Morgunblaðið - 17.10.2000, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 17.10.2000, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 17. OKTÓBER 2000 13 FRETTIR Olíuleit og olíuvinnsla í N-Atlantshafí rædd á ráðstefnu um auðlindir Leit hafín innan tíuára Ahugi á hafsbotnsmálum er nú að glæðast mjög hér á landi. Talsvert miklar líkur eru á því að olíu sé að fínna á Hatton Rockall- svæðinu, sem og á Jan Mayen, mun minni hins vegar á setlagabeltinu fyrir norðan land. En leitin er erfíð og kostnaðarsöm og því talið ólíklegt að íslenska ríkið muni __________standa fyrir henni.__________ Morgunblaðið/Golli Ráðsteftiugestir fylgdust af athygli með framsögum um olíuleit í N-Atlantshafi. I FRAMHALDI af umræðu um landgrunn og alþjóðlegan hafrétt var á seinni degi ráðstefnu um land- grunnið og auðlindir þess fjallað um olíuleit og olíuvinnslu í Norður- Atlantshafi. Þar var m.a. fjallað um þá þrjá kosti sem íslendingar hafa skoðað með olíuvinnslu í huga, Tjörnesbeltið, norðan við landið, Jan Mayen og Hatton Rockall. 12% líkur þykja vera á því að kolvetni (sem er samheiti fyrir olíu og gas) finnist á fyrsta svæðinu, 24% á því næsta og 36% á því síðastnefnda. Þess má geta að 25% líkur, sam- kvæmt sömu útreikningum eru á því að Færeyingar finni olíu sem þykir raunar vera mjög líklegt og 18% lík- ur voru á því að Bretar fyndu olíu norðan Hjaltlandseyja, en þeir hafa þegar fundið mikla olíu á því svæði. Fjögur ríki gera tilkall til Hatton RockaO svæðisins og meðan yfirráð yfir þvl eru óútkljáð verður vita- skuld ekki hugað að olíuvinnslu þar. Sérfræðingar spáðu því hins vegar á ráðstefnunni á laugardag að innan næstu tíu ára yrði farið að leita að olíu á Jan Mayen. Erfið skilyrði, m.a. með tilliti til veðurfars, hafa dregið úr áhuga erlendra fyrirtækja til þessa. Nú er hann að glæðast. I vetur verður lagt fyrir alþingi frumvarp um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, en slík rammalög- gjöf er talin nauðsynleg forsenda þess að olíufyrirtæki sýni því áhuga að leita að olíu í íslensku landgrunni. Það var Þorkell Helgason, Orku- málastjóri, sem hóf annan dag ráð- stefnu um landgrunnið og auðlindir þess. Þorkell rakti í máli sínu hvern- ig Orkustofnun hefur komið við sögu hafsbotnsrannsókna. Þorkell sagði urasvif Orkustofnunar hafa verið „allnokkur en nokkuð slitrótt" og sagði Þorkell að svo virtist vera sem markvissa stefnumörkun í þessum málum hefði skort af hálfu stjórnvalda lengst af. Þorkell sagði fjárveitingar einnig lengst af hafa verið litlar til mála- flokksins, en nú hefði orðið breyting á og framlög hækkuð úr tveimur milljónum í sautján. Þorkell fór einnig yfir þær rann- sóknir sem gerðar hafa verið á landgrunni íslands. Við dýptar-, þyngdar- og segulmælingu á land- grunninu á 8. áratugnum, sem Orkustofnun vann í samvinnu við Sjómælingar íslands, Háskóla ís- lands og kortagerðardeild banda- ríska varnarmálaráðuneytisins, upp- götvaðist setlagadældin undan Mið-Norðurlandi, en þar eru setlög þykkust á landgrunninu og því lík- legust til að geyma olíu eða gas. Þorkell færði einnig Jan Mayen og Hatton-Rockall svæðið í tal en líklegt þykir út frá jarðfræðilegu sjónarmiði að olía finnist á þessum tveimur svæðum, enda svipar þeim til svæða þar sem þegar hefur fund- ist oh'a, við Noregsstrendur og norð- an við strendur Bretlands. Erfið skilyrði til leitar Anthony G. Doré, leitarstjóri Statoil, sem næstur tók til máls, benti á að mun minni líkur væru til að olía fyndist í setlögunum norðan við landið en við Noreg og Bretland. Doré stiklaði í máli sínu yfir jarð- sögu N-Atlantshafsins og fór yfir líkurnar til þess að olía fyndist á hinum ýmsu stöðum sem ísland og nágrannaríkin í Evrópu hafa skoð- að. Doré benti á þá tæknilegu erfið- leika sem geta fylgt olíuleit í N-Atlantshafi í því veðravíti sem það oft er. Auk þess liggi fyrirhug- aðar olíulindir oft ansi djúpt og það skapi líka erfiðleika. Doré sagðist þó búast við auknum áhuga fyrirtækja á olíuleit norður í hafi og sagðist búast við því að innan næstu tíu ára yrði hafin olíuleit á Jan Mayen. Undir þetta tók Karl Gunnarsson, jarðeðlisfræðingur á Orkustofnun. Hann sagði að vegna þess hve því svæði svipaði mikið til þeirra svæða þar sem olía hefur fundist við Nor- egsstrendur væri mjög vaxandi áhugi á þessu svæði. Hatton Rockall svæðið sagði Karl mjög áhugavert en benti á að tæknilega væri mjög erfitt að athafna sig þar. Karl rakti rannsóknir sem gerðar hafa verið á setlögunum fyrir norð- an land og sagði að það hefði verið metið sem svo að 12% líkur væru á því að kolvetni fyndist þar, þ.e. ann- aðhvort olía eða gas. Hins vegar væru miklu meiri líkur á gasi. Karl benti á, eins og fleiri framsögu- menn, hve dýrt er að rannsaka hafs- botninn. Lagafrumvarp um leit, rann- sóknir og vinnslu lagt fram Á ráðstefnunni kom fram að til stendur að leggja fram frumvarp til laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis á alþingi í vetur en slík rammalöggjöf er talin forsenda þess að erlendum olíufyrirtækjum muni þykja fýsilegur kostur að leita að ol- íu á landgrunni íslendinga. Það var Eyvindur G. Gunnarsson, deildar- sérfræðingur í iðnaðar- og við- skiptaráðuneytunum, sem kynnti þetta frumvarp fyrir ráðstefnugest- um en það byggist á hliðstæðum lögum í nágrannaríkjunum og EES- rétti. Aður en Eyvindur tók til máls höfðu þeir Harald Bekke, yfirjarð- fræðingar Olíustofnunar Noregs, Hans Kristian Schönwandt, for- stjóri Auðlindastofnunar Grænlands og Herálvur Joensen, forstjóri Olíu- stofnunar Færeyja kynnt rannsókn- ir og löggjöf og olíuleit í landgrunni viðkomandi landa. íslensku lögin fjalla eins og nafnið bendir til um leyfisveitingar til leit- ar, rannsókna og vinnslu kolvetnis. Ekki er talið hagkvæmt að ríkið standi í olíuleit, enda útbúnaður sem til þess þarf dýr. Gert er hins vegar ráð fyrir, samkvæmt lögunum, að leyfi til olíuleitar og vinnslu verði veitt, að loknu útboði, í takmarkað- an tíma. Nánar verður kveðið á um framkvæmd laganna í reglugerðum. Formaður Landssambands eldri borgara um þróun kaupmáttar almannatrygginga BENEDIKT Davíðsson, formaður Landssambands eldri borgara, seg- ir ljóst að bætur Tryggingastofnun- ar til ellilífeyrisþega hafi ekM fylgt almennri launaþróun í landinu. Hann segir mikilvægt að ráðamenn viðurkenni þessa staðreynd og að unnið verði út frá henni. Forystu- menn eldri borgara hittu forsætis- ráðherra, fjármálaráðherra og heil- brigðis- og tryggingaráðherra sl. föstudag, en á fundinum var ákveð- ið að fulltrúar eldri borgara og embættismenn færu yfir tölulegar upplýsingar um kjör aldraðra. I Morgunblaðinu um helgina var fjallað um kjör aldraðra og komist að þeirri niðurstöðu að bætur al- mannatrygginga hefðu hækkað minna en almenn laun í landinu. Benendikt sagði þessa umfjöllun mjög gagnlegt innlegg í þær um- Kjör eldri borgara hafa ekki fylgt launaþróun ræður sem nú ættu sér stað um kjör aldraðra. Hann sagði að í úttektinni væri í öllum meginatriðum komist að sömu niðurstöðu um greiðslur grunnlífeyris og tekjutryggingar og Landssamband eldri borgara og að- ildarfélög þess hafa verið að kynna ríkisstjórn og Alþingi að undan- förnu. „Þessar greiðslur hafa að undan- förnum góðæristíma mjög verið að skerðast sem hlutfall af almennum launum í landinu. Þarna er því sleg- ið föstu, gagnstætt því sem forsæt- isráðherra hefur haldið fram, að þó að kaupmáttaraukning hafi orðið hjá þeim sem taka greiðslur frá al- mannatryggingum þá hefur hún orðið mun minni en á almennum vinnumarkaði," sagði Benedikt. Ekki í samræmi við orð forsætisráðherra I utandagskrárumræðum á Al- þingi fyrr í þessum mánuði sagði forsætisráðherra að kaupmáttur líf- eyristekna hefði aukist um 20% frá því núverandi stjórnarflokkar kom- ust til valda. Benedikt sagði að þetta væri ekki rétt. Kaupmáttur grunnlifeyris og tekjutryggingar hefði hækkað um 12% frá 1995-1999 og um rúmlega 14% ef kaupmáttur- inn væri reiknaður til dagsins í dag. „Ég vil vara alvarlega við því að leggja saman prósentuhækkanir allra tegunda tryggingagreiðslna og tala um það sem aukningu kaup- máttar þeirra. Samkvæmt nýjustu Staðtölum almannatrygginga, sem var verið að kynna s.l. föstudag. fengu aðeins 17,7% ellilífeyrisþega óskerta heimilisuppbót á sl. ári. 1,5% þeirra fengu einnig sérstaka heimilisuppbót óskerta, eða 361 ein- staklingur af 23.283 ellilífeyrisþeg- um. Breytingar á kaupmætti elli- lífeyrisgreiðslna almennt ráðast því ekki af breytingum á þessum greiðslum, sem eru líka lægri en breytingar á launavísitölu. Og þeg- ar á heildina er litið er augljóst að raunhækkun almannatrygginga- gréiðslna skilar á umræddu fimm ára tímabili einungis um eða innan við helmings kaupmáttaraukningu, miðað við dagvinnutekjur verka- manna," sagði Benedikt. Ekki náðist í forsætisráðherra í gær en hann er erlendis. Fjölbreyttur matseðill alla daga! ¦'¦' ' »-.*"": Hollt og huggulegt í hádeginu! kr. 890.- Súpa og salat kr. 1.190.- Hádegishlaðborð + súpa og salatbar alla virka daga ----------------- S I N C E 19 6 6 ----------------- SUÐURLANDSBRAUT 4 Simi: 553 9700
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.