Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 106

Saga - 2007, Blaðsíða 106
„helstu starfs menn lands ins“ hafa til nefnt. Hann „fer me› alt um - bo›s vald og emb ætta veit ing ar og er ætí› reynd ur lög fræ› ing ur e›a hag fræ› ing ur“ (bls. 51). Rá› herra starfar a› lög gjöf inni og „ræ› ur mestu um fjár lög og skatta, auk allr ar lög gjaf ar, sem snert ir all an al - menn ing …“ (bls. 51). Val á rá› herra hefst á flví a› Al flingi k‡s fimm rá› herra efni. „Ó›ar er rá› herra efni eru kos in, skal hvert fleirra skrifa fá or›a stefnu skrá. Í henni skulu tal in 1–3 sjer stök (kon kret) ákve› in mál, sem rá› herra efni vill láta sitja í fyr ir rúmi fyr ir öll um ö›r um“ (bls. 54). Me› flví a› Al flingi vel ur rá› herra efni er tryggt a› rá› herra njóti trausts flings ins en hann flarf ekki sí› ur a› vera sjálf - stæ› ur og óhá› ur: „Sjálf stæ›i rá› herr ans gagn vart fling inu ver› ur naum ast trygt bet ur en a› gera hann fljó› kjör inn. Hann á flá vald sitt a› hálfu leyti a› flakka meiri hluta kjós enda, a› hálfu meiri hluta sam ein a›s flings. Me› fless um hætti yr›i sta›a hans bæ›i fast ari og vir›u legri“ (bls. 53). fieg ar á heild ina er lit i› er margt líkt me› fless um til lög um Gu› - mund ar Hann es son ar og fleim sem hann setti fram fleg ar ári› 1914 í bla›a grein um. fiar var m.a. a› finna til lögu um a› fling flokk ur í meiri hluta velji rá› herra efni og fljó› in velji sí› an á milli. Einnig var lagt til a› rá› herr ar yr›u tveir, ann ar emb ætt is ma› ur en hinn stjórn mála ma› ur. Ekki var gert rá› fyr ir af námi fling stjórn ar skipu - lags. fivert á móti átti Al flingi a› velja bá›a rá› herrana og geta viki› fleim frá (bls. 124). Hver kjós andi skyldi geta bo› i› sig fram til flings. Í bók inni Út úr ógöng un um hef ur Gu› mund ur skipt um sko› - un svo um mun ar. Nú dug ir — seg ir hann — ekk ert ann a› en n‡tt stjórn skipu lag. fiing stjórn inni ver›i ekki bjarg a› — hvorki hér né ann ars sta› ar. Gu› mund ur Finn boga son (1873–1944)16 Gu› mundi Finn boga syni var› full veldi og fram tí› ís lenskr ar fljó› - ar snemma hug leik i› vi› fangs efni. Upp úr alda mót un um 1900 ger› ist hann frum kvö› ull í ví› tæk um um bót um í fræ›slu mál um svanur kristjánsson106 16 Gu› mund ur fædd ist á Arn ar stapa í Ljósa vatn s kar›i 1873. Hann lauk stúd - ents prófi frá Lær›a skól an um í Reykja vík 1896 og meist ara prófi í heim speki (sál fræ›i) frá Hafn ar há skóla 1901. Hann und ir bjó fræ›slu lög gjöf á ár un um 1901–1905, lauk dokt ors prófi í sál fræ›i frá Hafn ar há skóla 1911, gegndi starfi pró fess ors í fleirri grein vi› Há skóla Ís lands 1918–1924 og starfi rekt ors 1920–1921. Gu› mund ur var bóka vör› ur í Lands bóka safni og sí› ar lands - bóka vör› ur 1924–1943 og rit stjóri Skírn is 1905–1907, 1913–1920 og 1933–1943. Saga haust 2007 nota:Saga haust 2004 - NOTA 11/19/07 4:32 PM Page 106
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.