Morgunblaðið - 17.10.2000, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 17.10.2000, Blaðsíða 24
24 ÞRIÐJUDAGUR 17. OKTÓBER 2000 MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI Alþjóðlegi fram- takssjóður Bún- adarbankans Fjárfest í Frakk- landi fyrir 750 milljónir ALÞJÓÐLEGI framtakssjóður Búnaðarbankans hefur tekið ákvörðun um að fjárfesta í franska sprotasjóðnum Innovacom fyrir 10 milljónir evra eða um 750 milljónir íslenskra króna. Til þess að fá að fjárfesta í Innovacom þurfti Bún- aðarbankinn að sækja um að fá að fjárfesta í honum en forvígismenn sjóðsins eru komnir í þá stöðu að geta valið úr hópi áhugasamra fjár- festa. Ástæðan fyrir því að stjórn- endur Innovacom völdu Alþjóða framtakssjóð Búnaðarbankans var áhugi á íslensku atvinnulífi vegna hás tæknistigs sem endurspeglast meðal annars í mikilli net- og far- símanotkun, samkvæmt fréttatil- kynningu frá Búnaðarbankanum. Fjárfesting Alþjóða framtakssjóðs Búnaðarbankans í Innovacom markar upphafið að fjárfestingum sjóðsins í framtaksfjárfestinga- sjóðum Evrópu. Sjóðurinn getur boðið fjárfestum mikla áhættu- dreifingu á milli landa og atvinnu- greina auk aðgangs að fremstu áhættusjóðum heims sem margir hverjir takmarka þátttöku með há- um lágmarksfjárfestingum, Þannig var lágmarksfjárfesting í Innova- com til dæmis 10 milljónir evra. Innovacom-sjóðurinn var stofnaður fyrir tíu árum að frumkvæði France Telecom sem er enn í dag stærsti hluthafi sjóðsins. „Sjóður- inn er leiðandi áhættufjárfestir á franska markaðnum og kaupir sér- staklega í fyrirtækjum sem tengj- ast fjarskiptatækni og hefur á undaförnum árum fjárfest á byrj- unarstigum í nýjum fjarskipta- fyrirtækjum sem náð hafa að spjara sig vel. Sjóðurinn hefur átt þátt í stofnun og þróun á meira en 250 fyrirtækjum sem tengjast fjarskiptum," segir í fréttatilkynn- ingu. Össur hf. kaupir tvö sænsk stoðtækjafyrirtæki Sala og dreifing á Norðurlöndum efld ÖSSUR hf. hefur undirritað viljayf- irlýsingu um kaup á öllum hluta- bréfum tveggja sænskra stoðtækja- fyrirtækja, Pi Medical AB og Karlsson & Bergström AB. Sam- eiginleg velta þessara tveggja fé- laga er áætluð 668 milljónir ís- lenskra króna og hagnaður fyrir afskriftir 70 milljónir króna árið 2000, að frádregnum 5 milljóna króna kostnaði sem fellur til hjá sænsku fyrirtækjunum vegna sam- einingarinnar. Ekki er gert ráð fyr- ir að samlegðaráhrifa vegna kaup- anna gæti fyrr en á næsta ári. Jón Sigurðsson, forstjóri Össurar hf., sagði í samtali við Morgunblað- ið að umrædd fyrirtæki hefðu dreift annars vegar vórum Össurar hf. og hins vegar vörum bandaríska fyrir- tækisins Flex-Foot sem Össur keypti síðastliðið vor. „Þetta eru tvö sterkustu dreififyrirtæki í Skandinavíu núna. Pi Medical var reyndar fyrsti dreifiaðili Össurar erlendis og fékk í rauninni alheim- seinkaleyfi á sölu framleiðsluvara Össurar til að byrja með, þannig að það má kannski segja að nú sé eggið að kaupa hænuna." Auk dreifingar á stoðtækjum er hluti veltu Pi Medical AB og Karls- son & Bergstrom AB á sviði stuðn- ingstækja, s.s. spelkur og belti, en Össur hf. hefur fram að þessu ekki haslað sér völl á þeim vettvangi. Fyrirtækin sameinuð undir nafninu Össur Nordic AB Össur hf. greiðir fyrir hlutabréf fyrirtækjanna með 6,9 milljón hlut- um í Össuri hf. Miðað við það gengi sem notað er í samningnum eru þetta liðlega 442 milljómr króna að undanskildum kostnaði tengdum kaupunum. Hluti kaupverðsins, eða tæplega 32%, verður einungis greiddur út svo framarlega sem ákveðin markmið náist í rekstri fyr- irtækjanna. Náist þau markmið ekki verður þessi hluti kaupverðs- ins ekki greiddur. „Þetta er til þess að minnka áhættu okkar af þessum kaupum," sagði Jón. Samstarf fyrirtækjanna mun ¦Ej jB H B^aan^T fi SKJALASKAPAR einfaldlega betri ,-íHIEs. Jdn Sigurðsson, forstjóri Össurar hf. hefjast við undirritun á kaupsamn- ingi, en þau verða síðan sameinuð á næsta ári undir nafninu Össur Nordic AB. Höfuðstöðvar nýja fyr- irtækisins og dreifingarstöð birgða verða í Uppsala í Svíþjóð, og fram- kvæmdastjóri fyrirtækisins verður Yvonne Meyer, en hún hefur verið framkvæmdastjóri og aðaleigandi Pi Medical AB. Eigandi Karlsson & Bergström AB, Jonas Bergström, verður sölustjóri hins nýja félags og mun stýra sölu - og markaðsmál- um þess. Hjá hinu sameinaða félagi munu starfa átta sölumenn sem eiga samskipti við viðskiptavini í Svíþjóð, Noregi, Danmörku og Finnlandi. Össur Nordic AB mun einnig sjá um sölu og markaðssetn- ingu til Eystrasaltsríkjanna. Áætladar rekstrartekjur 3,3 milljarðar króna Rekstraráætlun Össurar hf. fyrir árið 2000 hljóðar upp á 3.210 millj- ónir króna. Hagnaður fyrir afskrift- ir er 690 milljónir króna en gert er ráð fyrir að samstæðuáhrifa vegna kaupanna gæti einungis í tvo mán- uði á þessu ári. Áætlaðar rekstrar- tekjur samstæðunnar, að viðbætt- um tekjum sænsku fyrirtækjanna beggja, verða 3.321 milljón króna, hagnaður fyrir afskriftir verði 702 milljónir króna og nettótap ársins er áætlað 3.766 milljónir króna. Af- skrift viðskiptavildar vegna kaup- anna er áætluð 416 milljónir ís- lenskra króna og mun öll upphæðin verða gjaldfærð á þessu ári. Jón Sigurðsson sagði að Össur hf. væri í dag annað stærsta fyrirtæki á sínu sviði, en ennþá væru mjög mörg fyrirtæki starfandi í þessum iðnaði. Aðspurður sagði hann það vera inni í myndinni að kaupa fleiri fyrirtæki til að sameina samstæðu Ossurar hf. „Við höfum ekkert breytt því sem við höfum sagt áður að við erum ennþá að skoða fyrirtæki í þessum iðnaði, bæði dreifingar- og fram- leiðslufyrirtæki. Auðvitað verður það annars vegar að passa mjög vel inn í framtíðarsýn okkar og hins vegar þarf þetta að vera fjárhags- lega raunhæft. Hvað varðar kaupin á sænsku fyrirtækjunum þá er það svo, því þetta eru fyrirtæki í ágæt- um rekstri og skila mjög góðum hagnaði bæði tvö," sagði Jón. Norska ríkið samþykkir tilboð NBH í Kreditkassen Norrænn risa- banki verður til BEDCO&MATHIESENEHF Bæjarhraun 10 - Sími 565 1000 Ósló. Morgunblaðið NORSKA ríkið hefur samþykkt til- boð Nordic Baltic Holding (NBH), eiganda sænsk-finnska bankans MeritaNordbanken, í hlut ríkisins í Kreditkassen, öðru nafni Christiania Bank. Norska ríkið á rúman þriðj- ung í Kreditkassen og selur NBH allan eignarhlut sinn fyrir sem svar- ar 85 milljörðum íslenskra króna. í tilboði NBH felst að greiddar verða 49 norskar krónur fyrir hvern hlut í Kreditkassen og er það í samræmi við gengi hlutabréfa Kreditkassen í Kauphöllinni í Ósló síðustu daga. Miðað við að allir hluthafar sam- þykki tilboðið, greiðir NBH samtals um 27 milljarða norskra króna fyrir hlutabréfin eða um 245 milljarða ís- lenskra króna. NBH býður einnig í hlutabréf annarra hluthafa í Kredit- kassen og hefur hluti þeirra þegar gefið samþykki sitt. Nú þegar norska ríkið hefur einnig veitt sam- þykki sitt, má segja að NBH ráði yfir 60% hlutafjár Kreditkassen þar sem NBH átti fyrir 10% hlutafjár. í til- boði NBH er það skilyrði sett fyrir kaupunum að aðrir hluthafar sam- þykki einnig tilboðið sem stendur til 3. nóvember. Eftir viðskiptin mun Kreditkassen sameinast bankasam- stæðu MeritaNordbanken þar sem danski bankinn Unibank er einnig innanborðs. Stórbankinn mun því hafa starfsemi í Danmörku, Finn- landi, Noregi og Svíþjóð og verður í forystuhlutverki á norrænum bankamarkaði. Viðskiptavinir sam- einaðs banka verða um 9 milljónir einstaklinga og 700 þúsund fyrir- tæki. Starfsmenn verða um 38 þús- und. Thorleif Krarup frá Danmörku verður forstjóri sameinaðs norræns banka. Á fréttamannafundi í gær sagði hann að hlutabréf NBH yrðu í framtíðinni skráð á öllum norrænu kauphöllunum. Tom Ruud, forstjóri Kreditkassen, mun verða einn af stjórnendum NBH. Sænski viðskiptavefurinn E24 greinir frá því að markaðsvirði NBH hafi aukist um 36% frá ársbyrjun og nemi nú 200 milljörðum sænskra króna, þ.e. um 1.700 milljörðum ís- lenskra króna. Félagið gæti nú þótt áhugaverður fjárfestingarkostur fyrir stórbanka í Evrópu, með sam- einingu í huga. Hækkad tilbod eftir lokaða tilboðslotu Lokatilboð NBH fékkst eftir lok- aða tilboðslotu þar sem þrír aðilar gerðu tilboð. Ekki hefur fengist staðfest hverjir það eru auk NBH, en talið er að Svenska Handelsbank- en hafi verið með fram á síðustu stundu en að Bank of Scotland hafi dregið sig í hlé fyrir nokkrum vikum, að því er fram kemur í Aftenposten. Tilboð NBH hljóðar upp á að greiðslan sé eingöngu í reiðufé en ekki hlutabréfum. Aftenposten greinir frá því að tilboð Svenska Handelsbanken hafi miðast við að hluti greiðslu væri í hlutabréfum og því hafi norska ríkið ekki viljað taka tilboði sænska bankans. Rúmt ár er síðan NBH lagði fram fyrsta tilboð sitt í Kreditkassen og framlengdi það síðast í síðustu viku, fram til 20. október. Það tilboð hfióð- aði upp á 44 norskar krónur á hlut en vegna gagntilboðs Svenska Hand- elsbanken, hækkaði NBH tilboð sitt upp í 49 krónur á hlut. Á sunnudags- kvöld bárust fréttir þess efnis að norska ríkið hefði ákveðið að taka til- boði NBH. Karl Eirik Schjott-Pedersen, fjármálaráðherra Noregs, segir að salan til NBH og sameining Kredit- kassen og MeritaNordbanken bjóði upp á áhugaverða þróunarmögu- leika fyrir Kreditkassen. Norska ríkið fær einum milljarði norskra króna meira fyrir hlut sinn í Kredit- kassen en samkvæmt gamla tilboð- inu og fjármálaráðherrann segir að það réttlæti frestun á sölu bréfanna, sú ákvörðun hafi verið skynsamleg. NBH býst við að samlegðaráhrif af samruna MeritaNordbanken og Kreditkassen verði 110 milljónir evra eða um 8 milljarðar íslenskra króna. Sparnaður mun nema 4,7 milljörðum íslenskra króna en tekjur munu líklega aukast um 3,3 milljarða, að því er kemur fram í fréttatilkynningu frá NBH. Spurður um uppsagnir á starfs- fólki bankanna, sagði Hans Dalborg, forstjóri MeritaNordbanken, að hefð hafi skapast fyrir því að sameiningar verði án uppsagna. Meritabanken og Nordbanken sameinuðust fyrir um þremur árum og hafa síðan keypt danska Unibank fyrr á þessu ári. Hugsanleg sameining DnB og Storebrand Kreditkassen er önnur stærsta fjármálastofnunin í Noregi. Salan á bankanum er sú stærsta á norsku fyrirtæki til útlanda til þessa, að því er NRK greinir frá. Norðmönnum virðist mikið í mun um að Den norske Bank (DnB) verði ekki keyptur af erlendri fjármálastofnun eins og Kreditkassen nú og þar áður norski bankinn Fokus Bank sem keyptur var af Danske Bank. Síð- ustu daga hafa umræður um samein- ingu DnB og norska trygginga- og fj árfestingarfélagsins Storebrand gerst háværari. Þannig yrði til stór alnorsk fjármálastofnun, sem aftur á móti gæti kallað á athugasemdir norska fjármálaeftirlitsins, að því er m.a. kemur fram í Aftenposten.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.