Morgunblaðið - 17.10.2000, Blaðsíða 76

Morgunblaðið - 17.10.2000, Blaðsíða 76
tfotQm&Uútíb MORGUNBLAB1Ð,KR1NGLUNN11,103BEYKJAVÍK,SÍM1569UOO,SÍMBRÉF5691181,PÓSTHÓLF3040, ÁSKRIFT-AFGREIÐSLA SS91122, NETFANG: RITSTJ@MBL.IS, AKUREYRI: KAUPVANGSSTRÆTI1 ÞRIÐJUDAGUR 17. OKTOBER 2000 VERÐILAUSASOLU150 KR. MEÐ VSK. Aætlað að kostnaður af framkvæmdum við byggingu Náttúrufræði- húss Háskólans hækki úr 1.200 í 1.600 milljónir 900 milljónir þarf til að ljúka byggingu hússins FRAMKVÆMDIR við byggingu Náttúrufræði- húss Háskóla íslands í Vatnsmýrinni hafa á síðustu fjórum árum kostað um 700 milljónir króna. Sam- kvæmt nýlegu minnisblaði Páls Skúlasonar, rekt- ors Háskóla Islands, þarf um 900 milljónir króna til viðbótar ef klára á bygginguna á næstu þremur ár- um. Heildarkostnaður við húsið gæti því numið um 1.600 milljónum, sem er um 400 milijónum króna x^peira en upphafleg áætlun, sem var upp á um 1.200 milljónir. Happdrætti Háskóla íslands hefur fjármagnað húsið til þessa, með um 100 miTijóna króna framlagi á ári, alls um 500 milljónir, auk þess sem 250 miHj- óna króna lán hyílir á Happdrættinu vegna framkvæmdanna. I minnisblaði rektors kemur fram sú hugmynd að fjármögnun, að á næstu þrem- ur árum nemi framlag Happdrættisins um 300 milljónum króna, um 120 milljónir komi sem fram- lag innan ramma menntamálaráðuneytisins, um 300 miHjónir komi utan rammans og þá frá rfkis- stjórninni og loks komi um 210 milljónir með því að fella niður einkaleyfagjald sem Happdrætti Há- skólans, eitt happdrætta hér á landi, hefur greitt ríkissjóði árlega, um 70-80 milljónir á ári. Páll Skúlason rektor segir m.a. í viðtali við Morg- unblaðið að bygging Náttúrufræðihússins verði ekki kláruð nema af skólanum og með stuðningi frá rfkinu. „Það hefur legið fyrir í nokkur ár að Háskól- ann skortir fé tíl að ljúka þessari byggingu sem fyrst. Þrýstingur á að ljúka þessu hefur vaxið á síð- ustu 2 tíl 3 árum, ekki síst vegna fjölgunar nemenda og þeirrar þróunar sem orðið hefur í líffræði. Mikill vöxtur hefur verið í þessum greinum. Á sama tíma hefur kostnaður okkar við viðhald á byggingum skólans stórlega aukist. Viðhald hefur tekið meira af framkvæmdafénu en við hugðum," segir Páll. Stúdentaráð hefur undanfarna viku staðið fyrir undirskriftasöfnun þar sem skorað er á menntamálaráðherra að hann beití sér fyrir auka- fjárveitingu tíl Náttúrufræðihússins. A fjárlögum fyrir árið 2001 er gert ráð fyrir 30 mihjona króna framlagi en samkvæmt samkomulagi við Háskól- ann og Þjóðminjasafnið renna 86 miHjónir tíl fram- kvæmdanna árin 1999 og 2000. Útilokar ekki frekari framlög ríkisins í samtali við Morgunblaðið í dag segist Björn Bjarnason menntamálaráðherra aldrei hafa útilok- að að ríkissjóður kæmi frekar að þessari byggingu. Vilji Háskólans þurfi hins vegar að vera skýr. Ráð- herra gerir athugasemdir við málflutning Stúdentaráðs og segir hann áróðurskenndan. Látið sé að því liggja að verið sé að skera framlög niður, þegar gengið sé lengra en samningar segðu tíl um. ¦ Ráðherra útilokar ekki/38 Búnaðarbankinn Kaup- þing með 7,2% hlutafjár KAUPÞING hefur um nokk- urt skeið yerið að auka hlut sinn í Búnaðarbankanum og er nú annar stærsti hluthafi bankans með 7,19% hlutafjár, ef miðað er við stöðuna síðasta föstudag. Aðrir helstu hluthafar eru ríkisfjárhirsla með 72,56%, Eftirlaunasjóður starfsmanna B.í. með 4,11% og WÍB hf., sjóður 6, með 1,28%. Aðrir hluthafar eiga innan við eitt prósent hlutafjár. I samtali við Morgunblaðið sagði Hreiðar Már Sigurðsson, aðstoðarforstjóri Kaupþings, að ástæða þess að Kaupþing hefði verið að kaupa í Búnaðar- bankanum væri einfaldlega sú að fyrirtækið teldi bankann álitlegan fjárfestingarkost. &* Þar sem tíminn stendur kyrr ÞAÐ var eins og tíminn hefði staðið í stað í heila öld þegar Ijósniy nduri Morgunblaðsins átti leið um Flatey á Breiðafirði á dögunum. Það er engu líkara en að ef vel væri gáð mætti sjá húsfreyjuna á bænum, íklædda peysufötum, standa við ^jjjláðirnar, rétt Iíta upp frá bakstrin- um og skima eftir bónda sínum. Kyrrðin aðeins rofin einstaka jarmi hrútanna sem standa hnar- reistir vaktina rétt eins og væru þeir réttbornir konungar eyjunnar. Morgunblaðið/RAX Stálu valtara og stungu því næst af LÖGREGLAN á Höfn í Horna- firði hafði á sunnudagskvöld af- skipti af tveimur mönnum sem höfðu tekið valtara traustataki og óku honum um fþróttasvæði bæj- arins. Þegar lögregluna bar að garði stefndu mennirnir valtaranum upp á veg en hættu snarlega við það þegar þeir sáu lögreglubifreið nálgast. Þeir stukku þá af valtar- anum og komust undan á hlaup- um. Lögreglan telur sig þó vita deili á mönnunum. Engar skemmdir urðu á valtar- anum sem er notaður vegna fram- kvæmda í nágrenni íþróttavallar- Kvennaathvarfíð flytur í nýtt og hentugra hiisnæði Færri koma til dval- ar en fleiri í viðtöl G4 Cube. Meistarahönnun á heimsmælikvarða. aoo SkaftahliS 24 - Slml 930 1800 ¦ Fax 530 1801 HÚS Kvennaathvarfsins hefur ver- ið selt og hafa Samtök um kvenna- athvarf fest kaup á öðru húsi og þangað verður öll starfsemi Kvennaathvarfsins flutt skömmu eftir næstu áramót. Jóna Sigurlín Harðardóttir, framkvæmdastjóri Kvennaat- hvarfsins, se.gir að nýja húsið sé svipað að stærð og það gamla, rúm- lega 400 fermetrar, en að rýmið þar nýtist betur og sé hentugra fyrir starfsemi samtakanna eins og hún hafi þróast undanfarið. Hægt að hýsa jafnmargar konur í nýja og gamla húsinu Að sögn Jónu verður hægt að hýsa með góðu móti jafnmargar konur í nýja húsinu og í því gamla. Þar séu um 22 rúm og segir hún að hægt sé að bæta við plássum þegar þörf krefur, enda sé konum, sem leita aðstoðar, aldrei vísað frá Kvennaathvarfinu. Jóna segir að í nýja húsinu verði jafnframt betri aðstaða fyrir viðtöl og vinnu sjálfshjálparhópa svo að dæmi séu tekin, en eftirspurn eftir viðtölum og ráðgjöf hjá samtökun- um hafi farið vaxandi en konum sem koma til dvalar hafi farið fækkandi. Minni aðsókn þegar ástand í þjóðfélaginu er betra „Það sem við höfum séð núna síðustu ár er að það eru fleiri kon- ur sem kjósa að vinna sig út úr of- beldi með því að koma í viðtöl en að koma til dvalar," segir Jóna. „Ég held að það sé engin einhlít skýring á þessu. Sumir vilja segja að þegar það er betra ástand í þjóðfélaginu líði fólki almennt betur og þá sé minni aðsókn í kvennaathvarf." Jóna bætir við að einnig geti ver- ið að konum bjóðist fleiri úrræði nú en áður til að vinna sig frá ofbeldi. Konur þurfi því síður að yfirgefa heimili sín. Jóna segir að erfitt sé að segja til um hvort heimilisofbeldi hafi minnkað upp á síðkastið enda hafi engin rannsókn verið gerð á því en Ijóst sé að konum sem leiti til Kvennaathvarfsins fari fækkandi. Árið 1998 komu um 400 konur í Kvennaathvarfið, þar af 286 konur í viðtöl og 114 til dvalar. Árið 1999 komu um 300 konur, þar af 181 kona í viðtal og 117 til dvalar. Seg- ist Jóna telja að það sem af er þessu ári sé fjöldi kvenna sem leit- að hafi til Kvennaathvarfsins svip- aður og hann var í fyrra.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.