannauður (3. sæti af 139). Þessi atriði auk náttúruauðæfa eru segull. Svo ætlum við að beisla krafta náttúrunnar til heilsubótar og lífsgæðaaukningar. Íslensk náttúra er einstök, Ísland er land elds og ísa, fjalla og fjarða, jarðhita, stöðuvatna og áa. Ísland er enn að mótast, ásjóna þess breytist stöðugt. Landslagið er margbrotið og fjölbreytt. Alls staðar er hægt að skynja kraft nátt­ úr unnar, anda að sér tæru fjallaloftinu, slökkva þorstann í tærri lind, finna fyrir krafti brimsins á ströndinni, afli hversins sem brýst upp á yfirborð jarðar og hitann úr jarðhitavatninu sem seytlar inn í líkamann í heita pottinum, finna kraft stormsins á líkamann, finna fyrir rigningunni í andlitinu, fá á sig úðann frá fossinum, finna angan gróðursins og hlýða á söng fuglanna. Hófleg líkamleg áreynsla úti í náttúrunni er einhver sú hollasta afþreying sem völ er á, styrkir og nærir líkama og sál. Annað sjónarmið sem ég eigna Sigmari er einbeiting að þeirri staðreynd að Ísland hefur um vetrarmánuðina einstaklega aðlaðandi loftslag varðandi frjó og frjóof­ næmi. Stór hluti Breta er t.d. mjög háður frjóofnæmi og spár gera ráð fyrir að það verði sívaxandi vandamál þar í landi. Nýsköpunarmiðstöð og Lífsneisti ehf. hafa skráð hugtakið „HAYFEVER HEAVEN“ þar sem aðalatriðið er þessi vin sem landið get­ ur verið gagnvart fólki með frjóofnæmi utan sumartímans. Sums staðar á Íslandi á þetta reyndar við um eyjar og annes allt árið. Við erum að setja á fót sérfræðingahóp um lífsgæði og ferðamennsku, einkum með áherslu á hin mörgu sérsvið sem þessu tengjast. Það eru svið eins og öld r un, andleg heilsa, öndunarsjúkdómar, of næmisvandi og þannig mætti lengi telja. Með því að efla lífs gæðaferðamennsku má efla atvinnulíf um land allt og afla atvinnu fyrir þá fjölmörgu sem koma að hvers konar umönnun. Það spannar allt svið ferðamennsku; frá fólks­ flutningum til gistingar, matarferðamennsku og sígildrar umönn unar með hvíld, böð og útivist í huga. Þessi nýja ferðamennska mun einkenna nýja öld ferðaiðnaðar á Íslandi. LÍFSGæðaTúRISMI Nýjasti sprotavöndur nýsköpunar í ferðaþjónustu er lífsgæðatúr- ismi. Þetta er ferðaþjónusta sem byggist á umönnun á Íslandi. Ísland er núna í 11. sæti af 139 þjóðríkum um sam­ keppnishæfni á sviði ferða­ þjónustu sem er umtalsverður árangur miðað við hversu ung atvinnugreinin er. Greinarhöfundur, Þorsteinn I. Sigfús­ son, forstjóri Nýsköp­ unarmiðstöðvar Íslands. sprotar og frumkvöðlar
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84

x

Frjáls verslun

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Frjáls verslun
https://timarit.is/publication/282

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.