Sagnir - 01.06.1998, Blaðsíða 48

Sagnir - 01.06.1998, Blaðsíða 48
SAGNIR ‘ 9847 Íslenskt fullveldi í 80 ár Sogsvirkjun 21 Bskj.R. Aðfnr. 3222. Sogsvirkjunarlán 1935. (Guinnes, Mahon & Co. til Péturs Hafstein 27. nóv. 1930.) 22 Bskj.R. Aðfnr. 7056. Gjörðabók bæjarstjórnar 19281932. (fundur 11. des. 1930). – Bskj.R. Aðfnr. 4642. Gjörðabók rafmagnsstjórnar 1921-1933. (fundur 10. des. 1930). 23 Ólafur Ásgeirsson: Iðnbylting hugarfarsins, 107-111. Sjá einnig: Lúðvík Kristjánsson: Úr bæ í borg, 29-68. – Hannes H. Gissurarson: Jón Þorláks- son forsætisráðherra. Reykjavík 1992, 527. – Ármann Þorvaldsson: „Jón Þorláksson borgarstjóri 1933-1935.“ (Ritgerð til B.A. prófs í sagnfræði við Háskóla Íslands 1992), 6-23. – Sumarliði R. Ísleifsson: Í straumsamband, 79-80. 24 Hannes H. Gissurarson: Jón Þorláksson forsætisráðherra, 526-7. 25 Sjá m.a.: Alþingistíðindi C (1931, fyrra þing), 1143-1146, 1150-1151, 1172-1173. Alþingistíðindi C (1931, síðara þing), 343-346. 26 Sama heimild, 343. 27 Alþingistíðindi C (1931, fyrra þing), 1133-1141. 28 Helgi Kristjánsson: Birta, afl og ylur. Saga Rafmagnsveitna ríkisins í 50 ár 1947-1997. Reykjavík 1997, 16. Undirbúningur framkvæmdanna hafði þó hafist nokkru fyrr, en tafist vegna styrjaldarinnar. Suðurlandsveita. Athugun á raforkumálum Suðurlands. (Útg. Framkvæmdastofnun ríkisins, áætlanadeild og Samtök sunnlenskra sveitarfélaga.) Reykjavík 1980, 6. 29 Steingrímur Jónsson: Um Sogsvirkjunina, 19. Stofnað var sérstakt fyrirtæki um rekstur Sogsvirkjunar og var rekstur hennar þar með skilinn frá Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Eftir sem áður var fyrirtækið að öllu leyti í eigu Reykjavíkur til ársins 1949 og Steingrímur Jónsson var framkvæmdastjóri þess. 30 Alþingistíðindi C (1931, fyrra þing), 1129-1132, 1146-1147. 31 Alþingistíðindi B (1933), 2274. Jón Þorláksson tók í sama streng á haustþinginu 1931. Alþingistíðindi C (1931, síðara þing), 347. 32 Alþingistíðindi C (1931, fyrra þing), 1181. 33 Sama heimild, 1139. 34 Sama heimild, 1138-1141. 35 Sama heimild, 1133. 36 Landsreikningurinn fyrir árið 1930. Reykjavík 1931, xvi, xxix-xvx, xxxi. 37 Alþingistíðindi C (1931, fyrra þing), 1140. – Alþingistíðindi C (1931, síðara þing), 359, 373. 38 Landsreikningurinn fyrir árið 1930, xxxi. 39 Steingrímur Jónsson: Um Sogsvirkjunina, 15, 32. Síðar bættist þriðji ráðunauturinn í hópinn, Hallgrim Thoresen að nafni. Allir voru þessir menn í fremstu röð á sínu sviði á Norðurlöndum. Berdal sá um framkvæmd byggingarvinnunnar, Nissen um tilhögun rafvéla og rafbúnaðar og Thoresen um vatnsaflsvélarnar. 40 Bskj.R. Aðfnr. 7195. Gjörðabók bæjarstjórnar 1932-1934. (fundur 15. feb. 1934). 41 Þess var þó ekki langt að bíða að stjórnmálamenn létu sér til hugar koma að nýta rafmagnið úr Soginu til orkufrekrar iðnaðarframleiðslu. Þannig athugaði Skipulagsnefnd atvinnumála strax á árinu 1936 möguleika á því að stofna sements- og áburðarverksmiðju. Athygli vekur að Jónas frá Hriflu var einn nefndarmanna og virðist hann því hafa verið býsna snöggur að taka virkjunina í sátt. Álit og tillögur Skipulagsnefndar atvinnumála I, 312-342. 42 Bskj.R. Aðfnr. 3222. Sogsvirkjunarlán 1935. („A short summary of some principal facts [...]“) 43 Sumarliði R. Ísleifsson: Í straumsamband, 167. 44 Arge, Jógvan: Ljós yvir landið. SEV 50 ár. Þórshöfn 1996, 15-26. 45 Todd, Edmund N.: „Electric Ploughs in Wilhelmine Germany: Failure of an Agricultural System.“ Social Studies of Science. (1992). London 1992, 263-281. 46 Reykjavíkurbær varð óþyrmilega fyrir barðinu á þessari stífni breskra stjórnvalda nokkrum árum síðar þegar til stóð að afla lána fyrir hitaveituna, eins og fram kemur í grein Lýðs Björnssonar: „Í lánsfjárleit 1937-1939.“ Saga XXVIII (1990). 47 Bskj.R. Aðfnr. 3544. Sogsvirkjunarlán 1934. (Bréf Jóns Þorlákssonar til Guðmundar Ásbjörnssonar, 19. apríl 1934.) 48 Bskj.R. Aðfnr. 3222. Sogsvirkjunarlán 1935. (Royal Exchange Assurance til Jóns Þorlákssonar, 13. apríl 1934.“) 49 Bskj.R. Aðfnr. 3544. Sogsvirkjunarlán 1934. (Bréf Jóns Þorlákssonar til Guðmundar Ásbjörnssonar, 19. apríl 1934.) „Lán til Sogsvirkjunar fáanlegt víða.“ Ísafold og Vörður, 22. maí 1934. 50 Hannes H. Gissurarson: Jón Þorláksson forsætisráðherra, 530-1. 51 Steingrímur Jónsson: „Um undirbúning Ljósafossvirkjunar 1934.“ Raftýran. (1963) (útg. Starfmannafélag Rafmagnsveitu Reykjavíkur), 9. 52 Sama heimild, 7-8. 53 Hannes H. Gissurarson: Jón Þorláksson forsætisráðherra, 531. 54 Steingrímur Jónsson lýsir samningaviðræðunum í Stokkhólmi skilmerki- lega. Í frásögn hans kemur skýrt fram hversu beina aðild norrænu fyrirtækin áttu að umræðunum og hvernig bankarnir reyndu sérstaklega að trana fram þeim fyrirtækjum sem þeir höfðu í viðskiptum. Steingrímur Jónsson: „Tildrög að virkjun Sogsins [...],“ 180. 55 Lýður Björnsson: „Í lánsfjárleit 1937-39,“ 70 og áfram. 56 Dansk civilingeniørstat 1955. Biografiske oplysninger om polytekniske kandidater 1829-1954 med et tillæg om 287 af Dansk Ingeniørforenings medlemmer, der ikke er udgået fra Polyteknisk Læreanstalt. Kaupmannahöfn 1956, 8-34. 57 Steingrímur Jónsson taldi raunar að Højgaard væri orðinn stjórnarmaður árið 1933 og gæti það bent til að hann hafi haft þar áhrif. Steingrímur Jónsson: „Tildrög að virkjun Sogsins [...],“ 168. 58 Lýður Björnsson: „Í lánsfjárleit 1937-39,“ 69-70, 77. Steingrímur Jónsson: „Tildrög að virkjun Sogsins[...],“ 165. 59 Bskj.R. Aðfnr. 3544. Sogsvirkjunarlán 1934. (Stadens Reykjaviks 4% obligationslån av den 1 januari 1935[...]) Ármann Þorvaldsson: „Jón Þorláks- son borgarstjóri 1933-1935,“ 74-5. Heimilt var að greiða lánið upp að tíu árum liðnum og var það gert árið 1945. 60 „Sogslánið tekið.“ Ísafold og Vörður, 19. des. 1934. 61 Bskj.R. Aðfnr. 3544. Sogsvirkjunarlán 1935. (Bréf Jóns Þorlákssonar til Mr. A. E. Phelps, [10. apríl 1934]. ) 62 Hannes H. Gissurarson: Jón Þorláksson forsætisráðherra, 532. 63 „Sogsvirkjun stærsta framfarasporið.“ Ísafold og Vörður, 24. des. 1934. 64 Skjalasafn Rafmagnsveitu Reykjavíkur, (án númers) Ljósafoss US- ráðunautar. Undirbúningur 1929-37. (Skýringar við yfirlit yfir stofnkostnað Sogsvirkjunar samkv. reikningsjöfnuði pr. 31.des. 1937.) 65 Steingrímur Jónsson: „Rafmagnsveita Reykjavíkur 1920-1960,“ 39-42, 88-89. Bskj.R. Aðfnr. 3501. Rafveitulán 1931-1939. (Bréf Rafmagnsveitu Reykjavíkur til bæjarráðs, 11. sept. 1939.) 66 Stefán Pálsson: „Við Hlemmtorgið gnæfir [...],“ 64-67, 96-99.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105

x

Sagnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Sagnir
https://timarit.is/publication/1025

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.